De Twaalfde Straal van Wedergeboorte

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

Ik, Jezus, kom hier als gast een verhandeling houden in de serie verhandelingen door de Boeddha. Maar ik kom niet als de Jezus die de mensen in de christelijke wereld kennen, ik kom in de totaliteit van het wezen dat IK tegenwoordig BEN, nadat ik Boeddhaschap heb bereikt na mijn ascensie. En dus kom ik jullie een verhandeling geven over de twaalfde straal – de twaalfde straal van wedergeboorte.

Wedergeboorte, mijn geliefden.

Want zoals jullie gehoord hebben, is de elfde straal de straal van de initiatie iets opgeven, bereid zijn het oude los te laten – te transcenderen. Maar zie je, iets opgeven zonder te weten wat daarna komt, is een noodzakelijke initiatie. Maar het betekent niet dat als je opgeeft er automatisch een ander zelf voor in de plaats komt. Want nadat je het oude hebt opgegeven, moet jij – jouw bewuste zelf, jouw zelfgevoel – herboren worden.

En hoe gebeurt dit? Dit gebeurt wanneer jij, het bewuste zelf, accepteert dat hij is herboren, zijn nieuwe identiteit accepteert. En dit kan een moeilijke stap zijn voor veel mensen die al lang op het spirituele pad zijn. Want je bent zo gewend om naar jezelf te kijken, naar de balk in je eigen oog te kijken, te zoeken naar iets wat je moet opgeven, te zoeken naar wat er overgegeven moet worden. En dit is nodig, het is een noodzakelijke stap op het pad. Want veel mensen op de wereld hebben zich alleen maar met hun ego vereenzelvigd en geloven dus heel erg in de leugen dat ze niets van die valse identiteit hoeven op te geven. Ze hoeven slechts het uiterlijke pad, het automatische pad naar verlossing, te volgen en dan worden ze gegarandeerd gered.

Jullie, als de spirituele mensen, zijn dit niveau van bewustzijn ontstegen. Jullie ontkennen het feit niet dat er een balk in je eigen oog zit, dat je iets moet begrijpen en overgeven voor je er bevrijd van kunt zijn. Jullie ontkennen niet dat je vrije wil hebt, dat jullie je vrije wil hebben gebruikt om bepaalde dualistische illusies te accepteren en dat je die daarna moet inzien en opgeven. Maar sommigen van jullie vinden het nog steeds moeilijk om die stap te nemen, te accepteren dat jij, het bewuste zelf, herboren wordt in een hoger identiteitsgevoel nadat je een element van dat niet-zelf hebt opgegeven. Toch kunnen jullie niet accepteren dat jullie herboren zijn – dat jullie dan een ander wezen zijn.

Een nieuw wezen in Christus worden
En waar jullie in veel gevallen over struikelen, is juist die bereidheid om naar de balk in je eigen oog te zoeken. Jullie bereidheid om te erkennen dat je iets moet opgeven. En daarom ben je er zo op gericht om het probleem te ontdekken, om een probleem te boven te komen, en in termen van problemen te denken, dat je niet de herinnering kunt loslaten aan wie jij vroeger was en dat jij een onvolmaakt wezen was en hoeveel jij wel niet op moest geven. En daarom kunnen jullie niet altijd accepteren dat je het nu hebt opgegeven, niet meer dat wezen bent dat vroeger dat probleem had.

Begrijpen jullie het? Wanneer je herboren wordt, word je een ander persoon, een nieuw wezen in Christus. Maar je hebt vrije wil. Je kunt niet accepteren dat jij een nieuw wezen bent – je kunt het met je bewuste geest niet accepteren – tenzij je bereid bent om echt te erkennen dat jij niet die de fout hebt gemaakt of de overtuiging had die je gisteren ontdekte en daarna hebt opgegeven.

Mijn geliefden, als je naar mijn leven als Jezus kijkt, ben ik geslaagd voor diverse initiaties waarin ik een hogere identiteit moest accepteren. Je kunt dit tussen de regels van de officiële bijbelboeken door lezen, hoewel er inderdaad een paar uitgehaald zijn, omdat de evangelieschrijvers niet volledig inzicht hadden in mijn wezen en het pad naar Christusschap en de initiaties die ik doorliep. Toch is het waar dat ik verscheidene initiaties heb gehad waarna ik een hoger identiteitsgevoel moest accepteren om mijn missie op het volgende niveau te brengen.

En als ik niet bereid was geweest om dit te doen, dan zou mijn missie op een bepaald niveau zijn blijven steken. En dan zou ik niet helemaal het uiteindelijke doel hebben gehaald van aan het kruis hangen en de geest van de allerlaatste beperkingen opgeven – en verrijzen. Dus je ziet, dit is de initiatie die wij allemaal moesten ondergaan, toen wij het pad bewandelden en onze ascensie hebben gehaald.

De ascensie gaat niet automatisch
Wat is de ascensie? Wat is het proces van ascensie? Nu, dat je moet accepteren dat je geen sterfelijk wezen meer bent, je bent nu een onsterfelijk spiritueel wezen. Als je dat niet kunt accepteren, kun je niet ascenderen.

Je bent misschien gewend te denken – gebaseerd op eerdere leringen die wij in andere dispensaties hebben gegeven – dat de ascensie een kwestie is van aan bepaalde vereisten voldoen. En als je eenmaal aan die vereisten hebt voldaan – ‘poef’ – dan ascendeer je op een dag.

Dat is niet zo! Er zijn eisen waar je aan moet voldoen. Dat is natuurlijk zo. Maar het proces van ascensie verloopt niet automatisch, het is geen mechanisch proces – het is een creatief proces. Wat inhoudt dat jij keuzes moet maken.

En wat zijn de keuzes die je maakt? Wat bedoel ik wanneer ik zeg: “Kies het leven boven de dood?” Nu “Kies voor het leven!” betekent dat je ervoor kiest om een nieuwe identiteit te accepteren, een nieuw zelfgevoel, dat méér is dan het zelfgevoel dat je vroeger had – zelfs een seconde geleden.

Dus je begrijpt, dat jouw ego dit hele concept van het spirituele pad wil vervormen door te denken dat je een lang pad bewandelt naar een uiteindelijk doel. En dit heeft twee voordelen voor jouw ego. Door jou te laten accepteren dat jij een lang pad moet lopen, kan het jou laten accepteren dat het uiteindelijke doel nog ver in de toekomst ligt. Veel eerdere studenten van de geascendeerde meesters hebben inderdaad geloofd dat ze zouden ascenderen, de Christus worden, maar pas ergens in de verre toekomst. Maar zeker niet nu, niet hier op dit moment. Dit is jouw ego dat probeert het bewuste zelf te laten geloven dat hij zijn identiteitsgevoel niet zomaar in een oogwenk kan veranderen en in een oogwenk de Christus kan zijn.

En het andere voordeel dat de verkeerde leraren en jouw ego door deze waarneming krijgen, is het idee dat er een of ander allerlaatst stadium is, een of andere allerlaatste initiatie die je moet ondergaan – om in een of andere permanente staat te blijven.

Er bestaat groei in het geascendeerde rijk
Mijn geliefden, toen deze boodschapper voor het eerst het concept geascendeerde meesters hoorde, was hij heel sceptisch hierover, omdat het in het begin aan hem gepresenteerd werd alsof geascendeerde meesters volmaakte wezens waren en dat er geen groei meer was in het geascendeerde rijk. Diep van binnen verwierp hij dat concept en wist dat het gewoon niet waar was. En pas toen hij ging begrijpen dat zelfs geascendeerde meesters groeien en hun zelfgevoel transcenderen, welnu, toen kon hij accepteren dat het misschien een deugdelijk pad was dat tot ascensie leidt dat de geascendeerde meesters presenteerden.

En dus ben ik geascendeerd met een bepaald niveau van Christusverworvenheid (kundigheid). Ik heb nu de Boeddhische kundigheden gekregen – die hoger liggen dan de Christuskundigheden – omdat ik niet stil gestaan heb sinds mijn ascensie. Ik heb mijn talenten vermenigvuldigd en vorderingen gemaakt.

Maar hoe heb ik dat gedaan? Door mijn zelfgevoel vele keren opnieuw geboren te laten worden. Want ik zeg je dat jij om van het niveau van Christusschap naar het niveau van de Boeddhische verworvenheid te gaan, wel tienduizend maal herboren moet worden. En dus zou je er eens over kunnen nadenken dat jij om, net zo, van het niveau van bewustzijn dat de meeste mensen op deze planeet hebben naar de geascendeerde staat te gaan, vele, vele malen herboren moet worden.

In feite heeft Saint Germain gezegd dat hij om zich voor zijn ascensie te plaatsen, één miljoen juiste beslissingen moest nemen. Wat is een juiste beslissing? Het is een LEVENSbeslissing, waarbij de accepteert dat je herboren wordt met een hoger zelfgevoel.

Is het dan mogelijk om in één sprong de kloof te overbruggen tussen de lagere bewustzijnsstaat – die de mensheid heeft – en het Christusbewustzijn? Nee! Dat is nog nooit zo geweest en zo zal ook nooit worden. Maar ondanks dat kan je bewuste zelf op elk moment zijn identiteitsgevoel veranderen in een hoger identiteitsgevoel – een hoger zelfgevoel – en dat is natuurlijk dit proces.

Mijn geliefden, Paulus zei 2000 jaar geleden: “Ik sterf dagelijks.” Wat inhoudt dat hij iedere dag een deel van zijn menselijke zelf liet sterven en in een hoger zelfgevoel herboren werd. Nu, ik zeg je dat hoewel het goed is iedere dag te sterven, het veel beter is om iedere dag vele malen te sterven, omdat je het pad versnelt.

De droom opgeven van een allerlaatste initiatie
Geef het idee op dat er een allerlaatste initiatie komt, een ultiem doel dat ver weg in de toekomst ligt. Accepteer in plaats daarvan de waarheid dat de Rivier van Leven een proces is, een altijd bewegende stroom van constante, voortdurende, eeuwige zelftranscendentie. Zoals de Boeddha heeft uitgelegd, brengt juist die poging om aan een bepaald zelfgevoel vast te houden je bij het doodsbewustzijn, het bewustzijn van de dualiteit.

In de geascendeerde staat, heb je geen permanent, vast, identiteitsgevoel. Je ascendeert voortdurend. In feite zou je beter over ascenderende meesters kunnen spreken, dan geascendeerde meesters.

Want wij ascenderen voortdurend, we worden voortdurend herboren in een hoger zelfgevoel. Ik vertegenwoordig dit op de aarde, omdat ik de taak van vertegenwoordiger van de twaalfde straal van wedergeboorte op mij heb genomen. Dit kwam ik 2000 jaar geleden brengen. En nu – in de totaliteit die IK nu BEN – heb ik de taak op mij genomen om jullie op deze wedergeboorte te wijzen. En het is natuurlijk de allergrootste kans voor de meer gevorderde spirituele zoekers om hun wezen voorbij een bepaald punt te accelereren, waarbij ze gewoon de slangenhuid van de oude identiteit moeten afschudden en met een nieuw zelfgevoel herboren worden.

Maar om volledig herboren te worden moet je accepteren dat je nu dat nieuwe zelfgevoel bent. Het is geen theoretisch concept dat nog steeds ‘daarginds’ in de verte ligt en dat je op een dag misschien krijgt. Nee, het is nu. Het is hier. Dat ben jij. Dit is wie ik ben.

Je hebt misschien gisteren een fout gemaakt, maar als je die fout ziet, zie je het bewustzijn erachter en laat je het los, dan word je herboren in een nieuw zelf. En het zelf dat jij vandaag bent, was niet het zelf dat gisteren of tienduizend incarnaties geleden die fout heeft gemaakt. En daarom hoef jij deze gevoelens niet aan te houden die je bij dat oude zelfgevoel had. In feite hoef je zelfs de herinnering daaraan niet meer te onthouden.

Schuldgevoel heeft geen opbouwende bedoeling
En velen van jullie zijn hierover gestruikeld. Want natuurlijk kun jij je herinneren wie je gisteren was en wat je gisteren hebt gedaan. En sommigen van jullie kunnen zich zelfs herinneren wat jullie vele levens geleden hebben gedaan. Maar jullie zijn die persoon niet meer – wanneer je het bewustzijn hebt opgegeven dat ervoor heeft gezorgd dat je doet wat je ook in het verleden hebt gedaan. En daarom moet je – net als deze boodschapper – door een periode heen dat toen jouw eigen ego en de verkeerde leraren (de herinnering aan) een fout op zijn geest projecteerden, hij bewust zei: “Maar ik ben niet meer het zelf dat dit gedaan heeft. Ik heb het niet gedaan, het zelf dat ik nu ben, heeft die fout niet gemaakt. En daarom hoef ik mij er niet schuldig over te voelen.”

Het is niet moeilijker dan wanneer je terugdenkt aan de tijd dat je leerde lopen. Moet jij je schuldig voelen omdat je onhandig was en bleef vallen toen je een paar maanden oud was en probeerde te lopen? Waarom zou jij je daar in ’s hemelsnaam schuldig over voelen? Dus waarom zou jij je schuldig voelen om fouten die je als volwassene hebt gemaakt, of om fouten die jij in vorige levens hebt gemaakt?

Er zit helemaal geen opbouwende bedoeling in schuldgevoel. Het is een lagere vibratie, een vibratie van antiliefde. Het is een projectie van de gevallen wezens en jouw eigen ego – die proberen jou ervan te weerhouden te accepteren dat jij herboren wordt met een nieuw identiteitsgevoel. Het heeft geen enkele opbouwende bedoeling.

LAAT HET gewoon LOS, MIJN GE – LIEF – DEN!

Want jullie zijn veel meer.

Geen enkele kracht in de hemel wil jou tegenhouden met een oud zelfgevoel. Daarom kan elke poging om jou tegen te houden, slechts van beneden komen, van de verkeerde leraren, van de gevallen wezens, van jouw eigen ego, van het massabewustzijn, van andere mensen. Waar het ook maar vandaan komt, het is onecht. En wat onecht is, kan niet iets wat echt is – jouw bewuste zelf – beïnvloeden.

We beseffen natuurlijk allemaal dat dit niet een gemakkelijke overgangsperiode hoeft te zijn. Ik kan het je zeggen – ik kan het jou met vuur zeggen om je uit je oude bewustzijnsstaat te schudden – maar ik erken dat jij, hoewel je door mijn vuur zou kunnen worden opgetild, gemakkelijk deze omgeving kunt verlaten en terugschieten in de oude patronen. En wat gebeurt er wanneer jij in die oude patronen terugschiet? Ga je dan terugdenken en zeggen: “O, ik heb net gedaan wat Jezus zei dat ik niet moest doen. Ik moet mij schuldig voelen, omdat ik Jezus’ instructies niet heb opgevolgd.” En dan ben je helemaal terug bij die oude impuls.

Het ego heeft een vast identiteitsgevoel nodig
Maar de realiteit is dit: jouw ego kan niet met de Rivier van Leven meegaan, omdat hij niet zonder een vast identiteitsgevoel kan leven – hij kan dan niet bestaan, hij kan dan geen zelfgevoel, het gevoel dat hij blijft bestaan, handhaven.

Het ego kan niet bestaan wanneer je voortdurend transcendeert. En dat is wat ik je vraag te onthouden. Natuurlijk ga je eropuit, je zult geconfronteerd worden met een of andere oude impuls. Geef het gewoon op! En accepteer dat je herboren wordt.
Wat er ook naar je terugkeert, geef het op. Accepteer dat je herboren wordt. Wanneer er een projectie vanuit welke lagere bewustzijnsstaat ook komt, kijk er dan naar alsof je naar een leugen moet zoeken, maar zwelg er niet in. Ga er niet op in en analyseer het al te veel. Kijk ernaar, want in veel gevallen heb jij de leugen allang doorzien.

Je moet begrijpen dat je op het punt kunt komen dat je bewuste zelf de leugen doorziet. Maar dat jij nog wel steeds met de impuls geconfronteerd wordt, of zelfs de projecties van het massabewustzijn. En dan kun jij tegen jezelf zeggen: “Maar ik dacht dat ik dit had opgegeven. En nu ervaar ik het weer. Wat is er aan de hand?”

Wel, de waarheid is dat zolang jij geïncarneerd bent – zolang je in die dichtere sferen rondloopt – jij met impulsen en projecties vanuit het massabewustzijn wordt geconfronteerd. Maar wat je dan moet doen als je eenmaal de leugen doorziet, is je ervan bewust worden dat die projectie op jou gericht wordt en hem dan gewoon opgeven en accepteren dat je herboren wordt, dat jij dit niet meer bent. Dat jij meer bent.

Je ziet dat als jij, elke keer dat jouw ego iets op jou projecteert, dat gebruikt om herboren te worden en een hoger identiteitsgevoel te accepteren, nu dan zal je ego op den duur zo ontredderd worden, zo gefrustreerd raken, en zo verscheurd door die constante zelftranscendentie – dat hij geen grip meer op de ‘werkelijkheid’ kan houden, hij het continue identiteitsgevoel niet kan handhaven.

En dan heb jij je er gewoon uit geaccelereerd. Er kunnen nog wel wat restanten van het gescheiden zelf zijn, zoals er altijd nog wel wat restanten overblijven zolang jij geïncarneerd bent. Maar je bewuste zelf vereenzelvigt zich er niet meer mee, omdat jouw bewuste zelf geen permanent vast identiteitsgevoel over heeft dat op de dingen van deze wereld gebaseerd wordt.

Je beseft dan dat jij een spiritueel wezen bent. En je beseft dat een spiritueel wezen geen vaststaand identiteitsgevoel heeft, maar voortdurend meegaat in de Rivier van Leven en constant zijn zelfgevoel aan het transcenderen is. En dan hoef je dat vaste permanente of semipermanente identiteitsgevoel, gebaseerd op de dingen van deze wereld, niet meer te houden. Je ziet in dat jij méér bent en dat jij er voortdurend in mee gaat – je houdt niet aan dat zelfgevoel vast. Wanneer jou een beperking van jouw huidige zelfgevoel duidelijk wordt, laat je het meteen los, jij wordt herboren. Je accepteert dat jij als iets méér wordt herboren. En dan kan jouw ego je gewoon niet bijhouden, de prins van deze wereld kan jou niet bijhouden.

De prins van deze wereld is een eindig wezen
Begrijp je dat de prins van deze wereld geen oneindig wezen is; de prins van deze wereld is een eindig wezen. Wat inhoudt dat zelfs hoewel sommige mensen denken dat de duivel grote macht heeft, de duivel slechts eindige macht heeft, omdat de duivel slechts een eindig zelfgevoel en dus ook een eindig bewustzijn heeft.

De duivel wil bij jou komen om ervoor te zorgen dat jij het vaste identiteitsgevoel accepteert dat je tegenhoudt op een bepaald niveau – zodat hij bij jou weg kan en met andere mensen aan de slag gaan, hen zover te krijgen dat zij het vaste identiteitsgevoel accepteren. En hij wil dat jij, wanneer hij zijn ronde heeft gedaan en terugkomt, nog steeds dat vaste identiteitsgevoel bezit.

Maar als jij dat identiteitsgevoel transcendeert en de duivel komt terug, zal hij geschokt zijn: “Hij is er niet meer, waar is hij?” En dan moet hij proberen jou met jouw nieuwe identiteitsgevoel in te halen en dat in een vast identiteitsgevoel veranderen. En dan heeft hij geen aandacht meer voor alle andere mensen die hij in de val moet lokken – en wanneer voldoende mensen hun vroegere zelfgevoel transcenderen, voelt de duivel zich ineens zo ontredderd, de prins van deze wereld raakt zo in de war, dat hij zijn gevoel van macht niet langer kan vasthouden. En dan moet zelfs de prins van de wereld op de een of andere manier zijn oude identiteitsgevoel transcenderen om de mensen bij te houden die accelereren. En dan zie je dat alles opgetrokken wordt.

“Als ik wordt opgetild, zal ik alle mensen naar mij toe trekken.” (Dit betekent ook) het massabewustzijn optillen, wat maar één uitdrukking is van wat traditioneel de duivel wordt genoemd. Want zoals Gautama vorig jaar op oudejaarsavond heeft uitgelegd, wanneer je de tempel van de duistere heer ingaat, zie je dat er geen duistere heer bestaat. Het is allemaal een lege dop, het is allemaal niet waar.

Maar zie je dat constante zelftranscendentie de sleutel is om je uit die aantrekkingskracht van het massabewustzijn te accelereren? Dus dat jij iets – wat zij jou ook toezenden – gewoon gebruikt om jouw identiteitsgevoel te transcenderen, om herboren te worden. Je accepteert dat jij herboren wordt en dan ben jij een nieuw wezen in Christus. En het zal even duren voor jouw ego, of de verkeerde leraren, of het massabewustzijn, of andere mensen, jou kunnen bijhouden. En wanneer zij je op den duur inhalen, wat waarschijnlijk gebeurt zolang jij een fysiek lichaam hebt, jij je dan onmiddellijk herboren laat worden. En dan moeten zij een inhaalspelletje spelen.

En dan kom jij op het punt waarop zij altijd een inhaalspelletje doen. Want je hebt dan de tafels van de geldwisselaars omgekeerd, zodat zij jou moeten bijhouden. Omdat jij jezelf niet meer toestaat om in dat vaste identiteitsgevoel te blijven zitten, waardoor zij denken dat zij jou in hun macht hebben.

En dan wordt dit een soort kat-en-muisspelletje, waar je misschien zelfs een poosje van kunt genieten. Omdat jij je realiseert dat jij niet langer het dualistische spelletje speelt om de tegenovergestelde dualistische polariteit te proberen te vernietigen, maar je speelt een soort hogere versie van het spel om de krachten op deze wereld, de prins van deze wereld, te slim af te zijn en te overtreffen met transcenderen.

En je kunt dat heel gemakkelijk doen zodra jij je helemaal met het proces van herboren worden bezig houdt. Natuurlijk zal er een moment komen waarop jij helemaal herboren wordt, omdat je niet eens meer plezier beleeft aan het te slim af zijn van de prins van deze wereld, omdat de prins van deze wereld totaal irrelevant voor jouw zelfgevoel is geworden. En je concentreert je dan op andere dingen, je concentreert je dan op het verheffen van anderen en hen te wekken uit het bewustzijn van de dood door hen te demonstreren dat je herboren kunt worden. En door hen te onderrichten dat zij, ook, herboren kunnen worden – hun huidige zelfgevoel kunnen aanvechten.

De initiaties van de twaalfde straal
Dit zijn de initiaties van de twaalfde straal – de initiaties van niet denken dat herboren worden iets is wat je één keer doet, en dat je daarna eeuwig een vaste identiteit hebt. Maar beseffen dat herboren worden een constant proces is.

Zoals wij hebben gezegd, wordt de wereld gecreëerd door een mentaal beeld op het Ma-terlicht. En we hebben dat met een film vergeleken die op een scherm wordt geprojecteerd door middel van vele individuele beelden die iedere seconde op het scherm geprojecteerd worden, zodat jouw fysieke zintuigen die afzonderlijke bewegingen niet kunnen zien. Wel, zo kun je dus ook het punt bereiken waarop je het gevoel krijgt dat je zelfgevoel herboren is, dat je erkent dat de hele planeet aarde – met haar huidige toestand van onbalans en gebrek en armoede – gewoon een mentaal beeld is. En als dat mentale beeld werd veranderd, de aarde dan ogenblikkelijk een hogere realiteit zou uit vergroten.

Nu, dit wil niet zeggen dat de aarde onmiddellijk verandert en het koninkrijk van God uitvergroot. Want als dat zo was, zou het identiteitsgevoel van veel te veel mensen worden verscheurd. Ze zouden zich niet aan de veranderingen kunnen aanpassen en ze zouden een ernstige identiteitscrisis meemaken, daarom moet de aarde geleidelijk aan veranderen en geleidelijk verheven worden.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben inderdaad de macht – de Elohim heeft inderdaad de macht, omdat zij de aarde hebben geschapen – om ogenblikkelijk zoveel licht op de aarde te richten dat het de duisternis zou vernietigen – de onvolmaakte beelden, de onvolmaakte energie – en de aarde zou onmiddellijk in de zuiverheid van het oorspronkelijke ontwerp worden getransformeerd. Maar als ze dat zouden doen, zouden de meeste mensen op aarde die een lagere bewustzijnsstaat hebben gekregen, niet in staat zijn zich daaraan aan te passen. En dan moeten ze eigenlijk van de aarde worden verwijderd. Ze zouden letterlijk sterven, omdat zij fysiek zouden sterven, omdat hun zelfgevoel zich niet aan de veranderingen zou kunnen aanpassen en zij dan naar een andere planeet moeten. En omdat de aarde werd geschapen als podium voor groei, hebben wij er, daarom, geen belang bij om de aarde te verheffen, maar het bewustzijn van de bewoners van de aarde te verhogen. Daarom moeten veranderingen geleidelijk aan plaatsvinden.

En dus handhaven wij nu een heel wankel evenwicht, omdat wij maar een bepaalde hoeveelheid licht kunnen uitgeven, maar wij kunnen niet al te veel licht uitgeven, omdat dit het zelfgevoel van te veel mensen op aarde zou vernietigen. En daarom hebben we jullie juist nodig, die geïncarneerd zijn, om je af te stemmen en de initiatie van de twaalfde straal te doen en constant herboren te worden, iedere dag herboren te worden, op ieder moment. Iedere keer dat jij een projectie van een lager zelfgevoel krijgt, van een lagere vibratie, herken je gewoon wat het is en laat jij jezelf herboren worden als een wezen dat niet meer beïnvloed wordt door die lagere bewustzijnsstaat.

Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen
Wanneer je dat aan andere mensen demonstreert, zelfs demonstreert dat jij jezelf, jouw zelfgevoel, herboren kunt laten worden, zodat je niet meer iemand bent met een bepaalde fysieke ziekte – of een emotionele of mentale toestand, of dit nu een of andere splitsing in jouw persoonlijkheid is – dan kun jij aan andere mensen demonstreren dat wat voor jou mogelijk is, ook voor hen mogelijk is.

Want het motto van de geascendeerde meesters is al heel lang: “Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen”. En dit moet gedemonstreerd worden, maar in deze tijd is het niet genoeg dat één persoon dat demonstreert, zoals ik 2000 jaar geleden. We hebben veel mensen nodig om dat te demonstreren, zodat de mensen kunnen zien dat wat velen hebben gedaan, zij dat, ook, kunnen doen. En dat moet gebeuren op de drempel van de verandering in bewustzijn van het Aquariustijdperk – het tijdperk van vrijheid. Wat natuurlijk het tijdperk is van creatieve vrijheid.

De vrijheid om opnieuw te scheppen, niet alleen jouw zelfgevoel – wat je in principe doet wanneer je wordt herboren, je bent jouw zelfgevoel opnieuw aan het scheppen – maar ook de vrijheid om je omgeving opnieuw te scheppen, zelfs de fysieke omgeving op aarde opnieuw te scheppen, die voor heel veel mensen nog steeds lijkt te worden geschapen door krachten die hun macht te boven gaan. En daarom hebben ze geen macht – de mensheid heeft geen macht – om die collectief opnieuw te scheppen.

En dan zie je dat zowel de traditionele religie – die het beeld versterkt dat je van God gescheiden bent en dat je een verlosser van buitenaf nodig hebt, een religie in de buitenwereld, om gered te worden – en de traditionele en materialistische wetenschap – die zegt dat je alleen maar een intelligent dier bent – deze bewegingen inderdaad beide het beeld versterken dat de mensheid collectief geen macht bezit om hun fysieke omgeving te veranderen, behalve dan wat zij met hun fysieke lichaam kunnen.

Het zelfgevoel van de mensheid moet herboren worden
Begrijpen jullie mijn geliefden, dat het zelfgevoel van de mensheid herboren kan worden. Zoals trouwens al vele malen in de loop van de geschiedenis is gebeurd. Kijk eens naar de middeleeuwse samenleving in Europa, toen ze geloofden dat de aarde plat was. Het heeft even geduurd, het was niet zo dat iedereen op een morgen wakker werd en zei: “O ja, nu zie ik ook dat de aarde rond is.” Nee, daar was tijd voor nodig. In feite moesten sommige mensen fysiek sterven en opnieuw geboren worden in een andere omgeving voor ze konden accepteren dat de aarde rond was.

Maar toch gebeurde het dat het collectieve zelfgevoel – gebaseerd op de overtuiging dat de aarde plat was – uitstierf en het zelfgevoel van de mensheid herboren werd in het nieuwe bewustzijn dat de aarde rond is. Zo zie je dat er veel van dat soort veranderingen zijn geweest. De Renaissance was een periode met veel van dat soort verschuivingen. De industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, heeft veel van die veranderingen gebracht. En de wetenschap dient nog steeds in bepaalde mate om deze veranderingen tot stand te brengen, hoewel die ook in dezelfde positie is gekomen die de katholieke kerk in de middeleeuwen bezat door de mensen tegen te houden van de materialistische denkwijze.

Maar je zult zien dat de wetenschap zelf, de komende decennia en jaren, inderdaad uit het materialisme wordt geschoten. Het materialisme kan niet haar grip op de wetenschap houden, net zoals de oude denkwijze slechts een poosje haar grip op religie en spirituele mensen kan houden. Zoals je trouwens bij heel veel mensen in het huidige tijdperk ziet die veel verder gekomen zijn dan de denkwijze die de mensen in het middeleeuwse Europa in de greep van de katholieke kerk hield.

De oorspronkelijke bedoeling met de christelijke beweging
Zelfs de katholieke kerk is herboren in een hoger zelfgevoel, hoewel ze nog steeds ver afstaat van de waarachtige vertegenwoordiger van Christus op aarde – omdat er natuurlijk nooit een instelling zal komen die Christus kan vertegenwoordigen.

Want wat is Christus? Het proces van voortdurende wedergeboorte! En een instelling moet, uit noodzaak, een bepaalde continuïteit hebben, anders zou het geen instelling zijn. En dus zie je dat het hele idee dat Christus en de leringen van Christus geïnstitutionaliseerd kunnen worden, gewoonweg een dualistische creatie is die in feite voortkomt uit de geest van de antichrist. Want Christus is voortdurend in beweging.

Heb ik niet gezegd dat ik jullie een andere pleitbezorger zou sturen, dat ik zou bidden zodat de vader jullie een andere pleitbezorger stuurt – de Heilige Geest? Nu, de Heilige Geest waait waarheen hij wil en ik kwam 2000 jaar geleden een beweging beginnen die constant herboren zou worden, constant zichzelf zou vernieuwen.

Maar zoals altijd konden degenen die zich vereenzelvigen met hun ego deze schijnbare chaotische staat van constante wedergeboorte niet hanteren en ze konden niet omgaan met de schijnbare tegenspraken die door een paar gnostische leringen naar voren werden gebracht. Sommigen waren niet afgestemd op de geascendeerde meesters, maar op lagere geesten – zoals je onder de channelers van tegenwoordig ook ziet. Niettemin had het christendom de potentie een levende, ademende beweging te worden die constant transcendeerde door die stroom van de Heilige Geest in stand te houden – die wij, tegenwoordig, progressieve openbaringen noemen.

En dus is het inderdaad mogelijk en nodig om het christendom herboren te laten worden in zo’n levende religie. Zoals het boeddhisme ook herboren kan worden – want ook de Boeddha kwam om zo’n blijvend gevoel in stand te houden of te scheppen om nieuwe leringen en een ander bewustzijn te brengen. Kun je de ironie er niet van inzien dat moderne boeddhisten nog steeds teksten bestuderen die 2500 jaren geleden, of meer dan 2000 jaar geleden, naar het fysieke vlak werden gebracht? Kunnen jullie niet zien hoe ironisch dat is?

Kun je de ironie niet inzien van moslims die op de koran terugkijken, die heel veel eeuwen geleden werd uitgebracht, maar toch over het algemeen de traditie verwerpen die je bij de Soefitraditie– de mystieke islam – ziet om voortdurend hernieuwd inzicht in de diepere mysteries naar voren te brengen. Je ziet dit bij iedere religie, je ziet het bij de wetenschap, je ziet het overal – deze weigering om herboren te worden, dit vasthouden aan een oude identiteit.

Ben jij bereid om herboren te worden?
En dan jullie, de spirituele mensen – die dat zo duidelijk op de wereld zien – draai je nu om, kijk nu eens in de spiegel, kijk nu eens naar jezelf en zie hoe jullie soms nog aan dat oude identiteitsgevoel vasthouden. “Hoe kon ik zo gemakkelijk herboren worden dat ik nu niet meer dat vreselijke mens van gisteren ben? Hoe heeft dat zo gemakkelijk kunnen gebeuren?” Je vervalt tot dezelfde subtiele redenatie als de prins van deze wereld en jouw ego. Omdat jouw ego zegt, zoals we in eerdere verhandelingen in deze serie hebben gezegd: “O, je kunt niet zomaar bij me weglopen. Je kunt mij niet zomaar in de steek laten. Je kunt het allemaal niet zomaar opgeven.” Maar zie je, dat kun je wel.

Iedere keer dat jouw ego bij jou komt met een minder zelfgevoel – zeg je tegen hem: “Ik geef jou op. Ik geef jou over. En ik accepteer dat IK herboren BEN!” En als je dit constant blijft doen, als je er een gewoonte van maakt en de stuwkracht blijft opbouwen om het op te geven en jouw wedergeboorte te accepteren, dan loop je, zoals ik gezegd hebt, sneller dan jouw ego en de prins van deze wereld.

Want ze kunnen jouw eeuwige wedergeboorte niet bijhouden – ze kunnen jou niet bijhouden. En dan accelereer jij je eruit. Je zult letterlijk jouw zelfgevoel eraan voorbij accelereren – ophouden met je licht weg te geven. Waardoor hij sterft en verteerd wordt. Net zoals bij de rozenkransen, omdat je voortdurend licht oproept om dat ego te verteren en de energie die hem voedt.

En dus door je eigen persoonlijke ego uit de correctie van planeet aarde te halen, verhoog je het massabewustzijn. En door andere mensen te tonen dat zij hetzelfde kunnen, nu, dan word je deel van een nieuw bewustzijn – een nieuw ontwaken – dat het mogelijk is om het verleden te ontstijgen en te accepteren dat niet alleen jij herboren wordt, maar dat de mensheid herboren wordt, de maatschappij herboren wordt, Planeet aarde herboren wordt. En we kunnen inderdaad herboren worden uit dit oude identiteitsgevoel dat de huidige onbalans en armoede en alle ziekten van het fysieke lichaam en alle andere beperkingen, zoals oorlog voeren en conflicten veroorzaakt – manifesteert, uitvergroot.

Houd op met het voeden van het probleem

Mijn geliefden, zoals de Boeddha heeft uitgelegd, kun jij je niet met het dualiteitsbewustzijn van het dualiteitsbewustzijn ontdoen. Je kunt een probleem niet oplossen door te denken dat je het kunt analyseren en het zo te boven komen. Je overwint het alleen door herboren te worden, zodat het probleem jou niet langer raakt. Want het probleem werd door een bepaalde bewustzijnsstaat gevormd en wanneer jij uit deze bewustzijnsstaat herboren wordt, sta je boven het probleem. Het probleem wordt dan niet meer door jou gevoed.

En hoe meer mensen weigeren hun licht te voeren aan die bewustzijnsstaat, hoe meer het op den duur een lege dop wordt. En dan, op een bepaald moment, zal een Christuswezen langskomen – want dan hebben genoeg menselijke wezens, een kritieke massa menselijke wezens, die bewustzijnsstaat achtergelaten – en een Christuswezen zal langs komen en het openlijk aanvechten. En dan stort het in en houdt het op de geest van mensen in hun greep te houden, want dan zal iedereen ontwaken, en zeggen: “O, maar dat spreekt vanzelf.”

Wat is de waarheid hier? Het is duidelijk dat de oude manier van kijken een leugen was. Het is nu wel duidelijk dat de aarde rond is, omdat één wezen met een bepaalde mate van Christusverworvenheid het aandurfde om drie schepen uit te rusten en de oceaan over te varen en terug te komen en te zeggen: “Ik heb nieuw land ontdekt, ik heb bewezen dat de aarde rond is.” En dus zie je dat heel veel mensen die in de loop van de geschiedenis in een of andere vermomming zijn verschenen met bepaalde menselijke zwakheden die het moeilijk maakten om hen als een Christuswezen te bezien, maar toch hadden ze een bepaalde Christusverworvenheid – en daardoor waren zij de werktuigen om een bepaalde illusie in het massabewustzijn aan te vechten.

En door dit en public en openlijk te doen, werden veel mensen zich bewust van de illusie zoals je zag dat William Wilberforce in Engeland de illusie van slavernij aanvocht en dat vele jaren bleef doen en die eindelijk doorbrak. En nu zeggen de mensen uit Engeland hierop terugkijkend: “Maar hoe kon het zo’n probleem zijn om de slavernij af te schaffen, wanneer het zo duidelijk is dat dit niet juist is?” Maar zo leek het niet tot iemand met Christusverworvenheid de illusie vernietigde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide opdat meer mensen het met hun dagelijkse denkgeest zouden kunnen zien en plotseling die verandering konden accepteren – die aardverschuiving in bewustzijn waardoor alles anders is, het een ander perspectief is.

Help de mensen in te zien wat zij niet kunnen begrijpen
Want het perspectief is veranderd en nu zie je wat je eerder niet kon zien – en het ligt zo voor de hand, zelfs toen de mensen het eerder onmogelijk konden inzien. Dit kunnen jullie ook worden, wanneer jullie hier met je eigen wezen doorheen gaan.

En velen van jullie zijn inderdaad geïncarneerd – hebben bepaalde ziekten in het lichaam aangenomen – om aan te tonen dat je het kunt ontstijgen. Zie je al niet dat een tijdje geleden kanker als een doodvonnis werd beschouwd en bijna niemand deze ziekte overleefde. Maar nu is er een ander bewustzijn en veel mensen accepteren dat het mogelijk is om deze ziekte te overleven.

En zie je niet dat dit op den duur een verandering in het bewustzijn teweegbrengt en er een punt zal komen waarop deze verandering het niveau bereikt dat kanker enkel net als elke andere ziekte wordt beschouwd, die je kunt genezen. Weten jullie dat longontsteking voor de ontdekking van penicilline als een dodelijke ziekte werd beschouwd en dat nauwelijks iemand dit overleefde? Maar nogmaals, er vond een verandering in het collectieve bewustzijn plaats die de ontdekking van het geneesmiddel tot stand bracht en nu wordt het gewoon als een routineziekte beschouwd die de meeste mensen overleven.

Dit is het geval met elke beperkende situatie, waaronder de beperkende situaties in de geest. Waaronder de leugens van de traditionele religies, de leugen dat je zondaar bent en dat je een verlosser in de buitenwereld nodig hebt om jou te redden, want jij hebt geen toegang tot het koninkrijk van God binnenin jou – hoewel Christus dat al heel veel jaren geleden heeft gezegd.

Er zijn heel veel van die illusies die aangevochten moeten worden. En je moet naar jezelf kijken en er serieus over gaan nadenken of jij, als onderdeel van je goddelijke plan, hebt aangeboden te incarneren om op een bepaalde manier één van deze illusies die de mensen tegenhoudt, aan te vechten.

En vervolgens moet je serieus op het punt komen dat je kunt accepteren dat je nu herboren bent en je kunt accepteren dat je het niveau van Christusschap wel hebt dat nodig is om een bepaalde illusie aan te vechten. En dan zul je daar niet staan te zuchten en te steunen of je hierover zou moeten spreken. Omdat je van binnen zo in vuur en vlam zult staan dat de woorden en acties gewoon van binnenuit stromen. Je analyseert niet: “Moet ik dit doen, heb ik het recht wel om dit te doen, heb ik het talent wel om dit te doen?” Nee, je gaat aan de slag en doet het gewoon.

Je gaat daarmee aan de slag en je stroomt over van dat vuur, van binnenuit je Wezen – het vuur dat er altijd is, maar dat pas kan stromen als jij accepteert dat jij herboren wordt in dat hogere identiteitsgevoel. Omdat je het recht hebt om naar de tempels van de wereld te gaan de tafels van de geldwisselaars omver te gooien en hen in hun gezicht te zeggen dat ze het recht niet hebben om op die plaats in de tempel te zitten. De ‘tempel’ staat symbool voor de geest van de mensen en de geest, de collectieve geest, van het massabewustzijn.

Ze hebben het recht niet om daar te zitten en de mensen op dat niveau tegen te houden en daarom gooi jij hun tafels omver en daagt hen uit en zegt: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Maar ik denk aan de dingen die van God komen en daardoor verklaar ik dat je niet echt bent. Je hebt het recht niet hier op deze planeet te zijn, Want ik heb het recht om te zeggen dat deze planeet het koninkrijk van God is en dat recht op te eisen.”

Doe de werken die ik gedaan heb
Dit is in principe de bedoeling van mijn missie – de leugen aantonen, de leugen aanvechten, te demonstreren dat je boven de leugen kunt gaan staan. En toen ik zei dat degenen die in mij geloven, degenen die het pad volgen dat ik heb gevolgd, zij allemaal de werken zullen doen die ik gedaan heb en zelfs nog grotere werken zult gij doen, dit precies de hoogste visie is die ik in gedachten had. Niet dat je bepaalde wonderen moet verrichten, die grotendeels irrelevant zijn in dit moderne wetenschappelijke tijdperk. Jij moet voor mij de hedendaagse geldwisselaars aanvechten – degenen die de mensen tegenhouden, de tempelpriesters, degenen die de mensen gevangenhouden in een leugen, hen bij hun God weghouden, hen bij het koninkrijk van God binnenin hen weghouden.

En jullie kunnen dit tegenwoordig veel beter dan ik 2000 jaar geleden. Omdat de mensheid is vooruitgegaan in bewustzijn en begrip, en daarom kan er tegenwoordig een veel verfijndere lering worden uitgebracht. En daarom kunnen jullie, vervolgens, meer leugens blootleggen, meer leugens in de psyche en hoe je ego de toegang vormt die de prins van deze wereld en de krachten van buitenaf de mensen in hun macht krijgen door die vijand in hun binnenste. Jullie hebben zoveel meer hulpmiddelen, zoveel meer kansen om deze leugen aan het licht te brengen.

En jullie hebben allemaal het potentieel om dit te doen. Maar je moet accepteren dat je herboren wordt op dat nieuwe niveau van Christusschap, waardoor je in staat bent om een bepaalde leugen aan te vechten en erop uit te gaan en te demonstreren – eerst bij een klein groepje, maar mogelijk ook grotere groepen mensen – dat de leugen niet waar is. Het is een leugen en je toont aan dat jij herboren bent en je uit het bewustzijn van de leugen hebt geaccelereerd. Want alleen het bewustzijn komt voort uit de onechtheid – er zit geen leven in. Want het werd vanaf het allereerste begin op een leugen gebaseerd.

En dit is de visie die ik voor jullie bewaar. Ik zie jullie al als herboren. Zullen jullie jezelf als herboren gaan beschouwen? Zullen jullie dat accepteren en zullen jullie het dan in actie zijn? Dat is de vraag waarmee ik jullie achterlaat om over na te denken.

Want ik, Jezus, accepteer jullie zoals jullie nu zijn. Maar ik accepteer ook dat jullie het méér zijn dat ik zie. Het méér dat je Boven al bent. Als je het hier beneden maar kunt accepteren, kun je hier beneden alles zijn wat je Boven al bent.

Denk hierover na, denk erover na.

En kom dan op het punt dat je jezelf herboren laat worden en die nieuwe identiteit die je dan hebt, accepteert. En je accepteert dat het geen enkele zin heeft om terug te gaan naar het oude of het opnieuw te scheppen – want je bent een nieuw wezen in Christus.