Laat alle betoverende beelden over de ascensie los

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Er zijn natuurlijk velen die een onzuiver en niet realistisch beeld hebben gekregen over wat het inhoudt om te ascenderen – zo gericht zijn ze op een geheim ritueel in een grote tempel. Gericht zijn op de zogenaamde, pracht en praal van het proces van ascensie dat ze hun ogen naar de hemel opslaan en er toch niet in slagen om te zien dat ascensie een proces is. En zoals de Heilige Paulus zei: “Ik sterf dagelijks”, zeg ik, Serapis: “Ik ascendeer dagelijks”. En als jij in de ascensiespiraal wilt komen, moet jij ook zeggen: “Ik ascendeer dagelijks”. Maar het is natuurlijk niet genoeg om het dagelijks te zeggen. Je moet ernaar leven. Je moet het zijn. Je moet natuurlijk bereid zijn om dagelijks jouw zelfgevoel te accelereren door wat wij noemen de ‘kern van de zaak’ te doen, de niet zo aantrekkelijke taken die onderdeel zijn van de ascensiespiraal.

Want er zijn inderdaad veel studenten van de geascendeerde meesters die diverse beschrijvingen hebben gelezen van de geavanceerde initiaties die plaats vinden in de piramide of in de Tempel van Luxor of in andere etherische tempels. En ze visualiseren in gedachten dat ze, om voor hun ascensie in aanmerking te komen, op de een of andere manier in hun fijnere lichaam naar een van die tempels moeten reizen, waar ze duidelijk herkend worden als ingewijden, als geavanceerde studenten en worden omgeven door geavanceerde meesters en aan geavanceerde rituelen meedoen die niet op aarde kunnen plaatshebben. En ontken natuurlijk niet aan dat in de veel latere fases van het proces van ascensie er wel zulke rituelen zijn.

Maar wat je moet toegeven, is gewoon het volgende: Hoe kom je bij de geavanceerde fases van de ascensiespiraal? Welnu, hoe kom je bij de bovenste trede van een wenteltrap? Door eerst op de onderste trede te gaan staan – en daarna doorgaan met de volgende stap, één voor één tot je de bovenste trede bereikt. Het kan aantrekkelijker lijken om die laatste stap te doen, maar is hij belangrijker dan elke andere stap die je doet en die leidt tot die hoogste trede?

Mijn punt is: als je zo gericht bent op de geavanceerde fases van de ascensie, zie je geen verband tussen die geavanceerde initiaties en je dagelijkse leven. En als je geen verband ziet tussen je dagelijkse leven en de laatste fases van de ascensie, hoe kun je dan dagelijks ascenderen? Hoe kan je dagelijkse leven één stap meer worden in de ascensiespiraal?

Wat er in plaats daarvan gebeurt, is dat er een kloof bestaat in jouw visie, jouw bewustzijn, tussen je dagelijkse leven, je dagelijkse bewustzijnsstaat en de geavanceerde fases van het proces van ascensie. En dan word je gevoelig voor de valse belofte die in veel vermommingen komt, dat door lid te zijn van een organisatie in de buitenwereld – en door het opzeggen van bepaalde decreten en rituelen en rozenkransen en door bepaalde leringen te bestuderen en door zus of zo te doen – jij je op de één of andere manier automatisch plaatst voor je ascensie. Jij min of meer automatisch de sprong maakt van waar je in bewustzijn bent op aarde naar de geavanceerde fases van het proces van ascensie. Het is alsof je denkt dat er een bepaalde magie is, een soort stoel waarin je accelereert, die iedereen zal verheffen die erin zit, zodat je de kloof kunt overbruggen.

Waar begint je ascensiespiraal?
Ben jij je ervan bewust – zoals wij ons er allemaal van bewust zijn, denk ik – dat wetenschappers al decennia lang onderzoek gedaan hebben naar de ontbrekende schakel tussen de aap en de mens in de evolutionaire keten? Nu, ik kan je zeggen dat er vele, vele studenten van de occulte wijsheid zijn, bij wijze van spreken, die al vele levens naar de ontbrekende schakel tussen hun huidige bewustzijnsstaat en elke geavanceerde fase van bewustzijn die zij ook maar als hun doel beschouwen, op zoek zijn. Waarom kunnen mensen die ontbrekende schakel niet vinden, kunnen ze die kloof niet overbruggen? Omdat ze niet bereid zijn naar hun huidige bewustzijnsstaat te kijken, hun huidige omstandigheden in het leven en te beseffen dat juist hier – juist hier en juist nu – de enige plek is waar zij aan hun persoonlijke ascensiespiraal kunnen beginnen.

En wanneer begint je persoonlijke ascensiespiraal? Hij begint wanneer je bewust besluit dat je alles wat je in je dagelijkse leven tegenkomt als kans wilt benutten om één stap hogerop bij je ascensie te komen. Zie je de essentiële omslag in bewustzijn waar ik om vraag? Je kunt niet alleen maar lid zijn van een organisatie, of rituelen uitvoeren en verwachten dat je dan automatisch in de ascensiespiraal komt. Je moet de eeuwige universele oproep van Christus volgen, door eerst naar de balk in je eigen oog te kijken. Dit is een absolute vereiste. Want denk eens logisch na. Het proces van ascensie is een proces waarin jij – als individuele levensstroom – je wezen, je aura, je bewustzijn, je geest – hoe je het ook maar wilt noemen – accelereert, maar wat je individuele levensstroom vormt, moet zich uit de vibraties van de aarde accelereren.

De ascensie is geen groepsinspanning. Hoewel, je zou kunnen zeggen dat groepen levensstromen, zelfs de mensheid als geheel, met de ascensiespiraal bezig kan zijn. Niettemin loop je niet als groep door de hemelpoort van de geascendeerde staat, zodat iemand met wat minder verworvenheden op een of andere manier met de rest van de groep mee sjokt, want zij vullen wel aan bij wat er aan een bepaald individu ontbreekt. Het proces van ascensie is geheel een individueel proces. Het is ook een proces waarin jij je nergens achter kunt verschuilen – en jij kunt niets verbergen. En daarom moet je voor je echt in de ascensiespiraal kunt komen, wanneer je hier logisch naar kijkt, een van de belangrijkste illusies en verlangens van het menselijke ego overwinnen, namelijk dat wat jij voor andere mensen kunt verbergen, ook voor God en de geascendeerde meesters kunt verbergen.

IK BEN Serapis Bey. IK BEN een geascendeerd wezen. IK BEN de chohan van de Vierde Straal van Zuiverheid. Denk je dat je enige vorm van onzuiverheid voor mij kunt verbergen? Denk je dat je mijn tempel in Luxor, de Ascensietempel zelf, binnen kunt sluipen, terwijl je een of ander aspect van menselijke impulsen, een aspect van het dualiteitsbewustzijn, een episch of persoonlijk drama, verbergt? Denk je dat ik dit niet zal zien, wanneer je toestemming vraagt om naar binnen te mogen? Want als je dat doet, kan ik je ervan verzekeren dat je nooit de kloof tussen je dagelijkse leven en de ascensiespiraal dicht.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.