Je kunt niet ascenderen als je een onzuivere waarneming hebt

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Wanneer je realistisch naar het proces van ascensie kijkt, besef je dat er geen mogelijkheid bestaat om iets te verbergen. En wat is er dan voor nodig voordat je zelfs maar aan het proces van ascensie kunt beginnen? Dat jij je bewust realiseert – en het bewust besluit – dat je niets wenst te verbergen. Je hebt geen verlangen meer om iets voor iemand te verbergen, hetzij de mensen op aarde of de geascendeerde meesters.

Er zijn veel retraites van de geascendeerde meesters. Ik, Serapis Bey, werk in meer dan één retraite. Ik werk niet alleen in Luxor, in de ascensie-retraite. Ik ben bereid om met iedereen op elk niveau van bewustzijn te werken, op elk niveau van onzuiverheid, want IK BEN de meester van zuiverheid. Ik oordeel en veroordeel niemand. Ik heb geen behoefte aan oordelen, want IK BEN één met zuiverheid. En de vlam van zuiverheid die IK BEN, zal degenen eruit filteren die niet bereid zijn zuiver te worden. Want zij hebben onzuiverheden die zij nog steeds willen ervaren en dus willen ze eraan vasthouden.

Zie je het essentiële verschil hier? Heel veel menselijke wezens oordelen over elkaar en ze doen dit door een maatstaf te formuleren in hun eigen bewustzijn. En dan zeggen ze: “Degenen die voldoen aan deze maatstaf zijn goede mensen en degenen die niet aan deze maatstaf voldoen, zijn slechte mensen.” Afhankelijk van de maatstaf, afhankelijk van de bewustzijnsstaat van mensen, hebben ze dan een deling in de mensheid gecreëerd. Er zijn menselijke wezens net als zij zijn en degenen die niet meer menselijke wezens net als zij zijn, maar een soort sub-mensen of non-mensen. Dan heb je een deling in je geest gecreëerd. Waar komt zo’n deling vandaan? Komt die uit het geascendeerde bewustzijn voort? Of komt die uit het niet-geascendeerde bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn voort?

 

Zoals we onlangs in leringen over waarneming naar voren hebben gebracht, moet ik zeggen dat deze leringen precies de sleutel bevatten waardoor degenen die dat willen, de ascensiespiraal in kunnen gaan – te beginnen bij waar ze nu zijn. Want je kunt je realiseren dat wat er voor nodig is om in de ascensiespiraal te komen, is dat je vraagtekens bij jouw waarneming begint te zetten. Niemand is ooit geascendeerd met een onzuivere waarneming. Niemand is ooit geascendeerd met een onzuivere waarneming. Want als je spreekt of handelt met een onzuivere waarneming, dan volgt daar lijden uit. Je kunt niet in de ascensiespiraal komen zolang je lijdt, zolang je aan het worstelen bent met iets of een dualistisch doel wat niet Gods doel is, nastreeft.

Wat is Gods doel? Is dat de mensheid indelen in degenen die goed en slecht zijn? Is het om er bepaalde individuen uit te halen als het zwarte schaap, als de oorzaak van al je moeilijkheden – en dan die individuen proberen te oordelen of veroordelen of te vernietigen? Nee, dit is niet Gods echte doel. Het doel van God is om al het leven te verheffen. Het doel van God respecteert de vrije wil, zodat degenen die niet bereid zijn de ascensiespiraal in te gaan naar een lagere sfeer moeten als één sfeer ascendeert. Maar het doel van God is al het leven te verheffen, en daarom respecteert God de vrije wil en – als gevolg van dat respect – veroordeelt hij ook niet degenen die niet bereid zijn om de ascensiespiraal in te gaan, want zij willen meer ervaringen opdoen in de lagere rijken.

God heeft geen behoefte om iemand te veroordelen. De Vader oordeelt niemand, maar heeft elk oordeel overgelaten aan de Zoon. Alleen de Zoon oordeelt niet volgens menselijke waardeoordelen, dualistische voorwaarden. De Zoon oordeelt in feite niet met de analytische, lineaire geest. De Zoon IS gewoon het licht en het licht doet haar werk door de mensen de keus te tonen om óf het licht te accepteren, óf het af te wijzen. Denk je dat toen Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs confronteerde, het zijn doel was om er heen te gaan en ruzie met hen te maken op het niveau van het dualistische bewustzijn, hun lineaire, analytische geest en hen ervan overtuigen dat zijn woorden juister waren dan hun woorden? Nee, Jezus wilde geen spijkers op laag water te zoeken over interpretaties van de Bijbel met de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Dat deden zij onderling wel.

Jezus kwam een kans geven aan degenen die bereid waren om uit dat bewustzijnsniveau te accelereren en daardoor ging hij er niet met woorden op in. Hij maakte geen ruzie met hun woorden. Hij probeerde niet met betere argumenten te komen door woorden die andere mensen nietig maakten of vernederden. Hij probeerde hen te verheffen door het Woord te zijn. Maar in de woorden die hij sprak, de woorden die ze konden horen, zat de vibratie, de liefde, de zuiverheid van het Christusbewustzijn die hen een keus gaf die ze nog nooit eerder hadden gekregen, toen ze slechts mensen tegenkwamen die elkaar met woorden om de oren sloegen.

Door één persoon tegen te komen die het Woord belichaamde, kregen zij de keus om, óf het Woord te accepteren, óf door te gaan met hun woorden, hun eindeloze argumenten over het een of ander, of wie zus of zo zei, en wie er gelijk en ongelijk had, en waarom deze zin in tegenspraak is met wat 255 jaar gelden gezegd werd door deze of een eerdere organisatie, of dat het in tegenspraak was met wat er gisteren gezegd werd. Want de lineaire geest kan altijd tegenstellingen vinden, want de lineaire geest is één grote tegenstelling die nooit haar eigen tegenstellingen kan oplossen. Je kunt geen tegenstellingen met woorden oplossen. Hoe los je tegenstellingen op? Door het Woord te worden, door het woord te belichamen, waar geen duisternis, noch de schaduw of gedraai, maar alleen het ene licht van Christus is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.