Het keerpunt op het spirituele pad

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Ik wil jullie een lering geven waar je over kunt nadenken, zodat je begint te beseffen dat ik niet anders was dan jullie, in die zin dat ik geen geleidelijk pad hoefde te bewandelen om mijn Christusschap te bereiken. Ik heb wel degelijk een geleidelijk pad  begaan en als je de Bijbelboeken zorgvuldig leest en een klein beetje tussen de regels doorleest, tonen die aan dat ik niet volmaakt geboren werd, dat ik niet met mijn volledige Christusschap geboren werd, maar dat ik door vele inwijdingen heen ben gegaan om mijn Christusbewustzijn te manifesteren.

Dit is, zoals het voor velen van jullie is, voor vele studenten op het spirituele pad, of ze nu bij deze leer of andere organisaties zitten. Er zijn zelfs vele mensen op aarde die zelfs niet bij een spirituele of religieuze organisatie aangesloten zijn, maar die desondanks het pad van individueel Christusschap bewandelen, dat hen terugbrengt bij het gevoel van eenzijn met al het leven, het gevoel van eenzijn met God.

Dus kom ik vandaag een verhandeling geven aan degenen die al vele jaren bewust het spirituele pad bewandelen ongeacht of het nu bij deze of een andere leer of organisatie is. Ik spreek over die mensen die zich ervan bewust zijn geworden dat er een spirituele kant in het leven is en dat het mogelijk is om je bewustzijn te verhogen. Ik zie miljoenen mensen die op één of andere wijze het spirituele pad hebben ontdekt en dat ijverig gevolgd hebben, sommigen zelfs al tientallen jaren. Ze hebben er veel in geïnvesteerd, ze hebben het pad bestudeerd, ze zijn bereid geweest het zichzelf niet gemakkelijk te maken en allerlei rituelen uit te voeren.

Maar ik zie ook dat velen van hen een plateau bereikt hebben, een bepaald punt bereikt hebben vanwaar ze het moeilijk vinden om verder te gaan. Ik zie zelfs enkelen die in een neerwaartse spiraal zijn gekomen zonder dat ze in de gaten hebben wat er met hen gebeurt. Mijn geliefde harten, wanneer jullie het spirituele pad bewandelen, kom je op een essentieel keerpunt. En laat mij jullie de twee fasen uitleggen in het ideale groeiproces van een spirituele zoeker.

Wanneer je voor het eerst het spirituele pad ontdekt, is het vanzelfsprekend dat je gemotiveerd wordt door een enigszins op jezelf gerichte motivatie om je eigen bewustzijn te verhogen, je eigen situatie in de buitenwereld te verbeteren, de waarheid te zoeken, de hoogste spirituele lering te zoeken die je kunt vinden om allerlei problemen op te lossen, zoals ziekten overwinnen of verslavingen om de ideale partner te vinden. Dit zijn natuurlijke verlangens, maar dit kan niet de motivatie zijn die je helemaal naar de top van het spirituele pad kan voeren, omdat ze gericht zijn op het verbeteren van jou en jouw omstandigheden als individueel wezen, dat jij gescheiden ziet van al het leven.

Het is enige tijd – en voor sommige mensen kan dat jaren, soms zelfs tientallen jaren duren, en voor anderen slechts enkele maanden – acceptabel om het pad te bewandelen vanuit deze op zichzelf gerichte motivatie. Maar er komt een essentieel punt waarop het pad afgesneden wordt, waarop jij, als je doorgaat met het bewandelen van het pad vanuit een op jezelf gerichte motivatie, feitelijk niet meer het ware spirituele pad bewandelt dat jou dichter bij God brengt. Je neemt dan eigenlijk wat de Bijbel noemt: “De weg die de mens goed toe lijkt, maar die tot de dood leidt” (Spreuken 14:12) Je neemt dan zoals wij dat misschien kunnen noemen, het linker pad, het pad van de zwarte magiërs en degenen die het bewustzijn van de antichrist belichamen.

Jezelf of al het leven verheffen
Want wat is het bewustzijn van de antichrist? Het bewustzijn dat het individu gescheiden van God ziet en daardoor gescheiden van al het leven. En ineens begint iemand te denken dat hij zich boven andere aspecten van het leven kan verheffen, dat hij zich kan verheffen om zichzelf belangrijker, spiritueler, machtiger, wijzer of zelfs liefdevoller te laten lijken dan andere delen van het leven. Maar dit wordt niet gedaan om al het leven te verheffen, maar om dat individu te verheffen.

Begrijpen jullie welke essentiële lering ik jullie hier geef? Er komt een moment waarop het noodzakelijk en acceptabel is dat jij jezelf probeert te verheffen, omdat je moet doen wat nodig is om je eigen psychische wonden te genezen, jezelf uit het massabewustzijn en de neerwaartse spiraal weg te trekken die je in vorige levens hebt gecreëerd. Dit kan een taak zijn die al je concentratie vergt en daarom is het vanzelfsprekend dat jij op jezelf gericht bent en op het verheffen van jouw individuele wezen en jouw individuele bewustzijn.

Maar als jij alleen maar doorgaat met jezelf proberen te verheffen, is het onvermijdelijk dat je van het ware pad op het valse pad overstapt. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat er op de wereld veel mensen zijn die zichzelf waarachtige spirituele zoekers noemen, echte christenen, echte boeddhisten, echte moslims, echte hindoes, of zelfs echte studenten van de geascendeerde meesters, maar dat zij nog steeds het pad volgen dat wordt gebaseerd op het verlangen hun eigen individuele wezen te verheffen. Laat staan dat ze begrijpen dat het nodig is om hun eigen identiteitsgevoel te verbreden, zodat ze zichzelf één met al het leven gaan zien.

Dus wanneer je naar elke willekeurige spirituele organisatie op deze planeet kijkt, dan kun je zien dat er mensen zijn die soms al tientallen jaren in de organisatie zitten en getrouw aan alle uiterlijke verplichtingen hebben voldaan die de organisatie heeft gesteld. Maar ze hebben dit maar om één reden gedaan, namelijk zichzelf boven anderen te verheffen, zodat zij de illusie kunnen scheppen, in stand houden en versterken dat ze verder gevorderd, spiritueler, wijzer, liefdevoller en vrijgeviger zijn dan anderen in die organisatie of andere mensen op de wereld.

Sommige van deze mensen kunnen in feite bescheiden lijken, omdat ze het spel hebben leren spelen. Sommigen, in feite allen, geloven dat ze nederig zijn, dat ze spiritueel, dat ze liefdevol, zijn. Maar mijn geliefden het zijn net de wetgeleerden die ik 2000 jaar geleden berispt heb.

De wetgeleerden probeerden te voorkomen dat anderen groeiden
Je herinnert je misschien nog dat ik sprak over de sleutel tot kennis (Lucas 11:52) en dat de wetgeleerden niet bereid waren er binnen te gaan en anderen ervan probeerden te weerhouden er binnen te gaan. Welnu, die sleutel tot kennis, is het besef dat het ware doel van het spirituele pad – en de enige sleutel tot verlossing – de eenwording met God en de eenwording met al het leven is. Het eenzijn met God als de God Boven en het eenzijn met al het leven als de God in manifestatie hier beneden.

De wetgeleerden hebben het niet begrepen of zijn niet bereid geweest de sleutel tot kennis te erkennen, dus waren ze niet bereid om de eenwording aan te gaan. En daarom gebruiken zij hun spirituele lering om zichzelf boven anderen te verheffen. En door dit te doen, proberen zij op subtiele en vaak niet herkende manieren andere mensen te verhinderen die eenwording aan te gaan. Omdat ze niet willen dat anderen hun eigen niveau van spirituele groei voorbijstreven, want als dat gebeurt, zouden zij hun illusie niet meer kunnen handhaven dat zij spiritueler, verder dan anderen gevorderd, zijn.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat wanneer je het spirituele pad bewandelt vanuit een egoïstisch perspectief, er dan een punt komt vanwaar je niet verder kunt groeien. Je groei komt dan tot stilstand. De meeste mensen herkennen dit niet met hun dagelijkse denkgeest, maar op diepere niveaus van hun wezen weten ze wel dat zij vastzitten, dat zij niet meer groeien. Toch zijn ze zich er niet van bewust dat de reden waarom ze niet groeien, is dat zij de illusie van gescheidenheid, de poging zichzelf boven anderen te verheffen, niet hebben losgelaten.

Dus omdat zij niet bereid zijn deze illusie los te laten, zijn ze aan het idee gehecht dat ze spiritueel verder gevorderd zijn dan anderen. Dus je ziet het mechanisme dat gaat meespelen, wanneer iemand onbewust weet dat hij niet zijn huidige niveau kan ontgroeien en wanneer die persoon aan het gevoel gehecht is zich beter dan anderen te voelen, de enige manier om deze illusie in stand te houden, is anderen te verhinderen verder te groeien!

Omdat als anderen op het ware pad van groei blijven, ze snel de wetgeleerden zouden inhalen die hun eigen groei gestopt hebben. Begrijpen jullie dit mechanisme? Jullie moeten dit mechanisme leren herkennen. Het is goed als je dit in anderen kunt zien, want er zijn sommigen die dit werkelijk tot in het uiterste doordrijven en je ziet ze in iedere spirituele organisatie, waar ze met een aura van superioriteit rondlopen, zelfs als dit subtiel gebeurt. Dus het is goed als je dit kunt herkennen bij hen die zo extreem zijn dat het overduidelijk is.

Maar ik zeg tegen jullie dat jullie het ook in jezelf moeten herkennen, want juist deze neiging waar ik het hier over heb, is de essentie van je ego. En het ego van ieder mens zit gevangen in deze val van niet willen groeien, het niet willen verheffen van al het leven en daardoor anderen willen tegenhouden. En mijn geliefden, wanneer je anderen probeert tegen te houden, dan houd je natuurlijk ook jezelf tegen. Dat is onvermijdelijk.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is de echte boodschap van mijn uitspraak: “Doe aan anderen zoals je wilt dat zij aan jou doen”, dat wat jij anderen ook aandoet, jij onvermijdelijk jezelf op een dieper niveau van je wezen aandoet. Dus als je anderen probeert tegen te houden om te groeien en één met God te worden, komt dat omdat jij het jouw ego op een bepaald niveau jouw eigen groei hebt laten tegenhouden. Het is van groot belang dat je de subtiele manieren waarop je ego probeert jouw groei of die van anderen tegen te houden, ontdekt. Want als je dat niet doet, kom je vast te zitten op het linker pad.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.