Je kunt Christus niet volgen

Geascendeerde meester Jezus Christus, 25 juli 2004

Je kunt mij niet volgen. De valse herders hebben je geprogrammeerd te geloven dat het de sleutel tot verlossing is volgeling van Jezus Christus te zijn. Maar ik vertel je juist dat je mij niet kunt volgen, omdat jij, zolang jij denkt dat ik buiten je ben, het koninkrijk dat binnenin jou is, niet kunt bereiken. Daarom is het enige pad dat je thuis kan brengen, het pad van één worden met mij, één worden met mij terwijl je nog geïncarneerd bent. En het enige pad naar dat innerlijk eenzijn is door niet meer je eigen Christuspotentieel te ontkennen. Je moet naar de Christus reiken, het Christuszelf binnenin jou en dat bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aandoen, waardoor diep vanuit je wezen plotseling die volmaakte liefde naar boven voelt stijgen die al je angsten zal uitbannen, alle angsten die ervoor zorgen dat jij jouw eenzijn met mij en jouw eenzijn met God ontkent.

Ik ben niet naar de aarde gekomen om mij door mensen te laten volgen. Ik kwam naar de aarde om alle mensen één met mij te laten worden, omdat ik echt bereid ben één te zijn met ieder menselijk wezen dat niet meer mijn aanwezigheid ontkent. Daarom heb ik gezegd: “In zoverre ge het aan één van mijn minsten hebt gedaan, heb jij het aan mij gedaan.” En de innerlijke betekenis van die verklaring is dat ik in iedereen ben die mij ruimte wil bieden, iedereen die mij uitnodigt in hun hart te komen.

Daarom ben ik vandaag gekomen om allen die dit dictaat zullen horen of lezen, de kans te geven, een heel bijzondere kans, om mijn Aanwezigheid in jou te voelen, mijn Aanwezigheid te kennen, mij welkom te heten in jouw hart en daar eeuwig mijn intrek in te nemen – als jullie dat willen.

Daarom zal ik nu ophouden te spreken door een uiterlijk kanaal en ik zal jullie de gelegenheid geven rustig te zitten en binnenin jezelf met mij te spreken. Daarom zeg ik nu dat de ware mantra, de ware oproep voor de volgende periode van 2000 jaar niet meer is: “Doe aan anderen zoals je wilt dat anderen jou zullen doen.” Maar het is: ”Wees hier beneden, alles wat je Boven al bent.” En bovendien de affirmatie “Ik ben Jezus Christus, zo Boven zo beneden.” Of je zou je eigen affirmaties kunnen maken voor elke geascendeerd wezen waar je ook maar bij voelt dat hij het dichtst bij je hart staat. Of je kunt zeggen: “Ik ben de Levende Christus, zo Boven, zo beneden.” Daarom verzoek ik jullie, spreek in je hart met mij.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.