Wacht niet op de ideale omstandigheden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 juli 2005

Er zal nooit een tijd op planeet aarde komen dat de omstandigheden voor spirituele groei of voor het manifesteren van je Christusschap ideaal zijn. Je zult daarom, om hogerop te komen, de omstandigheden moeten nemen zoals ze zijn en ze daarna transcenderen.

Hoe moe je ook bent, het is niet van belang, omdat jij aan elke situatie kunt ontstijgen. Als jij niet de doener bent, maakt het dan wat uit of de omstandigheden in de buitenwereld niet ideaal zijn? Mijn geliefden, er zijn mensen die zeggen: “O, pas als de omstandigheden juist zijn, zal ik mijn Christusschap manifesteren.” Zij zullen nooit hun Christusschap manifesteren, omdat de Christus niet hier wacht tot de aarde de juiste omstandigheden voor Christusschap manifesteert. De Christus is hier om heerschappij over de aarde te nemen en het Ma-terlicht te verheffen om de volmaakte omstandigheden die in het volmaakte concept worden gehandhaafd, uitvergroot te tonen.

En dat is de ware betekenis van heerschappij over de aarde nemen. En voor de mens, voor het menselijke bewustzijn, is het onmogelijk dat jij de heerschappij neemt. Maar voor God in jou, voor de Christus in jou, is alles mogelijk. En daarom kun je de aarde verheffen om de Gouden Eeuw vergroot uit te beelden. En dat kan zo snel gebeuren dat het woord toekomstschok een geheel nieuwe betekenis krijgt. Veel mensen op aarde zullen wakker worden en zeggen: “Hoe kan dit? Hoe heeft deze verandering zich zo snel kunnen voltrekken? Hoe kon de maatschappij zo plotseling veranderen? Hoe konden wij al deze calamiteiten die werden voorspeld vermijden; hoe konden wij al deze oorlogen, deze aardbevingen, deze veranderingen op aarde vermijden? Waarom hebben ze niet plaats gevonden?” En ze zullen zich afvragen wat er is gebeurd in plaats van degenen te zijn die het lieten gebeuren door God in hen de Gouden Eeuw te laten manifesteren.

Daarom dank ik jullie en ik dank allen overal ter wereld die aan deze vier rozenkranswaken hebben meegedaan.*** Ik moet zeggen dat toen wij bijna vier maanden geleden begonnen met de Rozenkrans voor Gods Wil er geen garantie was dat ik hier vandaag zou staan met deze nieuwe rozenkrans. Er was een kritieke massa mensen nodig die met de vier rozenkransen aan de slag moesten gaan en ze trouw opzeggen. Er moest een doorslaggevende verhoging in het bewustzijn van de planeet aarde komen voor wij de volgende rozenkrans konden uitbrengen.

Daarom stroomt mijn hart werkelijk van dankbaarheid over voor ieder van jullie overal ter wereld die deze rozenkransen heeft opgezegd, zelfs al hebben jullie hem maar eenmaal gedaan. Zelfs al kon je hem niet elke dag doen, ik ben jullie volledig dankbaar, omdat alles wat jullie gedaan hebben, heeft bijgedragen aan het opbouwen van de kritieke massa die ons gebracht heeft waar we nu zijn. En daarom bedank ik jullie en ik wil jullie laten weten dat wij het hier Boven op prijs stellen wat jullie hier beneden zijn. En zo verzegel ik jullie in naam van Jezus Christus, Saint Germain en Moeder Maria, want wij zijn de Goddelijke Familie voor het Aquariustijdperk. Het wordt verzegeld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.