De grootste kans op Christusschap

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 november 2008

Mag ik jullie een realistische inschatting geven – die boven de dualiteit van hoogmoed en je beter voelen dan anderen staat – maar mag ik jullie een realistische inschatting geven dat het boek over het ‘Pad naar Christusschap’ de grootste kans is om het Christusschap in werkelijkheid te manifesteren, om snel bij het Christusschap te komen dat op deze planeet beschikbaar is op deze planeet in de genoteerde tijd. Het is op dit moment de snelste en de gemakkelijkste manier voor iedereen om aan die lagere bewustzijnsstaat te ontstijgen en het Christusschap te gaan manifesteren. Het is zoals Jezus zich er volledig van bewust is, niet de allerhoogste lering die gegeven kan worden – want Jezus kan misschien meer geven naarmate degenen onder jullie die de cursus volgen, hun talenten vermenigvuldigen en zo de weg banen voor meer leringen.

En daarna komen, zelfs buiten wat er over het Christusschap gegeven kan worden om, leringen over het Boeddhaschap die ik heel graag zou willen uitgeven. Want ik ben me er zeer van bewust dat veel mensen in de westerse wereld afstand hebben genomen van het traditionele christendom. Toch zijn ze niet bereid op de tegenovergestelde polariteit het materialisme over te gaan. En daardoor zijn ze geneigd om naar een universele vorm van spiritualiteit op zoek te gaan door naar de oosterse leringen te kijken, vooral de leringen van het boeddhisme.

Maar de leringen die ik zoveel jaar geleden in het oosten heb gegeven, werden aangepast, niet alleen aan het bewustzijn van die tijd, maar in vele opzichten ook aan de oosterse denkwijze. En ik verlang ernaar de lering over het Boeddhaschap uit te brengen voor de westerse geest: de westerse geest, de westerse Boeddha, mijn geliefden. En dit kan als voldoende mensen het aanbod van Christus accepteren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.