Neem je mijn Liefde aan of wijs je die af?

ONDERWERPEN: Je hoeft vrouwen niet de schuld te geven van de zondeval – De wet van eeuwige groei – De Rivier van Leven – Het gevoel van niets waard zijn komt voort uit hoogmoed – Jouw potentieel om het voorbeeld dat door Jezus werd gesteld te volgen – Het leven van Moeder Maria – Jouw goddelijke plan – Moeder Maria heeft ons lief zoals zij Jezus liefhad

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 maart 2005

O mijn geliefde harten, wat ben ik dankbaar in jullie midden te zijn. Ik ben zo dankbaar om uitgenodigd te worden door liefdevolle harten die mij welkom heten. Ik wilde dat jullie konden voelen dat zelfs ik, als geascendeerd wezen, mij soms bezwaard voel door het feit dat op veel plaatsen op aarde de Moedervlam zo onwelkom is.

Je hoeft vrouwen niet de schuld te geven van de zondeval
O, wat is de Moedervlam door de eeuwen heen, ja zelfs millennia lang onderdrukt. Welk een vloek is er niet gelegd op de Moeder van God en het vrouwelijke aspect van iedere levensstroom. Wat zijn vrouwen niet vervloekt, door hen de schuld te geven voor de Zondeval van de Mens. Mijn geliefden, het werd de ‘Zondeval van de Mens’ genoemd, niet de ‘Zondeval van de Vrouw’, omdat het de zondeval was van het vrouwelijke aspect van iedere ziel – zowel mannen als vrouwen.

Iedereen heeft gekozen, allen hebben ervoor gekozen zich aan de gewoonten van de wereld aan te passen. Allen hebben ervoor gekozen de verzoekingen te accepteren van degenen die zich al van God hadden gescheiden en die anderen met zich mee wensten te trekken. Deze verzoekers wilden de liefde van de mensen, hun licht, stelen, zodat zij niet langer van Boven konden ontvangen, omdat zij niet bereid waren dit met liefde te doen.

Er is geen reden om vrouwen de schuld te geven; er is geen reden om wie dan ook de schuld te geven. God wil geen enkele menselijke ziel de schuld geven, omdat schuld een op angst gebaseerde emotie is en angst brengt meer angst met zich mee en zet je vast in een neerwaartse spiraal, waardoor je steeds meer van jouw spirituele zelf, van wie je echt bent, gescheiden wordt. God wil jou niet gescheiden zien van wie je bent, van je hoogste potentieel. God wenst dat ieder mens is wie hij is, alles te zijn zoals hij ze geschapen heeft en zelfs meer te worden, omdat hij hen vrije wil gaf.

Wanneer jij jouw vrije wil met liefde gebruikt, zul je groeien en meer worden dan God je geschapen heeft. En daardoor wordt God meer door jou en de hele schepping wordt uitvergroot. Dit is ware liefde; geen menselijke liefde die voorwaardelijk is en de stroom van liefde afsluit. Menselijke liefde wil bezitten en voor zichzelf vergaren. En als zij eenmaal verzameld heeft wat haar voldoende toe lijkt, wil zij het behouden door er macht over uit te oefenen. Wanneer je van mensen houdt op een menselijke manier, ben je bang dat je hen kunt verliezen. Dus wil je hen in jouw macht hebben en hen aan je binden.

De wet van voortdurende groei
De wet van dit universum werd door Jezus verklaard toen hij zei: “Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen.” Begrijp je, alles wat op deze wereld niet groeit, zal verslechteren. Als de Moedervlam uit haar evenwicht raakt, zal ze zich samentrekken tot de materie zelf instort en dat is inderdaad wat je ziet bij wat jullie wetenschappers een zwart gat noemen. De magnetische aantrekkingskracht, de zwaartekracht, in een zwart gat is zo intens dat alle orde, alle structuur, afgebroken wordt. Zelfs de materie zelf stort in. En toch moet ik jullie zeggen dat veel menselijke wezens op aarde hun eigen persoonlijke zwarte gat in hun energieveld en in hun onderbewuste geest hebben gemaakt. En collectief heeft de mensheid deze zwarte gaten overal boven deze hele planeet gemaakt.

Bijna elke grote stad heeft wel zo’n zwart gat boven zich en dit overmant de geest van de mensen, zodat zij niet helder kunnen denken, zodat ze de waarheid van Christus niet kunnen zien. Zij zien enkel de dualistische waarheid en zelfs datgene waarvan zij denken dat het waar is, is uiteindelijk niet waar. En dat is de reden dat jullie zoveel religieuze mensen, zelfs heel veel christenen, zien ruzie maken over een of andere uitleg van de Bijbel. En waarom maken ze er ruzie over? Omdat ze de sleutel van kennis zijn kwijt geraakt die de wetgeleerden hebben weggenomen. En zoals Jezus zei: “Wee u, gij wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel van kennis weggenomen.”

De sleutel van kennis is dat je waarheid in jouw hart kunt leren kennen, maar het is meer dan dat. De sleutel van kennis is dat Gods waarheid de Levende Waarheid is die altijd doorgroeit, zich uitbreidt en transcendeert. God heeft geen statisch universum geschapen. God heeft een universum gecreëerd dat zich voortdurend uitbreidt en zelfs jullie wetenschappers hebben zich dit gerealiseerd. Uitbreiding is groei, het is zelftranscendentie. Het is jouw bereidheid vandaag meer te zijn dan gisteren en morgen weer meer dan vandaag.

De Rivier van Leven
Gods schepping is een rivier en een rivier stroomt onophoudelijk. Toen jouw Bewuste Jij werd gevormd, werd hij geboren in de rivier van leven en ging hij opgewekt, blij als een kind, op de stroom van die rivier mee. Maar daarna verleidde iemand op de oever jou om in een leugen te geloven en toen je die leugen accepteerde, greep jij je vast aan iets op het land, op de rivieroever. En enkelen van jullie klommen zelfs helemaal uit de rivier en nu jullie staan op droog land. Jullie zijn zelfs vergeten dat de rivier bestaat. Alles wat je ziet, is de droge woestijn en je leven lijkt troosteloos, zonder bedoeling, te zijn. Je hebt geen visie, je hebt geen idee van de betekenis van het leven.

Mijn geliefde harten, kijk naar de wereld van vandaag. Kijk eens hoeveel mensen doelloos door het leven zwerven met het gevoel dat er geen diepere zin in hun leven bestaat. En toch, als zij zich slechts zouden omdraaien, zouden ze zien dat de Rivier van God er altijd al geweest is. Het is slechts een kwestie van je rug naar de woestijn van illusies en leugens af te keren en opnieuw in het leven gevende water van de Rivier van God te duiken.

Dit is waarachtig de innerlijke betekenis van de doop met water, namelijk dat je weer in de stroom van God stapt, waarin je bereid bent te groeien en te transcenderen. En dan kun jij je, naarmate je blijft groeien en je inzichten vergroot, voorbereiden om de doop met vuur, waardoor je contact krijgt met het spirituele rijk. En je gaat niet alleen mee op de stroom van de Rivier van Leven, maar je richt de stroom van de rivier dan door je bewustzijn.

Je bent dan in de voetsporen van mijn geliefde Jezus getreden, die jullie de weg liet zien die jullie allemaal kunnen bewandelen, totdat jij ook kunt zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één, Ik en mijn IK BEN Aanwezigheid zijn één. Ik ben geen menselijk wezen meer, ik ben niet langer een kind in de geest. Ik heb de kinderlijke dingen weggedaan en ik ben het spirituele wezen geworden dat ik echt ben, een medeschepper met mijn God.”

Het gevoel van niets waard zijn komt voort uit hoogmoed
Mijn geliefde harten, Gods grootste wens is iedereen te zien terugkeren in de Rivier van Leven. God wil niet dat jij je net een zondaar voelt, jezelf de schuld geeft, door angst aarzelt, denkend dat je niets waard bent. Al deze gevoelens, het gevoel dat je het niet waard bent om in de Rivier van Leven te zijn, deze gevoelens komen echt voort uit hoogmoed.

Dat kan je verbazen, omdat jij, wanneer jij heel slecht over jezelf denkt, je helemaal niet hoogmoedig voelt. Maar zie je, op dieper niveau, zegt je uiterlijke geest: “Mijn ziel is het niet waard.” Maar je levensstroom werd door God geschapen en dat betekent dat jij zegt dat God iets geschapen heeft wat niet waardevol is. En als jij die overtuiging blijft houden, zeg je dat jij beter dan God weet wat God geschapen heeft. In werkelijkheid schiep God een volmaakte levensstroom, omdat God jou naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. En daarom zijn diegenen die jou kleineren, die zichzelf kleineren, degenen die beweren dat jullie niets anders dan sterfelijke zondaren zijn, de trotse geesten, de hoogmoedige wezens, de valse profeten waarover Jezus sprak. En echt, als de blinde de blinde leidt, belanden ze uiteindelijk samen in de sloot.

Wat jou spiritueel blind maakt, is hoogmoed. Dus loop niet achter de hoogmoedige predikers van de wereld aan, degenen die jou vertellen dat jij niet goed bent, dat jij geen spiritueel wezen bent, dat jij iets buiten jezelf nodig hebt om gered te worden. Schaf hun koopwaar niet aan. Concentreer je op jouw hart, reik uit naar de liefde van Christus, reik uit naar de liefde van de Moeder van God, de liefde die zo teder is dat maar weinig mensen haar kunnen verdragen. En toch verlang ik ernaar haar met iedereen te delen.

Jouw potentieel om het voorbeeld dat door Jezus werd gesteld te volgen
Jouw potentieel is dat jij je bewustzijn kunt vergroten, totdat je hetzelfde Christusbewustzijn bereikt dat mijn geliefde Jezus 2000 jaar geleden kwam laten zien. Maar dit kun je niet op een mechanische wijze doen door een ritueel in de buitenwereld te doen. Je moet het doen door naar binnen te gaan, door je bewustzijn te transformeren. In het begin zal dit heel ongemakkelijk zijn, maar je kent het gezegde “No pain, no gain” (Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden).

Echt, ik wil niet dat jullie pijn lijden, maar ik moet jullie zeggen dat dit klopt, in die zin dat de meeste mensen op aarde zich op hun gemak zijn gaan voelen in hun staat van lijden. Zij zijn zo gewend geraakt aan de pijn die zij dagelijks ervaren dat zij er ongevoelig voor zijn geworden. Voor jij die pijn, die bewustzijnsstaat, kunt ontgroeien, moet je bereid zijn je comfort zone te verlaten.

Je moet bereid zijn naar een aantal van je overtuigingen te kijken en beseffen dat ze niet de hoogst mogelijke zijn, dat er meer te weten valt, dat er meer te begrijpen valt. En daarom zie je zoveel mensen druk door het leven gaan, druk met van alles op deze wereld, en die geen enkele aandacht schenken aan hun eigen spirituele groei of de spirituele kant van het leven. En dan komen ze in een ernstige crisis terecht, hetzij een gezondheidscrisis, een ongeluk, het overlijden van een familielid of het verlies van een baan. En ineens is hun nieuwe pijn zoveel intenser dan de oude pijn waar ze aan gewend waren geraakt, zodat ze nu wakker worden en zeggen: “Er moet een betere manier zijn. Er moet een uitweg zijn.” En dan wenden ze zich tot het spirituele pad.

Mijn geliefde harten, ik heb miljoenen keren mensen dit zien doen. En hoewel ik iedereen verwelkom die spiritueel ontwaakt, zou ik zo graag zien dat mensen wakker worden vóór zij tegen de muur lopen, vóór zij een crisis ervaren. Ik zou zo graag mensen zien wakker worden, omdat zij zich verbinden met de liefde in hun hart en zij gewoon van binnenuit weten dat er meer in het leven is, dat er iets hogers is.

Om dat te doen, moet de Bewuste Jij bereid zijn zichzelf aan de mannelijke polariteit van zichzelf – het spirituele zelf – over te geven. Hij moet bereid zijn naar de boodschapper te luisteren die door God is gezonden, van Boven gezonden, de boodschapper die in jouw leven komt en zegt: “Er is meer. Je hoeft hier niet vast te blijven zitten. Je kunt groeien en hierboven uitstijgen.”

Het leven van Moeder Maria
Dit is eigenlijk mijn levensverhaal. Ik wilde dat ik jullie een idee kon geven van wat mijn ziel voelde toen ik daar in het klooster zat, in afzondering na mijn ochtendgebeden en ik dacht dat het weer een gewone dag zou worden. En ineens was daar het ruisen als van een krachtige wind en er scheen een helder licht in de kamer. En daar stond de engel van God in mijn kamer. Mijn ziel ging letterlijk in shock: zijn licht was zo fel, zijn vibratie zo intens dat je het met niets op aarde kunt vergelijken.

Als je naar mijn stem wilt luisteren, geef ik je nu het gevoel van de intensiteit van dat Licht van een aartsengel, op het niveau waarvan ik denk dat je dit verdragen kunt, het niveau dat je zal tonen dat er meer in het leven is, dat er een hogere bewustzijnsstaat is, zonder je te verbranden met dat vuur dat zo moeilijk voor mensen te verdragen is. Toch kun jij naar het punt toegroeien waarop jij dat vuur kunt verdragen, waardoor jij in dat vuur van God kunt staan en zoals de struik die voor Mozes brandde, brand jij met het spirituele vuur, maar je wordt er niet door verteerd.

Je hebt het vuur van God jouw angsten laten wegbranden, jouw verkeerd gekwalificeerde energie. Je hebt dat vuur van boven opgeroepen om de verkeerd gekwalificeerde energie weg te branden die je in honderden, en in veel gevallen in duizenden, levens gemaakt hebt. En dit vuur is zo intens dat het de verkeerd gekwalificeerde energie van duizenden levens, in maar één leven kan wegbranden – als jij jezelf er echt op toelegt.

Velen van jullie, die de spirituele mensen van tegenwoordig zijn, zouden moeten beseffen dat jullie de spirituele mensen zijn omdat jullie weten dat jullie er klaar voor zijn om die stap te nemen. Jullie zijn er klaar voor om uit dat beperkte identiteitsgevoel van sterfelijk menselijk wezen te stappen. Je bent er klaar voor om hogerop te komen en te zeggen: “Ja, Jezus is mijn oudere broeder. Hij is geen afgod die daar op een voetstuk is geplaatst. Ik stop met dansen rond dit gouden kalf dat door het orthodoxe christendom gepresenteerd wordt door van Jezus een supermens te maken die niemand bereiken kan. Ik zal hem accepteren als mijn oudere broeder. Ik zal zijn voorbeeld volgen en ik ZAL hogerop komen. Ik zal het voorbeeld van Moeder Maria volgen en ik zal vragen of de Engel van de Heer, in de vorm van mijn eigen Christuszelf, aan mij zal verschijnen en mij de volgende stap tonen, mij de illusies laten zien die ik achter mij moet laten, zodat ik het plan kan vervullen dat mijn ziel gemaakt heeft voor ik aan dit leven begon.”

Jouw goddelijke plan
Het grootste probleem op planeet aarde tegenwoordig, het enige probleem vandaag de dag op planeet aarde, is dat zoveel mensen vergeten zijn wie ze zijn en waarom ze hier zijn. En dit is begrijpelijk, omdat de energie in dit rijk zo dicht is, zo zwaar, dat het je gemakkelijk kan overweldigen en jij je herinnering verliest aan waarom je hier naartoe kwam. Maar degenen die begonnen zijn aan het spirituele pad, die ontwaakt zijn, moeten beseffen dat er geen beperkingen zijn voor hoe ver jullie op dit pad kunnen komen, uitgezonderd de beperkingen die jullie met je gewone geest accepteren.

Dus, wanneer de Engel van de Heer aan jou verschijnt en zegt: “Je kunt de Christus in je geboren laten worden”, dan is dat omdat de engel weet dat jij eraan toe bent, zoals de engel wist dat ik er klaar voor was om het fysieke Christuskind door mij heen geboren te laten worden. Mijn toewijding had mijn energieveld met liefde gevuld, met genade vervuld. En ook jij kunt jouw tempel zuiveren, totdat jij er klaar voor bent het Christuskind, het spirituele Christuskind, in jouw hart geboren te laten worden. En daardoor word je het Christuswezen dat jij echt bent, dat je in de hemel al bent. Dit is het wezen dat door een sterfelijk identiteitsgevoel wordt bedekt, dat uit de illusies van deze wereld is opgebouwd.

Moeder Maria heeft ons lief zoals zij Jezus liefhad
Ik kom bij jullie met de intensiteit van de liefde van een moeder voor jullie levensstroom. Ik wil jullie alles zien worden wat jullie kunnen zijn, zoals ik Jezus alles wilde laten zijn wat hij kon worden. Denk alsjeblieft niet dat ik Jezus meer liefhad dan ik ieder van jullie lief heb. Ik ben een geascendeerd wezen. Mijn hart is in staat om oneindig meer lief te hebben dan het hart van een menselijk wezen op deze planeet. Mijn hart is groot genoeg om ieder menselijk wezen op deze planeet vast te houden. En ik handhaaf de visie dat jullie alles zullen worden wat jullie zijn en dat jullie het plan zullen vervullen waarvoor je ziel naar dit leven is gekomen.

Ik heb jullie lief met dezelfde liefde die ik voor Jezus had. Ik vraag jullie de komende dagen naar je hart te gaan om te voelen of wat ik zeg in je innerlijke wezen resoneert. Kijk of het opzeggen van mijn rozenkransen met jou resoneert en als dat zo is, gebruik dan de instrumenten die ik gegeven heb en besteed wat tijd om je op mijn hart af te stemmen, zodat je mijn liefde kunt voelen. Wat nog belangrijker is, ik hoop dat je op het punt komt waarop je genoeg angst hebt losgelaten om niet alleen mijn liefde te voelen, maar die liefde ook aan te nemen. Ik hoop dat je kunt accepteren dat jij de liefde van de Moeder van God waard bent.

Die liefde wordt vrijelijk aan allen gegeven. Je hoeft mijn liefde niet te verdienen; ik heb die al aan jullie gegeven. Jullie keuze is of je mijn liefde aanneemt of afwijst, omdat je gelooft dat je het niet waard bent. En daarom zeg ik jullie: “Jullie zijn het wel waard! God schiep je als de moeite waard en God wil dat JIJ accepteert dat jij de moeite waard bent en die liefde van de Moeder van God en die liefde van de Vader van God accepteert.”

Ik verzegel jullie daarom nu in de liefde van mijn moederhart, in de liefde van Jezus zelf die nu hier is om jullie hart te verzegelen. En daarom zeg ik: “Verblijf in deze liefde zolang als je wilt – zelfs voorgoed. Amen.”