Je Drama’s overwinnen door van Reageren op Handelen over te stappen

ONDERWERPEN: Je kunt altijd jouw reactie veranderen – Het begin van het spirituele pad – Opnieuw het initiatief nemen – Christusschap en Boeddhaschap – Handelen en reageren – Zuiver gewaarzijn handhaven – Hoe mensen vastzitten in hun waarneming – Wat is zuivere waarneming? – De leugen van alle drama’s – De gedachtevorm van de bliksemflits van oost naar west

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2009

IK BEN de Boeddha. IK BEN Gautama en IK BEN ontwaakt. Ik kom jullie vertellen dat je ook maar beter ontwaakt kunt zijn, als je wilt slagen voor de initiaties van dit jaar 2010, dat, zoals ik op oudejaarsavond 2009 uiteengezet heb, het jaar van de Zoon wordt. Het jaar waarin de mensheid de initiaties van de zoon moet ondergaan – het Christusbewustzijn en dus de initiatie is om dat Christusbewustzijn te verwerven, om het verschil te weten tussen wat echt en onecht is.

Let op dat ik niet zeg wat goed of fout is, want goed en fout zijn woorden die door de mensheid heel lang zijn gebruikt om te verwijzen naar iets in het rijk van de dualiteit. En wat natuurlijk dit komende jaar nodig is, is dat mensen uit de dualiteit stappen en in de eerste plaats leren onderscheiden dat er iets is dat verder gaat dan de dualiteit, dat er een niveau van bewustzijn is dat echt is – en dat is niet het rijk waarin altijd twee polariteiten tegenover elkaar staan.

En daardoor heeft dit bewustzijn van non-dualiteit geen contrast, want van God bestaat er geen tegenovergestelde. Van de Boeddha bestaat geen tegenovergestelde. Er is niet iets wat anti-God is, zelfs al zou je natuurlijk met zo’n woord kunnen aankomen. Noch is er een anti-Boeddha, zelfs al kun je met zo’n woord aankomt. Want wat niet de Boeddha is, is gewoon niet de Boeddha. Wat niet God is, is God niet; wat betekent dat het gescheiden van God is, gescheiden van de Boeddha. Maar wanneer God overal is en wanneer alles de Boeddhanatuur is, hoe kan iets dan echt van de Boeddha gescheiden zijn? Hoe kan er ook maar iets echt van God gescheiden zijn?

Dat kan in werkelijkheid natuurlijk niet, dat kan slechts in het rijk van de dualiteit, waarin je twee polariteiten kunt definiëren en zeggen dat God de ene polariteit is en de duivel – of anti-God of hoe je het ook maar wilt noemen, zelfs de materie zelf – daarom het tegenovergestelde is, gescheiden is, van God. Toch kan deze illusie niet op zichzelf bestaan. Die kan alleen maar bestaan in de geest van degenen die besloten hebben het rijk van de dualiteit in te stappen. En waarom besluiten levensvormen naar dit rijk te gaan?

Je kunt altijd jouw reactie veranderen
Welnu, zoals Jezus, zoals de Grote Goddelijke Leider, zoals Astrea en Serapis Bey onlangs zeer tot in detail hebben uitgelegd, doen ze dit, omdat ze niet de verantwoording voor zichzelf willen dragen. En wat houdt dat in, de verantwoording voor jezelf dragen? Het betekent, heel eenvoudig, dat je bereid bent om de enige waarheid die het fundament vormt van je vooruitgang op het spirituele pad, om in de ascenderende spiraal te komen, te erkennen en bewust te bevestigen. Dit is die ene waarheid die het de geascendeerde meesters mogelijk maakt om op persoonlijke basis met jou te werken. In plaats van op de harde leerschool te blijven of op de school met leringen, organisaties en goeroes in de buitenwereld, waar je misschien een echte goeroe vindt of misschien ook wel niet, maar in ieder geval word je aangetrokken tot de soort goeroe of lering die resoneert met jouw huidige bewustzijnsniveau.

Want wanneer je geen verantwoording voor jezelf hebt genomen, ben je niet bereid jouw huidige bewustzijnsniveau, je huidige waarneming, te onderzoeken. En hoe kun je dan een goeroe aantrekken die boven jouw bewustzijnsniveau staat? Dat kan gewoon niet. Dit is één van die vanzelfsprekende waarheden die vanzelf-sprekend zouden moeten zijn, maar niet vanzelf-sprekend zijn voor degenen die geen verantwoording hebben genomen en daarom met een vervuilde waarneming kijken.

Dus wat is dan dat ene onontkoombare besef dat je moet krijgen voor jij een persoonlijke student van de geascendeerde meesters kunt worden? Dat is juist dat alles in de wereld van vorm een uitdrukking van bewustzijn is, een creatie van het bewustzijn. Er bestaat niets – ik zeg het nog een keer, er bestaat niets – in de wereld van vorm, hetzij in het spirituele rijk of in het materiële universum dat een onafhankelijk of objectief bestaan heeft. Niets is ooit ontstaan zonder dat het door een van zichzelf bewuste medeschepper, die eerst een mentaal beeld visualiseerde en daarna zijn of haar creatieve vaardigheden gebruikte om dat beeld aan het Ma-terlicht op te leggen dat vervolgens de vorm van het beeld aannam, tot stand werd gebracht.

Er bestaat geen andere manier om te scheppen. De Schepper zelf schept en ook alle medescheppers door de eeuwen heen – in deze sfeer, in eerdere sferen, helemaal terug tot de eerste scheppingsdaad, op die manier. Er is geen andere manier om te scheppen. En dus begint het spirituele pad wanneer iemand het punt bereikt waarop iemand bereid is zijn waarneming te onderzoeken, wat jij in het materiële universum als echt ervaart – een onafhankelijk bestaan heeft, in de betekenis van dat het onafhankelijk van het bewustzijn bestaat. En dus permanent of onveranderlijk of slechts heel langzaam verandert vanwege een proces buiten onze macht; of dat nu God, de engelen in de hemel, de natuurwetten of het evolutieproces of welke mythe de mensen maar bedacht hebben om uit te leggen wat zij om zich heen zien. Waardoor ze zien dat het lijkt alsof iets permanent bestaat, maar ook duidelijk aan verandering onderhevig lijkt.

En toch moeten ze, door hun onwil om de verantwoording voor zichzelf te dragen, projecteren dat de dingen permanent bestaan, een onafhankelijk bestaan hebben. En dan moeten ze ook projecteren dat de verandering die ze niet kunnen ontkennen, tot stand komt door een of ander proces buiten hen waarover ze geen controle hebben. Maar is er in feite iets ter wereld – in je eigen persoonlijke wereld – waar jij absoluut geen controle over hebt? Ja, dat is er wel – op je huidige bewustzijnsniveau. Maar als je bereid bent jouw huidige bewustzijnsniveau, jouw huidige waarneming, jouw huidige mentale kader te transcenderen, dan is er niets in jouw wereld dat jij niet kunt accelereren naar een hoger niveau door bereid te zijn jouw eigen bewustzijn te accelereren.

Want je kunt naar de wereld om je heen kijken, je kunt naar je persoonlijke omstandigheden kijken en zien dat er op dit moment veel factoren in je leven zijn, die je niet lijkt te kunnen beïnvloeden of veranderen, omdat je afhankelijk bent van natuurwetten die je schijnbaar niet kunt veranderen. Of van andere mensen en de keuzes die van hun vrije wil afhangen. Maar je hebt nog steeds de macht om iets te veranderen. Je hebt de macht om jouw reactie op die externe omstandigheden en op het gedrag van andere mensen, te veranderen.

Het begin van het spirituele pad
En wanneer je begint waar je nu bent door te zeggen: “Hoe kan ik mijn reacties accelereren, zodat ik niet gedwongen wordt tot een negatieve reactie door bepaalde omstandigheden of door bepaalde handelingen of woorden van andere mensen? Hoe kan ik uit mijn oude patronen reactiepatronen accelereren? Hoe kom ik uit die reactieve vorm van bewustzijn? Wanneer je die vragen begint te stellen, begin je aan het spirituele pad.

In het begin kan het lijken dat jij alleen je reactie op omstandigheden in de buitenwereld of andere mensen aan het veranderen bent, maar ik kan je ervan verzekeren dat wij, de geascendeerde meesters – die al door het proces heen zijn door in een zeer dualistische bewustzijnsstaat te beginnen en ons te accelereren naar de Ascensiespiraal – wij hebben steeds opnieuw bewezen, dat je wanneer jij wel jouw reactie accelereert, op een punt komt waarop je bepaalde omstandigheden of bepaalde types mensen niet meer tegenkomt. En mijn geliefden, is het werkelijk zo moeilijk te begrijpen wanneer je al zoveel leringen hebt die we hebben gegeven over het feit dat het universum een spiegel is dat reflecteert wat jij uitzendt?

Als je uitzendt dat je altijd onrechtvaardig beschuldigd wordt, wat zal het universum dan zeggen, gebaseerd op het mentale beeld dat jij in jouw geest hebt? Het redeneert dat jij een situatie wilt ervaren waarin anderen jou beschuldigen. En dus voldoet het eraan en stuurt jou zulke mensen. En dan kun je in de eeuwenoude spiraal komen van proberen je te verdedigen tegen hun beschuldigingen, of die proberen te ontkennen of proberen ze te rechtvaardigen voor jezelf of zelfs proberen hen van gedachten te laten veranderen – maar jij bent nog steeds aan het reageren.

En begrijp je, dat waar je op reageert, niet een situatie in de buitenwereld is die onafhankelijk van jouw eigen bewustzijnsstaat bestaat? Je reageert op de reactie van de kosmische spiegel op de beelden die jij uitzendt. Je kent de wet van oorzaak en gevolg, die ook wel de wet van actie en reactie wordt genoemd. Dus je weet dat de reactie na de actie komt. Maar wanneer jij niet de verantwoording voor jezelf hebt genomen, zie je niet dat de keten van gebeurtenissen begon met een actie van jouw kant, namelijk de mentale beelden, die jij in je identiteitslichaam laat bestaan. En die jij vervolgens op de kosmische spiegel projecteert – en wat er dan naar jou terugkomt, is de reactie op jouw actie.

Wanneer je dit niet herkent, kijk je alleen maar naar wat er buiten jou gebeurt en dan denk je dat de manier waarop andere mensen jou behandelen bij hen vandaan komt. En dan denk je dat hun actie jou dwingt om op een bepaalde manier te reageren, meestal dat die jou dwingt om op een bepaalde manier te reageren, wat je persoonlijke impuls ook is, zoals jezelf verdedigen of anderen ook te beschuldigen. En je denkt dat jij, omdat jij hun actie niet kunt veranderen, geen manier hebt om de situatie te transcenderen. Maar begrijp je dat de reden dat jij je machteloos voelt om de situatie te veranderen, is dat jij actie en reactie door elkaar hebt gehaald? Je denkt dat jouw reactie uit hun actie voortkomt, maar de waarheid is – de waarheid die het verschil is tussen de echte studenten van de geascendeerde meesters zijn en degenen die dat niet zijn, hoewel ze dat wel zouden kunnen beweren of er vast van overtuigd zijn dat het wel zo is – dat er eigenlijk maar één besef is, dat jij, wanneer jij de volledige verantwoording voor jezelf neemt, NOOIT op iets aan het reageren bent.

Wanneer je de volledige verantwoording neemt voor jouw gemoedstoestand, zie je dat God jou vrije wil heeft gegeven. En wat er op aarde ook met jou gebeurt, jij hebt de vrijheid om te kiezen wat jij in jouw geest toelaat – wat er zich ook buiten jouw geest en in het fysieke lichaam afspeelt. En dan besef je dat jij, als je de verantwoording neemt voor jezelf, absoluut geen behoefte hebt om ook maar op iets te reageren in het materiële universum. Want jij hebt het potentieel om te accelereren naar een hogere bewustzijnsstaat, waarin jij niet reageert – jij handelt. Omdat jij, wat er ook met jou gebeurt in de buitenwereld, je eigen bewustzijnsstaat uitkiest. En je kiest wat jouw handelingen zijn op basis van jouw eigen bewustzijnsstaat, NIET gebaseerd op het bewustzijn van andere mensen. En dat is de reden dat je nooit beperkt zult worden door de bewustzijnsstaat en de keuzes van de vrije wil van andere mensen, want JIJ bent vrij in elke situatie die jij tegenkomt – ongeacht de keuzes van anderen – om jouw eigen actie, jouw eigen bewustzijnsstaat uit te kiezen.

Opnieuw het initiatief nemen
Je bent vrij om naar jezelf te kijken en te zeggen: “Waarom blijf ik dit soort mensen tegenkomen? Wat heb ik nog niet gezien in mij, waardoor ik deze test steeds weer opnieuw moet doen totdat ik de les leer? Welke les heb ik nog niet geleerd?” Dan kun je naar jezelf kijken, uitzoeken wat het is – hetzij een wond uit het verleden, hetzij een bepaalde overtuiging – en dan kun je die transcenderen, je kunt jezelf eruit accelereren. En wanneer je dat gedaan hebt, voel je geen behoefte meer om te reageren en dan ben je vrij om een actie uit te kiezen. Dus zelfs als je die mensen weer ontmoet die je precies hetzelfde aandoen, hetzij jou beschuldigen of iets anders, je reageert niet op hen. Jij kiest! En dan HANDEL jij.

En dan zijn zij niet langer degenen die het initiatief hebben, want jij hebt het initiatief bij hen wegenomen door jouw eigen handelingen – handelingen die niet aan hun bewustzijn, aan hun handelingen aangepast zijn. Handelingen die voortkomen uit jouw eigen ingebouwde creativiteit, de bron van creativiteit in jouw eigen IK BEN Aanwezigheid, zodat je dan met reacties kunt komen die hen volledig versteld laten staan, zoals je zag hoe Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs versteld liet staan. En je mij had kunnen zien doen, als je het Boeddhisme beter had bestudeerd, ik liet de brahmanen van de hindoe-religie van mijn tijd versteld staan; degenen die dachten dat ze het allemaal hadden uitgedacht, degenen die dachten dat zij alleen het recht hadden om de oude geschriften te interpreteren, degenen met hun rituelen en hun tradities, waardoor ze ervoor hadden gezorgd dat het Levende Woord teloorging, zoals Jezus het later zei.

Het bewustzijn van de aanklager van de gebroeders bestaat al veel langer dan de schepping van deze sfeer, lang voor de schepping van het materiële universum. Het is al heel lang op planeet aarde, niet vanaf het begin, maar wel heel lang al. Het is gewoon een initiatie die onderdeel van de sferen is geworden die volgde na de eerste waarin de eerste wezens vielen en besloten de beschuldigende energie in te gaan om anderen met zich mee naar beneden te slepen. Het vormt bij wijze van spreken, onderdeel van de initiaties op de harde leerschool. Het is trouwens ook onderdeel van de initiatie op de school van de geascendeerde meesters, maar wel op een andere manier. Want wij zullen natuurlijk met jullie werken en jullie helpen om de listen van de beschuldigende energie te doorzien, maar we kunnen dat alleen maar wanneer jij op het punt bent aangekomen dat je bereid bent te erkennen dat alles een creatie van jouw bewustzijn is.

Want dan ontdek je een hele simpele waarheid die je helpt de beschuldigende energie te ontstijgen, omdat je niet toelaat dat je geest over de beschuldigingen zelf gaat nadenken. Het mechanisme werkt zo: iemand komt bij jou, boos en beschuldigt jou ervan dat jij iets gedaan hebt. Jij reageert ogenblikkelijk op die energie door je geest en chakra’s af te sluiten, je wilt die energie niet innemen. En het volgende wat er dan gebeurt, is dat je geest de inhoud van die beschuldiging zelf begint na te gaan. “Kan het waar zijn? Heb ik dat echt gedaan? Heb ik het niet gedaan? Nee, ik heb het niet gedaan, hoe kan ik mijzelf verdedigen? Hoe zorg ik ervoor dat andere mensen mij geloven? Wat voor effect heeft dat op mijn reputatie?” En al die vragen die je steeds weer bedenkt.

En als je geest eenmaal op de details van de beschuldiging ingaat, zit je al in die neerwaartse spiraal – en de aanklager heeft jou precies waar hij jou wil hebben. Maar wanneer jij het feit beseft dat alles een schepping van bewustzijn is – en dat daarom alles wat op aarde bestaat de uitdrukking in vorm is van een bepaalde bewustzijnsstaat – dan krijg je wel een ander perspectief op de beschuldiging, of niet soms? Want dan besef je dat de beschuldiging die iemand anders op jou richt, misschien wel helemaal niets met jou, of jouw gedrag, of jouw bewustzijnsstaat te maken heeft. Het kan wel uitsluitend het product zijn van het bewustzijn van de aanklager en dus helemaal niet waar zijn. Zo raken wij natuurlijk in één van de listen verzeild, waardoor de aanklager de spiraal van beschuldigingen steeds verder kan voortzetten – en mensen er zelfs steeds weer in laat lopen.

Want zie je, als je eenmaal in de dualiteit zit, kun je wel bepaalde overtuigingen hebben, je kunt bepaalde gevoelens hebben, je kunt bepaalde motieven hebben, je kunt bepaalde handelingen uitvoeren die niet de meest verhevene zijn – die de aanklager gebruikt dat om jou van iets te beschuldigen. En dan krijg je het gevoel dat er misschien wel iets van waar is – omdat je die handelingen hebt uitgevoerd en je hebt die gedachten, gevoelens of motieven gehad – jij die beschuldigingen niet zomaar kan negeren. En dit is natuurlijk correct. Je kunt de beschuldiging niet negeren, maar wat je wel kunt zeggen, is: “Ik zal niet op deze beschuldiging reageren door mijzelf te verdedigen. Ik zal eerlijk naar mezelf kijken. Als ik zie dat er een of andere handeling, motief, gevoel, gedachte, wereldbeeld is dat niet zuiver is, dat niet de meest verhevene is, dan zal ik gewoon aan mezelf werken. Ik zal de aanklager volledig negeren. Ik zal me niet verdedigen, ik zal zelf ook niet gaan beschuldigen, ik zal naar mezelf kijken, ik zal afstand nemen van de aanklager, want zijn beschuldigingen en zijn energie helpen mij niet om naar binnen te gaan en contact te maken met mijn spirituele leraren en de innerlijke leiding krijgen die mij helpt de balk in mijn eigen oog te zien.”

“Dus zal ik me afscheiden van de energie en het bewustzijn van de aanklager. Ik zal met mijn spirituele leraren werken. Ik zal zien wat er in mijn eigen bewustzijn moet veranderen. En ik zal het veranderen. En ik zal mezelf eruit accelereren. En dan zal ik nog eens naar de aanklager kijken en zien of hij me nog steeds beschuldigt. En als dat zo is, dan ga ik ermee om op het nieuwe niveau van bewustzijn waar ik naar toe geascendeerd ben, het bewustzijnsniveau waar er geen reden meer is voor de aanklager om mij te beschuldigen.”

Zien jullie mijn geliefden, de val waarin je al zo vaak getrapt bent, is dat je wanneer jij ervan beschuldigd wordt dat je een bepaalde bewustzijnsstaat hebt, reageert op die beschuldiging met dat bewustzijnsniveau? En daardoor zit je in de val, je zit gevangen in een dualistische reactie die alleen maar een neerwaartse spiraal kan creëren. En wat ik jullie nu vertel is, negeer niet zomaar wat iemand zegt, maar wees eerlijk en zie of het klopt. En dan houd je op met reageren op dat bewustzijnsniveau, maar in plaats daarvan trek jij je terug, gaat naar binnen, werkt aan jezelf, kijkt naar jezelf, werkt met je spirituele leraren. En als je ziet dat het klopte wat de aanklager zei, werk je daaraan totdat jij je eruit geaccelereerd hebt. En dan kun je als dat nodig blijkt, teruggaan en met de aanklager afrekenen.

Maar je kunt ook op een punt komen waarop je beseft dat het niet constructief is om met de aanklager af te rekenen, want je hebt nu die bewustzijnsstaat getranscendeerd. In sommige gevallen, kun je, omdat jij die bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd, teruggaan naar de aanklager en de aanklager laten beseffen dat jij je vorige bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd. En in sommige gevallen kan dat ervoor zorgen dat de ander ook bereid is zijn of haar bewustzijnsstaat te transcenderen. En dan kun je een nieuwe relatie op een nieuw niveau beginnen. Maar als je ontdekt dat de aanklager niet bereid is de beschuldigende bewustzijnsstaat te transcenderen, dan zal het in veel gevallen niet constructief meer zijn om zelfs nog maar te proberen de beschuldiging te weerleggen of je te verdedigen of de aanklager van gedachten te laten veranderen.

Christusschap en Boeddhaschap
Want als de aanklager niet bereid is te doen wat jij net gedaan hebt, hoe kun je dan ooit een constructief doel bereiken? Iemand die jou beschuldigt, kan inderdaad iets aanwijzen wat niet juist in jou is. En dan kun je dat als kans aangrijpen om te leren. Maar je moet je er ook van bewust zijn dat hoewel sommige mensen jou iets zien doen wat niet juist is, zij misschien niet in de bewustzijnsstaat zijn om te willen toegeven dat alles een uitdrukking van bewustzijn is. Wat je hier ziet, is een heel simpele waarheid. Er is gezegd dat jij wat je ziet als gebrek bij een ander, ook in jou aanwezig is. Dit is niet een universele waarheid, want wanneer je het Christusbewustzijn hebt, kun je inderdaad een gebrek, een splinter, in het oog van je broeder zien en dit kan natuurlijk een juiste observatie zijn – en dat is het ook wanneer je in het Christusbewustzijn bent.

Niettemin kun je in het Christusbewustzijn nooit iemand beschuldigen, want je hebt het beschuldigende bewustzijn dat uit de dualiteit geboren wordt, getranscendeerd – en dus beschuldigt de Christus niet. Er zit een belangrijk, maar subtiel verschil tussen iets aanwijzen dat correctie behoeft en dit doen met een beschuldigende energie die erop uit is de ander te berispen. De Christus heeft maar één doel en dat is de ander verheffen. En wanneer je iets aanwijst wat moet veranderen, gebeurt dat op een constructieve manier, omdat jij iemand probeert te helpen dat te transcenderen.

Maar de aanklager is er niet in geïnteresseerd of andere mensen transcenderen. Die is slechts geïnteresseerd in anderen naar beneden halen en dat is zijn motief, dat is zijn bedoeling, dat is de energie die hij op anderen projecteert. En wanneer jij je bevrijd hebt van de onzuiverheden in jouw bewustzijn, kom je op een punt waarop jij het helder kunt zien. Zoals Jezus zei: wanneer jij de balk uit je eigen oog hebt verwijderd, kun je duidelijk zien wat er aan de hand is in het bewustzijn van iemand anders. En als je ziet dat iemand ervoor openstaat om met jou aan zichzelf te werken, dan doe je al het mogelijke om die persoon te helpen. Maar als je ontdekt dat iemand niet op het punt komt waarop hij bereid is toe te geven dat alles een uitdrukking van bewustzijn is, welnu, dat kun je in sommige gevallen beter een andere koers van actie volgen – zoals Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs heeft aangevochten door de tafels van de geldwisselaren om te gooien – of je zou kunnen besluiten deze mensen juist met rust te laten. Er is niet één goede of één slechte manier om hier mee om te gaan, want er zijn fases op het pad.

Wat wij de fase van de Christus noemen, het pad naar Christusschap, waarbij het inderdaad de bedoeling is dat je eropuit trekt de wereld in en je, óf probeert mensen te helpen, óf degenen uitdaagt die niet hogerop willen komen. Maar na die fase komt de fase van het Boeddhaschap, waarbij je zag dat ik er niet actief op uit trok; ik trok mij terug uit de maatschappij en creëerde een sangha die apart stond. Ik liet de studenten bij mij komen, wat het voordeel had dat ik degenen kon wegsturen die er nog niet klaar voor waren. Want ze hadden dat ene besef nog niet gekregen, wat de essentiële sleutel was die je toegang gaf tot mijn sangha; namelijk dat je bereid bent toe te geven dat alles een uitdrukking van bewustzijn is. En daarom – mijn geliefden, luister goed – daarom ligt de sleutel tot JOUW persoonlijke vooruitgang in jouw bewustzijn.

Zie je dat wat er nu in de wereld gebeurt, zelfs bij spirituele mensen, is dat ze gevangen hebben gezeten in het bewustzijn van de aanklager van de broeders, de neerwaartse spiraal omdat zij zich voortdurend richten op andere mensen, gericht zijn op het veranderen van andere mensen. En denken dat zij al die veranderingen in de wereld of in andere mensen, of zelfs het oordeel of de veroordeling of het ontmaskeren van andere mensen, tot stand moeten brengen? En dus bevinden zij zich voortdurend in die staat van het bewustzijn van anderen willen veranderen in plaats van bereid te zijn hun eigen bewustzijn te veranderen.

Dit is natuurlijk prima. Je hebt vrije wil, je hebt het recht in die bewustzijnsstaat te zijn en de ervaringen te krijgen die je nodig hebt in die bewustzijnsstaat. Maar ik, als de Boeddha, had het recht om mijn sangha te vormen als een plaats die losstond van het beschuldigende bewustzijn. En daarom had ik het recht om een barrière bij de ingang te plaatsen die zei dat degenen die niet bereid waren te erkennen dat ze hun eigen bewustzijn moesten veranderen – in plaats van het bewustzijn van anderen proberen te veranderen – welnu, zij hebben nog niet het recht, ze zijn er nog niet klaar voor, om de sangha van de Boeddha in te gaan en rechtstreeks instructies van mij te krijgen.

En dan mogen ze buiten blijven en andere vormen van instructie ontvangen, zoals de instructies die je tegenwoordig van de religie het boeddhisme, of de religieuze of spirituele leringen in de buitenwereld, kunt krijgen. Maar je zult zien dat er zelfs tegenwoordig mensen zijn in de traditie van het boeddhisme die echte goeroes zijn, die een hogere bewustzijnsstaat hebben bereikt. En je ziet dat elk van hen ook zijn persoonlijke criteria heeft voor wie hij in hun innerlijke cirkel van persoonlijke discipelen, persoonlijke leerlingen, wil hebben.

Want jij hoeft natuurlijk niet, zoals de Boeddha, te werken met bijna iedereen die bij jou aanklopt. Dat, mijn geliefden, is in feite de initiatie van de Christus, waarbij jij als de Christus door een fase heengaat, zoals Jezus demonstreerde, waarin je met iedereen te maken krijgt ongeacht hun bewustzijnsstaat. Je krijgt te maken met lepralijders; je krijgt te maken met verschillende ziekten, degenen die door demonen bezeten worden – allerlei mensen die in allerlei overtuigingen vastzitten. De Christus staat in de wereld, en wie de Christus ook maar ontmoet, de Christus gaat om met die persoon in overeenstemming met zijn of haar creativiteit en onderscheidingsvermogen en zijn niveau van Christusschap. Dit is geheel aanvaardbaar – daarom gaat de Christus eropuit in de wereld.

Maar de Boeddha zit op het niveau dat hij een aparte sangha heeft gevormd en de studenten moeten dan bepaalde initiaties ondergaan voor zij toegang krijgen. De sleutel om als student van de Boeddha, een kandidaat voor het Boeddhaschap, beschouwd te worden, is dat je juist toegeeft dat alles in de wereld van vorm een uitdrukkingsvorm van bewustzijn is en dat daarom alles wat JIJ in de wereld tegenkomt een uitdrukking is van jouw bewustzijn – als jij erop reageert.

Handelen en reageren
En zolang jij dus merkt dat je nog steeds op iets in deze wereld reageert, moet je erover nadenken of er iets in jouw bewustzijn zit wat je nog niet hebt opgegeven, dat nog niet geheeld of gezuiverd is – en daarom reageer je op iets. Het is zo simpel! Omdat jij, als er niets in jou is dat ermee correspondeert, niet zult reageren. Je zult handelen, maar je zult onthecht zijn van dat handelen. Want dat is het verschil tussen handelen en reageren. Wanneer je reageert, ben je gehecht aan een bepaalde uitkomst. En als die uitkomst er niet is, heb je een negatieve, niet-vredige, niet-gecentreerde, niet-liefdevolle, emotioneel-mentale reactie.

Maar als je handelt, is er niet zo’n gehechtheid aan de uitkomst. En daarom draagt de handeling haar eigen overwinning, haar eigen vervulling, haar eigen succes, haar eigen gevoel van vreugde, voltooiing, vervulling, in zich. Want wanneer je re-ageert, denk je dat het succes of de mislukking van jouw reactie afhangt van wat er in de wereld gebeurt. Maar wanneer je het bewustzijn van reageren transcendeert en opklimt naar het bewustzijn van handelen van binnenuit, dan besef je dat de handeling om tot uitdrukking te brengen wat je ook maar tot uitdrukking brengt – een overwinning op zich is. Je hebt niets anders, geen specifieke uitkomst in de geest van anderen, in de handelingen van anderen, in de handelingen van de maatschappij, of de wereld als geheel, nodig.

Je bent net als de zon die geniet van het uitstralen van haar licht en niet op de aarde neerkijkt om te zien wie zich bedekt, wie zich verbergt voor het zonlicht, wie er een zonnebril of zonnebrandcrème op heeft, of wat ook maar. De zon maakt zich niet druk om deze reacties, ze blijft schijnen, want ze beleeft vreugde aan het schijnen. En dat is het bewustzijn van handelen, in tegenstelling tot het bewustzijn van reactie, waarbij je geen vreugde ondervindt van wat je aan het doen bent, maar wacht op het resultaat, de reactie van anderen voor jij kunt beslissen of je vreugde of verdriet zou moeten voelen.

Dus wat is de sleutel om dit bewustzijn van reactie te transcenderen? Dat is het besef dat jouw reactie ontstaat uit de manier waarop jij de situatie bekijkt. Reactie is het resultaat, de consequentie, van waarneming. En wanneer je erkent dat alles een uitdrukking is van bewustzijn, erken je ook dat jouw reactie op een bepaalde situatie het product is van de manier waarop jij de situatie waarneemt. Waarneming die natuurlijk de zintuiglijke waarneming, in een emotionele reactie schieten, de manier waarop je over een situatie denkt, en daarom ook de manier waarop je het leven in het algemeen bekijkt, die hele subtiele gedachtegang, het wereldbeeld, opgeslagen in jouw identiteitslichaam, ontstijgt.

En dus zei ik in de allereerste zin van de Dhammapada, 2500 jaar geleden:

Voorafgegaan aan waarneming zijn er mentale staten,
daarvoor is waarneming het allerhoogste.
Als iemand die door waarneming vervuild is, spreekt of handelt,
volgt lijden.

Wat is het verschil tussen vervuilde waarneming en zuivere waarneming? Welnu, ik heb je zeker hints gegeven – want elke keer dat jij reageert op een situatie, weet je dat je die situatie met vervuilde waarneming waarneemt. Maar hoe kom je van die vervuilde waarneming bij zuivere waarneming? Door te beseffen dat elke waarneming die uit de dualiteit voortkomt, vervuild is juist door de aard ervan. Dit is natuurlijk moeilijk. Want de meeste levensvormen op aarde zitten zo lang in het dualiteitsbewustzijn dat ze elk gevoel van zuivere waarneming kwijt zijn. Maar zoals wij steeds opnieuw hebben uitgelegd, is de kern van je Wezen die zuivere bewustzijnsstaat waar in iedere mystieke en spirituele traditie door de eeuwen over gesproken wordt, die de Veda’s, Atlantis en Lemurië, en zelfs nog oudere beschavingen, ontstijgt.

De mystici van alle tijden weten dat wanneer jij de waarneming van de zintuigen ontstijgt – de waarneming die uit de dagelijkse denkgeest voortkomt, de waarneming die beïnvloed wordt door de emoties, de waarneming op het niveau van het denken, zelfs de waarneming die uit jouw identiteitsgevoel om in deze wereld te zijn, voortkomt – als je dit ontstijgt, is je ervaring zuiver gewaarzijn. Je kunt het jouw bewuste zelf, de Bewuste JIJ, noemen, of welke andere naam je maar wenst. Maar de waarheid is dat er behalve elk gevoel van zelf, zuiver gewaarzijn bestaat.

Dit zuivere gewaarzijn kan door niets in het rijk van de dualiteit, wat ook maar in de wereld van vorm, worden vervuild. En daardoor wordt het mogelijk dat jij je afstemt op die kern van jouw wezen. En wanneer je zuiver gewaarzijn ervaart en weet dat jij meer bent dan het uiterlijke zelf dat de wereld op een bepaalde manier waarneemt, nu, dan kun je beginnen meer in dat zuivere gewaarzijn verankerd te worden. En dan kun je de wereld waarnemen zonder jouw zuivere gewaarzijn te verliezen.

Zuiver gewaarzijn handhaven
Want zie je niet dat veel mensen korte glimpen van zuiver gewaarzijn hebben opgevangen, maar dat zij, zodra ze er weer uit waren, misschien na een fractie van een seconde, de wereld weer door hun persoonlijkheid in de buitenwereld waarnamen. En dan legden zij in vele gevallen zelfs hun religieuze overtuigingen over die ervaring heen en dachten dat het iets zei over hun religieuze doctrines en dogma’s en die bevestigde. Je ziet christelijke mystici die ervaringen van zuiver gewaarzijn hebben gehad, maar het binnen de context van de christelijke overtuigingen die ze nog niet helemaal getranscendeerd hadden, interpreteren. Je ziet hetzelfde in het boeddhisme, in het hindoeïsme, in de islam en overal elders. Zelfs degenen die beweren dat ze atheïst zijn, maar die ervaringen hebben gehad van zuiver gewaarzijn, interpreteren die vanuit wetenschappelijk standpunt als een trucje van het brein, een of andere chemische toevalstreffer of een elektromagnetische reactie.

Maar wanneer jij je huidige waarneming wilt onderzoeken, wanneer jij bereid bent te beseffen dat er meer dan één manier is om naar een bepaalde situatie, of naar de wereld, te kijken, wanneer je bereid bent te beseffen dat de geascendeerde meesters de zuivere waarneming bezitten en als je bereid bent onze hulp in te roepen, zullen wij je zeker helpen om de onzuiverheden in jouw waarneming bloot te leggen. En wanneer je bereid bent ferm naar die onzuiverheden te kijken en ze te transcenderen, kortom wanneer je bereid bent door het proces heen te gaan dat wij beschreven hebben als het spirituele pad, dat zul je geleidelijk op dat punt komen dat je zuiver gewaarzijn kunt handhaven zonder onmiddellijk op de uiterlijke waarneming over te schakelen.

En dit betekent dat je dan kunt beginnen met dat zuivere gewaarzijn naar jezelf te kijken, naar je fysieke lichaam, naar je persoonlijke situatie of zelfs naar de wereld, omdat je begint in te zien dat er een andere manier is om naar het leven te kijken dan jij door jouw uiterlijke zelf en uiterlijke persoonlijkheid, dat filter van het externe gewaarzijn, de vervuilde waarneming, voorgeschoteld kreeg. En in het begin zal dit een ietwat schizofreen proces zijn, omdat je het ene moment verder kunt zien en je het volgende moment weer in jouw uiterlijke gewaarzijn zit en dan twijfelt aan wat je hebt gezien. Kan dit echt waar zijn? Zou de werkelijkheid van de geascendeerde meesters echt zo radicaal verschillen van datgene waarmee jij bent opgevoed, wat jij al zoveel jaren ziet; zelfs wat je bent gaan geloven dat het de waarheid was van een religieuze of spirituele lering in de buitenwereld?

Velen noemen zich student van de geascendeerde meesters, maar zij hebben decennia lang alleen maar een lering in de buitenwereld bestudeerd, maar zijn niet in staat of bereid zijn om verder te gaan en een zuivere waarneming te ervaren. Zij hebben de lering in de buitenwereld gebruikt om een nieuw mentaal kader te maken, een nieuw gevoel van evenwicht, zoals Jezus zo zorgvuldig heeft uitgelegd. En daarom worden ze nu – wanneer zij zuiver gewaarzijn ervaren – geconfronteerd met de manier waarop wij, de geascendeerde meesters, naar een bepaalde zaak kijken, die radicaal anders is dan de manier waarop zij het zijn gaan zien op basis van een lering in de buitenwereld van de geascendeerde meesters.

Maar ze gaan niet verder dan de lering! Zij zijn hun bewustzijnsstaat nog niet ontstegen, ze hebben hun waarneming niet onderzocht. Dus hebben ze hun waarneming gevormd door een lering in de buitenwereld, maar niet de Geest die letterlijke woorden overstijgt. En dan kunnen ze tot het besef komen dat wij, de geascendeerde meesters, er niet op de manier naar kijken zoals zij ernaar zijn gaan kijken. En dus staan ze nu voor de test – zullen ze, niet beslist de lering in de buitenwereld, maar hun waarneming van die lering in de buitenwereld onderzoeken? Zijn ze bereid zijn om geleidelijk naar die zuivere waarneming, dat zuivere gewaarzijn, te reiken zodat ze aan de waarneming van de lering in de buitenwereld voorbij kunnen gaan die zij als onfeilbaar, als absoluut waar, waren gaan bezien?

Zo kan zelfs een lering van een geascendeerde meester een val worden voor studenten, wanneer ze niet bereid zijn om voortdurend hun waarneming te onderzoeken. Want je kunt lid te zijn van een organisatie in de buitenwereld of lering zonder in feite je waarneming te onderzoeken – wat een vereiste is voor je de sangha van de Boeddha kunt binnengaan, voor je naar de retraites van de Grote Witte Broederschap kunt gaan, die we een aantal keren beschreven hebben.

Hoe mensen vastzitten in hun waarneming
Als jij jouw waarneming niet onderzoekt, geloof je vanzelfsprekend dat jouw waarneming helemaal accuraat is, totaal waar. Wat kun je anders? Dit is iets wat de meesten van jullie wel zullen kunnen begrijpen, denk ik. Als je jouw waarneming niet onderzoekt, geloof je dat je huidige waarneming van het leven – of van een bepaalde situatie – klopt, compleet, accuraat, is. En dan denk ik dat jij wel in staat zult zijn in te zien dat jij, als jij je waarneming niet onderzoekt, die waarneming niet kunt ontstijgen. En als je niet verder gaat dan jouw waarneming, hoe kun je dan ooit de waarheid die ik 2500 jaar geleden in de Dhammapada tot uitdrukking bracht, erkennen, namelijk dat je waarneming voortkomt uit een zelfs nog diepere mentale staat, jouw identiteitslichaam, de manier waarop je het leven en jezelf op het identiteitsniveau bekijkt?

Die dieper zittende waarneming zorgt voor de mentale en emotionele manier waarop jij het leven benadert. En die mentale en emotionele benadering van het leven is er de oorzaak van dat jij situaties op een bepaalde manier bekijkt, wat er vervolgens voor zorgt dat jij in een bepaalde mentale staat komt, zoals het gevoel van onrechtvaardig beoordeeld worden, het gevoel dat je anderen moet beoordelen, het gevoel dat je met boosheid moet reageren als de dingen niet op jouw manier gaan of noem maar een willekeurig aantal van dit soort mentale staten op. En wanneer je in zo’n mentale staat bent, als je niet bereid bent je waarneming te onderzoeken, welnu, dan is voor die mentale staat je waarneming de allerhoogste.

En als je waarneming de allerhoogste is, kun je niet verder kijken dan die waarneming, je kunt niet uit die lagere mentale staat komen. Je kunt niet de hogere mentale staat gaan blootleggen en zien hoe die hogere mentale staat jouw waarneming heeft vervuild en ervoor gezorgd dat je het leven met een vervuilde waarneming bekijkt. Die vervuilde waarneming veroorzaakt de lagere vervuilde staat waarin je gevangen zit en een gesloten systeem is geworden, een gesloten cirkel van reacties, omdat je voortdurend op het leven reageert.

Zoals ik in het begin zei, reageer je op wat je op de kosmische spiegel projecteert, veroorzaakt door de manier waarop jij naar het leven kijkt. Dus zit je in een eindeloze spiraal van reageren op jouw eigen reacties, op de reacties van andere mensen. Alles is een reactie op iets. Hoe bevrijd jij je hier ooit uit? Hoe zal JIJ je ooit uit JOUW reactiespiraal bevrijden?

Je zult pas vrij zijn wanneer je stopt met naar andere mensen te kijken, probeert hun bewustzijn te veranderen en te erkennen dat de sleutel tot JOUW vrijheid het veranderen van JOUW bewustzijn is. En de sleutel om jouw bewustzijn te veranderen, is jouw waarneming onderzoeken – op het niveau van de oorzaak komen en verder te kijken dan het niveau van het gevolg, op het niveau te komen van actie en verder te kijken dan het niveau van reactie. Want je kunt je reactie pas veranderen, als jij jouw actie hebt veranderd. Van jouw reactie kan gezegd worden dat het vervuilde waarneming is en de mentale staat die uit die waarneming ontstaat die je hebt op het niveau van je mentale en emotionele lichaam. Dit is reactie.

Wat het niveau van actie is, is jouw identiteitslichaam en de manier waarop je het leven en jezelf, je relatie met het leven, je relatie met andere mensen, je relatie met het Ma-terlicht, je relatie tot God bekijkt. Dit is je diepere waarneming en dit zorgt ervoor dat je handelt door een beeld op de kosmische spiegel te projecteren die het niveau van emoties, het niveau van denken, overstijgt – en dus het niveau waar de meeste mensen zich bewust van zijn, overstijgt. En hoe kun jij je bewust gewaar worden van iets wat gedachten en emoties te boven gaat, totdat jij je waarneming onderzoekt? Het is gewoon niet mogelijk en dat is de reden dat de val totaal is.

De aanklagers van de broeders wisten dat als ze eenmaal mensen, levensvormen, in deze reactieve cyclus konden dwingen, zij er nooit meer uit zouden komen – tenzij ze bereid waren hun waarneming te onderzoeken. En door hen bezig te houden met reageren op het leven, konden ze zo’n intens negatieve spiraal creëren dat de meeste mensen nooit de middelen hadden om hun waarneming te onderzoeken, omdat ze er zo van overtuigd waren dat hun waarneming zo accuraat was dat zij die niet hoefden te onderzoeken. Per slot van rekening kijkt iedereen er op dezelfde manier naar.

En zodra je een situatie krijgt waarin de meerderheid van de bewoners op een bepaalde planeet het leven als een worsteling beziet, wie zal er dan een stap achteruit doen en die waarneming dat het leven een strijd is, onderzoeken en zeggen: “Is het leven echt een strijd, moet het leven een strijd zijn, of is het gewoon onze waarneming van een strijd, die een strijd creëert door het beeld op de kosmische spiegel te projecteren dat het leven een strijd is?”

Wat is zuivere waarneming?
Je kent mijn verhaal over hoe ik begon als zoon van een koning, die opgegroeid is in een omgeving waarin mijn waarneming werd beschermd om geen verval en dood te zien. Ik groeide daarom op met een beperkte, eenzijdige, waarneming waarvan men kon zeggen dat die zuiverder was dan de waarneming van de meeste mensen op deze planeet. Je hebt gehoord hoe mijn waarneming van een oude man ervoor zorgde dat ik besefte dat mijn eerdere waarneming mij beperkt was. En hoewel die misschien zuiverder was dan de waarneming van de gemiddelde persoon, was die niet helemaal zuiver, omdat ik gewoon een paar dingen genegeerd had die de tijdelijke realiteit zijn op deze planeet. En dit is niet een waarachtig zuivere waarneming.

Zuivere waarneming krijg je natuurlijk niet door onvolmaaktheden te negeren, maar door er doorheen te zien, verder te kijken en te zien dat er iets achter die waarneming ligt – zelfs de waarneming dat het leven een strijd is. Zoals je weet, trok ik mij na dit besef terug uit mijn leven in het paleis, ik trok me terug in het bos; leefde op een ascetische manier, mijn lichaam en geest straffend en probeerde mijn denken te disciplineren. Totdat ik uiteindelijk besefte dat zelfs dat mij niet bij zuivere waarneming zou brengen.

Wat heeft ervoor gezorgd dat ik dat niveau ontsteeg en het niveau van Boeddhaschap bereikte? Dat ik op het punt kwam dat ik IEDER aspect van mijn waarneming bereid was te onderzoeken – de waarneming waarmee ik opgegroeid was, de waarneming van de ascetische levensstijl en filosofie. Ik was bereid alles te onderzoeken. En toen ik vraagtekens bij alles begon te zetten, begon ik de patronen te zien over hoe de vervuilde waarneming een eindeloze cyclus is die nergens toe leidt. En toen begon ik het zuivere bewustzijn te ervaren dat in het boeddhisme, Samadhi, of Nirvana, wordt genoemd. En dat stelde mij geleidelijk aan in staat om dat zuivere gewaarzijn te handhaven, zelfs als ik bezig was met bepaalde activiteiten en de wereld toen vanuit het niveau van zuiver gewaarzijn kon waarnemen.

En zo zag ik, ik begon te zien dat de vervuilde waarneming de dualistische waarneming is, waarin twee polariteiten tegenover elkaar moeten staan. En zij worden totaal als echt gezien, de ene kan niet zonder de andere bestaan. En daarom is de ene, in zekere zin, net zo echt als de andere, waardoor je de indruk krijgt dat het kwaad net zo echt is als God, dat het kwaad macht heeft – permanent bestaat, de werkelijkheid is. En dus begon ik verder te kijken dan de dualistische waarneming. Ik begon in te zien dat er een manier was om met het leven bezig te zijn – zelfs een actief leven op deze wereld met al haar tekortkomingen – zonder door de dualistische waarneming meegesleept te worden – waardoor je alles volgens een relatieve, dualistische schaal moet labelen met twee extremen, waarvan de ene goed is, de andere slecht; de ene gelijk heeft, de andere ongelijk; één waar is, één onwaar of fout; één mooi, één lelijk; één aangenaam, één onaangenaam.

Wat er met me gebeurde, was dat ik begon te zien dat er iets meer is dan die dualistische waarneming en dat dit vervuilde waarneming is, omdat je iets waarneemt, maar niet juist waarneemt, omdat jouw waarneming vervuild is. En dat je daarom de handeling van het waarnemen niet kunt scheiden van de handeling van het labelen, evalueren, oordelen. “Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld worde, want met welke maat gij meet, zult ook gij gemeten worden.” Begrijp je dat je door jezelf beoordeeld zult worden door jouw eigen bewustzijn en dat de manier waarop jij anderen beoordeelt, terwijl je geïncarneerd bent op aarde dus ook de manier is, waarop jij jezelf beoordeelt wanneer je dit lichaam achterlaat en een levensoverzicht krijgt – omdat je dan met hetzelfde bewustzijn kijkt als waarmee je naar anderen gekeken hebt?

Ik begon te begrijpen dat er naast deze waarneming – die het laat lijken alsof je alles moet beoordelen en labelen en evalueren – zuivere waarneming bestaat. Een waarneming waarbij je niet de onvolmaaktheden op aarde, de onechtheid van de aarde, negeert, maar er niet over oordeelt, je plakt er geen etiket op. En dan reageer je er niet op een emotionele manier op door je er door bedreigd, of walging, of afkeer, te voelen, of door het gevoel te hebben dat het er niet hoort te zijn. Je kijkt in feite verder, je ziet dat naast de uiterlijke vorm de Boeddhanatuur, het Ma-terlicht; de ZUIVERHEID, de waarheid dat alles uit Gods licht gecreëerd wordt, bestaat. En dus het potentieel heeft om het onvolmaakte beeld, de onvolmaakte vorm, af te schudden en naar zuiverheid te accelereren – de zuiverheid van het Christusbewustzijn, de zuiverheid van het Boeddhabewustzijn, de zuiverheid van het Godbewustzijn.

En dan kom je bij dat punt van het Boeddhabewustzijn, waarop je het Nirvana kunt handhaven, Samadhi kunt handhaven, zelfs als je met activiteiten bezig bent. Je hoeft niet met gesloten ogen te zitten en te mediteren om in Samadhi of Nirvana te zijn. Je kunt het met je meedragen en je kijkt met dat zuivere bewustzijn. Je ziet nog wel de tekortkomingen van deze wereld, maar je plakt er geen label op, je beoordeelt ze niet, je reageert er niet op. Je ziet ze, maar je beziet ze als tijdelijk, je ziet ze als onecht. En dus reageer je niet op die onechtheid, die onvolmaaktheid. In plaats daarvan HANDEL je op basis van het besef dat iedere onvolmaaktheid naar zuiverheid, naar een hogere staat, kan worden geaccelereerd. En dus ga je eropuit en handelt om al het leven te verheffen in plaats van te proberen bepaalde aspecten van het leven te veroordelen en daarna proberen te vernietigen.

De leugen van alle drama’s
Begrijp je dat dit de leugen is van de aanklager van de broeders? Dit is de onderliggende leugen in de epische drama’s die wij nu heel zorgvuldig hebben blootgelegd. Het epische drama laat je geloven dat er iets slecht of kwaad is en dat dat iets moet worden vernietigd. Maar wanneer je het kwaad probeert te vernietigen, ga je reageren op het kwaad – en dit kan het lijden niet van de aarde verwijderen, maar het lijden slechts verhogen. En de enige manier om ‘het kwaad’ van de aarde te ‘verwijderen’, is dus het dualiteitsbewustzijn transcenderen, zodat je vanuit het non-dualistische bewustzijn kunt handelen en dan de condities probeert te accelereren die anderen het kwaad noemen, die accelereren naar zuiverheid door al het leven te verheffen in plaats van proberen te veroordelen, te berispen, te vernietigen.

Dit is het verschil tussen degenen die geascendeerd zijn en degenen die dat niet zijn. Dit is het verschil tussen degenen die een op liefde gebaseerde benadering van het leven hebben en degenen die vastzitten in een op angst gebaseerde benadering, omdat zij de behoefte voelen om te oordelen, te veroordelen, te berispen en te vernietigen.

Hoe ascendeer je? Door je te accelereren en op het punt te komen dat je met Jezus kunt zeggen: “En als ik opgetild wordt van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Zei Jezus: Ik zal alleen de goede mensen naar mij toetrekken en de slechte mensen naar de hel sturen? Nee, dat deed hij niet. Hij zei: “Ik ben bereid te accelereren, al het leven te verhogen” en daarom kon hij ascenderen. Omdat hij zichzelf uit het beschuldigende bewustzijn had geaccelereerd dat het ongedeelde, ondeelbare eenzijn van God in twee polariteiten verdeelt en die iemand als goed labelt – die het koninkrijk van God kan ingaan – en iemand als slecht – die niet het koninkrijk van God kan ingaan – en dus vernietigd moet worden door degenen die het koninkrijk van God in willen gaan. Want door het kwaad te vernietigen, zul jij je zogenaamd plaatsen voor het koninkrijk van God. Zo zit de leugen van de epische drama’s in elkaar. En hoeveel mensen hebben die geloofd en geloven die nog steeds en denken nog steeds dat ze een of andere manier kunnen vinden om in aanmerking te komen voor Gods koninkrijk door nog steeds dat dualiteitsbewustzijn te handhaven – en daardoor niet het bruiloftskleed aantrekken van totaal geweldloos zijn, door non-dualistisch zijn, niet-veroordelend en simpel proberen om al het leven te accelereren naar zuiverheid, want je oordeelt en veroordeelt of berispt niets.

Begrijpen jullie dat ik je niet vraag blind te zijn? Ik vraag je niet om de vele onzuiverheden te negeren die je op de wereld ziet, maar ik vraag je om ze niet permanent in je geest te laten blijven. Want wat doe je, wanneer je erop reageert? Welnu, als je weet dat iets onecht is en dat jij echt bent, heb je geen enkele behoefte om er op of tegen te reageren, toch? Waarom zou je op iets reageren wat onecht is? En dus reageer je niet met het gevoel dat je bedreigd wordt, of boos, of bang, of door een andere negatieve emotie. Je kijkt er gewoon naar en dan handel je op basis van – niet de uiterlijke verschijnselen, niet de uiterlijke vorm, maar op basis van je innerlijke creativiteit die spontaan voortkomt uit jouw eigen hogere wezen, jouw IK BEN Aanwezigheid, van de erfelijke lijn van spirituele wezens die helemaal teruggaat tot de Schepper.

Je handelt uit die bron van creativiteit in plaats van te reageren. En door niet op de vorm te reageren, laat je het niet permanent worden, maak je het niet echt. En dus richt jouw reactie zich er niet op om iemand naar beneden te halen en te vernietigen. Je bent erop uit om iets naar de zuiverheid te accelereren die je buiten de vorm in de buitenwereld om ziet. Dit is zuivere waarneming, dat je naar iets kunt kijken en het als een onechte manifestatie bezien zonder een reactie te geven door het te labelen als lelijk of slecht of kwaad – zoals de meeste mensen doen.

Mijn geliefden, we hebben jullie vele leringen gegeven om jullie te helpen het bewustzijn van de aanklager te ontstijgen, het bewustzijn van de epische drama’s. Het is precies een jaar geleden dat wij het concept van drama’s hebben geïntroduceerd en de noodzaak aangaven om je drama’s te transcenderen als je op een hoger niveau wilt komen; als jij echt een kracht wilde worden om de aarde te accelereren naar de Ascensiespiraal voor het jaar 2012 en daarna. Als je inderdaad de sangha van de Boeddha wilde vormen, moesten jullie je drama’s transcenderen, zoals een jaar geleden duidelijk werd aangegeven door mij, door anderen en het helderst door Saint Germain in zijn monumentale toespraak – die degenen onder jullie die het serieus menen om jullie drama’s willen overwinnen, misschien nog eens kunnen bestuderen.

Want wij beseffen natuurlijk dat er mensen zijn die niet bereid zijn hun drama’s te overwinnen en daarom zelfs het hele concept verworpen hebben, de noodzaak verworpen hebben om de drama’s te overwinnen of weigerden in te zien dat zij drama’s moeten overwinnen. En dit is natuurlijk volkomen aanvaardbaar voor ons, in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil. Maar wij zeggen gewoon: Dan kunnen wij jou niet als deel van de sangha die we proberen te stichten, hebben. Toen studenten 2500 jaar geleden zich kwamen melden bij mijn sangha, moesten ze getest worden, dus we moesten zeven, een scheiding maken tussen degenen die bereid waren hun waarneming en hun drama’s te onderzoeken en degenen die dat niet wilden. En degenen die dat niet wilden, moesten toen buiten blijven. En ze reageerden op allerlei manieren, sommigen voelden zich afgewezen, sommigen vielen de Boeddha en de studenten van de Boeddha aan op allerlei manieren die niet opgeslagen zijn in de boeddhistische geschriften en daardoor heb je er tegenwoordig geen uiterlijk bewijs van.

Maar ik kan jullie ervan verzekeren, mijn geliefden, dat alles wat ik deed of zei, niet goedgekeurd werd door de brahmanen van de hindoe-religie, die zich door mij bedreigd voelden of door hun studenten die hun waarneming niet wilden onderzoeken. Dus er was veel gekibbel met, veel aanvallen op, veel beschuldigen tegen mij, mijn persoon, mijn studenten. Er waren veel van dit soort dingen aan de hand destijds, zoals je bij Jezus zag die werd aangevallen en beschuldigd. Want dit bewustzijn is al heel lang aanwezig, zoals ik al zei. Denk niet dat ik eraan ontsnapt ben – het was er. Maar het kon mij natuurlijk niets schelen, ik was er niet aan gehecht en dus reageerde ik er ook niet op. Ik gaf gewoon leringen die degenen konden helpen die bereid waren dat bewustzijnsniveau te transcenderen en richtte mij vervolgens op het helpen van degenen die ik kon helpen, omdat zij bereid waren zichzelf te helpen. Ze waren bereid naar zichzelf te kijken, hun waarneming te onderzoeken in plaats van het als het allerhoogste te zien en dus niet onderzocht hoefde te worden.

De gedachtevorm van de bliksemflits van oost naar west
En zoals de gewoonte is, zal ik deze uitgave eindigen met een gedachtevorm die je zou kunnen helpen om een actieve rol te spelen om de mensheid te helpen de initiaties van de Zoon, het Christusbewustzijn meester te worden, die van het onderscheid tussen wat echt en onecht is, wat natuurlijk vereist dat jullie de zuivere waarneming krijgen waar ik in deze verhandeling over gesproken heb; door niet te labelen en te oordelen.

Ik wil graag dat jullie visualiseren dat de Christus de wereld binnengaat, zoals Jezus zei: als de bliksemflits van het oosten naar het westen. En het flitst naar de wereld als een tweesnijdend zwaard dat de sluiers van illusie, de sluier van Maya, lossnijdt. Die sluiers kun je zien als gordijnen die opgehangen zijn door de verkeerde leraren en de gevallen wezens, zodat zij zich erachter kunnen verschuilen. Enkele van die gordijnen zijn zo stevig dat je er niet doorheen kunt zien, andere zijn gedeeltelijk transparant geworden – zodat je kunt zien dat er zich schaduwen achter bewegen.

Visualiseer dat het zwaard van Christus, het Levende Woord, flitst en de lussen die de gordijnen ophouden, lossnijdt, zodat de gordijnen naar beneden tuimelen, aan het licht brengen wat erachter zit. De machtselite blootleggen, de mensen ontmaskeren die op allerlei manieren aan het manipuleren zijn, die erin geslaagd zijn om voor andere mensen verborgen te blijven, zodat ze niet ontmaskerd worden. De gordijnen zullen vallen en de mensen zullen wakker worden en zeggen: “Kijk de keizer heeft niets aan. Want nu zien we hem duidelijk – nu hij niet achter zijn gordijn van illusies, dit rookgordijn van Maya, van leugens en bedrog wordt versluierd.”

Volhardt in deze gedachtevorm, mijn geliefden! Denk er het hele jaar aan. Wanneer je een bepaalde situatie tegenkomt, waarvan je weet dat het bedrog is. Doe een eenvoudige oproep die je zelf gemaakt hebt aan de Christus en de Boeddha. Roep dat Zwaard van Christus op om het echte en het onechte van elkaar los te snijden, om de sluiers los te snijden, zodat die naar beneden komen tuimelen en de mensen de waarheid en de onechtheid zullen zien – en de onechtheid naakt voor de ogen van de wereld staat. Dit moedig ik jullie ten zeerste aan om te visualiseren.

En met dankbaarheid voor jullie volharding om het evenwicht te bewaren tijdens deze uitgave, zeg ik: “Goed gedaan jullie goede en trouwe dienaren, jullie zijn trouw geweest aan een paar dingen, we zullen jullie zeker tot heersers over vele dingen proberen te maken het komende jaar.” Wees dus verzegeld in de oneindige, non-dualistische, zuivere waarneming van de Boeddha. Roep mij aan om je de zuivere waarneming van de Boeddhageest te geven, die weet dat alles de Boeddhanatuur is en dus het verschil kan zien tussen de zuivere echtheid van de Boeddhanatuur en de onechtheid van de illusies van Maya die je komen verzoeken – in de verleiding brengen om wat te doen? Om hoe dan ook te reageren op hun onechtheid! Want elke reactie zorgt ervoor dat jij gevangenzit in de negatieve spiraal van de onechtheid. Wees dus de Boeddha – beslis niet te reageren, beslis om het pad op te gaan, zodat wij jullie kunnen leren hoe je HANDELT, HANDELT, HANDELT vanuit zuivere waarneming.

Wees dan verzegeld, in mijn vrede, in mijn vrede die niet passief is en niet wat vele mensen als vredig waarnemen, maar een dynamische oneindige vrede is die de dingen niet zo laat blijven, die niet de mensen in de spiraal laat blijven waarin ze waarnemen dat het leven lijden is. En dat is de reden dat ik uit het Nirvana kwam – om de mensen te onderwijzen dat er een alternatief voor lijden is. En ik beveel JULLIE ten zeerste aan hetzelfde te doen. Onderwijs hen; toon hen dat er een alternatief voor lijden is. De mogelijkheid om gemoedsrust te krijgen bestaat, het leven te benaderen met een gevoel van oneindige, onuitputtelijke vreugde! Wees verzegeld in de vreugde van de Boeddha. Want als je de Boeddhanatuur waarneemt, hoe kun je dan niet vrolijk zijn? Dus, IK BEN Oneindige Vreugde.