De Dankbaarheid en het Oordeel van de Goddelijke Moeder

ONDERWERPEN: Het oordeel van de Goddelijke Moeder over degenen die de Christus in hun innerlijk ontkennen – Jullie zijn meer dan dieren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 oktober 2005

Mijn geliefde harten, Ik kom met een boodschap van dankbaarheid. Want heel veel mensen hebben trouw mijn rozenkransen en invocaties opgezegd en ik kom ze van ganser harte bedanken. Ik moet zeggen dat er momenteel geen andere kracht op aarde is die meer kracht heeft dan de mensen die deze rozenkransen overal ter wereld opzeggen.

O, heel veel mensen zijn mij zo toegewijd en zeggen de katholieke rozenkransen op. En hoewel zij hun rozenkransen met zeer veel toewijding opzeggen, moet ik zeggen dat wij, als ze die toewijding op mijn nieuwe, Wonderrozenkrans van Vrijheid zouden overbrengen, de planeet meteen konden transformeren. Want de kracht van de nieuwe rozenkransen is zo oneindig veel sterker dan de kracht van mijn oude rozenkransen, vooral wanneer ze worden opgezegd door mensen met de devotie en de stuwkracht die jullie hebben. Die stuwkracht heeft al een opwaartse spiraal laten beginnen die door geen enkele kracht op deze wereld kan worden tegengehouden, zolang jullie die impuls en de liefde in jullie hart handhaven.

En daarom kom ik jullie laten weten dat degenen van jullie die hier zijn van overal ter wereld, die de rozenkransen opgepakt hebben en ze nu meer dan een jaar opgezegd hebben, daadwerkelijk aan de opwaartse spiraal zijn begonnen die tot de manifestatie van de Gouden Eeuw zal leiden. En hiervoor breng ik een saluut en ik bedank jullie daarvoor.

Ik zeg niet dat het huidige aantal mensen voldoende is om de Gouden Eeuw volledig fysiek te manifesteren. Maar ik zeg wel dat het voldoende is om een spiraal op te starten die de krachten op deze wereld niet kunnen terugdraaien. En ze kunnen hem niet terugdraaien, omdat deze rozenkransen een kelk voor de Goddelijke Moeder vormen. En de kracht van de Goddelijke Moeder is de kracht die de duisternis op deze planeet zal terugdraaien.

Het oordeel van de Goddelijke Moeder over degenen die de Christus in hun innerlijk ontkennen
Want hoewel jullie mij vaak zachtjes hebben horen spreken, kan ik zeggen dat ik tegenwoordig veel meer ben dan in het verleden. Ik ben in de hemel veel hoger in rangorde geklommen en daarom is mijn kracht, de kracht van de Goddelijke Moeder zelf – dat door mijn hart en dat van jullie naar de aarde wordt overgebracht.

Dit is de kracht die geen enkele kracht in het materiële universum kan tegenhouden, omdat elke willekeurige kracht in dit universum het Ma-terlicht moet gebruiken en IK BEN de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde. En daarom heb ik het gezag van God om bevel te voeren over het Ma-terlicht – zodra degenen op aarde hun vrije wil gebruiken om mij in hun hart toe te laten – en door hen door de sluier heen te stappen – en daarom mijn Aanwezigheid te manifesteren om het Ma-terlicht te bevrijden van de imperfecte matrices en de onvolmaakte visies die erop gelegd worden door degenen die vastzitten in de geest van de dualiteit, de geest van de antichrist.

Ze houden geen stand! Ze zullen het Aquariustijdperk niet ingaan, met hun angst en hun op angst gebaseerde religies die mijn zoon in een afgod hebben veranderd! Ze zullen dit nieuwe tijdperk niet ingaan! Voor degenen die de Christus in zichzelf negeren en degenen die de Christus in anderen ontkennen, is geen plaats in het Aquariustijdperk, want de liefde van de Goddelijke Moeder zal oppermachtig in dat tijdperk zijn.

Dit is vandaag mijn decreet. Dit is het oordeel van de Goddelijke Moeder, afgegeven in het fysieke octaaf aan allen die de innerlijke Christus in zichzelf en het innerlijke pad naar Christusschap negeren. Of ze nu in de kerk, de staat, op het gebied van de wetenschap, of de media, of welke ander gebied van de maatschappij ook opereren. Degenen die ontkennen dat ieder mens op deze planeet meer is dan een hoog geëvolueerd dier, degenen die de innerlijke spiritualiteit ontkennen en die beweren dat mensen van de apen afstammen, dit zal niet gebeuren. Want waarachtig, in het Aquariustijdperk moeten allen hun echte identiteit als zonen en dochters van God te weten komen. Dit is het einddoel zoals dat door Saint Germain als de God van Vrijheid voor de aarde uitgevaardigd is.

Jullie zijn meer dan dieren
Wat is ware vrijheid? Dat is de spirituele bevrijding van het verkeerde identiteitsgevoel dat je een menselijk wezen bent, dat je slechts een dier bent, dat er niets na de dood komt, dat jij verdwijnt wanneer jouw fysieke lichaam verdwijnt. De bevrijding van de overtuiging dat je een ellendige zondaar bent die enkel kan zondigen en die nooit iets juist kan doen in de ogen van God. Dit is zo’n ontkenning van de God in jou dat het de ergste vorm van godslastering is die jij je maar voor kunt stellen. En toch heerst dit al heel lang alom op aarde, tot nauwelijks iemand er niet door beïnvloed is.

Ik ben hier omdat ik de kreten heb gehoord van degenen die beseft hebben dat ze lijden, dat ze in een klein kadertje zijn geplaatst door de verkeerde predikers in kerk en staat. Ze voelen dat hun geest gesmoord is, ze hebben geen ruimte om te bewegen, maar ze hebben naar mij uitgeroepen om bevrijding, zelfs al weten ze dat niet bewust. Dus heb ik gereageerd en ik ben hier om ze te bevrijden.

En mijn rozenkransen zijn nog maar het eerste niveau van hulpmiddelen die ik jullie geef om degenen die bevrijd moeten worden, los te snijden, degenen die al volwassen zijn op innerlijk niveau, maar die zichzelf nog niet bevrijd hebben van de uiterlijke programmering die aan hen is opgelegd door de christelijke kerken en daarna het wetenschappelijke establishment, altijd, altijd, altijd, in de macht van de machtselite die de vonk van Christus aan de ware zonen en dochters van God wil ontzeggen om hun macht over deze planeet maar te behouden.

Waarachtig, ik zeg jullie, de sleutel tot de Gouden Eeuw is het volmaakte concept handhaven dat achter alle uiterlijke manifestaties het zuivere Moederlicht zit. Momenteel heeft het Ma-terlicht ontelbaar veel onvolmaakte manifestaties op aarde aangenomen, Maar ik zeg jullie dat dat Moederlicht liever bevrijd wordt om het koninkrijk van God te manifesteren. En het koninkrijk van God kan bijna ogenblikkelijk gemanifesteerd worden als er genoeg mensen zijn die het volmaakte concept voor deze planeet handhaven.

En dus leg ik in mijn nieuwe boek het volmaakte concept uit, ik leg het belang ervan uit om je te bevrijden van het dualiteitsbewustzijn. Omdat jij, tot jij je bevrijdt van dat bewustzijn, niet volledig het volmaakte concept kunt handhaven, jullie kunnen niet volledig dat volmaakte concept begrijpen en omarmen en begrijpen wat het echt betekent.

En ik zal hier natuurlijk nog meer leringen over geven, net als de andere meesters. En nu kom ik gewoon om te zeggen: “Dank jullie wel voor het opzeggen van mijn rozenkransen! Jullie maken het verschil!” En daardoor verzegel ik jullie in de liefde van mijn hart tot ik weer spreek.