Vrouwen zullen niet meer de Schuld krijgen van de Zondeval van de Mens

ONDERWERPEN: Hoe het kan dat er onevenwichtige handelingen worden verricht – Het laatste oordeel over het conflict tussen mannelijk en vrouwelijk – De neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen ontwarren – De vervorming van Godbestuur – Een nieuwe kans en een nieuwe verantwoordelijkheid

Geascendeerde Meester Surya, 25 oktober 2009 in Jeruzalem, Israël

Hoe het kan dat er onevenwichtige handelingen worden verricht
Surya, gij volmaakt evenwichtige. Dit is mijn identiteit, mijn geliefden. Evenwicht is trouwens een Godkenmerk dat ik al eeuwen belichaam en daardoor bewaar ik vanaf de Godster Sirius het evenwicht voor de aarde. Maar heel weinig mensen hebben dit concept van het bewaren van het spirituele evenwicht voor degenen die afgedaald zijn naar de dualiteit, begrepen.

Zoals Jezus zei tot zijn discipelen: “Ge zijt gekocht voor een prijs,” en wanneer iemand zijn vrije wil gebruikt om het dualistische bewustzijn in te gaan, creëren ze een onevenwichtigheid in hun plaatselijke invloedssfeer. De meest basale wet in het universum is de Wet van Evenwicht. Er kan geen onevenwichtigheid in het universum zijn. Dit is een wet. En dan zou deze wet voorschrijven dat degenen die in een onevenwichtige bewustzijnsstaat komen, onmiddellijk een reactie creëren die tegengesteld is aan hun onevenwichtige actie. En omdat deze reactie ogenblikkelijk naar hen wordt gereflecteerd door de kosmische spiegel, zullen ze onmiddellijk vernietigd worden door hun onevenwichtige actie en de reactie daarop.

Dan lijkt het alsof iemand onmogelijk zijn vrije wil op een onevenwichtige manier kan gebruiken en dat is ook zo. Maar wat het wezens wel mogelijk maakt om naar de dualiteit te gaan, is dat er wezens zijn in het spirituele rijk die beloven dat zij het evenwicht zullen bewaren, ze zullen hun spirituele licht en hun stuwkracht toevoegen, zodat de balans globaal een poosje kan worden gehandhaafd, terwijl de wezens die verkozen hebben naar de dualiteit te gaan een gelegenheid geboden wordt om een minder extreme manifestatie van hun onevenwichtige bewustzijnsstaat te ervaren. Zodat zij niet ogenblikkelijk vernietigd worden, maar in feit een mildere versie ervaren van wat ze gecreëerd hebben.

Daardoor, door het hebben van die ervaring, krijgen ze de kans om geleidelijk aan genoeg te krijgen van wat hen in de dualiteit aangeboden wordt. Tot dan gebruiken ze, met hoger bewustzijn, hun vrije wil om te zeggen: “Dit is genoeg, Ik wil iets meer. Ik wil uit deze onevenwichtige staat komen. Ik wil naar huis terugkeren naar de echte staat van evenwicht, de balans tussen Alpha en Omega, tussen de manijke en vrouwelijke aspecten van mijn eigen wezen. Ik wil terugkeren naar het spirituele rijk, waar de balans nooit verbroken werd, waar natuurlijk perfecte balans, perfecte transparantie, perfect equilibrium, bestaat.”

Het laatste oordeel over het conflict tussen mannelijk en vrouwelijk
Jullie zijn gewend te denken aan Godkracht die gezien wordt door het mentale kader van de zogenaamd almachtige mannelijke God van het Oude Testament, die de memel en de aarde heeft geschapen, die je zal oordelen bij het laatste oordeel en die klaar staat om je in de hel te gooien als je niet voldoet aan de maatstaf die een of andere religie op aarde heeft vastgesteld. Dit is natuurlijk de onevenwichtige mannelijke God die is gecreëerd door degenen die in de onevenwichtige bewustzijnsstaat zijn gekomen en die daardoor een conflict hebben geschapen. En bij een conflict moet er een vijand zijn die het zwarte schaap moet zijn. En welke vijand kun je beter bedenken dan de foute lering dat vrouwen de zondeval veroorzaakt hebben en dat ze daarom door mannen onderdrukt moeten worden? Daardoor krijg je juist dan – in de basale relatie tussen de twee seksen – een conflict dat vervolgens het fundament wordt voor bijna ieder ander conflict op deze planeet.

Het is absoluut noodzakelijk op dit moment in kosmische cycli dat het bewustzijn om vrouwen de schuld te geven voor de zondeval, het laatste oordeel ontvangt van de geascendeerde meesters. Want ik zeg je nog maar eens dat wij, de geascendeerde meesters, om zo’n bewustzijn te kunnen laten bestaan, het evenwicht daarvoor moeten bewaren en wij doen dit heel liefdevol en graag enige tijd, zodat mensen op aarde of op een andere plek waar ze naar afgedaald zijn, in de dualiteit dit zouden kunnen ervaren – kunnen oogsten wat ze gezaaid hebben – hun eigen bewustzijnsstaat kunnen uitvergroten op een manier die hen niet wegvaagt, maar het hen eigenlijk mogelijk maakt om hun eigen medeschepping, hun onevenwichtige medeschepping, te ervaren.

Wij hebben nu verscheidene duizenden jaren op planeet aarde de ruimte gegeven, hier in het Midden-Oosten en elders, waardoor de monotheïstische religies hun taks hebben bereikt, maar zelfs nog meer in het Oosten waar ook vrouwen zijn onderdrukt; maar vooral hier in het Midden-Oosten. Dit is het brandpunt geweest. Dit is bij wijze van spreken het punt geweest waar het het middelpunt van het zwarte gat, de neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen, gevormd wordt.

Vanmorgen vroeg toen de boodschapper wakker werd, heb ik hem een visioen gegeven – hoewel hij op dat moment niet wist wat de spiraal was – maar hij ervoer dat hij afdaalde in een zwart gat met demonen en geëxcarneerde zielen die langs de muren stonden te tieren. En hij ervoer dat hij de Zweep van Macht, de Scepter van Autoriteit, die ik hem enige tijd geleden had gegeven, maar hoefde op te heffen om de demonen te laten wegvluchten, steeds verder het zwarte gat in, totdat hij de hele weg naar de bodem had afgelegd en ze allemaal door die kracht van God werden verteerd. Want deze Scepter van Autoriteit kan niet op een onevenwichtige manier gebruikt worden, want degene die hem had, zou onmiddellijk vernietigd worden als hij die ooit probeerde op een onevenwichtige manier te gebruiken voor persoonlijk gewin, of persoonlijke wraak, of op welke andere manier ook. Je ziet dat hij alleen aan iemand wordt gegeven die bewezen heeft om zelfs in extreme situaties het evenwicht te bewaren.

Met balans bedoel ik natuurlijk de balans van de onvoorwaardelijke liefde van God die tevoorschijn brengt wat er ook maar vereist is en soms als keiharde liefde kan overkomen, waar enkelen je van zullen beschuldigen dat het helemaal geen liefde is, omdat ze het als boosheid bezien, want ze bezien het met hun eigen bewustzijn. En ze zijn boos vanwege het feit dat iemand niet in beweging te krijgen is, want iemand zal stevig op de Rots van Christus staan in plaats van zich aan te passen aan hun bewustzijnsstaat en hen te vertellen wat ze willen horen in plaats van wat ze moeten horen.

Deze Scepter van Autoriteit is inderdaad een krachtig instrument die het mogelijk maakt dat wij, de geascendeerde meesters, de aura en chakra’s van een geïncarneerd persoon gebruiken om een meer fysiek niveau van oordeel te vellen over de krachten die zich in het fysieke rijk, in het astrale rijk, in het mentale en in het etherische rijk, hebben opgehoopt. En dus zullen wij dit instrument gebruiken wanneer deze boodschapper op reis is, waar hij ook heen gaat, zodat hij zijn rechterhand kan opsteken en die Scepter van Autoriteit opheffen om de vele beesten aan te raken die mensen gecreëerd hebben, de beesten waar we bij de viering van Wesak over gesproken hebben, ze op het voorhoofd aan te raken, op het derde oog omdat die allemaal zijn gevormd door het misbruik van de kracht om te zien.

Ik zal natuurlijk hier in het Midden-Oosten beginnen door direct die bodemloze put in te gaan, dat zwarte gat van de vervolging en onderdrukking van vrouwen, het oordeel over vrouwen dat hier nu al duizenden jaren wordt gepraktiseerd en zich vanuit dit epicentrum over de hele wereld heeft verspreid. En het midden van dit zwarte gat ligt natuurlijk precies hier in Jeruzalem; daarom werd Jezus als Koning David geïnspireerd om hier een tempel te bouwen, hoewel het weer gedaan moest worden op het niveau van het bewustzijn van het volk dat alleen een God kon aanbidden die bepaalde materiële eigenschappen bezat, een God die een bepaalde vorm had. Want ze waren zover van de oorspronkelijke God van Abraham verwijderd dat ze zich niet eens een vormloze God konden voorstellen.

Zelfs ik zal mij een ogenblik buigen voor de wonderen van de moderne technologie die soms luidruchtiger zijn dat we zouden willen. Dit is natuurlijk een uitdrukking van hoe onevenwichtig de maatschappij geworden is. Want ik kan je zeggen dat technologie die lawaai maakt, die vervuilt, die energie verbrandt, natuurlijk geen uitdrukkingsvorm van evenwicht is, want er zou geen negatieve invloed op de omgeving kunnen zijn door technologie die ontstaat uit het bewustzijn van evenwicht. (Een politiehelikopter vloog over hun hoofd, 100 meter boven de grond, en het dictaat werd verscheidene minuten onderbroken).

De neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen ontwarren
Maar om naar mijn doel terug te keren, ik zal nu afdalen in deze bodemloze put, helemaal naar de bodem, waar het beest zelf – van de onderdrukking van vrouwen, de onderdrukking van het vrouwelijke element van God en van de haat voor de Moeder – geconcentreerd is. Ik zal dit beest niet beschrijven, want het is inderdaad zo lelijk dat het bijna onmogelijk is om er woorden voor te vinden, maar het zal, op dit moment (11:35AM) – met de kracht van het geïncarneerde instrument en de kracht van de Godster – doodgeslagen worden. En terwijl het in doodsstrijd wild om zich heen slaat, zal hij natuurlijk verteerd worden door de oneindige kracht van de Godster Sirius die ook de Ster van Godbestuur is.

De vervorming van Godbestuur
Wat is Godbestuur? Dit begint wanneer jij erkent dat Godbestuur niet alleen uit het mannelijke aspect kan voortkomen, maar moet ontspringen aan een staat van evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En dus kan dat niet gebaseerd worden op haat voor de vrouw, haat voor de Moeder, maar enkel op respect voor de Moeder.

De leugen die uit de epische drama’s ontstaat, is dat een regering een materieel doel veilig moet stellen, zoals je hier bijvoorbeeld bij de Knesset, het Israëlische parlement, ziet dat zo gericht is op het materiële doel, namelijk de staat Israël en haar bestaansrecht, veilig te stellen. Wordt het inderdaad door God verordend dat een staat ten koste van alles moet bestaan? Nee, dat is niet zo, zo is het ook nooit geweest en kan het ook nooit zijn. Is dit niet de les die het Israëlische volk, het joodse volk, had moeten leren uit de geschiedenis? Kunnen ze niet terugkijken en zien dat de reden dat ze overwonnen werden, de reden dat ze verbannen werden, inderdaad een projectie van hun eigen bewustzijn was, omdat zij wilden worden gezien als het door God uitverkoren volk, degenen die door iedereen benijd moesten worden die niet hun achtergrond hebben.

Als je de extreme behoefte voelt om boven anderen verheven te worden, dan heb je anderen nodig die willen spelen dat ze jaloers op je zijn, doen alsof ze je haten, alsof ze boos op je zijn, alsof ze je willen bedreigen. Zie je dat dit gewoon nodig is, geboren uit het drama om je Gods uitverkoren volk te willen voelen? Je moet dat drama dan op anderen projecteren en dan zegt de kosmische spiegel: “Welnu, we zullen je omgeven met mensen die in een ander drama vastzitten en ook iemand nodig hebben om te haten, iemand om boos op te zijn, iemand die de schuld moet krijgen van hun situatie.”

En zo zie je dat hetzelfde altijd hetzelfde aantrekt in die zin dat degenen die elkaar overlappende drama’s hebben, zich aangetrokken voelen om in dat zelfde geografische gebied te incarneren, waardoor er dus spanning, voortdurend, nooit eindigende, tot in eeuwigheid durende, spanning tussen hen bestaat. Je ziet hier een voorbeeld van dat bewustzijn, omdat de leiders van de staat Israël zijn, het beleid voeren dat ze het recht hebben om zich te verdedigen met alle mogelijke middelen. Is dit niet gewoon een versie van het bewustzijn dat het doel de middelen heiligt? Wel, natuurlijk wel voor degenen die ogen hebben om te zien.

Want wat moet er gebeuren? Als je naar een psychiatrisch ziekenhuis gaat en daar een patiënt aantreft met extreme paranoia, zal die persoon zich door bijna alles bedreigd voelen. Betekent dit dat iemand echt bedreigd wordt of houdt dit in dat iemand zich alleen bedreigd voelt vanwege de manier waarop hij of zij vanuit dat bepaalde mentale kader de wereld bekijkt? Begrijpen jullie dan niet dat de Israëlische regering en het Israëlische volk ook een mentaal kader hebben gecreëerd? En dat het mentale kader een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal wordt, omdat zij zich steeds meer bedreigd voelen, omdat zij hun mentale beelden op hun buren projecteren.

Begrijpen jullie niet – zoals we eerder al zeiden – dat er een reden was dat Jezus hier incarneerde. Niet omdat dit land heiliger was dan elke andere stapel stenen in elke andere woestijn op de wereld, maar dat het bewustzijn hier zo laag was dat het noodzakelijk werd om hier een soort evenwicht te brengen. En dit kwam Jezus brengen toen hij zei: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Maar wat zei hij daarvoor? “Houd van God met geheel je hart, geest en ziel.” Tenzij je eerst van God houdt, kun je niet beseffen dat alles in het materiële universum een uitdrukkingsvorm is van de Levende God. En wanneer je weet dat jij een uitdrukkingsvorm bent van de Levende God, en jouw naaste is ook een uitdrukkingsvorm is van de Levende God, pas dan kun jij van je naaste houden zoals van jezelf, omdat je ziet dat jouw naaste jou IS, een verlengstuk is van dat grotere zelf, het onverdeelde, ondeelbare zelf van de Schepper zelf.

Daarom kwam Jezus hier naar toe – om dat bewustzijn van oorlogvoering, haat, boosheid te veranderen. Kwam hij niet tonen dat niemand natuurlijk het uitverkoren volk van God kan zijn, omdat iedereen het uitverkoren volk is? Zei Paulus niet dat er geen jood of heiden in Christus is, want iedereen wordt herboren en wordt een nieuw mens, nieuwe Wezen in Christus. Stel je eens voor dat de mensen uit deze streek deze waarheid hadden begrepen en geaccepteerd, zodat er zich een nieuw universeel bewustzijn had kunnen verspreiden.

Ik zeg niet dat de Joden of de Arabieren christen hadden moeten worden. Wat ik zeg, is dat Jezus als een universele leraar had kunnen worden beschouwd, die een lering voortbracht die niet geclassificeerd kan worden of in een rigide religie veranderd. Als dit bewustzijn omarmd was, hadden de Joden zich niet meer als het enige uitverkoren volk beschouwd. Het christendom zou zich dan niet tot een sektarische, rigide religie ontwikkeld hebben. Misschien was de islam niet eens nodig geweest, of zou het in ieder geval niet de dualistische religie zijn die het vanaf het begin al was. Alles had anders kunnen zijn als er maar genoeg mensen waren geweest die bereid waren de universaliteit van Christus te omarmen. Maar ze waren hier niet; hun bewustzijn was niet hoog genoeg, want ze waren zo overweldigd door de neerwaartse spiraal, de neerwaartse spiraal van haat voor de Moeder.

Die spiraal is vandaag beteugeld, hij is tegengehouden! Het beest is verteerd, terwijl ik deze woorden spreek. Dat betekent dat de mensen in het Midden-Oosten nu een nieuwe kans krijgen om opnieuw na te denken over hun benadering van het leven, zonder de magnetische aantrekkingskracht van dit zwarte gat, deze neerwaartse spiraal, deze bodemloze put van boosheid en haat en zelfhaat en boosheid op zichzelf, boosheid op God. Boosheid op de Moeder, maar zelfs boosheid op God de Vader, want men wil niet erkennen dat de ware God de Vader boven alle vorm is verheven en daardoor niet de stamgod kan zijn – de stamgod op steroïden, bij wijze van spreken – die je in de Thora, in het Oude Testament ziet.

Een nieuwe kans en een nieuwe verantwoordelijkheid
Dit gebied en de wereld krijgen een nieuwe kans. Toch levert deze nieuwe kans een verantwoordelijkheid op. Want zie je, mijn geliefden, we kunnen niet zomaar een kans geven en toch nog het evenwicht bewaren die de mensen in staat stelt om te doen wat ze maar willen zonder de karmische oogst binnen te halen. Daardoor zal de tijd die ervoor nodig is om te weerspiegelen wat de mensen erop projecteren, bekort worden. En dan zul je inderdaad zien dat de mensen in deze streek – totdat ze hun bewustzijn veranderen – direct oogsten wat ze zaaien. Wat ze gezaaid hebben, komt veel sneller tot rijpheid dan ze gewend zijn. En dan zul je zeer waarschijnlijk spanningen zien die zich opbouwen, conflicten die toenemen, zelfs de mogelijkheid van oorlog in deze streek ten gevolge van deze dispensatie, omdat mensen inderdaad moeten uitvergroten wat ze niet bereid zijn los te laten.

Want ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat de dispensatie die is gegeven, op geen enkele manier een schending van de vrije wil van de mensen is. De globale spiraal is verteerd, maar wij hebben niet verteerd wat de mensen in hun individuele bewustzijn vasthouden, want dat zou inbreuk maken op hun vrije wil. Dan kunnen ze ogenblikkelijk de spiraal opnieuw vormen; ze kunnen die zelfde bewustzijnsstaat op het universum projecteren. Maar we hebben de spiraal niet verteerd om hem opnieuw te laten vormen en daarom zeggen we: “Hij zal niet opnieuw gevormd worden, want de mensen zullen terugkrijgen wat ze projecteren, zodat er niet een nieuwe spiraal kan worden gevormd.”

En daardoor zal de nieuwe kans om na te denken blijven bestaan en versterkt worden door mensen die sneller de oogst van hun bewustzijnsstaat en haar projecties binnenhalen dan ze gewend zijn. Want deze mensen zijn natuurlijk in een bewustzijnsstaat gekomen die zo arrogant is dat ze, aan beide kanten, aan alle kanten, van het conflict, geloven dat God aan hun zijde staat. En ze geloven dat God hen zal beschermen tegen het oogsten van wat ze gezaaid hebben, zelfs al weten ze in hun hart dat ze Gods gebod “Gij zult niet doden” overtreden.

Maar ze zijn zo gewend aan het ontduiken van dat karma en ze zijn dit als Gods Wil gaan bezien, zelfs al is het gewoon de genade die hen de gelegenheid geeft om een mildere oogst van hun eigen projecties te ontvangen. Maar die mildere oogst zal nu vervangen worden door een snellere oogst, meer door een instantoogst. En wees dus niet verrast als je ziet dat het conflict een poosje toeneemt. Wees niet verontrust, ga door met rozenkransen opzeggen en houd voor ogen dat balans op den duur zegeviert. Want als de storm uitgewoed is, gaan dan ook de golven van de oceaan niet liggen, totdat je opnieuw de oceaan als een spiegel zo glad ziet. En wat weerspiegelt hij dan, mijn geliefden? Weerspiegelt de oceaan niet de lucht erboven, zoals de balans op aarde natuurlijk de perfectie van de Geest kan weerspiegelen?

Dit is beeld dat ik je vraag te behouden deze komende maanden en jaren, zodat je verder kijkt dan de gebeurtenissen in de buitenwereld die zich zeker zullen ontvouwen – die zich heel erg waarschijnlijk zullen ontvouwen – hoewel ze vermeden zouden kunnen worden door een verandering in bewustzijn. Visualiseer die verandering in bewustzijn en houdt die vast, zelfs wanneer het lijkt alsof je een visie hebt die totaal geen effect heeft. Want ik zeg je, die heeft wel effect, zelfs al duurt het even voor je dat fysiek gemanifesteerd ziet. Maar zelfs die tijd zal bekort worden en dan zie je dat de visie die jij hebt ook sneller gemanifesteerd wordt vanwege de versnelling in cycli waarover ik gesproken heb.

Zo, mijn geliefden, ik heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dus wordt het verzegeld. Want de kracht van Surya is vandaag uitgegeven om deze planeet en deze regio het Midden-Oosten een nieuwe dageraad te brengen. Daardoor zal de Godster Sirius met nieuwe helderheid schijnen en een nieuwe kans om de geboorte van een nieuw gewaarzijn, een nieuw Christusbewustzijn in het hart en de geest van de 10.000 waar Jezus over sprak en de miljoenen die deel uitmaken van deze mandala, deze beweging van Christuswezens die bestemd zijn om in dit tijdperk op de Rots van Christus te staan en te zeggen: “Wij zullen niet in beweging te brengen zijn door het dualiteitsbewustzijn of degenen die dat belichamen, want wij zijn de ware medescheppers en we nemen onze verantwoording om de heerschappij over de aarde te nemen.” Dus is het af, het wordt verzegeld, het is – klaar.