Persoonlijke relaties met gevallen wezens

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Ik wil jullie graag een dieper gaande lering geven dan ik ooit heb gedaan over hoe je met gevallen wezens moet omgaan. Veel van jullie hebben aangeboden om met Sanat Kumara, of nadat Sanat Kumara is gekomen, naar de aarde te komen zoals Venus heeft uitgelegd, die vrijwillig hebben aangeboden om degenen die in het gevallen bewustzijn gevangenzitten een kans te geven. Veel van de spirituele mensen op aarde zijn nauwe relaties aangegaan met mensen in het gevallen bewustzijn. Dat kunnen ouders, echtgenoten, kinderen, familieleden of mensen waar je op andere manieren mee omgaat zijn. Het zijn vaak mensen waar je een nauwe fysieke relatie mee hebt die zelfs uit fysieke afhankelijkheid kan bestaan.

Dit is een veel voorkomend scenario, omdat jij, wanneer je voor het laatst incarneert of dicht bij je laatste incarnatie bent, de initiaties wilt doen en er snel voor slagen. Er is geen betere manier om voor de laatste initiaties te slagen dan zo nauw verwant te zijn met een gevallen wezen in jouw persoonlijke relaties. Jullie hoeven niet allemaal in een openbare setting tegen de gevallen wezens in opstand te komen, zoals ik heb gedaan. Veel van jullie hebben, in ieder geval als eerste stap, ervoor gekozen om bij gevallen wezens te incarneren in die nauwe, persoonlijke relaties.

Wat is de sleutel om te slagen voor deze initiatie? Nu, in de eerste plaats dat je de gevallen wezens jou niet zo laat veranderen dat jij je Christusschap verloochent. Je zult vaak terughoudend moeten zijn met jouw Christusschap om zelfs met de gevallen wezens om te kunnen gaan, maar dat betekent niet dat jij zulke compromissen moet sluiten dat jij dat niet tot uitdrukking kunt brengen – wanneer jij je goddelijke cycli hebt afgemaakt en jij je niet meer druk over hoeft te maken over je aanpassen aan een relatie of die te onderhouden.

Wat is de sleutel om op het volgende niveau van initiatie te komen? In veel gevallen heb je diep van binnen het gevoel dat het de bedoeling is dat je die andere persoon moet helpen. Je begint na verloop van tijd bepaalde patronen in de psyche bij iemand te zien, en je ziet misschien dat iemand er niet naar wil kijken, niet in staat is hiernaar te kijken en niet toegeeft dat hij of zij een probleem heeft hoewel jij misschien hebt gedemonstreerd hoe jij jezelf in de loop van de relatie vele malen hebt getranscendeerd. Daardoor kom jij gemakkelijk op een punt waarop jij denkt dat je die ander moet veranderen.

Als jij jezelf laat geloven dat je iemand moet veranderen die in het gevallen bewustzijn verkeert, maak jij jouw eigen vooruitgang en ascensie afhankelijk van de keuzes van een ander van zichzelf bewust wezen. In feite zouden wij kunnen zeggen dat de persoon met het gevallen bewustzijn niet echt zelfbewust is in de hoogste betekenis van dat woord. Dus maak jij jouw leven afhankelijk van de keuzes van een niet verlicht wezen dat misschien denkt dat hij slim en spiritueel is, maar die desondanks vastzit in de blindheid van het gevallen bewustzijn.

Dit is iets wat jij niet wilt. Veel van jullie, de spirituele mensen, veel van jullie die die heilige onschuld ergens diep in jullie hart hebben verborgen, moeten eens nadenken of het misschien niet tijd wordt om naar de mensen in jouw invloedssfeer te kijken, degenen te herkennen die in het gevallen bewustzijn zitten. Je kunt gaan kijken hoe jouw relaties met die mensen jou, de manier waarop jij jezelf bekijkt, jouw zelfbeeld, jouw beeld op spiritualiteit, jouw vermogens om jouw licht tot uitdrukking te brengen, jouw vermogen om iets op het fysieke vlak te doen, hebben beïnvloed.

Er is geen één die in het gevallen bewustzijn is, die niet gevangen zit in een patroon van de macht over anderen willen bezitten, willen dat jij in een co-afhankelijke relatie zit, waar jij niet uit kunt komen, omdat zij erin geslaagd zijn jou de overtuiging laten krijgen dat jij in een bepaald opzicht beperkt bent, dat jij je op een of andere manier moet inhouden om die relatie te onderhouden. Zij willen jou gevangen houden, ze geloven vaak dat zij degenen zijn die jou een bepaalde positie hebben gegeven of een bepaald vermogen, en daarom hebben zij het gevoel dat zij jou in zekere zin bezitten.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.