Het gevoel dat je andere mensen bezit

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Wees op je hoede om de tekenen te herkennen van degenen die het gevoel hebben dat ze jou bezitten. Zolang jij je naar hun beeld schikt van hoe jij moet zijn en hoe de relatie eruit moet zien, is alles in orde. Maar wanneer jij je er niet meer in schikt, keren zij zich ineens van het ene op het andere moment tegen jou en worden ze net als het boze gepeupel dat mij eerst verwelkomde en dat zich bij mijn proces tegen mij keerde en ‘Barabas, Barabas’ riep, liever een moordenaar had dan de belichaamde Christus.

Dit is duidelijk een teken dat degenen die de Christus zodanig in zichzelf hebben onderdrukt, dat zij denken dat zij het recht – niet alleen het recht, maar zelfs de verplichting – hebben de Christus in anderen te onderdrukken. Zij denken zelfs dat zij Gods werk uitvoeren wanneer zij de Christus in anderen onderdrukken, want zij denken dat zij de Christus op deze wereld bezitten. Zo arrogant zijn ze.

Kijk eens naar hoeveel voorbeelden je in de wereldgeschiedenis ziet, van hoe mensen plotseling veranderen. Eerst verafgoden zij jou en maken een held van jou. Dan halen ze jou naar beneden en demoniseren jou. Dit heen en weer gaan van het ene uiterste naar het andere is een duidelijk teken van de spirituele blindheid die alleen van het gevallen bewustzijn kan afkomen. Waar zou het anders vandaan moeten komen?

Wanneer je mensen met die neiging om je heen ziet, dit gevoel dat jij van hen bent – en wanneer je weet dat als jij niet aan hun maatstaf voldoet, zij proberen jou in hun macht te krijgen en op alle mogelijke manieren druk op jou uitoefenen om terug in de schaapskooi terug te komen, bij wijze van spreken – wanneer je dit patroon ziet, weet je met wie jij te maken hebt. Wat is dan de sleutel om je van zulke wezens te bevrijden?

Breken met gevallen wezens
Nu, in het begin moet jij je losmaken van die relatie. Vaak houdt dit een fysieke breuk in, maar het kan ook door je bewustzijn te bevrijden. Er zijn natuurlijk een paar relaties die je niet gemakkelijk kunt verbreken, zoals die van ouders en kinderen. Maar je kunt je bewustzijn bevrijden door het besef dat jij niet hier bent om je aan die wezens te onderwerpen.

Ik geef toe dat wanneer je in het begin beseft dat jij niet hier bent om je te onderwerpen, het heel gemakkelijk is en bijna onvermijdelijk dat je een poosje op het andere uiterste overgaat en je realiseert dat jij in opstand moet komen, er tegenin moet gaan om vrij te zijn. Je hebt dit ook aan mijn incarnatie kunnen zien, toen ik vaak heftige debatten met de Schriftgeleerden en farizeeërs voerde. Ik voerde veel van die debatten, veel meer dan in de Bijbel staan. Je zag dat ik de tafels van de geldwisselaars in de Tempel omverwierp.

Zie je niet dat ik uiteindelijk, toen ik door hen gevangen werd genomen, een proces kreeg, niets heb gezegd. Tegen die tijd had ik mijn gerealiseerd dat het niet mijn persoonlijke rol was om tegen de gevallen wezens te strijden of ertegen in opstand te komen. Je bent niet hier om je eraan te onderwerpen, maar je bent ook niet hier om ertegen in opstand te komen, omdat beide je in een actie-reactiespel met gevallen wezens laten terechtkomen, want er komt geen eind aan, er is geen definitieve oplossing mogelijk.

De beste uitkomst is het oordeel van Christus, maar dat kan alleen wanneer je de gevallen wezens en hun beschuldigingen totaal onthecht tegemoet treedt. Dat onthecht zijn kan maar van één kant komen: Onvoorwaardelijke liefde. Zolang jij voorwaarden hebt, kun jij niet onthecht zijn van de gevallen wezens. Er zal iets zijn dat de prins van deze wereld gebruikt om in jou te grijpen en jou te pakken te krijgen en jou tot een actie-reactiepatroon te dwingen.

Alleen wanneer jij je voorwaarden hebt losgelaten, kun jij de open deur zijn voor de liefde van God, die dan het ultieme oordeel vormt. Er is geen groter oordeel dan degenen die onvoorwaardelijke liefde ontvangen en haar afwijzen en iemand afwijzen die daar de open deur voor is, hem vervolgt, hem kruisigt, hem doodt, belachelijk maakt, hem op diverse manieren bespot. Of haar natuurlijk, omdat in deze tijd veel Christuswezens vrouwen zijn.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.