De droom dat jij het allerbeste argument hebt

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Bij mijn proces kreeg ik door dat het niet mijn persoonlijke taak was om degenen die in het gevallen bewustzijn verkeerden te bekeren of te wekken. Ik wist dat, omdat ik tegen die tijd doorhad dat niets van wat ik zei het sanhedrin of zelfs de Romeinen ervan zou overtuigen, zodat zij uit hun blindheid werden gewekt. Verscheidene jaren van mijn missie had ik gehoopt dat er een of andere manier kon zijn waarop ik hen kon demonstreren dat een bepaald argument van de Christusgeest, hen zou overtuigen. Daarom ging ik met de Schriftgeleerden en farizeeërs om.

Ik had gedacht dat er wel een heel goed argument zou zijn waardoor ik die mensen kon overtuigen en hen helpen in te zien dat zij niet op één lijn zaten met de waarheid die ik met de Christusgeest zie. De Christusgeest heeft geen beste argument tegen de geest van de antichrist, want in de geest van de antichrist bestaat er geen allerbeste argument. Wanneer je in de geest van de antichrist bent, denk je dat jij God bent. Je denkt dat jouw definitie van goed en kwaad de allerbeste is. Zolang die jij die definitie houdt, kun je tegenargumenten aanvoeren bij elk Christuswezen dat met jou probeert te redeneren. Je kunt zelfs tegenargumenten aanvoeren bij een geascendeerde meester, want jij denkt dat jij het beter weet dan de geascendeerde meester.

Dit is de situatie van degenen die het meest in de gevallen geest vastzitten. Jouw argumenten hebben totaal geen effect op hen, want zij hebben geen waarheid in zich waar de waarheid van jouw woorden mee kan resoneren. Zij hebben die resonantie niet, want zij hebben de waarheid gedood, zij hebben de Christus in zichzelf gedood, en denken dat zij eigenlijk tot een superieure status worden verheven.

Dit kreeg ik pas eindelijk vlak voor mijn arrestatie en proces door en daarom stond ik daar alleen maar en heb mij niet verdedigd. Wat zou er gebeurd zijn als ik mij had verdedigd? Zij hadden mij bespot en alles wat ik zou zeggen, afwijzen. Maar toch, hoewel ik wist dat zij mij zouden ombrengen, dacht ik tot aan het einde toe dat God engelen zou sturen om mij te redden en demonstreren dat een Christuswezen het zelfs hier op het fysieke vlak van de gevallen wezens kan winnen. Ik dacht dat God een onweerlegbaar bewijs zou leveren dat degenen die de Christus doodden, er niet om heen zouden kunnen te zien wat zij hebben gedaan.

Maar opnieuw, er is geen onweerlegbaar bewijs. Zelfs God en zijn engelen kunnen geen onweerlegbaar bewijs leveren want het gevallen bewustzijn kan, zoals ik zei, alles ontkennen. Dit realiseerde ik mij pas toen ik aan het kruis hing, omdat ik verwachtte dat ik door de engelen zou worden gered. Maar plotseling daagde het bij me dat de gevallen wezens niet moesten veranderen, ík moest veranderen

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.