Help de mensen die je kunt helpen

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Wij zien zo vaak dat mensen die heel dicht bij het manifesteren van Christusschap zijn, aan een specifieke persoon of een specifieke groep mensen gehecht raken. Zij besteden hier tijd en energie aan, maar zij hadden toch al geen kans om die mensen van gedachten te laten veranderen. Door dit onmogelijke doel na te jagen, verwaarlozen zij het feit dat er veel mensen zijn die zij wel kunnen helpen. Er zijn veel mensen die wel zouden kunnen veranderen als zij opstaan voor het veranderen van hun denken, zij hebben alleen wat leiding nodig, zij hebben een uitspraak van de waarheid nodig die met de waarheid in hun hart resoneert.

Ik zeg niet dat je er verkeerd aan gedaan hebt door te proberen met de gevallen wezens te werken. In veel gevallen hebben zij die kans verdiend, en dus was het goed dat jij een tijdlang een relatie met hen had. Ik zeg dat er wel een moment komt waarop jij moet erkennen dat de cycli veranderd zij en dat het tijd wordt om dat gevallen bewustzijn slechts te transcenderen, zodat het niets in jou bezit, zodat de prins van deze wereld wanneer hij, op welke manier ook, aan jou verschijnt, niets bij jou vindt. Ik wil graag dat je dat op Pasen 2013 overdenkt.

De komende jaren zullen zich grote kansen voordoen aan de spirituele mensen op aarde om hun creatieve stuwkracht op de zeven stralen te vergroten. Deze dispensatie die door de Chohans is begonnen, is een belangrijke dispensatie voor deze planeet. Ik ben er zeker van dat jullie, op een bepaald niveau in jullie wezen, beseffen dat de vele problemen die je op aarde ziet, slechts door een creatieve zienswijze kunnen worden opgelost. Je kunt niet blijven doen wat je altijd al hebt gedaan en dan verwachten dat je andere resultaten behaalt. Je moet creatieve oplossingen vinden en die kunnen alleen maar komen als jij je stuwkracht op de zeven stralen vergroot. Ik zeg niet dat je niet creatief mag zijn. Ik zeg je gewoon: Richt jouw creativiteit op iets waar je de meeste kans op resultaten bij hebt.

Ik had 2000 jaar geleden een speciale missie, om het oordeel te brengen over een specifieke groep gevallen wezens. Ik heb dat gedaan door met hen om te gaan en door mij door hen te laten ombrengen. In het Aquariustijdperk van tegenwoordig zijn de gevallen wezens niet meer het allerbelangrijkste doel van de Christuswezens die geïncarneerd zijn; noch om hen te redden noch om hen te oordelen. Het belangrijkste doel is jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen – de Goddelijke Creativiteit van jouw IK BEN Aanwezigheid – om de creatieve oplossingen te brengen voor de vele problemen die naar een oplossing snakken.

Er gebeurt al heel veel op veel gebieden van het leven. Er begint al zo veel creativiteit tot uitdrukking te komen, dat veel van de vele problemen waar tegenwoordig nog geen oplossing voor lijkt te zijn in verbazingwekkend korte tijd worden opgelost. Ik spoor jullie enkel aan: Houd op met te proberen anderen te veranderen die niet kunnen worden veranderd. Richt jouw aandacht en energie op het verzinnen van creatieve oplossingen voor degenen die het menselijke zelfgevoel kunnen en zullen veranderen, degenen die in spiritueel opzicht kunnen en zullen worden herboren en dan het doodsbewustzijn transcenderen.

Laat die geest los die zich erop richt op de geest van de gevallen wezens te veranderen of te redden. Het is gewoon geest die tegen geest strijdt en dat kan nooit een doorslaggevende uitkomst opleveren. Wanneer de Christus in jouw hart geboren wordt, en wanneer je anderen inspireert om de Christus in hun hart geboren te laten worden, dan is er een doorslaggevende uitkomst en gaat de aarde in de richting van haar moment van ascensie. Dit is hoe jij jouw focus, jouw energie, jouw aandacht, gebruikt.

Laat een woord aan de wijzen genoeg zijn. Ik maak mij er helemaal niet druk over of ik degenen bereik die hebben bewezen dat zij niet bereikt kunnen worden. Laat hen volgens de kosmische wet, die nooit versaagt, van het levensscherm verdwijnen.

Zodoende wens ik jullie een Vrolijk Pasen. Ik wens jullie het geluk dat je nooit kunt ervaren wanneer je aan degenen die in het gevallen bewustzijn verkeren, gehecht bent. Zij weten niet wat geluk is en wanneer jij dat ervaart en tot uitdrukking brengt, zien zij dat als een bedreiging. Maak je hier niet druk over. Zorg dat je echt gelukkig bent vanwege het feit dat jij Christus in jouw hart kent. Met de wetenschap dat de innerlijke Christus de sleutel tot geluk is. Dus zeg ik opnieuw: “Vrolijk Pasen.”

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.