Wat de mensen echt tot slaaf maakt

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 december 2007

Wat de mensen duizenden jaren in onwetendheid heeft gehouden, is dat een kleine elite heeft verhinderd dat de mensen hun ingebouwde goddelijkheid beseffen en accepteren, en hun Christuspotentieel om aan alle beperkingen die er maar zijn, te ontsnappen, om boven die instituties op aarde te staan door contact te maken met een werkelijkheid die het materiële universum ontstijgt en daarom nooit onderworpen kunnen worden, of beperkt door, welk instituut ook op deze wereld. De enige manier voor de mensen om echt vrij te zijn, is door contact te maken met iets waar geen enkele filosofie of instituut op aarde macht over kan uitoefenen, iets wat boven een filosofie of kracht staat die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomt.

Mijn geliefden, enkel door verder dan deze wereld te kijken, kunnen de mensen echt vrij zijn. En ze kunnen enkel verder dan deze wereld reiken, wanneer ze de realiteit ontdekken, begrijpen en volledig accepteren die Jezus de mensheid 2000 jaar geleden probeerde te onderrichten, namelijk dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Je zou naar de mensen kunnen kijken – bijvoorbeeld in Zuid Amerika – die in een klein dorpje zijn opgegroeid waar ze hun hele leven in armoede hebben geleefd. En je kunt misschien de enorme afstand zien tussen hun huidige levensstandaard, tussen hun huidige kijk op het leven, en de levensstandaard die je in een sommige rijke landen ziet en bij sommige mensen die meer opgeleid en voorlichting hebben ontvangen. En je kunt er misschien vanaf die afstand naar kijken en zeggen: “Hoe zouden ze dat ooit te boven kunnen komen en een overvloediger leven manifesteren?”

Maar zie je, het begint allemaal met bewustzijn. En het begint allemaal met de top 10 procent van de meest spiritueel bewuste mensen, veel van hen zijn juist de mensen over wie ik heb gesproken – die enigszins zijn voorgelicht, maar die in intellectuele filosofieën vastzitten en zich er daarom niet van bewust zijn dat zij deel uitmaken van de spirituele top 10 procent. Dat zijn de mensen die een verandering in de maatschappij kunnen bewerkstelligen die zich naar alle lagen zal uitbreiden en dus, onvermijdelijk, de mensen zal optrekken naar een andere kijk op het leven. En ook de omstandigheden in de maatschappij zullen veranderen opdat alle mensen de kans krijgen een overvloediger leven voor zichzelf te creëren, omdat ze in een maatschappij leven die inspanningen beloont.

De mensen die zijn opgegroeid in de allerslechtste omstandigheden, zijn geprogrammeerd te geloven dat hoe hard zij ook werken, ze niet verder kunnen komen, ze zitten opgesloten in een kader van beperkingen waar zij niets over hebben te zeggen. Maar zoals ik aan het begin heb uitgelegd, is het universum een spiegel. En als je op de kosmische spiegel projecteert dat je wordt opgesloten in fysieke beperkingen waar jij niets over hebt te zeggen, welnu, mijn geliefden, dan kan het universum maar één ding doen – dat redeneert dat jij fysieke omstandigheden wilt ervaren die jou opsluiten, en geeft jou dus wat je wilt, omdat dit altijd reageert op de wet van vrije wil.

Dus hoe kun je de status-quo veranderen? Welnu, alleen maar door de mensen te helpen dat gevoel van hopeloosheid, dat gevoel dat niets ertoe doet, dat ze nooit vooruit kunnen, te overwinnen. Als jij eenmaal een omslag in de maatschappij teweegbrengt waardoor er een verandering in de denkwijze van de mensen ontstaat – en er komt een verandering in de fysieke omstandigheden en de wetten van de maatschappij, zodat de mensen kunnen zien dat zij, door harder te werken, door een poging te doen, in feite vooruit komen – welnu, dan krijg je het begin van een fundamentele verandering die heel snel een verandering in een maatschappij teweegbrengt in plaats van naar beneden getrokken te worden door het gewicht van het bewustzijn van gebrek, maar beginnen te geloven in het bewustzijn van overvloed.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.