Armoede met de Tweede Straal van Godwijsheid overwinnen

ONDERWERPEN: Wezens die de levensenergie moeten stelen om het zelf te overleven – Onwetend zijn van de kosmische spiegel – Tegenstrijdigheden in de evolutietheorie – De oorlog tussen religie en wetenschap – Naar een verlosser in de buitenwereld op zoek gaan – Waarom het kapitalisme niet werkt – De waarde over jullie arbeid – De Alpha en Omega van onwetendheid – Visualiseer dat mensen ontwaken – Visualiseer een doorbraak in de wetenschap – Wat mensen echt tot slaaf maakt – Een positieve spiraal creëren

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 december 2007

Saint Germain BEN IK, en ik kom jullie een verhandeling geven over het armoedebewustzijn, vooral hoe het verband houdt met de tweede straal van Godwijsheid. Want de eerste stap is de wil van de mensen af te nemen, de wil om te veranderen, en de tweede stap – die daarop voortbouwt – is hen de kennis af te nemen van hoe zij kunnen veranderen door hen onkundig te laten.

De stroom van God, de stroom van de Rivier van Leven begint met de wil om méér te Zijn, de wil om te scheppen. En wat jullie betreft – de medescheppers met God – begint het met de wil om samen te scheppen. En dan, daarop voortbouwend, de visie op wat je samen schept en hoe je samen schept binnen het raamwerk van Gods wet. Het is natuurlijk Gods wens, de wens van de geascendeerde meesters, dat alle mensen op aarde de juiste kennis behoren hebben om te weten wie zij zijn, als medescheppers met God, en hoe zij met hun eigen, ingebouwde creatieve vaardigheden binnen het raamwerk van Gods wet, de natuurwetten, moeten werken om het overvloedige leven op planeet aarde te brengen.

Dus de krachten van de antichrist hebben het op zich genomen om iedere poging, iedere leugen, iedere illusie die uit het bewustzijn van gescheidenheid ontstaat, te gebruiken om de vaardigheid van de mensen om het overvloedige leven te creëren te vernietigen. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de meeste mensen die op dezelfde lijn zitten als het bewustzijn van de antichrist, het dualiteitsbewustzijn, totaal verblind zijn door dat bewustzijn. En zodoende heeft Jezus gezegd: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen.” Ze zijn zo verblind door de dualiteit dat ze geloven dat zij het juiste doen en dat wat zij aan het doen zijn het overvloedige leven, en zelfs het koninkrijk van God of een andere paradijselijke staat op planeet aarde, in feite tot stand brengt.

Wezens die de levensenergie moeten stelen om het zelf te overleven
Maar het is ook belangrijk dat jullie beseffen dat er naast geïncarneerde mensen ook niet-belichaamde wezens zijn die meer bewustzijn hebben dan de meeste mensen, in feite meer dan alle mensen die geïncarneerd zijn. Ze weten tot op bepaalde hoogte wat zij doen, zij weten in ieder geval dat ze de mensen op aarde exploiteren, zelfs degenen die voor de krachten van de antichrist werken en denken dat zij voor een goede zaak bezig zijn. Er zijn wezens, vooral in het emotionele rijk, maar ook in het mentale rijk, die de mensen weloverwogen gebruiken om licht uit de bevolking op aarde te extraheren.

Zij doen dit maar met één bedoeling, zoals we al hebben uitgelegd, vooral in Maitreya’s boek, namelijk om de levensenergie uit de mensen op aarde te extraheren die hen in staat stelt in een bepaalde vorm te blijven bestaan, die is gescheiden van de Rivier van Leven. Want zoals wij hebben uitgelegd, heeft een levensstroom het recht – volgens de wet van vrije wil – om zich buiten de Rivier van Leven te plaatsen, maar hij kan dit niet tot in het oneindige blijven doen. Er moet een tijd komen waarop de levensstroom zijn kansen heeft verbruikt en zodoende echt van de energiestroom, de spirituele energie, van zijn eigen hogere Wezen, zijn eigen IK BEN Aanwezigheid, wordt afgesneden. En na die afsluiting kan een levensstroom alleen maar gescheiden van de Rivier van Leven blijven bestaan door energie van die levensstromen te stelen die het nog uit die spirituele bron ontvangen.

En dus moeten jullie – de spiritueel bewuste mensen – begrijpen dat er veel activiteiten op aarde zijn die maar voor één doel zijn bedacht. En dat is om mensen in de dualistische strijd te houden, zodat zij hun spirituele licht een verkeerde kwaliteit van lagere vibratie, zoals angst, boosheid of haat, of afgunst, of jaloezie of ander spiritueel gif, blijven geven. Dat het licht van God een lagere vibratie geeft, die de wezens die in de mentale en emotionele rijken bestaan, energie laat absorberen en gebruiken om zichzelf in leven te houden. Dit is juist iets wat de overgrote meerderheid van de bevolking op aarde niet weet. En daardoor kunnen zij zich eigenlijk niet verdedigen tegen het gebruikt worden vanwege hun spirituele licht, letterlijk als een vorm van koeien melken, hoewel zij geloven dat ze bezig zijn met een positieve zaak die de maatschappij op een of andere manier verbetert.

Mijn geliefden, een van de sprekendste voorbeelden hiervan, zijn natuurlijk de mensen die in heftige conflicten zitten. Dit kun je het duidelijkst in het Midden-Oosten zien, waar mensen zijn, groepen mensen, die al duizenden jaren tegen elkaar strijden. En de reden die zij de buitenwereld geven, waarom ze op dit specifieke moment aan het vechten zijn, is niet belangrijk. Want het is maar een excuus om die groepen mensen in die dualistische strijd tegen die andere groep te houden die ze tot de status van zondebok hebben verheven. Zodat de ene groep gelooft dat zij enkel al hun eigen problemen kunnen oplossen als zij de andere groep kunnen vernietigen, omdat ze zichzelf in de illusie laten geloven dat alle problemen die ze tegenkomen, worden veroorzaakt door die andere mensen. Dus als deze mensen worden vernietigd, verdwijnen hun problemen ook.

Onwetend zijn van de kosmische spiegel
Dit is natuurlijk een totale ontkenning van hun verantwoordelijkheid. En dit is iets wat enkel kan voortkomen uit de totale onwetendheid van de meest fundamentele realiteit van het materiële universum, namelijk dat de vier niveaus van het materiële universum een kosmische spiegel vormen. En wat jij ook op de spiegel projecteert, naar jou wordt weerspiegeld in de vorm van fysieke omstandigheden. Daarom schep jij – met jouw eigen bewustzijn – mede je eigen fysieke omstandigheden. En hoewel het kan lijken of andere mensen de oorzaak van jouw problemen zijn, de realiteit is dat de echte oorzaak van jouw problemen jouw eigen bewustzijnsstaat is, jouw eigen fysieke, emotionele, mentale en identiteitsgeest die jij op de kosmische spiegel projecteert, en zo de terugkerende stroom in de vorm van fysieke omstandigheden ontvangt, die de beelden die jij in de vier lagere lichamen hebt, de vier niveaus van jouw geest, vergroot uitbeelden.

Wanneer jij onwetend bent van deze basale feiten, kun jij je niet verdedigen en word je betrokken bij deze voortdurende dualistische strijd tegen andere mensen. En je hebt geen verdediging die jou een stap achteruit laat doen en zeggen: “De oorzaak waarvoor ik aan het vechten ben, kan echt niet het hoogste goed zijn. Want wanneer ik naar de Bijbelboeken van mijn religie kijk – van welke religie ook – dan zie ik dat deze dualistische strijd van tegen andere mensen vechten uit pure haat en boosheid, niet echt de zaak van God dient, zoals in mijn religie wordt voorgeschreven.” Want welke religie de mensen ook hebben, alle belangrijke religies op aarde zeggen dezelfde basale feiten, namelijk dat God voor eens en voor altijd heeft gezegd: “Gij zult niet doden.”

De basale onwetendheid die je op deze planeet ziet, is dat mensen in verzoeking zijn gebracht om het eerste gebod van God om hun medemensen niet te doden, te schenden. En zelfs als je in het wetenschappelijk materialisme gelooft, dan moet je opnieuw zeggen dat het niet in overeenstemming kan zijn met het recht van de sterkste dat je de leden van je eigen soort doodt. Want op den duur stelt dat niet de overleving van de soort als geheel veilig. Dus zelfs de evolutietheorie zegt dat het doden van andere menselijke wezens de overleving van het hele ras in gevaar brengt. En dus kunnen degenen die het sterkst zijn, niet degenen zijn die het meest agressief zijn en het meest bereid om hun medemensen te doden. Degenen die het sterkst zijn – met betrekking tot overleven – moeten degenen zijn die niet bereid zijn te doden, maar degenen die bereid zijn om te werken aan de overleving van de hele soort.

Tegenstrijdigheden in de evolutietheorie
Het probleem met de evolutietheorie is dat die natuurlijk niet kan verklaren waarom er zo’n globaal bewustzijn is dat in staat is na te denken over wat het best is voor de hele soort en het daarom mogelijk maakt dat menselijke wezens die zich van zichzelf bewust zijn, bewust en bereidwillig hun eigen beperkte, eigenbelang voor de korte termijn opzijzetten om aan de overleving van het ras als geheel te werken. En hieruit blijkt dat de wetenschappers die de evolutietheorie aanprijzen, iets tegenstrijdigs in hun eigen logica hebben.

Want juist het feit dat zij de evolutietheorie proberen aan te prijzen als manier om vrede op aarde te creëren en de strijd te overwinnen die door religies wordt veroorzaakt, toont aan dat zij meer bewustzijn hebben, het bewustzijn dat niet alleen door de ‘survival of het fittest’ kan worden verklaard, zoals de evolutietheorie momenteel dit mechanisme verklaart. Zelfs in het materialistische paradigma zit een logische leemte en de wetenschappers zelf demonstreren die leemte door met het argument aan te komen dat het materialisme vrede creëert terwijl de religie oorlog heeft gecreëerd. Want juist het feit dat zij hierover  ruzie maken, toont aan dat er een bewustzijnsstaat moet zijn die mensen verder dan hun eigen beperkte eigenbelang laat kijken, door af te stemmen op wat het beste voor het ras als geheel is.

En waar in het huidige materialistische paradigma is ruimte voor zo’n globale bewustzijnsstaat die verder gaat dan het individu en de individuele genen? Welnu, die is er simpelweg niet. En die is er niet, omdat de wetenschappers zelf, de geleerden op het gebied van biologie, niet bereid zijn naar de filosofische consequenties te zien van de wetenschap kwantumfysica, die heeft bewezen dat het bewustzijn van de wetenschapper een fundamentele invloed heeft op het experiment zelf. En daardoor moet er een realiteit zijn die dieper gaat, namelijk dat het bewustzijn onderdeel is van alles wat er op planeet aarde gebeurt. En daardoor is het niet logisch dat het evolutionaire proces alleen door toeval, en de aanpassing aan de omgeving, wordt geleid. Want er moet een groter bewustzijn in het evolutionaire proces bestaan.

Dit toont je aan dat het wetenschappelijk materialisme niet een filosofie is die – zoals ze beweert – werd bedacht om mensen te bevrijden, door hen meer inzicht te geven in de realiteit van het leven dan wat je in de middeleeuwse katholieke doctrine zag. Nee, mijn geliefden, het wetenschappelijk materialisme richt zich niet op het bevrijden van mensen uit de illusies die hen minder overvloed bezorgen, die hen arm houden. Zoals gisteren is uitgelegd, is het gewoon een filosofie die door de machtselite in opkomst werd gecreëerd die de positie wil overnemen van de gevestigde machtselite die op de middeleeuwse kerk wordt gebaseerd.

De oorlog tussen religie en wetenschap
De dogmatische religie in elke willekeurige vorm en het wetenschappelijk materialisme zijn eenvoudig het vergroot uitvoeren van de eeuwenoude machtsstrijd tussen twee dualistische tegenstellingen. Dit zie je heel duidelijk in het Midden-Oosten – waar groepen mensen tegen elkaar strijden en dat al generaties lang doen, maar voor buitenstaanders is het heel gemakkelijk te zien dat het vechten nergens over gaat, want er is geen echte reden voor hen om tegen elkaar te vechten, behalve dan dat zij elkaar haten.

Het moet mogelijk zijn voor mensen in het westen, die deze nonsens zien die in het Midden-Oosten aan de gang is, om een stap terug te doen en naar hun eigen maatschappij te kijken en in te zien dat het mechanisme, de dualistische strijd die ze in het Midden-Oosten zien, ook in hun eigen westerse maatschappijen aanwezig is, alleen in een subtielere vorm die niet met fysiek geweld tot uitdrukking wordt gebracht, maar een vorm van mentaal en spiritueel geweld. Waar twee krachten tegen elkaar vechten, die beide beweren dat ze vechten om de mensen te bevrijden, of het nu door de katholieke doctrine van verlossing is, of door de wetenschappelijke doctrine om de geest van de mensen te bevrijden van de illusies van de religie.

Maar in werkelijkheid zal geen van die systemen de geest van de mensen bevrijden om de waarheid aan de weet te komen van wat er op deze planeet aan de hand is. En daarom zal geen van beide systemen, noch de dogmatische religie, noch het wetenschappelijk materialisme, de mensen onderrichten over de basale waarheid die ik aan het begin van deze verhandeling heb uitgelegd – namelijk dat ze worden gebruikt door krachten die deze planeet te boven gaan, die hun licht en energie proberen te stelen door ervoor te zorgen dat zij met de dualistische strijd bezig zijn.

En hoe doen ze dat? Door ervoor te zorgen dat ze met het dualiteitsbewustzijn bezig zijn, waardoor ze een dualistisch beeld op de kosmische spiegel projecteren en dus onvermijdelijk fysieke omstandigheden van de kosmische spiegel terug ontvangen waardoor het lijkt alsof er een andere groep mensen of een ander geloofssysteem tegen hun vooruitgang is. En daardoor lijkt het – als ze alleen maar tegen die mensen of dat geloofssysteem vechten – alsof dat al hun problemen zal oplossen en dat meer overvloed op deze planeet teweegbrengt.

De mensen in het Midden-Oosten of in andere gebieden van de wereld geloven echt dat als ze alle leden van de tegenstanders doden, het paradijs op aarde komt. Er zijn mensen in het westen die geloven dat als zij alleen maar hun religie tot de enige gevestigde religie kunnen maken, of als zij alleen maar elke religie kunnen uitroeien en het wetenschappelijk materialisme tot het enige gevestigde geloofssysteem maken, zij alle problemen van de mensheid oplossen en het paradijs op aarde brengen.

Veel mensen in de westerse maatschappij zijn echt heel erg intelligente mensen, en bedoelen het heel goed. En zij geloven oprecht dat zij voor een goede zaak strijden door een of ander geloofssysteem, zelfs politieke geloofssystemen of economische filosofieën, te bestrijden. Maar toch zien zij niet dat ze simpelweg zijn verleid tot de dualistische strijd en al hun goed bedoelde inspanningen in feite niets doen om de mensheid te bevrijden zodat zij een stap hogerop gaan naar een hoger niveau. Het houdt de mensheid alleen maar bezig met de dualistische strijd.

En daardoor versterken hun inspanningen die strijd eenvoudig en houden die strijd in stand, die dient om de mensen in de armoede gevangen te houden die begint als een staat van spirituele armoede. Hoe kunnen die mensen hun medescheppende vaardigheden gebruiken om actief en persoonlijk het overvloedige leven op aarde samen te scheppen zolang zij niet weten wie ze zijn – spirituele wezens die werden ontworpen om medeschepper met God te zijn.

Naar een verlosser in de buitenwereld op zoek gaan
Wanneer de mensen onwetend zijn van wie ze zijn als medeschepper met God, kunnen zij niet hun eigen ingebouwde vaardigheden gebruiken om het overvloedige leven samen te scheppen. Wat inhoudt dat zij in een passieve gemoedstoestand raken, waardoor ze naar een kracht buiten hen op zoek gaan om hen die overvloed te geven. En in vroeger tijden, zoals de donkere eeuwen, geloofden veel mensen dat God de enige kracht was die hen het overvloedige leven kon geven. En als zij het overvloedige leven niet hadden, het wel Gods wil moest zijn dat zij dat overvloedige leven niet hadden, in ieder geval niet op dat moment. Wat ervoor heeft gezorgd, zoals ik zei, dat ze buiten deze wereld op zoek gingen naar een staat van overvloed in het volgende leven, in het leven na deze wereld.

Maar zelfs tegenwoordig zijn er veel mensen overal ter wereld door deze moderne niet-religieuze versie van dit tot kalmte manende paradigma in de luren gelegd. Waardoor zij geloven dat ze niet de vaardigheid hebben om weelde en overvloed te creëren, anders dan wat je al op deze wereld hebt. En daarom zijn ze gaan geloven in de filosofie van gebrek, die zegt dat deze aarde een beperkte plaats is met beperkte bronnen en daarom kan er maar een bepaalde hoeveelheid overvloed worden geproduceerd.

Veel mensen wachten passief op een kracht van buitenaf, zoals de regering, om een soort wet of programma te maken dat hun maatschappij op een magische manier transformeert en het overvloedige leven voor de gewone mensen tot stand te brengt. Zien jullie niet dat de mensen in Rusland en Oost-Europa en op andere plaatsen decennia lang hebben geloofd dat zij door de filosofie van het socialisme, Marxisme en communisme, op een dag op een wonderbaarlijke manier een samenleving zouden krijgen die het overvloedige leven aan alle mensen zou geven?

Maar is die maatschappij er ooit gekomen? Nee, mijn geliefden, en waarom niet? Omdat het een filosofie is die wordt gebaseerd op het bewustzijn van gebrek, die wordt gebaseerd op de ontkenning van de Christus in ieder menselijk wezen en daardoor ontkent dat de mensen de vaardigheid hebben om het overvloedige leven mede te scheppen en zij daardoor passief worden en naar de staat kijken om alles voor hen te doen, daardoor de creativiteit van de mensen afsnijden en systematisch en geleidelijk de overvloed verlagen die in zo’n samenleving kan worden verkregen.

Overal ter wereld zijn mensen in vele naties die de communistische droom hebben losgelaten en die in plaats daarvan nu naar het kapitalisme kijken als manier om hun materiële overvloed te schenken. Je ziet dit vooral in zuidoost Azië, je ziet het zelfs in China waar ze proberen het communisme met het kapitalisme te mixen – onbedwingbaar kapitalisme, wat inhoudt onbedwingbare exploitatie in naam van winsten. Dus kijken ze nu naar een groot zakenconglomeraat, een of andere multinationale corporatie of financiële institutie, die erbij gehaald moet worden om een of andere transformatie teweeg brengen die een overvloediger leven tot stand brengt.

Waarom het kapitalisme niet werkt
Vanuit een realistisch perspectief zie je dat er door het kapitalisme toename in materiële rijkdom in veel westerse naties is gekomen. En hierdoor kun je misschien zeggen dat het kapitalisme wel moet werken. Maar de realiteit is dat het kapitalisme niet werkt, maar het kapitalisme in het westen heeft grotere vrijheid aan individuele initiatieven gegeven dan de communistische landen. En daarom is er meer ruimte voor de mensen in het westen om hun creativiteit tot uitdrukking te brengen – en dat heeft meer overvloed gebracht.

Het probleem met het kapitalisme is dat het een kleine elite de creativiteit van de individuele mensen laat exploiteren en die gebruikt om winst te genereren voor grote multinationale corporaties in plaats van de overvloed over alle mensen in de maatschappij te verspreiden. Als je de kapitalistische economie analyseert, zie je dat die ook ingebouwde beperkingen heeft over hoeveel overvloed er kan worden gecreëerd. En in feite zie je dat veel van de oudere naties in Europa al door een periode zijn heengegaan waarin hun economie begon te stagneren.

De Verenigde Staten is aan dit proces begonnen, maar is niet zo ver gegaan als de Europese naties twee decennia daarvoor. Maar je zult in het begin steeds een stagnatie zien. En wat ervoor heeft gezorgd dat het niet nog meer wordt geaccelereerd, is dat het kapitalisme zich naar andere gebieden van de wereld heeft uitgebreid – en daarom in staat is geweest om de exploitatie van de werkende mensen naar die in andere landen uit te breiden, die – omdat ze op het niveau van verhongering leefden – bereid waren voor een loon te werken waar een normaal denkend persoon in het westen niet voor wil werken. En hierdoor konden de kapitalisten de mensen blijven exploiteren, terwijl de mensen in de westerse wereld zijn opgeleid in hoe de economie werkt en hoe de werksituatie is. En zichzelf dus niet meer in die mate lieten exploiteren waarin de mensen in andere delen van de wereld zichzelf wel laten exploiteren en daardoor goedkopere goederen aan de westerse wereld leveren.

Wat doen die goedkopere producten? Welnu, ze geven de mensen in de westerse wereld het gevoel dat zij toch nog verstand van materiële overvloed hebben. Want ze kunnen goedkope goederen die uit China en elders worden geïmporteerd, kopen die hen de illusie geven dat zij hun levensstandaard kunnen handhaven, misschien die standaard zelfs nog wat verbeteren. Maar in werkelijkheid dient die alleen maar om de status-quo te handhaven, waardoor een kleine elite in de westerse wereld steeds rijker wordt, terwijl de mensen, de gewone bevolking in de westerse wereld, in feite een verlaging van hun eigenlijke levensstandaard zien, vergeleken met een paar decennia geleden.

De waarde van jullie arbeid
Wat bepaalt eigenlijk jullie levensstandaard? Welnu, het is de waarde van je arbeid en je vaardigheid om je creativiteit tot uitdrukking te brengen om meer overvloed te creëren. Maar de waarde van de arbeid van de mensen in de westerse wereld is in feite de laatste paar decennia verslechterd. En alleen maar gecompenseerd door de import van goedkope goederen uit landen waar de waarde van de arbeid van mensen nog minder is. En daardoor zijn de mensen in het westen beetgenomen door hen te laten denken dat zij hun levensstandaard hebben verbeterd of gehandhaafd, terwijl in werkelijkheid de waarde van hun arbeid en hun vaardigheid om hun creativiteit tot uitdrukking te brengen, is verslechterd.

Als ze zich hiervan bewust zouden zijn, als zij wisten wat er gebeurde, zouden ze tegen het kapitalisme in opstand zijn gekomen en zouden ze het kapitalistische systeem hebben omvergeworpen dat een kleine elite van internationale bankiers de mensen in een staat houdt die economische gezien bijna hetzelfde is als in de feodale maatschappij. De internationale machtselite bezit de productiemiddelen en de ruilmiddelen, net zoals de feodale heren in de middeleeuwen het land bezaten dat destijds de enige bron van overvloed was.

Tegenwoordig zijn de productiemiddelen, de vervoersmiddelen, de ruilmiddelen, waaronder het geldstelsel, de bron van overvloed. En dat systeem is in principe het monopolie van een internationale machtselite die corporaties manipuleert, die landen manipuleert, die de koersen en het geldstelsel manipuleert voor hun eigen gewin. Waaronder natuurlijk wat je nu op dit moment ziet, dat ze de olieprijs manipuleren, en ruwe olie gebruiken als manier om buitensporige hoeveelheden geld uit de mensen te extraheren, bijna als een vorm van kunstmatig belasting heffen. Alleen gaat die belasting niet eens naar de regering die door het volk is verkozen, maar naar de internationale instituties en de grote corporaties die naar geen enkele regering luisteren die door mensen in een natie zijn verkozen.

Er was eens een Amerikaanse president die zei dat als de mensen begrepen hoe het geldstelsel werkte, er morgen een revolutie zou komen. En ik kan je ervan verzekeren dat als de mensen in de westerse wereld begrepen hoe het geldstelsel eigenlijk werkt – en hoe het op zeer subtiele manieren wordt opgezet om de elite het monopolie te laten houden op de productiemiddelen en het geldstelsel – als zij echt begrepen hoe ze door dat systeem worden geëxploiteerd, nu dan zou dat morgen inderdaad een revolutie en een totale hervorming van het geldstelsel op planetaire schaal creëren.

De Alpha en Omega van onwetendheid
Zie je hoe het enige wat een omverwerping van de status-quo in een samenleving, in elke willekeurige historische periode, voorkomt, is dat de elite erin geslaagd is de mensen onwetend te houden? Die onwetendheid heeft net als al het andere, een Alpha- en Omega-aspect. Het Alpha-aspect is dat de mensen onwetend worden gehouden van hun ware identiteit als spiritueel wezen, als medeschepper met God, die de vaardigheid heeft om niet alleen overvloed te creëren door wat er al in het materiële rijk is. Maar de vaardigheid heeft om spiritueel licht aan te trekken uit zijn eigen wezen en dat licht te gebruiken om meer overvloed te creëren dan er momenteel in het fysieke rijk is. En dus de hoeveelheid bronnen en de overvloed die op aarde beschikbaar is om waarachtig het overvloedige leven voor alle mensen te creëren, te laten toenemen.

Maar het Omega-aspect van deze onwetendheid is dat de mensen in onwetendheid worden gehouden over hoe de maatschappij werkt. En daardoor kunnen ze niet duidelijk zien hoe zij door de machtselite worden geëxploiteerd. Ga terug naar de middeleeuwen en zie hoe de katholieke kerk in Europa diende om de mensen onwetend te houden van het Alpha-aspect door tegen hen te zeggen dat zij ellendige zondaren waren die niet de vaardigheid hadden om samen met God te scheppen – en die geen zonen en dochters van God waren, omdat Jezus de enige zoon van God was en zij als zondaar waren geschapen. En toch was er tegelijkertijd de Omega-onwetendheid, waarbij de feodale heren de mensen – van wie zij vonden dat die hun eigendom waren – zelfs niet toestond om een opleiding te volgen – zelfs maar te leren lezen en schrijven, zodat ze geen kans hadden om echt te begrijpen hoe zij werden geëxploiteerd. Zij hadden ook geen kans op zich met andere mensen te organiseren en daarom een verenigd front te vormen, zoals ik gisteren zei.

Wat er in de moderne wereld is veranderd, is opnieuw, dat je nu de mogelijkheid hebt om kennis en informatie over de wereld te verspreiden. En daardoor hebben jullie een ongehoorde kans om de mensen zowel bewust te maken van het Alpha- als Omega-aspect van hoe zij opzettelijk onwetend werden gehouden – om te verhinderen dat zij zouden protesteren en verandering in de status-quo opeisen. Wij, de geascendeerde meesters, willen zien dat de mensen beseffen dat fysieke armoede, armoede die wordt gebaseerd op gebrek aan geld, slechts het effect is van een oorzaak die dieper ligt. En onderdeel van die oorzaak is het spirituele gebrek, dat ontstaat door gebrek aan kennis, gebrek aan inzicht van wie de mensen zijn, gebrek aan inzicht in hoe de maatschappij werkt.

Visualiseer dat mensen ontwaken
En we wensen dat jullie, de spirituele mensen, de visie te handhaven dat een kritieke massa mensen zich bewust wordt van deze realiteit, zodat ze ontkomen aan de dualistische strijd. En zodat ze, in plaats van met de beste bedoelingen door te gaan om die strijd te bevorderen, ingelicht worden over het mechanisme van de strijd zelf – zelfs het mechanisme waarbij degenen die verlicht begonnen te worden, zijn betrokken om te werken aan iets wat niet echt het goede is om mensen te bevrijden, maar enkel een ander onderdeel van die dualistische strijd. Dit is in iedere samenleving aanwezig. Zeker ook hier in Zuid-Amerika, waar heel veel mensen zich heel zeer bewust zijn van de gevaren van het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank en de financiële instituties op de wereld – van hoe – wanneer ze spreken over de hulp van die financiële instituties – er altijd een valkuil bestaat die hun naties in de schulden steekt in dit financiële systeem, dit geldbeest, zoals we het zouden kunnen noemen.

Dus veel mensen in Zuid-Amerika zijn zich terdege bewust van de gevaren van het kapitalisme en onbeperkte exploitatie. Maar je ziet ook dat veel van deze mensen momenteel vastzitten, omdat ze de dualistische strijd zelf niet zien. En daardoor worden veel van hen ertoe aangetrokken, omdat zij geloven dat de enige manier om meer rechtvaardigheid en overvloed voor de gewone man, de bevolking, te creëren, door een of andere versie van een socialistische, Marxistische filosofie is. En dus geloven zij dat het socialisme het overvloedige leven kan geven aan de mensen in Zuid-Amerika.

Of zij zitten gevangen in een andere vorm van intellectueel filosoferen, waardoor je ziet dat veel mensen in Zuid-Amerika zich daar enigszins van bewust zijn, maar alleen op een intellectuele manier. En daarom zitten ze gevangen door manieren te zoeken om het intellect te gebruiken om met een nieuwe filosofie aan te komen die de maatschappij zal veranderen. Wat ik jullie net heb verteld, is dat er geen intellectuele filosofie die de maatschappij zal veranderen. Want de steen der wijzen die het lood van het menselijke bewustzijn in goud verandert, is de spirituele erkenning dat alle mensen spirituele wezens zijn met een Christuspotentieel. En daarom kunnen ze het overvloedige leven samen scheppen – niet door de bronnen te gebruiken die al beschikbaar zijn en die opnieuw te distribueren volgens een door mensen gemaakt schema, maar door verder te reiken dan het fysieke rijk, het licht van God op te halen om het aantal bronnen en de hoeveelheid rijkdom op deze planeet te vergroten.

Ik wil graag dat jullie, de spirituele mensen, de visie te handhaven dat die mensen die al zijn begonnen te ontwaken, nog meer gewekt zullen worden om verder te gaan dan de valkuilen die voor hen zijn gecreëerd door de krachten van de antichrist – die proberen te verhinderen dat ze volledig op de hoogte worden gebracht, in plaats van ze op een zijspoor te zetten door te vechten voor één van die dingen die de mensen niet bevrijdt. Houdt zodoende die visie vast, doe waar jij je van binnenuit toe aangezet voelt om ze voor te lichten over de spirituele waarheid die boven de door mensen gemaakte intellectuele doctrines staat. En doe ook wat je kunt om ze de waarheid te laten inzien over de dualistische strijd zelf.

En je vindt meer dan genoeg leringen over hoe je dit kunt doen in het boek ‘The Art of Non-War’ dat specifiek voor dit doel werd geschreven – om de mensen die beginnen te ontwaken te helpen – maar die nog niet het intellect zijn ontstegen – contact te maken met hun eigen hogere wezen, zodat zij zien dat er een hogere bron van waarheid is dan het menselijke intellect. Zelfs een hogere bron van waarheid dan de wetenschap of wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd wordt op een materialistisch paradigma, dat daarom nooit de volledige waarheid over het leven en de waarheid over de spirituele identiteit van de mensen kan onthullen.

Visualiseer een doorbraak in de wetenschap
Als je de realiteit begrijpt die door de kwantumfysica wordt beschreven, zie je dat als het bewustzijn van de wetenschapper een fundamentele invloed heeft op de wetenschappelijke observatie, kan een wetenschapper niet – met een wetenschappelijk middel – zien wat hij in zijn bewustzijn niet gelooft dat er bestaat. Want je ziet de werkelijkheid niet als je de verrekijker voor een blind oog zet, zoals Lord Nelson bij de beroemde slag bij Trafalgar Square deed.

Heel veel mensen in de wetenschappelijke gemeenschap zitten heel, heel erg dicht bij een doorbraak. Maar ze zetten nog steeds de wetenschappelijke verrekijker aan hun blinde oog, want zij weigeren te zien dat er een of ander spirituele realiteit in het leven kan zijn, dat er iets meer is dan het materiële universum. Hun eigen wetenschap heeft dat al aangeduid – als ze er maar naar willen kijken met die objectiviteit waarvan zij beweren dat die juist de hoeksteen is van de wetenschap.

Er zijn al wetenschappers die hebben gezien dat het niet realistisch is en de beperkingen van het materialistische paradigma hebben ingezien en begonnen zijn nieuwe observaties en theorieën naar buiten te brengen. Waaronder theorieën over de feitelijke intelligentie van de cel en het feit dat de mens niet uitsluitend een product is van zijn DNA, maar dat de cellen zelf in feite een vorm van intelligentie bezitten die hen in staat stellen op de omgeving te reageren en op een grotere bewustzijnsstaat te reageren die buiten het DNA omgaat en wat er in het DNA kan worden gecodeerd.

Dit staat al op de voorgrond bij biologie, maar natuurlijk is het nog niet door de wetenschap in het algemeen erkend. Want opnieuw, je hebt mensen die gevangen zitten in de gedachte dat zij door het materialistische paradigma te bevorderen, in feite aan het allerhoogste goed werken, aan een ultieme waarheid werken. En ze weigeren in te zien dat zij gewoon worden gebruikt om met dat materialistische paradigma de mensen eronder te houden – door te geloven dat zij geen ingebouwde vaardigheid bezitten om hun situatie in het leven fundamenteel te veranderen. En daardoor zijn ze als slaaf ingelijfd bij de krachten in het materiële rijk.

Veel van degenen die in de wetenschap geïnteresseerd zijn, zien duidelijk dat de middeleeuwse kerken de mensen gevangen hielden in onwetendheid, omdat ze de mensen lieten geloven dat ze onderworpen waren aan een menselijk, aards instituut, namelijk de katholieke kerk en de Paus. Dus is het dan niet ironisch dat deze mensen geloven dat ze zich inspannen om de mensen te bevrijden van die slavernij, maar niet erin slagen te zien dat zij ook zo’n aards instituut hebben gecreëerd dat dan bepaalt dat er geen kracht is – noch ooit kan zijn – die buiten het materiële universum omgaat? En wat is de logische conclusie van deze filosofie? Wel, dat als er niets meer is dan het materiële universum, dan hebben menselijke wezens ook geen enkele mogelijkheid om zich ooit te bevrijden van de beperkingen van het materiële rijk – waaronder de krachten die de machtselite vormen en die op elk moment hun instituties vestigen om de mensen in hun macht te krijgen, en elke filosofie die maar de voorkeur heeft in de maatschappij, of het nu de katholieke kerk of het modern wetenschappelijke establishment is, dat op het materialisme wordt gebaseerd.

Wat mensen echt tot slaaf maakt
Wat de mensen duizenden jaren in onwetendheid heeft gehouden, is dat een kleine elite heeft verhinderd dat de mensen hun ingebouwde goddelijkheid beseffen en accepteren, en hun Christuspotentieel om aan alle beperkingen die er maar zijn, te ontsnappen, om boven die instituties op aarde te staan door contact te maken met een werkelijkheid die het materiële universum ontstijgt en daarom nooit onderworpen kunnen worden, of beperkt door, welk instituut ook op deze wereld. De enige manier voor de mensen om echt vrij te zijn, is door contact te maken met iets waar geen enkele filosofie of instituut op aarde macht over kan uitoefenen, iets wat boven een filosofie of kracht staat die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomt.

Mijn geliefden, enkel door verder dan deze wereld te kijken, kunnen de mensen echt vrij zijn. En ze kunnen enkel verder dan deze wereld reiken, wanneer ze de realiteit ontdekken, begrijpen en volledig accepteren die Jezus de mensheid 2000 jaar geleden probeerde te onderrichten, namelijk dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Je zou naar de mensen kunnen kijken – bijvoorbeeld in Zuid Amerika – die in een klein dorpje zijn opgegroeid waar ze hun hele leven in armoede hebben geleefd. En je kunt misschien de enorme afstand zien tussen hun huidige levensstandaard, tussen hun huidige kijk op het leven, en de levensstandaard die je in een sommige rijke landen ziet en bij sommige mensen die meer opgeleid en voorlichting hebben ontvangen. En je kunt er misschien vanaf die afstand naar kijken en zeggen: “Hoe zouden ze dat ooit te boven kunnen komen en een overvloediger leven manifesteren?”

Maar zie je, het begint allemaal met bewustzijn. En het begint allemaal met de top 10 procent van de meest spiritueel bewuste mensen, veel van hen zijn juist de mensen over wie ik heb gesproken – die enigszins zijn voorgelicht, maar die in intellectuele filosofieën vastzitten en zich er daarom niet van bewust zijn dat zij deel uitmaken van de spirituele top 10 procent. Dat zijn de mensen die een verandering in de maatschappij kunnen bewerkstelligen die zich naar alle lagen zal uitbreiden en dus, onvermijdelijk, de mensen zal optrekken naar een andere kijk op het leven. En ook de omstandigheden in de maatschappij zullen veranderen opdat alle mensen de kans krijgen een overvloediger leven voor zichzelf te creëren, omdat ze in een maatschappij leven die inspanningen beloont.

De mensen die zijn opgegroeid in de allerslechtste omstandigheden, zijn geprogrammeerd te geloven dat hoe hard zij ook werken, ze niet verder kunnen komen, ze zitten opgesloten in een kader van beperkingen waar zij niets over hebben te zeggen. Maar zoals ik aan het begin heb uitgelegd, is het universum een spiegel. En als je op de kosmische spiegel projecteert dat je wordt opgesloten in fysieke beperkingen waar jij niets over hebt te zeggen, welnu, mijn geliefden, dan kan het universum maar één ding doen – dat redeneert dat jij fysieke omstandigheden wilt ervaren die jou opsluiten, en geeft jou dus wat je wilt, omdat dit altijd reageert op de wet van vrije wil.

Dus hoe kun je de status-quo veranderen? Welnu, alleen maar door de mensen te helpen dat gevoel van hopeloosheid, dat gevoel dat niets ertoe doet, dat ze nooit vooruit kunnen, te overwinnen. Als jij eenmaal een omslag in de maatschappij teweegbrengt waardoor er een verandering in de denkwijze van de mensen ontstaat – en er komt een verandering in de fysieke omstandigheden en de wetten van de maatschappij, zodat de mensen kunnen zien dat zij, door harder te werken, door een poging te doen, in feite vooruit komen – welnu, dan krijg je het begin van een fundamentele verandering die heel snel een verandering in een maatschappij teweegbrengt in plaats van naar beneden getrokken te worden door het gewicht van het bewustzijn van gebrek, maar beginnen te geloven in het bewustzijn van overvloed.

Een positieve spiraal creëren
En dit is het enige wat een natie helpt, of zelfs een werelddeel, om te boven te komen waar ik het gisteren over had, de maalstroom van armoede, de maalstroom van het bewustzijn van gebrek, en het omkeren van de neerwaartse spiraal, zodat deze zichzelf niet meer versterkt, maar geleidelijk aan terugkeert op het nulpunt, waardoor mensen niet meer naar beneden worden getrokken. En dan kunnen beginnen aan het opbouwen van de positieve impuls van het bewustzijn van overvloed dat het hen mogelijk maakt om hun maatschappij naar een staat van groei te veranderen die duurzaam is en geleidelijk aan accelereert.

Dit is heel belangrijk. Want ik zeg je nu al – en ik spreek weer over de mensen die de misvatting van het kapitalisme zien, maar die nog niet de beperkingen van het communisme of een andere Marxistische of op het intellect gebaseerd systeem hebben gezien – als die bewust kunnen worden gemaakt van de spirituele realiteit, welnu dan kunnen ze de middenweg zien tussen de twee extremen, zoals het kapitalisme of het communisme, of een andere dualiteit op aarde. En door de middenweg te zien, kunnen zij een maatschappij vormen waarin een land in feite een positieve impuls kan opbouwen die overvloed geeft aan alle mensen zonder hun natie, de ziel van hun natie, te verkopen aan de internationale financiële elite – en daardoor hun mensen inlijven bij die financiële elite door het geldstelsel.

Het is niet waar dat een natie haar ziel moet verkopen aan óf het kapitalisme en de internationale banken, óf een communistische natie worden. Er is altijd een middenweg, maar die middenweg vind je niet met het intellect – want het intellect is een analytisch vermogen dat altijd naar de twee uitersten zoekt, de twee dualiteiten. Die vind je enkel door de erkenning van de spirituele realiteit die verder gaat en ziet dat bij de mensen het onmogelijk is om een maatschappij te vormen die niet in een of ander uiterste zit. Maar dat met God – die door mannen en vrouwen heen werkt, door de Christuswaarheid het zeker mogelijk is en een levende werkelijkheid, een levend potentieel, is.

Veel naties zijn al aan dit transformatieproces begonnen en veel naties zitten dicht bij een doorbraak. Zelfs Colombia en andere naties in Zuid-Amerika zijn veel dichter bij een doorbraak dan je misschien denkt als je naar de omstandigheden in de buitenwereld kijkt. Ik zeg dat er prachtige verlichte mensen zijn in alle naties. Ze zijn op innerlijk niveau verlicht en er is maar een kleine omslag in bewustzijn nodig voor hen om fysiek, bewust verlicht te zijn, zodat zij met hun dagelijkse denkgeest weten wat zij al in hun hogere wezen weten.

Want het zijn volwassen wezens die vrijwillig zijn geïncarneerd, zelfs in enkele van de armste landen ter wereld, omdat ze van mij zijn, ze zijn Saint Germain toegewijd. Ze zien mijn visie en ze wilden helpen om die visie als fysieke realiteit te bewerkstelligen en daarom zijn ze op dit moment vrijwillig geïncarneerd. Veel van hen zijn vrijwillig onder heel moeilijke omstandigheden in arme naties geïncarneerd, zodat ze kunnen aantonen hoe je die beperkingen kunt overwinnen en ook nog een overvloediger leven manifesteren in spiritueel en materieel opzicht.

Zodoende, mijn geliefden, bedank ik jullie om mij een podium te geven. Ik dank jullie voor jullie aandacht. En ik bedank jullie dat jullie de open deur wilden zijn, waardoor de woorden die door mij fysiek werden uitgesproken, door jullie eigen wezen naar buiten kunnen reiken en een veel dieper niveau van het massabewustzijn kunnen doordringen dan als jullie er niet geweest waren en niet bereid waren om één met mij te worden, waardoor we Eén kunnen zijn, ik Boven met jullie beneden. Zodoende verzegel ik jullie in mijn dankbaarheid en in de vlam van Godwijsheid, als de Vlam van Vrijheid die door Wijsheid tot uitdrukking wordt gebracht. Want waarachtig, enkel door kennis, kun jij je totaal bevrijden.