De Leringen over de gevallen Wezens afmaken

ONDERWERPEN: Het oordeel over de gevallen wezens verhaasten – Het uiteindelijke plan van de gevallen wezens – Onschuld definiëren – Wat het inhoudt om een gevallen wezen te zijn – Fysieke kracht versus paranormale kracht – De dwang van Satan

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 augustus 2012

IK BEN Moeder Maria en ik kom, bij wijze van spreken, de Omegapolariteit van de sterkere Alphapolariteit brengen. Natuurlijk kunnen zelfs wij, de vrouwelijke meesters een Alpha en Omegapolariteitvormen. Maar wij zijn niet vrouwelijk op de manier zoals jullie ons op aarde zien. Wij zijn in feite helemaal niet vrouwelijk, maar manifesteren ons meestal op die manier, hoewel wij natuurlijk de bekwaamheid hebben om net zo hartelijk, sterk en mannelijk als veel van de meesters die jullie mannelijk noemen, te zijn.

Het oordeel over de gevallen wezens versnellen
Ik wil het vandaag graag met jullie hebben over het onderwerp het vermoorden van de heilige onschuld, of liever, het vermoorden van de onschuld zelf. Toen Jezus zei: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.” Wat bedoelde Jezus toen met die woorden? Wat bedoelde hij toen hij degenen aanvocht tegen wie hij destijds sprak?

Hij bedoelde precies wat Astrea zei dat jij, wanneer je opstaat, je standpunt inneemt en op diverse manieren je mening zegt tegen degenen die de onschuld aanvallen, hun oordeel tot stand brengt of dat verhaast. Jij beoordeelt hen niet, jij bent niet het oordeel, want alleen God kan het oordeel zijn. Niet jouw visie, jouw visie in de buitenwereld, jouw waarneming in de buitenwereld over wat zij doen, maakt het verschil. Dat jij opkomt voor iets wat buiten jouw eigen gedachten omgaat, zelfs jouw zelf en waarneming in de buitenwereld. Zij blijven jou aanvallen en dat geeft de vertegenwoordigers van God het gezag om hun leven te bekorten en de kans die deze levensstromen hebben.

Je beseft toch wel – wanneer je naar de wereld kijkt en ziet hoe degenen die herhaaldelijk anderen op gewelddadige manieren aanvallen – dat wij, wanneer wij het hebben over een karmische kans, niet zeggen dat de gevallen wezens de kans hebben gekregen om anderen aan te vallen. Zij hebben de kans gekregen om te veranderen. Maar als zij anderen willen blijven om aanvallen in plaats van naar zichzelf en hun eigen handelingen te kijken, nu dan kan hun kans om te veranderen, verkeken zijn en dan worden zij van de aarde verwijderd. Of zij kunnen hun natuurlijke levensduur afmaken, of zij krijgen hun karma volledig terug door hun handelingen in het verleden, dat hen vaak verlamt, of hun vaardigheid om anderen aan te vallen, verlamt.

Het uiteindelijke plan van de gevallen wezens
En wat is het vermoorden van de onschuld? Nu, dat is natuurlijk het uiteindelijke plan van de gevallen wezens en hun wens om te bewijzen dat God ongelijk heeft, te bewijzen dat God ongelijk had om jullie vrije wil te geven. Zo proberen zij, zoals Astrea heeft gezegd, God te straffen door de verlengstukken van Gods eigen wezen in die kleinere manifestaties te laten vastlopen. Zij laten God niet in de val lopen, zij straffen God, want God weet wel dat alles in het materiële universum onecht is.

Hoewel God alles ervaart wat jij ervaart, ervaart God dat niet door het waarnemingsfilter dat jij hebt en dus wordt God er niet door beïnvloed zoals jij. Hoewel de gevallen wezens denken dat zij God kunnen straffen, kunnen zij God natuurlijk niet straffen want God zit niet in hun waarnemingsfilter – zij wel. En de Bewuste Jij ervaart niet eens wat de gevallen wezens ervaren, het zelf in de buitenwereld dat zij hebben geschapen doet dat.

Ik kan zeggen dat hoewel ik nu, sinds 2005 leringen heb gegeven over het concept de Bewuste Jij, het natuurlijk maar een concept is. Ik heb niet alles wat ik kan zeggen, gezegd, maar het blijft slechts een concept. Je kent de waarheid over de Bewuste Jij niet rechtstreeks zonder het rechtstreeks te ervaren.

Elk concept dat wij geven, heeft niet de bedoeling de absolute waarheid te zijn. Het gaat erom jou te prikkelen, zodat jij verder dan je huidige mentale kader, jouw huidige waarneming, kijkt en dan ervaar je direct de waarheid die nooit in woorden tot uitdrukking kan worden gebracht. Hoe zou jij de smaak van een appel in woorden kunnen beschrijven aan iemand die nog nooit een appel of ander fruit heeft geproefd en dus geen referentiekader, geen vergelijkingsmateriaal, heeft? Je kunt dat niet met woorden. Je kunt iemand een appel geven en zeggen: “Neem een hapje!” En dan ervaart iemand de smaak. Daarom was het onmogelijk dat Maitreya mensen voldoende kon waarschuwen tegen het slangachtige bewustzijn, want hoe kon hij de woorden en concepten vinden om te beschrijven hoe het slangachtige bewustzijn werkte?

Onschuld definiëren
Je kunt dit alleen door het te ervaren en dat is de sleutel om de zondeval te begrijpen. Hoe groei jij als van zichzelf bewust wezen? Jij groeit niet door theorie. Wij, de geascendeerde meesters, worden beperkt om jullie leringen te geven met woorden, tenzij je bereid bent verder dan de woorden te kijken en een innerlijke ervaring krijgt die verder dan woorden gaat.

De woorden op zich kunnen je nooit de ervaring geven, noch kunnen een volledig beeld van de spirituele werkelijkheid geven. Woorden kunnen je alleen een mentaal beeld geven en daarom jou aanmoedigen om je mentale beeld te transcenderen. Bepaalde woorden kunnen jouw huidige mentale beeld aanvechten en je dan de stoot geven om die te onderzoeken, om eruit te stappen. Dan krijg je een ervaring en die ervaring bezorgt je groei.

Dus je ziet, de waarheid over vrije wil is dat de Bewuste Jij de vaardigheid heeft om zichzelf op elke omstandigheid of zelf te projecteren, elk waarnemingsfilter, dat mogelijk is. Dit geldt voor elk waarnemingsfilter, zelfs die die uitgaan van de illusie van gescheidenheid, dualiteit, zelfs het slangachtige bewustzijn. De waarheid in dezen is: Je kunt in feite een zelf zijn dat een waarnemingsfilter heeft dat gedeeltelijk door het slangachtige bewustzijn wordt beïnvloed. Je kunt een menselijk wezen op aarde zijn die bepaalde overtuigingen heeft over God, of het spirituele rijk, of over het leven dat wordt beïnvloed door het slangachtige bewustzijn. Je kunt zelfs een atheïst zijn, maar toch een heilige onschuldige. Dat kan tegengesteld lijken aan wat er in het verleden is gezegd, maar dat is niet zo: het is een progressieve openbaring. Progressieve openbaringen worden aan een hogere bewustzijnsstaat gegeven dan in het verleden.

Als je het waarnemingsfilter niet wilt loslaten dat jij hebt opgebouwd door de vorige lering, dan zie je de nieuwe als tegengesteld. Als je graag wilt verdedigen waarom jij je vorige waarnemingsfilter niet wilt loslaten, dan zou je de lering misschien in diskrediet kunnen brengen of naar beneden halen. Dat is jouw keus, maar als jij een lering in diskrediet probeert te brengen of naar beneden te halen, verkeer je niet in een staat van onschuld.

Want wat is onschuld? Eenvoudig dit: Jij bent een van jezelf bewust wezen, jij hebt vrije wil gekregen, je hebt die vrije wil gebruikt om jouw huidige zelfgevoel te vormen. Jouw huidige zelfgevoel vormt een waarnemingsfilter en jij leidt het leven, jij leeft jouw persoonlijke leven, door dat waarnemingsfilter heen. Zolang jij je met het zelf vereenzelvigt dat jij hebt geschapen, neem je alles, waaronder jezelf, God, de materiële wereld – met dat waarnemingsfilter waar. Dit deugt helemaal. Zelfs als jouw waarnemingsfilter beperkt of vervormd is, het maakt niet uit hoe jouw waarnemingsfilter eruitziet, kun jij nog steeds die staat van onschuld hebben.

De hele bedoeling van het leven is groei in zelfbewustzijn, en je groeit door een waarnemingsfilter te vormen, jouw licht, jouw bewustzijn, door dat filter heen te projecteren op het Ma-terlicht en ervaren hoe het Ma-terlicht jouw waarnemingsfilter uitvergroot. Wanneer je ziet wat er terugkomt, kun je dat evalueren en meestal evalueer je door dat waarnemingsfilter. Maar heel af en toe geeft het Ma-terlicht jou iets terug dat je óf verrast, óf lijkt tegen te spreken wat jij oppervlakkig gezien gelooft. Wanneer je die tegenstellingen, of herhalingen, of een situatie tegenkomt, waarin jij wilt veranderen, maar jij schijnbaar niet jouw omstandigheden kunt veranderen, dan krijg je de kans om in de woorden van Einstein te zeggen: “Maar als ik hetzelfde blijf projecteren, en er iets anders voor terug verwacht, ben ik dan niet gek?”

“Wat is de enige manier om te veranderen wat terugkomt? Dat is veranderen wat ik uitzend en wat is de enige manier om te veranderen wat ik uitzend? Mijn waarnemingsfilter onderzoeken en er dan uit te stappen.” Je groeit door je eerst in een bepaald zelfgevoel, een beperkte waarnemingsfilter, onder te dompelen, en dan uit die onderdompeling te ontwaken, in het besef dat jij meer bent. Dan besef je geleidelijk, na elke keer dat jij die ervaring krijgt van een bepaald zelf transcenderen, dat jij meer bent dat het zelf dat jij hebt gevormd, naarmate dit proces vordert, kom je bij een punt waarop je beseft dat jij meer bent dan elk zelf dat jij ooit in het materiële rijk zou kunnen scheppen. Dan geef je de geest op die je aan het kruis heeft gehouden door jouw waarnemingsfilter in de vier niveaus van jouw geest. En wanneer je die laatste geest opgeeft, die laatste overtuiging dat jij tot een waarnemingsfilter beperkt wordt in het materiële rijk, dan ascendeer je. Dit is de ascensie.

Wat het inhoudt om een gevallen wezen te zijn
Het is heel goed mogelijk dat een levensstroom incarneert – zelfs als hij onder het wat wij 48e bewustzijnsniveau is gegaan, zelfs een egoïstische gemoedsgesteldheid heeft, een zeker mate van egoïsme – toch nog onschuld heeft. Omdat je het leven alleen maar door jouw waarnemingsfilter ervaart en je vanuit die waarneming handelt.

Begrijpen jullie wat ik zeg, mijn geliefden? Er zijn veel gebeurtenissen op de wereld, zowel tegenwoordig als in de geschiedenis. Je kunt naar iemand kijken die aan aan kruistocht deelnam en andere mensen doodde, die er absoluut van overtuigd was dat hij het werk van Christus deed en dat hij in de hemel beloond werd, omdat hij daar bij heeft geholpen. Hij werd niet in de hemel beloond, hij zou karma maken, maar hij kon wel in die staat van onschuld zijn, omdat hij oprecht geloofde dat zijn waarnemingsfilter klopte en hij op basis van dat waarnemingsfilter handelde.

Er waren mensen die dat deden. In bijna iedere oorlog en bij elk conflict zijn er wel een paar mensen die – weliswaar – voor de gek zijn gehouden om een onzuiver waarnemingsfilter te krijgen, een waarnemingsfilter dat wordt gebaseerd op het slangachtige bewustzijn dat het doel de middelen heiligt. Maar zij hebben nog steeds die staat van onschuld in die zin dat zij gewoon handelen volgens hun waarnemingsfilter. En zij hebben slechts de intentie om hun missie te volbrengen zoals zij die door hun waarnemingsfilter zien.

Natuurlijk is het nooit totaal rechtvaardig in de ogen van God om een ander menselijk wezen te doden, omdat jij je dan met hun fysieke leven bemoeit, maar desondanks is het nog steeds een fysieke daad. Nu, laten we opnieuw naar de woorden van Jezus kijken: “Uw vader is de duivel.” Niet iedereen die iemand anders doodt, is een zoon van de duivel, in die zin dat zij zichzelf tot nazaten hebben gevormd van het bewustzijn waar Jezus naar verwees als Satan, of de duivel, of de prins van deze wereld. Ze zijn door dat bewustzijn voor de gek gehouden, zij hebben een bepaalde bewustzijnsstaat aangenomen, want zij hebben zich niet volledig op één lijn gebracht met de gevallen wezens.

Nu, wat betekent het om een gevallen wezen, de zoon van de duivel, te zijn? Nu, het houdt in dat je duidelijk de bedoeling hebt om het leven niet gewoon door jouw waarnemingsfilter te leven, maar andere mensen te dwingen hun leven door jouw waarnemingsfilter te leven in plaats van dat van zichzelf.

Dit is de essentie van het slangachtige bewustzijn, de intentie om anderen te manipuleren om hun leven te leiden op basis van jouw waarnemingsfilter in plaats van dat van zichzelf. Wat moet je doen om mensen te dwingen hun leven te leiden volgens jouw waarneming die van buitenaf komt in plaats van hun eigen waarnemingsfilter dat zij in gedachten zien? Nu, je moet in staat zijn om hun geest te beheersen, je moet in staat zijn hun geest binnen te gaan en waarom zouden zij jouw toegang verschaffen tot hun geest?

Dat zouden zij alleen maar doen, omdat jij hun onschuld hebt vernietigd, het gevoel in hun innerlijk dat zij het recht hebben om hun leven te leiden op basis van hun eigen waarneming. Dit heeft de slang vernietigd toen hij Eva manipuleerde om van dat fruit te eten. Dit probeerden de gevallen wezens in zowel het materiële rijk als in de eerdere sferen te vernietigen voor zij ascendeerden, te beginnen bij de vierde sfeer.

Zij hebben geprobeerd om de heilige onschuld te vernietigen van degenen die gewoon hun leven op basis van hun waarneming leiden, maar die waarneming niet aan anderen proberen op te dringen. Ze halen het niet in hun hoofd om de gedachten van anderen te manipuleren door het zaad van twijfel te zaaien, waardoor je de instructies die jij van de leraar hebt gekregen, gaat betwijfelen, namelijk dat je natuurlijk niet sterft als je van de verboden vrucht eet. Of je betwijfelt jouw eigen vaardigheid of het recht om je waarneming geleidelijk te verfijnen wanneer jij eraan toe bent en toe in staat. Niemand heeft het recht om jou te dwingen jouw waarneming te veranderen als je er niet aan toe bent, maar jij hebt evenmin het recht om iemand anders tot iets te dwingen. Zie je het subtiele onderscheid?

Je hebt het recht jouw leven te leven op basis van jouw eigen waarneming. Je hebt het recht om jouw waarneming tot uitdrukking te brengen en tegen iemand anders te zeggen: “Zo bekijk dit aspect van het leven.” Maar je hebt niet het recht om te eisen dat iemand anders zijn of haar leven op basis van jouw waarneming leeft.

Als het delen van jouw waarneming meehelpt op de waarneming van de ander te vergroten of te veranderen, zodat iemand dan zijn of haar leven gaat leiden op dezelfde waarneming die jij had, is dat legitiem. Maar als je probeert iemand te dwingen door te zeggen dat die ander ongelijk heeft, omdat hij die waarneming heeft en dat de ander zich aan jouw waarneming moet onderwerpen hoewel hij of zij niet jouw waarneming heeft, is dat de essentie van het slangachtige bewustzijn en de gevallen denkwijze: de poging om kracht te gebruiken om de gedachten van die ander te beïnvloeden.

Fysieke kracht versus paranormale kracht
Begrijp je dat het volgens de Wet van Vrije Wil is toegestaan om fysieke kracht te gebruiken omdat je in het fysieke octaaf bent. Let op wat ik zei: Het mag op basis van de Wet van Vrije Wil. Maar het betekent niet dat het gerechtvaardigd is, dit betekent niet dat je geen karma maakt en voor je daden ter verantwoording wordt geroepen.

Let op de woorden van Jezus: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de hel.” Nu, de enige die uiteindelijk jouw ziel kan vernietigen ben jij, omdat jij de ziel hebt gevormd. De gevallen wezens proberen jou in zo’n bewustzijnsstaat te manipuleren dat jij geen verantwoordelijkheid voor je ziel wilt dragen, rekenschap van je ziel aflegt. Je bent niet bereid om beslissingen te nemen, dus je geeft het op en laat jouw ego en de gevallen wezens jou steeds verder in een neerwaartse spiraal manipuleren tot je ziel zo versplinterd is, bij wijze van spreken, vernietigd door het vuur van de hel, dat het vuur van de intense boosheid is die de gevallen wezens op God voelen.

Deze poging om de ziel, de waarneming, het zelfgevoel van een ander menselijk wezen, te vernietigen, is een duidelijke schending van de vrije wil. Het mag niet van de Wet van Vrije Wil en ieder die dit doet of probeert, oogst karma, sluit zichzelf nog dieper op in het gevallen bewustzijn. Als het op een agressieve manier in stand wordt gehouden, bekort dit uit noodzaak hun kans om op aarde geïncarneerd te zijn, mogelijk zelfs hun kans om als zelfbewust wezen in een rijk te bestaan en dus naar de tweede dood moeten.

Dit is waarachtig het vermoorden van de heilige onschuld en het vermoorden van het onschuldige zelf. Voor de val in die niet geascendeerde vierde sfeer was de meerderheid van de levensstromen in die sfeer niet perfect, zij waren niet aan de ascensie toe, zij waren niet in een volmaakte bewustzijnsstaat, het waren geen heiligen – zij handelden op basis van het zelf dat zij hadden. Maar voor de val, voor de eerste wezens in opstand kwamen, probeerde niemand op een agressieve manier de onschuld van anderen te vernietigen. Zelfs niet de wezens die vielen, deden dat destijds niet.

Zij probeerden de mensen in hun macht te krijgen, zoals wij tegenwoordig op het materiële niveau zien, maar zij probeerden niet hun gedachten te beheersen, hun innerlijke wezen. Dit begon pas toen zij het besluit namen om tegen God en Gods plan voor groei door het gebruik van de vrije wil in opstand te komen.

De dwang van Satan
Dit was de verandering, omdat zij toen de kracht werden die uitgegroeid is tot wat Jezus de duivel noemde. Satan en de prins van deze wereld. Waarom is het de prins van deze wereld? Omdat, zoals Astrea heeft gezegd, niet genoeg van zichzelf bewuste wezens het standpunt hebben ingenomen dat zij terug naar onschuld willen. Zij komen op voor hun recht om hun leven te leven uitgaande van hun huidige waarneming en constant proberen om die waarneming te transcenderen. Maar dat te doen binnen in zichzelf op basis van hun eigen beslissingen – niet gebaseerd op dwang of manipulatie of tegen zichzelf verdeeld zijn door degenen die agressieve bedoelingen hebben om hen te vernietigen om God te straffen of te bewijzen dat God ongelijk heeft.

Ik heb jullie nu de hele lering gegeven die in 2003 en 2004 is begonnen, de hele lering die ik wilde geven over de val van de gevallen wezens. Degenen die geen acht willen slaan op die lering, of hem niet begrijpen, kan ik op dit moment net helpen en dus kan ik alleen maar zeggen dat de lering af is. We hebben genoeg kansen aan wezens gegeven in die specifieke bewustzijnsstaat die wij in deze cyclus hebben aangesproken, en dus gaan wij verder en deze boodschappers gaan verder om leringen te geven voor een hoger bewustzijnsniveau.

Wij hebben in aardse zin bijna ongelimiteerde leringen gegeven die uitgebracht kunnen worden, en zoals Saint Germain trouwens heeft gezegd: “Wij moeten nog andere werelden veroveren.” Dus sla er acht op. Een lering afkraken die door de geascendeerde meesters wordt gegeven om mensen van het gevallen bewustzijn te bevrijden, kan alleen maar vanuit het gevallen bewustzijn worden gedaan.

Het is af, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het gesproken. Wees dus in onschuld in het innerlijke gevoel van eenzijn met de IK BEN die IK BEN.