Hoe gevallen wezens ons identiteitsgevoel vervormen

Een punt op de agenda van de gevallen wezens is dat ze willen bewijzen dat de Schepper een vergissing begin toen hij medescheppers vrije wil gaf. On aarde wordt dit tot uiting gebracht als een poging van de gevallen wezens om ons identiteitsgevoel te vervormen en ervoor te zorgen dat wij onszelf haten.

Historisch gezien berusten alle bekende beschavingen op een beperkt en beperkend beeld van het soort wezens dat wij zijn. Veel samenlevingen hebben een elitair beeld gehad, waarin de gewone bevolking beperkingen had en de regerende elite bijna op god gelijkende krachten bezat. Een voorbeeld hiervan was het Romeinse Rijk, waarin de keizer op den duur werd beschouwd als een god op aarde. Veel andere beschavingen hebben ook hun leider als god of halfgod beschouwd. Het zijn duidelijk de gevallen wezens die zichzelf zó willen verheffen dat zij op god gelijkende krachten op aarde bezitten.

Een ander historisch voorbeeld is het christendom. In werkelijkheid kwam Jezus ons een correct identiteitsgevoel brengen, namelijk dat wij allemaal zonen en dochters zijn van God. Wij hebben allemaal het potentieel om ons bewustzijn te verhogen en het Christusbewustzijn te krijgen dat Jezus ons heeft gedemonstreerd. De reden zoals Jezus het heeft gezegd, is dat het koninkrijk van God in ons is. Dit betekent dat het ‘koninkrijk van God’ een bewustzijnsstaat is waarin wij de dualiteit zijn ontstegen.

Toen de rooms katholieke kerk werd gevormd, werd deze oorspronkelijke boodschap weggelaten. In plaats daarvan werd Jezus veranderd in een uitzondering in plaats van een voorbeeld. Hij kreeg op god gelijkende kracht, en daarom gaf hij bijna de op een gelijkende kracht aan de leiders van de christelijke religie. Je kunt duidelijk zien dat de leiders van de katholieke kerk in de middeleeuwen als gevallen wezens handelden.

Een groot complot van de gevallen wezens die de katholieke kerk stichtten, was het concept zondeval, dat Augustinus introduceerde. Het is een typisch voorbeeld van hoe de gevallen wezens willen dat wij onszelf zien: wij werden door God geschapen als zondaar en alles wat wij doen, is zonde. Wij moeten zodoende de gevallen leiders van de christelijke religie blindelings volgen en hopen dat zij ons de verlossing kunnen brengen.

De waarheid is dat wij niet als zondaar zijn geschapen. Wij werden als medeschepper geschapen en kregen vrije wil. Het klopt dat wij nu in een slechtere situatie zitten (een lagere bewustzijnsstaat), maar dat heeft God ons niet aangedaan. Dit is ons aangedaan door de gevallen wezens, maar wij hebben daarvoor gekozen. Daarom kunnen wij ons ook weer uit deze staat verheffen door de keuzes die wij maken.

Een ander voorbeeld is dat de gevallen wezens onze identiteit proberen te vervormen met het wetenschappelijk materialisme. Dit ontkent dat er nog iets bestaat naast het materiële universum, en daarmee ontkent dit dat wij spirituele wezens zijn met het potentieel om ons bewustzijn boven de dualiteit te verheffen. In plaats daarvan wordt er beweerd dat wij zelfs niet eens menselijke wezens zijn, maar alleen meer ontwikkelde apen.

In werkelijkheid zijn we geen ontwikkelde apen. Ons fysieke lichaam is het resultaat van een evolutionair proces, maar onze drie hogere lichamen hebben wij zelf gevormd. Wij hoeven alleen maar de pogingen af te wijzen die ervoor willen zorgen dat wij ons potentieel ontkennen en het potentieel dat onze geest bezit, benutten.

Het communisme is nog een gedachtesysteem dat ons spirituele potentieel ontkent. Het communisme kan misschien beweren dat ze een klasseloze samenleving schept, maar de waarheid is dat ze een zeer hiërarchische samenleving vormt waarin de meerderheid van de bevolking de slaaf is van de partijelite. Opnieuw een samenleving waarin de gevallen wezens zichzelf als leider hebben proberen te vestigen en waarin hun macht niet kan worden aangevallen door het volk.

De milieubeweging is de nieuwste poging van de gevallen wezens om ervoor te zorgen dat wij onszelf gaan haten en ons potentieel ontkennen. De natuur wordt als een idyllische staat afgeschilderd voordat wij, menselijke wezens, op het toneel verschenen. Sindsdien hebben wij onze omgeving alleen maar vernietigd en wij zouden onszelf daarom moeten haten. Wij zouden onszelf moeten beperken tot steden waarin wij kunnen worden gecontroleerd door de gevallen wezens en zo weinig mogelijk slechts kunnen doen tegen de natuur. Wij kunnen alleen maar deze planeet beschadigen.

In werkelijkheid zijn de huidige milieuproblemen het gevolg van de gevallen wezens. Gedeeltelijk door hun hebzucht en gedeeltelijk omdat zij ervoor hebben gezorgd dat de mensheid het dualiteitsbewustzijn heeft gekregen. De milieubeweging maakt gebruik van de dualiteit en versterkt de dualiteit door ons neer te zetten als wezens die van de natuur gescheiden zijn.

In werkelijkheid hebben wij het potentieel om één met de omgeving op deze planeet te worden en er dan een positieve impact op uit te oefenen. Het is juist dat wij aan de huidige stand van zaken hebben meegeholpen, maar alleen omdat wij in het dualiteitsbewustzijn vastzaten. Als wij boven die staat gaan staan, kunnen wij onze rechtmatige plaats als medeschepper op aarde weer innemen.

De gevallen wezens willen niet dat wij dit potentieel zelfs maar ontdekken, omdat zij weten dat dit het einde van hun regering op aarde betekent. Daarom zullen zij al het mogelijke doen om ons gevangen te houden in een vervormd identiteitsgevoel, zodat wij ons ware potentieel ontkennen. Zij zullen alles doen en alle middelen, inclusief religie, politieke ideologieën of de filosofie van de milieubeweging, benutten om dat te doen.

Volgende pagina: Oorlogen en de wapenwedloop