Het elitarisme – de ontbrekende link in ons begrip van de geschiedenis

Alles wat je ooit hebt gehoord over de geschiedenis was ofwel een leugen of de onvolledige waarheid. De eenvoudige reden is dat wij de geschiedenis nooit zullen begrijpen, tenzij wij weten dat er gevallen wezens bestaan en begrijpen hoe zij deze planeet heel lang hebben beïnvloed.

Het voornaamste effect van de aanwezigheid van gevallen wezens op aarde is dat zij áltijd elke samenleving een elitaire structuur proberen te geven met zichzelf aan de top.

Als je het elitarisme en de ware oorzaak ervan niet begrijpt, worstel je tevergeefs om begrip te krijgen van waarom deze planeet is zoals ze is en waarom alle menselijke samenlevingen mislukken. Zij zijn mislukt, omdat elke structuur die de gevallen wezens hebben gecreëerd, onvermijdelijk zichzelf vernietigt.

Dit is bewezen door een natuurkundige wet zoals wetenschappers hebben ontdekt. De belangrijkste wet is de tweede wet van de thermodynamica. Daarin staat dat de entropie (wanorde) in een gesloten systeem zal toenemen tot het systeem de laagst mogelijke staat bereikt. In minder wetenschappelijke termen, stelt die wet:

Alle gesloten systemen zúllen zichzelf vernietigen

Vanwege hun lange geschiedenis zijn de gevallen wezens er absoluut van overtuigd dat zij superieur zijn aan menselijke wezens en dat zij daardoor niet naar ons hoeven te luisteren. In elke willekeurige samenleving zullen de gevallen wezens (vaak in meerdere levens) een elite proberen te vormen die de macht over de mensen heeft en daardoor speciale privileges bezit. De gevallen wezens proberen in principe de rest van ons als slaaf in te lijven die voor hen werkt om hen een bevoorrechte levensstijl te geven. Een typisch voorbeeld daarvan zijn de middeleeuwse samenlevingen, waarin de meerderheid van de mensen zich uit de naad werkte om de adel een heel comfortabele levensstijl te geven.

Zoals uitgelegd hebben de gevallen wezens zichzelf uitgesloten van de energiestroom die de schepping in stand houdt. Hun geest is dus een gesloten systeem. Wanneer de gevallen wezens zich op een planeet zoals de aarde bevinden, zullen ze proberen aan de macht te komen en zichzelf als elite te vestigen.

Zij zullen dan alle omstandigheden of ideeën benutten die zij in die tijd tot hun beschikking hebben, maar omdat zij in de dualiteit zijn, zullen de elitaire samenlevingen die zij scheppen, altijd een gesloten systeem zijn. Dit verklaart waarom zulke samenlevingen zichzelf onvermijdelijk zullen vernietigen of worden overwonnen door een vijand van buitenaf. Zij staan niet open voor inbreng van buitenaf, niet van de geascendeerde meesters in het spirituele rijk en ook niet van de mensen die hier op aarde zijn.

De voornaamste voorbeelden zijn het Romeinse Rijk en de Sovjet-Unie. Let erop dat de gevallen wezens geen scrupules hadden om een ideologie te gebruiken die de gelijkheid van alle mensen omarmde om een zeer elitair systeem in de Sovjet-Unie te creëren. Zij hadden ook geen scrupules om de egalitaire filosofie van Jezus te benutten om de elitaire samenlevingen in de middeleeuwen te creëren, waarin de katholieke kerk diende om de mensen onderdanig aan de adel te houden.

De enige manier om te ontkomen uit de val van deze gesloten, elitaire, zichzelf vernietigende samenlevingen is dat de mensen de verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en hun inherente vermogen om een beter perspectief van binnenuit, van de geascendeerde meesters, te ontvangen. Om een duurzame samenleving te scheppen, hebben wij een structuur nodig die geen gesloten systeem is, maar openstaat voor inbreng van de mensen beneden en de geascendeerde meesters boven.

Anders zullen we de gevallen wezens blijven toestaan om steeds meer onevenwichtige samenlevingen te vormen die zichzelf op steeds ‘spectaculairdere’ manieren zullen vernietigen. Hoewel dit het ons, hopelijk, steeds duidelijker zal maken dat het naar de gevallen wezens luisteren nog nooit heeft gewerkt, nu niet werkt en nooit zal werken, is het een harde manier om iets te leren. Het wordt hoog tijd om onze samenlevingen te verheffen boven die ‘Harde Leerschool’ en op een betere manier iets beginnen te leren.

Gevestigde en opkomende machtselites
De gevallen wezens proberen altijd een samenleving te vormen die door een kleine elite wordt geregeerd, misschien zelfs een enkele dictator. De reden dat zij er nooit in zijn geslaagd om een samenleving te vormen die wereldwijd de macht in handen heeft, is dat zij altijd verdeeld zijn in twee of meer tegenovergestelde groepen:

• Er is gewoonlijk één groep gevallen wezens die de macht over een bepaalde samenleving in handen heeft. Zij vormen de gevestigde elite.
• Er is een andere groep gevallen wezens die de macht wil overnemen van de gevestigde elite. Zij vormen de opkomende elite.

Veel van de conflicten die je in de geschiedenis tegenkomt, kun je alleen maar goed begrijpen wanneer je die voortdurende machtsstrijd tussen groepen gevallen wezens begrijpt. Een paar voorbeelden van de strijd tussen een opkomende elite en een gevestigde elite (vaak beide bestaande uit gevallen wezens) zijn:

• De koningen en de adel van Frankrijk vormden de gevestigde elite. Robespierre en de mensen om hem heen vormden de opkomende elite.
• De tsaar en de adel van Rusland vormde de gevestigde elite. Lenin en de Bolsjewieken vormden de opkomende elite.
• De keizer en de adel van China vormden de gevestigde elite. Mao Zedong en de communisten om hem heen vormden de opkomende elite.

De opkomende elite zal vaak proberen de macht over te nemen door de mensen zover te krijgen dat zij tegen de gevestigde elite in opstand komen. Dit gaat vaak relatief gemakkelijk, omdat de gevestigde elite vaak blind is voor het lijden van de mensen dat steeds extremer wordt.

De opkomende elite zal altijd beloven dat de mensen een betere samenleving krijgen, maar zoals elk voorbeeld hierboven bewijst, krijgen de mensen vaak met minder vrijheid en worden zelfs nog erger onderdrukt. De reden is dat de gevallen wezens in de opkomende elite weten dat zij de macht met geweld moeten overnemen en dit maakt hen paranoïde dat iemand anders hetzelfde bij hen kan doen.

Dit verklaart dat een nieuwe machtselite zodra die is gevormd, bereid is de mensen te onderdrukken en zelfs een aantal van hun eigen mensen te doden om aan de macht te blijven. Dit verklaart waarom Jozef Stalin bereid was om 21 miljoen mensen te doden om zijn macht te consolideren. Dit verklaart waarom Mao Zedong bereid was om 70 miljoen mensen te doden om aan de macht te komen en die te houden. Alléén gevallen wezens hebben die ongelimiteerde bereidheid om hun eigen mensen te doden. De reden is dat een gevallen wezen niet naar menselijke wezens kijkt als ‘zijn eigen mensen’. Wij zijn simpelweg werktuigen die, zonder hogere principes in ogenschouw te nemen, kunnen worden gedood.

Deze dynamiek kun je vergelijken met de Duitse filosoof Hegel die zei dat een these haar eigen antithese schept, en de strijd tussen die twee vormt een nieuwe synthese.

Een gevestigde machtselitegroep vormt een these. Door haar onderdrukkende aard (gevallen wezens proberen altijd aan de macht te komen, en dat betekent onderdrukking) vormt dit de antithese die een andere groep gevallen wezens aantrekt die de opkomende machtselite vormt.

De strijd tussen de twee groepen gevallen wezens leidt tot de omverwerping van de gevestigde elite, wat een synthese vormt. Maar omdat de nieuwe leiders ook gevallen wezens zijn, worden zij zelfs nog meer onderdrukkend dan de oude, wat een nieuwe antithese vormt. Dit trekt opnieuw een andere groep gevallen wezens aan of zelfs de gevallen wezens (die dan gereïncarneerd zijn) uit de oude gevestigde elite.

Die strijd leidt tot een nieuwe synthese, die vaak weer een antithese vormt. Deze strijd tussen groepen gevallen wezens kan tot in het oneindige doorgaan, of in ieder geval totdat wij, de mensen, de les leren en een beter vorm van leiderschap eisen. Dit vraagt dat wij de verantwoording voor onszelf en onze samenlevingen nemen, zodat wij de gevallen wezens niet meer laten bepalen hoe wij onszelf en onze vermogens zien.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens de geschiedenis hebben beïnvloed