De vier niveaus van onze wereld

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

Je kunt het kwaad niet begrijpen als je alleen naar de materiële wereld kijkt. Het is noodzakelijk om te erkennen dat wij niet in een wereld leven die in een staat van gescheidenheid bestaat, niet wordt beïnvloed door iets daarbuiten.

In werkelijkheid is de materiële wereld een deel van een energiecontinuüm en wat wij met onze fysieke zintuigen en materiële instrumenten kunnen opmerken, is slechts het topje van de ijsberg. Hoe waarschijnlijk is het dat je, als je alleen naar het topje van de ijsberg kijkt, begrijpt waarom die tegen de wind in naar het zuiden drijft?

Het materiële universum wordt gemaakt van energie die binnen een bepaald spectrum vibreert. Dit kun je vergelijken met de toonladder die je in octaven kunt verdelen. Er zijn geluiden die buiten die octaven vallen en die onze oren kunnen horen.

Afbeelding

De materiële wereld is het laagste octaaf (de laagste vibratie) van vier rijken of octaven in totaal. Dit zijn:

  • Het materiële of fysieke octaaf, dat wij met onze fysieke zintuigen en met wetenschappelijke instrumenten die van materie zijn gemaakt, kunnen opmerken. Net als onze zintuigen, hebben alle instrumenten een beperkte reikwijdte, waardoor een observatiehorizon ontstaat waar wij niet achter kunnen kijken.
  • Het volgende octaaf met een hogere vibratie dan het fysieke, is het emotionele. Op persoonlijk niveau correspondeert dat met ons emotionele ‘lichaam’.
  • Op één octaaf hoger dan het emotionele bevindt zich het mentale octaaf, dat correspondeert met het niveau van onze gedachten.
  • Het hoogste van de vier octaven is het identiteitsrijk, dat correspondeert met ons identiteitsgevoel.Wat voor wezens denken wij dat we zijn; wat denken wij dat we wel en niet kunnen?

Het belang van de vier octaven is dat het fysieke octaaf het laagste is, wat inhoudt dat je de meeste materiële fenomenen niet kunt verklaren als je alleen naar de materiële wereld kijkt. De wetenschap erkent oorzaak en gevolg, maar erkent niet dat je niet alle oorzaken in de materiële wereld kunt vinden.

Afbeelding

De meeste materiële fenomenen beginnen in het identiteitsrijk en worden daarna concreter gemaakt in het mentale rijk, krijgen momentum in het emotionele rijk en steken de grens over en worden materiële fenomenen die wij opmerken. Oorzaken beginnen meestal in de drie hogere octaven en daarom kunnen we het kwaad niet begrijpen als een puur materieel fenomeen.

Het kwaad is niet een zuiver materieel fenomeen. Denk eens na hoe het kwam dat Adolf Hitler de Holocaust in het leven kon roepen. Als je naar de stamboom van Hitler kijkt, kun je niemand vinden die zo slecht is als hij. Dus hoe kun je zijn gedrag dan verklaren als een genetische erfenis? Als je alleen naar zijn opvoeding kijkt, dan zie je dat veel mensen een veel moeilijker jeugd hebben gehad zonder massamoordenaar te worden.

Hitler heeft de Holocaust niet alleen om materiële redenen in het leven geroepen. Er was ook een emotionele component (die ervoor heeft gezorgd dat hij mensen haatte), een mentale component (waardoor hij een ideologie bedacht die genocide ‘rechtvaardigde’), maar het allerbelangrijkste was het identiteitsgevoel dat hij superieur was aan menselijke wezens. Dit demonstreert dat Hitler een gevallen wezen was.

Je kunt Hitler ook niet begrijpen zonder te erkennen dat hij niet alleen handelde. Hij werd bijna totaal beheerst door slechte wezens in het emotionele, mentale en identiteitsoctaaf. Zoals elders wordt uitgelegd, zijn er slechte wezens in alle vier octaven. Menselijke wezens kunnen slechte dingen doen, maar alleen wanneer zij in de macht van kwade wezens in de drie hogere octaven.

Het kwaad verklaren door alleen naar materiële oorzaken te kijken, lijkt op de getijden verklaren terwijl je alleen maar naar de zee kijkt.

Kennis van de vier octaven is ook belangrijk in verband met de uitleg over hoe de wereld werd geschapen. Er is een rijk boven de vier octaven, en daar bevinden de geascendeerde meesters zich.

Die geascendeerde meesters hebben onze wereld geschapen. Zij deden dit door als eerste een visie te vormen op het identiteitsniveau. Daarna maakten zij die visie concreter op het mentale niveau, gaven het momentum op het emotionele niveau en tot slot verlaagden ze die naar het fysieke vibratiespectrum.

Alles wat wij doen, wordt gedaan met energie die wij van het hogere rijk ontvangen, van ons hogere zelf. Die energie stroomt naar ons identiteits- mentale en emotionele ‘lichaam’ voordat het de vorm aanneemt van onze fysieke handelingen. Wanneer mensen slechte dingen doen, komt dat vaak omdat slechte wezens in de drie hogere octaven erin zijn geslaagd om de natuurlijke energiestroom door onze drie hogere lichamen te vervormen.

Het kwaad kan onze handelingen beheersen door middel van onze emoties, onze gedachten en ons identiteitsgevoel. Hoe ze dit doen, wordt in andere secties uitgelegd.

Volgende pagina: Niet-materiële slechte wezens