Het minste wat jij moet weten over het kwaad

Het allerminste wat jij moet weten, is dat het kwaad in het leven is geroepen door een actieve, agressieve kracht, die bestaat uit een specifiek type wezens. De gevallen wezens die achter deze kracht zitten, proberen jou en alle andere menselijke wezens te beïnvloeden. Zij proberen ook de samenleving te beïnvloeden en dat hebben zij de hele geschiedenis door gedaan.

Gevallen wezens hebben geen respect voor jou als individu en zij hebben geen respect voor de samenleving of de mensheid als geheel. Gevallen wezens hebben het overgrote deel veroorzaakt wat de meeste mensen als kwade fenomenen beschouwen, zelfs veel fenomenen die mensen gewoonlijk niet als het kwaad zien.

De algemene term waarop deze website verwijst naar de wezens die het kwaad in leven hebben geroepen, is:

gevallen wezens

De directe reden om deze terminologie te gebruiken, is dat die wezens zijn gevallen naar een lager bewustzijnsniveau, omdat zij zichzelf beschouwen als wezens die apart staan van alle andere zelfbewuste wezens en van hun bron. Zij zijn tot totaal egoïsme vervallen. Hoe dit is gebeurd, wordt uitgelegd in de sectie over de kosmische oorsprong van het kwaad.

De onderliggende oorzaak van het kwaad
De term ‘gevallen wezens’ is geschikt, omdat de onderliggende oorzaak gebrek aan bewustzijn is, te wijten aan de val naar een lagere bewustzijnsstaat. Dit gebrek aan bewustzijn heeft veel facetten, zoals zal worden blootgelegd op deze site. Het belangrijkste aspect dat men zich onbewust is van het kwaad, is een specifieke denkwijze, namelijk de dualiteit of het bewustzijn van gescheidenheid (het bewustzijn dat alles van elkaar gescheiden is).

Dit zal elders meer worden uitgelegd, maar de essentie is dat deze vorm van onbewustheid het basale feit over het leven verduistert. De wetenschap, de kwantumnatuurkunde, heeft door middel van onweerlegbare experimenten bewezen dat alles in het universum als één geheel met elkaar verbonden is:

Het basale feit over het leven is dat alle menselijke wezens met elkaar verbonden zijn.

De ultieme illusie die door het dualiteitsbewustzijn wordt geleverd, is dat wij gescheiden wezens zijn, en dat houdt in dat ik er niet door wordt beïnvloed, als ik jou benadeel.

Het grootste onbewuste ding, of om een populaire uitdrukking te gebruiken, het stomste wat je kunt doen, is jezelf benadelen. Een ander menselijk wezen benadelen, zal jou onvermijdelijk ook benadelen, maar de gevallen wezens ontkennen dit feit in alle toonaarden.

Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je veel voorbeelden van gevallen wezens die bereid waren om veel mensen te benadelen of te doden. Deze gevallen wezens geloofden allemaal dat zij anderen konden doden zonder zichzelf te benadelen, zonder dat het consequenties voor hen had. Dit is een heel hoog niveau van onbewustheid, maar dat belet hen niet om heel intelligent te zijn, veel kennis te bezitten en machtig te zijn.

Het kwaad en je ervan gewaar zijn
Onwetend zijn van gevallen wezens, bevrijdt je op geen enkele manier van hun invloed. Het ontkennen of negeren dat zulke wezens bestaan, maakt je alleen maar kwetsbaarder om door hen te worden beïnvloed.

De enige manier om aan de invloed van gevallen wezens te ontsnappen, is je bewustzijn verhogen. Je van hen gewaar zijn (individueel of collectief) is de basis voor alle vooruitgang die je op deze planeet ziet. Tegenwoordig hebben we een beter fundament om het kwaad beter dan ooit te begrijpen.

Wij moeten echter nog steeds verder kijken dan de GIN (Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal is) om het kwaad aan de kaak te stellen. Deze website zal je alles geven wat je nodig hebt om de oorsprong van het kwaad te begrijpen.

Veel mensen zijn bang voor het kwaad. Angst berust áltijd op onwetendheid. Zodra je begrijpt dat het kwaad een gebrek aan bewustzijn is, zul je ook weten dat jij je persoonlijk tegen het kwaad kunt beschermen en dat jij een bijdrage kunt leveren aan het verwijderen van het kwaad op aarde.

Gevallen wezens vormen een kracht die slechts tijdelijk bestaat. Het is heel goed mogelijk om het kwaad van de aarde te verwijderen en deze website zal uitleggen hoe je dat kunt doen.

Volgende pagina: Wat is het kwaad?