Hoe je weet of iets waar is

Gevallen wezens zijn grotendeels onherkenbaar gebleven op aarde, en de reden is dat zij de mensen heel goed om de tuin kunnen leiden, waardoor zij zichzelf kunnen verbergen. Zij gebruiken veel werktuigen om zich te kunnen verbergen, maar een van de machtigste is dat zij ons laten twijfelen aan iets wat wij vanbinnen weten.

De moderne samenleving wordt in principe gerund door experts die beweren dat zij een bepaald gezag hebben. Die experts vallen in twee categorieën: degenen die beweren dat zij het gezag hebben op grond van christelijke religie en de mensen die het gezag opeisen op grond van materialistische wetenschap. (of het wetenschappelijk materialisme, omdat wetenschap op zich niet inherent materialistisch is)

De boodschap die in ons werd geprogrammeerd als onderdeel van onze GIN (Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal is), is dat wij zelf niets kunnen weten. Wij hebben een soort expert nodig om ons te vertellen wat betrouwbaar is en wat wij moeten geloven. Die expert moet een bepaald gezag op de wereld hebben, omdat wij dat gezag niet zelf hebben.

Al die subtiele beweringen hebben maar één bedoeling, namelijk ons het zelfvertrouwen te ontnemen, zodat wij ons onderwerpen aan de gevallen wezens die ons altijd in hun macht proberen te krijgen. Er is geen andere verklaring voor, wat diverse gezaghebbers ook zeggen.

Onze intuïtieve vermogens
Het belangrijkste feit dat ons nooit is verteld over onszelf, is dat wij een ingebouwde vaardigheid bezitten om van binnenuit betrouwbare kennis te krijgen. Dit wordt meestal intuïtie genoemd.

De basis voor intuïtie is (zoals elders gedetailleerder wordt uitgelegd) dat wij onze geest vier niveaus heeft en dat de energiestroom van de hogere niveaus naar het fysieke niveau, de bewuste gedachten, stroomt. Die vier niveaus van de geest zijn:

  • De identiteitsgeest is de hoogste en bevat de manier waarop wij onszelf bekijken. Alle overtuigingen die zich daar bevinden, lijken op de lagere niveaus onomstotelijk.
  • In de mentale geest denken we, en gebruiken wij de lineaire, analytische geest. Alle overtuigingen of feiten die zich daar bevinden, zijn onomstotelijk voor de lagere niveaus.
  • Op het emotionele niveau hebben we bepaalde patronen die bepalen hoe wij reageren in praktische situaties.
  • Met de bewuste geest denken en voelen wij bewust. Voor veel mensen worden de activiteiten in de bewuste geest voor een groot deel bepaald door de patronen die zich in de drie hogere niveaus van onze geest bevinden.

Veel mensen kiezen niet bewust hun gedachten of gevoelens uit, omdat die het resultaat zijn van programma’s in de hogere lagen van onze geest. Dit is het voornaamste mechanisme dat gevallen wezens gebruiken om ons in hun macht te houden. De enige manier om ons van die controle te bevrijden, is de onderbewuste patronen naar het bewuste niveau halen en ze oplossen (meer hierover hier).

Ons van illusies bevrijden
Het belangrijke feit (dat wij nooit op school hebben geleerd) is dat de energie van hogere naar lagere niveaus door onze geest stroomt. De enige manier om de illusies los te laten die in onze vier lagen van onze geest zitten geprogrammeerd, is dat wij ons bewust moeten worden van wat er op het emotionele, mentale en identiteitsniveau gebeurt.

Gelukkig heeft onze geest de capaciteiten om die energiestroom terug te volgen naar haar bron. Daardoor kunnen wij de illusies blootleggen en veranderen op hogere niveaus, zodat wij ons ervan bewust kunnen worden dat wij onze gedachten, gevoelens en daden leren uitkiezen.

De meeste mensen zijn door de gevallen wezens gemanipuleerd om veel van hun hun aandacht te richten op het fysieke niveau. Sommige mensen zijn zich bewuster van hun emoties, terwijl anderen zich meer richten op het intellectuele of het geestelijke. Een paar mensen zijn zich bewust van hun identiteitslichaam en zelfs van hun hogere zelf, en deze mensen bezitten de sterkste intuïtie.

Intuïtie kun je uitleggen als het proces waarin jij je geest bevrijdt van je gerichtheid op het fysieke niveau. Gevallen wezens hebben op het fysieke niveau veel rookgordijnen opgetrokken, waardoor het voor ons erg moeilijk is om te zien dat hun bewering dat zij het gezag hebben, niet klopt.

Wanneer wij onze geest bevrijden van die gerichtheid op het fysieke en ons bewustzijn verhogen naar de hogere niveaus, krijgen we een ruimer perspectief. Door ons bewustzijn te verhogen naar het identiteitsniveau of nog verder omhoog, kunnen wij gemakkelijk zien dat een paar van de beweringen die op fysiek niveau worden gedaan, alleen maar rookgordijnen zijn. Dit is de enige manier om ons te bevrijden van de vele autoriteitsfiguren op aarde die beweren dat zij voor een groter goed werken, maar in feite in de macht zijn van gevallen wezens in de hogere octaven.

Je bewustzijn verhogen
Om intuïtie volledig te begrijpen, is het noodzakelijk dat wij ons ervan bewust zijn dat wij, menselijke wezens, de optie hebben om geleidelijk aan ons bewustzijnsniveau te verhogen. Wij kunnen onszelf systematisch verheffen boven de meest gebruikelijke staat op aarde, namelijk onze concentratie op onszelf, om ons als een gescheiden wezen te zien en te denken in dualistische termen van ‘ík tegen hen’.

Naarmate we geleidelijk aan ons bewustzijn verhogen, wordt onze intuïtie helderder. Het is daarom belangrijk om intuïtie níét te beschouwen als iets wat jou een absolute of onfeilbare waarheid verschaft. Het idee dat een waarheid op aarde absoluut of onfeilbaar kan zijn, is nog een vorm van bedrog dat de gevallen wezens hebben gecreëerd.

De aarde is een planeet met een heel laag niveau van collectief bewustzijn (zoals elders wordt uitgelegd), en dat is de reden dat er zoveel kwaad is hier. Daardoor is het onmogelijk om de absolute waarheid te kennen zolang wij nog hier geïncarneerd zijn.

Op dit moment heb je op een bepaald bewustzijnsniveau. Je intuïtie kan je de kennis verschaffen die iets verder gaat dan je huidige bewustzijnsniveau, maar niet al te ver, anders zou je die niet kunnen bevatten of accepteren.

Je bevrijden uit de invloed van gevallen wezens is geen kwestie van het vinden van een absolute waarheid of een onfeilbaar geloofssysteem – en póéf, je bent ogenblikkelijk vrij. Het is een levenslang proces waarin je geleidelijk aan je bewustzijnsniveau verhoogt tot je het soort bewustzijn bereikt waar Jezus, de Boeddha en andere spirituele mensen voorbeelden van hebben gegeven.

Weten of deze website waar is
Deze website zal je concepten geven, maar die zullen alleen van waarde zijn voor jou als zij worden bevestigd door je intuïtie. Wees je ervan bewust dat deze website je misschien concepten zal geven die moeilijk te bevatten zijn of te accepteren op je huidige bewustzijnsniveau. Maar als jij je bewustzijn verhoogt, zul je geleidelijk aan innerlijk de bevestiging krijgen dat de ideeën op deze site inderdaad de moeite waard zijn en waardevol.

Je bewustzijn verhogen, is de énige manier om aan de invloed van gevallen wezens te ontsnappen. Daarom hebben ze er alles aan gedaan wat in hun macht ligt en zullen dat blijven doen, om te voorkomen dat mensen een systematisch pad (h)erkennen dat van lagere naar hogere staten van bewustzijn leidt.

Het mystieke of spirituele pad heeft altijd op een bepaalde manier tot onze beschikking gestaan, maar het is nooit geaccepteerd door de gezaghebbers van welke samenleving ook. Tegenwoordig is dit pad veel duidelijker uitgelegd dan ooit tevoren in de geschiedenis die opgeschreven is. Je hebt nog nooit een betere kans gehad om dit pad te bewandelen.

Volgende pagina: Het minste wat je over het kwaad moet weten