De liefde van Saint Germain voor alle mensen

Geascendeerde Meester Saint Germain (2), 15 december 2007

Zie je mijn geliefden, ik heb jullie lief met onvoorwaardelijke liefde. Er zijn miljoenen mensen op deze planeet en ik spreek nu tegen allen: “Ik, Saint Germain, houd van elk van jullie. Jullie zijn van mij. Voor je naar dit leven kwam, heb je vrijwillig aangeboden om deel uit te maken van de Gouden Eeuw van Saint Germain in fysieke manifestatie brengen en ik weet dat dit de grootste liefde is van je wezen en juist de reden waarom je op dit specifieke moment naar de planeet bent afgedaald.”

En dus mijn geliefden, ik zie velen van jullie in jullie huidige bewustzijnsstaat en je huidige staat van leven. Ik zie dat sommige van jullie belast zijn door problemen. Maar ik zie dat anderen van jullie een bepaalde staat van tevredenheid en gemakzucht hebben gekregen, waardoor jullie denken dat je, per slot van rekening, spiritueel bent, je doet dit, je doet dat. Je zegt rozenkransen op, je doet decreten, je visualiseert, je handhaaft het evenwicht voor de planeet, je doet gebeden, jullie komen bijeen en bidden en zingen voor andere mensen. Je werkt bij deze of gene religie, of misschien ben je met de maatschappij bezig en doet wat humanitair of politiek werk, of je probeert op andere manieren de maatschappij te veranderen.

En ik zeg op geen enkele manier dat je niet iets positiefs doet, maar omdat ik onvoorwaardelijk van jullie houd, wil ik jullie zeggen dat je nog steeds niet voldoet aan je hoogste potentieel – dat je in samenwerking met mij hebt gedefinieerd voor je bent geïncarneerd. Je hebt het potentieel om Meer te zijn en dat Meer in de fysieke wereld tot uitdrukking te brengen, daardoor Meer van de Gouden Eeuw te brengen.

En dus spreek ik speciaal tegen degenen onder jullie die tevreden zijn over hun leven en hun spirituele vooruitgang. Ik, Saint Germain, wens niet dat je na afloop van deze incarnatie bij mij komt en zegt: “Oh Saint Germain, ik heb een geweldige tijd op aarde gehad. Ik heb ervan genoten om dit te doen, ik heb ervan genoten om dat te doen!” En dan nadat je jouw enthousiasme tot uitdrukking hebt gebracht, moet je onder ogen zien waar we allemaal naar moeten kijken na de incarnatie, het levensoverzicht waarin we kalm en duidelijk vergelijken of we in feite hebben gedaan wat in ons goddelijke plan en als ons hoogste potentieel werd gedefinieerd. En ik heb liever niet dat jullie tevredenheid en jullie enthousiasme wordt vervangen door het sombere besef dat je maar een klein percentage hebt vervuld van je ware potentieel.

Mijn geliefden, omdat ik onvoorwaardelijk van jullie houd, wil ik dat je AL je potentieel vervult. Want mijn geliefden, loop niet in de val door te denken dat je goddelijke plan een of ander vergezocht doel heeft gedefinieerd dat je pet te boven gaat en te ver gaat. Nee mijn geliefden, wanneer je jouw goddelijke plan definieert, ben je verblind door de illusies van de dualiteit. En daarom zie je heel realistisch wat je potentieel is, of liever het potentieel van wat God door jou heen kan doen. Dus denk niet dat wanneer jij je goddelijke plan creëert, je een of ander Utopisch ideaal definieert waar je niet aan kunt voldoen. Nee, je kijkt heel realistisch naar wie je bent, waar je zit in je spirituele volwassenheid en dan bepaal je wat echt je realistische potentieel is als je beslist om alles te zijn wat je kunt zijn.

En dus waar ik je hier aan kom herinneren, is dat veel van jullie nog niet besloten hebben om alles te zijn wat je kunt zijn. Je hebt jezelf tevreden laten zijn met wie je op dit moment bent. Opnieuw, ik zeg niet dat jullie slechte mensen zijn, ik zeg niet dat jullie ongelijk hebben. Ik zeg gewoon vanuit mijn liefde voor jullie – die niet verblind wordt door allemaal voorwaarden – ik weet dat jullie meer kunnen zijn, en ik weet dat dit is wat jullie willen.

En daardoor ben ik, door mijn liefde voor jullie, liever nu op dit moment wat strenger tegen jullie, nu je nog bent geïncarneerd en het potentieel hebt om aan je hoogste potentieel te voldoen, in plaats van de teleurstelling te zien wanneer het te laat is en de cycli zijn veranderd en je niet meer in een lichaam zit.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.