God accepteert je zoals je bent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 mei 2007

Jullie Schepper, jullie God, accepteert jou onvoorwaardelijk zoals jij nu op dit moment bent. En er zijn twee betekenissen voor deze uitspraak. Want zou het duidelijk moeten zijn, gezien de kennis die jullie hebben – en ik besef natuurlijk dat de meeste mensen op de wereld deze leringen niet kennen of ze niet accepteren, maar jullie die deze leringen wel accepteren, jullie kunnen begrijpen dat je werd geschapen uit een groter spiritueel wezen dat uit een zelfs nog groter spiritueel wezen voortkwam en die keten van zijn gaat helemaal terug naar de Schepper.

Misschien heb jij je deze lering nog niet helemaal geïnternaliseerd en geaccepteerd. Maar jullie kunnen hem wel begrijpen – in ieder geval op intellectueel niveau – en daarom kun je ook begrijpen dat wanneer jij uit het eigen Wezen van de Schepper werd geschapen, God de Schepper zichzelf heus wel accepteert. En God de Schepper accepteert dat een deel van zijn Wezen op jou is overgegaan. En dus zou jij in staat moeten zijn te begrijpen en accepteren dat God dat deel van jouw Wezen onvoorwaardelijk accepteert dat echt een individualisatie van de Schepper is.

Maar ik wil jullie graag een diepere lering te geven, waarvan ik weet dat het van jullie vraagt dat jullie je geest en hart oprekken en op jullie emoties te letten en de reactie in jouw innerlijk opmerkt. En dus vraag ik jullie, terwijl ik deze woorden spreek, om op jouw reactie, jouw gedachten, jouw gevoelens – de voorwaarden die in jou opkomen – te letten. Want ik moet zeggen dat veel van jullie vandaag naar jullie zelf kijken en dan zeggen: “Ik kan begrijpen dat God mijn Godvlam accepteert, mijn IK BEN Aanwezigheid accepteert, mijn goddelijke individualiteit, maar ik ben echt in een lagere bewustzijnsstaat. Ik heb een ego in het leven geroepen. Ik heb voorwaarden geaccepteerd. Ik heb misschien psychische problemen. Ik heb bepaalde dingen in mijn leven gedaan. En hoe kan God dit allemaal accepteren? Dus hoe kan God die persoonlijkheid in de buitenwereld, dit identiteitsgevoel in de buitenwereld, dat ik op deze wereld heb geschapen, accepteren?”

Maar zie je mijn geliefden, de waarheid is dat God jou accepteert zoals jij op dit moment bent. En God accepteert jou onvoorwaardelijk. Let op jullie reacties. Let op hoe jouw ego worstelt met deze uitspraak en met redenen aankomt waarom dit niet zo kan zijn. “Want als God mij accepteert zoals ik op dit moment ben, waarom moet ik dan door dit zware pad heen van penitentie doen en vergeving van zonden krijgen en gered worden door een externe verlosser?”

De waarheid is dat het pad dat jij moet doorlopen, het pad is dat jij hebt gevormd door de voorwaarden die jij hebt geaccepteerd. Afhankelijk van welke voorwaarden en hoeveel jij hebt geaccepteerd, is er een pad dat ieder van jullie volgt. Maar dit is de essentiële sleutel die maar zo weinig mensen hebben begrepen: Het pad dat jij moet volgen om je te kwalificeren voor je vrijheid voldoet NIET aan de uiterlijke voorwaarden die jij bent gaan accepteren. Het pad is dat je die voorwaarden loslaat!!! In gaan zien dat die niet echt bestaan, dat dit illusies zijn, dat het dualistische illusies zijn die door de kromme geest zijn bedacht, door de gevallen bewustzijnsstaat, door het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit.

Veel van jullie hebben je dit al gerealiseerd, omdat jullie dit in je eigen leven hebben ervaren, dat je door een periode van zoeken of depressie of moeilijkheden in de buitenwereld bent heengegaan, alleen maar om op het punt te komen dat je het opgaf, je het losliet, toen je zei: “Ik hoef deze overtuiging niet meer. Ik hoef deze plaatsvervangende boetedoening niet meer. Ik hoef mij geen zondaar te voelen.”

Begrijpen jullie de essentiële eigenschap waardoor je denkt dat jij om gered te worden aan een voorwaarde in de buitenwereld moet voldoen? En er dus je hele leven naar streeft een goed katholiek te zijn, of een goede moslim, of een goede hindoe, of een goede new age persoon, of wat je ook maar denkt dat het uiterlijke pad behelst. En toch is het alternatief dat jij je realiseert dat het echte pad, het innerlijke pad, is dat jij de voorwaarden die binnenin jou zitten, loslaat in plaats van te proberen aan die voorwaarden in de buitenwereld te voldoen, die alleen jouw aandacht maar afleiden van het koninkrijk van God dat binnenin jou is door jou te laten denken dat jij een of ander koninkrijk in de buitenwereld moet ingaan, dat jij een verlosser van buitenaf nodig hebt, of een kerk in de buitenwereld, of aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld moet voldoen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.