Jezus wil alleen maar dat de mensen Gods liefde voelen

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Ik ben inderdaad de geascendeerde Jezus Christus. Ik kom deze dag bij jullie met gemengd gevoelens van vreugde en verdriet. Dit is niet het menselijke verdriet dat jullie kennen. Maar ik wil graag dat jullie je realiseren dat zelfs een geascendeerd wezen iets kan voelen dat vergelijkbaar is met verdriet, wanneer hij ziet dat de mensen op aarde onnodig lijden, omdat ze de boodschap niet begrijpen die hen zou bevrijden van al het lijden. Die boodschap staat juist in ieder aspect van mijn leven geschreven.

Ik voel iets van verdriet bij iedere kerst, omdat ik zie dat hoewel de mensen samenkomen in de geest van vrijgevigheid, dit alleen is om mijn geboorte te vieren, mijn komst naar deze wereld. Maar was mijn komst naar deze wereld het belangrijkste deel van mijn leven? Nee, dat was niet zo.

En vooral niet wanneer mensen mijn geboorte vieren met uitgebreide rituelen en overtuigingen die de afstand tussen hen en mij nog groter lijken te maken, alsof ik zo ver boven hen sta, omdat ik onder zulke wonderbaarlijke omstandigheden geboren werd. Wanneer jullie die verhalen horen – dat ik geboren zou zijn uit een maagd, dat er een ster, een fysieke ster, verscheen boven de plaats waar ik geboren werd en dat er drie wijzen uit het Oosten kwamen om mijn komst op deze wereld te begroeten, dan krijgen jullie natuurlijk het gevoel dat jullie niet belangrijk zijn vergeleken met mij. Maar mijn geliefde harten, denken jullie nu echt dat ik wil dat jullie je zo voelen?

Nee ik, Jezus, heb alleen maar de wens dat jullie het voldongen feit voelen en accepteren dat God jullie liefheeft met diezelfde oneindige en onvoorwaardelijke Liefde waarmee hij mij liefheeft. Er zijn heel veel mensen op aarde die naar mijn leven kijken en mij ver boven hen zien staan. Maar heb ik niet bij veel gelegenheden mijn eenzijn met al het leven verklaard? En ik kwam waarachtig als de onbaatzuchtige dienaar van het leven die op geen enkele manier wenste dat hij boven anderen verheven werd, maar alleen graag ál het leven wilde verheffen.

Bad ik daarom niet tot mijn Vader en zei ik dat ik, als ik zou worden verheven, alle mensen tot mij zou trekken? (Joh. 12:32) Begrijpen jullie mijn geliefden, dat ik niet tot God bad om mij boven anderen te verheffen. Ik bad omdat ik mij realiseerde dat ik het Christuspotentieel had en de potentie om de wegwijzer te zijn voor het Vissentijdperk. En daarom wilde ik dat potentieel waarmaken, niet vanwege egoïstische redenen, niet om de mensen naar mij op te laten kijken, maar opdat ik zou kunnen dienen als instrument om al het leven te verheffen, om alle mensen naar de liefde en de vreugde te verheffen die waarachtig het koninkrijk van God is opdat zij konden begrijpen dat de Vader hen met het grootste genoegen het koninkrijk geeft.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.