Het wordt tijd dat de Vrouwen in Polen zeggen: “Genoeg is genoeg!”

ONDERWERPEN: Gelijkheid voor de vrouwen in Polen – De vervolging van vrouwen begon met de gevallen wezens – Hoe krijgen de vrouwen in Polen gelijkheid? – De vrouwen moeten ‘STOP!’ zeggen – Moeder Maria was geen passieve vrouw – Er moet iets veranderen in Europa – Moeder Maria’s liefde voor Polen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 oktober 2011 – Rijdend in een auto door West-Polen

IK BEN Moeder Maria en IK BEN hier om licht in deze natie Polen te verankeren. Dit is natuurlijk een natie die mij na aan het hart ligt; niet alleen omdat heel veel mensen in Polen nog eerbied voor mij in mijn rol als moeder van Jezus hebben, maar ook omdat Polen een belangrijke Moedervlam voor het werelddeel Europa in stand houdt.

Wanneer je naar de geschiedenis van de Poolse natie kijkt, kun je zien hoe Polen is binnengevallen en bezet door legers uit zo goed als elke richting. Vanuit het noorden door de Zweden, uit het westen door de Duitsers, uit het oosten door de Russen en zo voort en ga zo maar door, door de eeuwen heen. Maar denk toch eens wat dieper na en zie wat dit feitelijk betekent.

Want hebben wij niet gezegd dat het Moederelement heeft beloofd om van zichzelf bewuste wezens met vrije wil hun bewustzijn te laten uitvergroten, zodat de Moeder terug zal projecteren wat van zichzelf bewuste wezens daar op projecteren – om hun bewustzijnsstaat zichtbaarder te maken, zodat ze eindelijk besluiten om die te transcenderen. En kun je dan ook niet zien dat het Poolse volk door de geschiedenis heen toestond dat hun land van alle kanten door legers werd binnengevallen. Ze waren bereid om veel moeilijke tijden, veel vervolgingen, te ondergaan en dit is natuurlijk het bewijs van de diepgaande en ingewikkelde Moedervlam, die door het Poolse volk wordt meegedragen.

Gelijkheid voor de vrouwen in Polen
Dit is natuurlijk het potentieel dat het Poolse volk de komende decennia kan uitvergroten, zowel in Europa als geheel, maar ook in de streek van de Baltische landen die wij nu geprobeerd hebben uit te tekenen met deze ring van Vuur die we rondom de Oostzee leggen.

Maar ik moet toch zeggen dat er nog een paar hobbels moeten worden genomen, voordat de Poolse natie en het Poolse volk haar rechtmatige plaats in de familie van naties kan innemen en haar volledige potentieel uitvergroten. In de allereerste plaats moet de Poolse natie erkennen dat Polen momenteel nog lang niet die gelijkheid van seksen heeft gemanifesteerd die je in de meeste andere naties in Europa en rondom de Oostzee ziet. Vrouwen worden in Polen nog steeds op een bijna geïnstitutionaliseerde manier onderdrukt.

Om het Poolse volk deze impuls te laten transcenderen – van vrouwen niet beschermen of hen onderdrukken en hen geen stem te geven bij belangrijke beslissingen in de samenleving – moet men herkennen waar dit door komt. En het komt natuurlijk door het recente verleden, door de Sovjet-Unie, omdat je duidelijk het sovjetmerkteken van het communisme ziet, net zoals trouwens de meeste andere merktekens van het communisme, om vrouwen op een systematische manier te onderdrukken.

Vrouwen werden als tweederangs burgers beschouwd, zij moesten het werk doen, maar zich voor de rest stilhouden, wanneer de belangrijke mannen de belangrijke beslissingen moesten nemen. Beseffen jullie dat toen Gorbatsjov zijn vrouw uitnodigde voor officiële reizen en functies, het bijna een schok was in het Oostblok. Dit zou degenen die in het Westen opgegroeid zijn wat vergelijkingsmateriaal kunnen geven, die eraan gewend zijn om vrouwen in belangrijkere rollen te zien. En dan zou de Poolse natie wat vergelijkingsmateriaal kunnen krijgen van hoe zij nog steeds niet willen dat vrouwen een deel van de maatschappij zijn met dezelfde rechten als mannen.

De vervolging van vrouwen begon bij de gevallen wezens
Maar je moet natuurlijk ook erkennen dat in het langere verleden – en zeker ook in het recente verleden en het heden – de echte factor die voor de onderdrukking van vrouwen heeft gezorgd, natuurlijk de katholieke kerk is.

Want heel erg weinig instituties op aarde hebben zo lang vrouwen vervolgd, vrouwen genegeerd, vrouwen onderdrukt en vrouwen uitgesloten van het priesterschap. Zelfs vrouwen uitgesloten om met priesters te trouwen om zo in ieder geval nog enige invloed te laten hebben op het spirituele leven van de natie in plaats van passief in de kerk te zitten of passief het werk te doen dat geen verband houdt met de echte, belangrijke kerkfuncties die altijd door mannen worden uitgevoerd.

Begrijpen jullie niet dat dit vele, vele eeuwen heeft geduurd? Het gaat terug tot het Romeinse Rijk, waarin men duidelijk vrouwen vervolgde en onderdrukte. Maar het gaat zelfs nog verder terug in de joodse religie en het Oude Testament. En als je bereid bent om hier echt naar te kijken, zie je dat dit inderdaad bijna in het Oude Testament geschreven staat, vooral het boek Genesis, omdat de man natuurlijk Eva de schuld voor de zondeval geeft en daardoor ook aan alle vrouwen. Dit werd vooral uitgesproken na de katholieke uitvinding van het concept de oorspronkelijke zonde die er natuurlijk oorspronkelijk nooit was, zelfs in het Oude Testament niet, en zeker niet in de oorspronkelijke leringen van Jezus.

En dan moet je, als je zelfs nog verder teruggaat, erkennen dat Genesis gedeeltelijk is geschreven door de gevallen wezens, die het Moederelement hebben naar beneden te halen sinds ze besloten tegen de Vader en de Geest te rebelleren. Ze besloten dat zij, omdat ze de Geest niet in bedwang konden houden, in elk geval de materie, het Moederelement, zouden proberen onder de duim te houden. En ze hebben dit op vele subtiele manieren gedaan door te proberen vrouwen en het vrouwelijke element, zelfs het concept moederschap, af te kraken.

Wanneer je herkent hoe diep, hoe subtiel en hoe stokoud de vervolging van vrouwen echt is, kun je ook zien dat er veel werk moet gebeuren om dat te overwinnen. En dit betekent in praktische bewoordingen dat Polen om de vervolging van vrouwen te overwinnen – zelfs ronduit het misbruik van vrouwen, zoals als het verkopen van vrouwen voor prostitutie – Polen bereid moet zijn om de katholieke kerk en haar invloed op de Poolse maatschappij, aan een onderzoek te onderwerpen.

Hoe krijgen de vrouwen in Polen gelijkheid?
Want men moet erkennen dat de vervolging van vrouwen, de discriminatie van vrouwen, werd geïnstitutionaliseerd in de katholieke tijd, al voor de sovjetbezetting. Maar het verminderde helemaal niet tijdens de sovjetperiode, in feite werd het op een bepaalde manier bijna versterkt, omdat toen zowel degenen die religieus zijn en degenen die niet religieus zijn, werden geprogrammeerd om vrouwen naar beneden te halen. En tot wie moeten de vrouwen van Polen zich wenden om gelijke rechten en gelijke vertegenwoordiging in de maatschappij te krijgen?

Ze zullen zich inderdaad wenden tot degenen die in Polen zijn geïncarneerd, zowel mannen als vrouwen, om juist de omslag van het communisme en katholicisme naar een universelere vorm van spiritualiteit tot stand te brengen, de natuurlijke of ingebouwde spiritualiteit waar wij al een poosje over spreken. Dit is het potentieel, want er zijn veel mensen specifiek in Polen geïncarneerd om die omslag in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen en zo die omslag in de maatschappij tot stand te brengen die tot de erkenning van het simpele feit leidt dat Polen, net als ieder ander land, pas aan haar hoogste potentieel kan voldoen, als vrouwen gelijke rechten krijgen en gelijke vertegenwoordiging bij de beslissingen over de maatschappij. Men kan vrouwen niet systematisch uitsluiten als een maatschappij evenwichtige beslissingen moet nemen.

Want wanneer je naar de geschiedenis van Europa kijkt, zie je natuurlijk hoe het mannelijke ego zijn oorlogszuchtige neigingen heeft uitvergroot, wanneer hij niet wordt ingeperkt door de evenwicht brengende vrouwelijke polariteit. En dan zie je ook dat Polen een hernieuwd evenwicht moet vinden als Polen die fase van deurmat zijn voor de binnenvallende legers en bezetters, wil transcenderen.

En dit evenwicht houdt niet in dat het mannelijke element net zo agressief in Polen wordt als in de omringende landen. Het betekent dat Polen een nieuw evenwicht moet vinden. Maar mannen kunnen dat niet alleen vinden. Alleen als zowel mannen als vrouwen bijeenkomen en beseffen dat ze alleen samen de polariteit kunnen vormen die evenwicht in de natie en ook in het gezin brengt. Want die verandering moet natuurlijk bij het gezin beginnen. En hoewel dit al in bepaalde mate gebeurt, kan ik je ervan verzekeren dat er grote behoefte is dat het Poolse volk in familiezaken wordt opgeleid en hoe je een succesvol gezin leidt dat de oude patronen van een door mannen gedomineerd gezin transcendeert.

De vrouwen moeten ‘STOP!’ zeggen
En dus opnieuw, waar kan die verandering vandaan komen? Enkel van de vrouwen die het initiatief nemen en daarna ook contact maken met de mannen die in vorige levens deze bewustzijnsstaat al hebben getranscendeerd. Maar hoewel er toch veel van die mannen in Polen zijn geïncarneerd, moeten ze op de vrouwen wachten om echt het initiatief te nemen. Want zoals je in andere naties zag en zelfs al een beetje in Polen, moeten de vrouwen hiervoor opkomen en meer gelijkheid eisen voor een maatschappij die richting opgaat.

En dus is het licht dat ik uitgeef, en de Vlam die ik zal verankeren, natuurlijk de vlam van vrouwen die beseffen dat zij, hoewel ze in een vrouwelijk lichaam geïncarneerd zijn, wel een onsterfelijke geest zijn die boven de menselijke seksualiteit staat. En daardoor heb je natuurlijk het recht om je mening te geven, terwijl jullie een vrouwelijk lichaam bezitten en het mannelijke ego uit te dagen dat er aan dit eeuwenoude en millennia oude neerhalen van vrouwen een eind moet komen en wel NU.

Pas wanneer die vastberadenheid groeit en in de chakra’s opstijgt van een cruciaal aantal vrouwen in Polen, zullen de mannen bevrijd worden om de omslag waarop zij eigenlijk hopen en wachten, te omarmen maar die zij niet alleen tot stand kunnen brengen. Want hoe vaak zie je geen wederzijds afhankelijke relatie, omdat de misbruiker en het slachtoffer gevangenzitten in een spiraal die de misbruiker zeker niet kan doorbreken – en het slachtoffer in veel gevallen ook niet. Maar in dit geval is het noodzakelijk dat het slachtoffer – de vrouwen – wel opstaan en zeggen: “Genoeg is genoeg, we eisen betere omstandigheden, meer erkenning, een betere vertegenwoordiging in de Poolse maatschappij.”

Moeder Maria was geen passieve vrouw
Wanneer je bedenkt dat de vele vrouwen in Polen devotie voor mij voelen als de Moeder van Jezus, moet het voor jullie mogelijk zijn die omslag te maken en te beseffen dat ik niet de typisch passieve huisvrouw was die tot de ideale huisvrouw die je in vele naties ziet, werd opgevoed. Ik was geen passieve moeder voor Jezus.

Want Jezus was, zoals ik wel eens gezegd heb, een lastig kind. En hij moest weten dat er zelfs voor een kind met een bepaald Christustalent een grens was. En het was, natuurlijk, mijn rol in het gezin om die rol op me te nemen die misschien de rol van de man lijkt. Maar dat wil niet zeggen dat Jozef die rol ook niet vervuld heeft, maar het was juist mijn rol als vrouw die tegenwicht moest bieden aan de persoon die een beetje Christusverworvenheid had, maar de neiging had te denken dat hij alles wist en dat niets ter wereld hem hoefde te corrigeren.

Want dat is natuurlijk de positie van vele mensen met spirituele talenten. En daarom zie je dat sommigen steeds egoïstischer en egocentrischer worden en dat hun missie daardoor mislukt. En ik was vastbesloten om te doen wat in mijn macht lag, zodat de missie van Jezus niet zou mislukken door gebrek aan ouderlijke discipline en een goede voorbeeld. En ik kan je ervan verzekeren dat er tijden waren dat het hard tegen hard ging en ik al mijn Christusverworvenheden bij elkaar moest rapen om mijn standpunt in te nemen en te zeggen: “Nee, je gaat niet over deze grens heen.”

En dit is natuurlijk het potentieel dat iedereen die in het algemeen de Goddelijke Moeder, en Moeder Maria in het bijzonder, toegewijd is, heeft. En daarom plaats ik die gedachtevorm in het collectieve bewustzijn van Polen dat vrouwen een absoluut en onwrikbaar standpunt innemen: niet uit boosheid maar door echte vastberadenheid. De vastberadenheid die zegt: “Ik ga niet aan de kant voor iets wat minder is dan de zuiverheid van de Christusvisie.”

Want hoewel de materie, en het Moederelement, had beloofd om alles uit te vergroten wat eraan wordt opgelegd, komt er een moment dat die van zichzelf bewuste wezens die in de materie incarneren natuurlijk het recht hebben om hun mening te geven en te zeggen: “Dit is de grens, ga er niet overheen! Of je haalt je de toorn van Kali, de toorn van de Goddelijke Moeder, op de hals.” Wat niets van doen heeft met menselijke boosheid, maar natuurlijk met de absolute vastberadenheid dat als je over die grens gaat, de Goddelijke Moeder je dan ter plekke reflecteert wat je uitzendt en dan zonder verzachtende factor. Zodat je de totale oogst binnenhaalt van je eigen projecties en niet de genade ontvangt die gewoonlijk door het oponthoud in de tijd of de reductie in intensiteit ontstaat die je in staat stelt bepaalde dingen te doen en dat ook nog te overleven.

Want ik kan je ervan verzekeren dat er vele vormen van karma zijn, die er gewoonlijk ogenblikkelijk voor zorgen dat de overtreder vernietigt, als er geen vertragende factor was. En die vertragende factor is niet onvermijdelijk, maar is echt verbonden met de vrije wil van degenen die het slachtoffer zijn van het misbruik. Want hoewel je belooft dat je toestaat dat sommigen jou misbruiken om hun bewustzijnsstaat uit te vergroten, komt er ook een moment dat je moet gaan staan en zeggen dat het nu genoeg is en jij moet veranderen.

Er moet iets veranderen in Europa
Dit is natuurlijk het potentieel dat het Poolse volk heeft, om te gaan staan – je standpunt in te nemen en te zeggen dat er bepaalde dingen in Europa moeten veranderen, zodat de oude patronen zich niet kunnen blijven herhalen. En daardoor heeft het Poolse volk een belangrijk potentieel om te helpen om permanente, een stabielere vrede, tot stand te brengen.

Want herkennen jullie niet dat er dingen broeien bij de grote buurman in het oosten? Die nog steeds de ambitie heeft om een imperium op te bouwen en de herverkiezing dichterbij komt van een president die met het idee flirt dat hij bijna net als de keizers van vroeger onbeperkte macht heeft of zou moeten hebben. En dus moet Europa duidelijk maken dat als deze ambities een bepaalde grens overgaan, er ogenblikkelijk vergelding zal volgen. Niet zozeer met militaire macht, maar met de simpele vastberadenheid dat dit niet getolereerd wordt en dat dit duidelijk wordt uitgesproken.

En dus heb ik hier de vlam van de vastberadenheid van de Goddelijke Moeder verankerd om het misbruik van haar kinderen te stoppen. En het is natuurlijk een vlam die als die geaccepteerd en belichaamd wordt door een voldoende aantal mensen in Polen, significante invloed op de toekomst van deze natie kan hebben. Want wij, geascendeerde meesters, willen Rusland, die ook aan de Oostzee grenst, niet graag vernederen, straffen of uitsluiten.

Maar ik moet zeggen dat als Rusland haar rol al gelijke in deze streek rondom de Oostzee wil vinden er dan een heel drastische omslag in het collectieve bewustzijn moet komen, waardoor Rusland gaat beseffen dat haar agressieve verleden voorgoed voorbij is. En de enig realistische manier om vooruit te komen, is door samenwerking op gelijke voorwaarden en geen samenwerking op onze voorwaarden. En dan zul je zien dat Polen hier een stem in heeft, zoals je trouwens zag dat de Poolse arbeiders met de ‘Solidariteitsbeweging’ (‘Solidarność’) de eerste echte uitdaging tegen de Sovjet-Unie organiseerden en haar bijna krankzinnige gepreoccupeerdheid met macht en dacht dat die overal mee kon wegkomen.

Nu, de arbeiders op de scheepswerven in Polen hebben getoond dat de Sovjet-Unie niet met alles kon wegkomen. En daarom waren er mensen in de Sovjet-Unie die het teken aan de wand zagen en beseften dat deze omslag had plaatsgevonden en dat de oude manier van doen voorbij was. En dit was, natuurlijk, een grote factor bij de uiteindelijke omslag die voor de historische gebeurtenissen in de eindjaren 1980 en beginjaren 1990 heeft gezorgd.

We kunnen rustig zeggen dat als de Solidariteitsbeweging er niet was geweest, de Sovjet-Unie niet zo snel opgeheven zou zijn. Hoewel we ook rustig kunnen zeggen dat wat er ook in die tijd wel of niet gebeurd is, de Sovjet-Unie in haar oorspronkelijke vorm, tegenwoordig niet meer had bestaan. Want andere gebeurtenissen waren zeker in potentie aanwezig die, óf tot de – vrijwillige – opheffing van de Sovjet-Unie hadden geleid, óf de totale vernietiging ervan, hetzij door een economische instorting of een oorlog van een magnitude die je in het recente geheugen van de mensheid nog nooit eerder hebt gezien.

Moeder Maria’s liefde voor Polen
En ook al denk je misschien dat ik vastberaden of streng klink, dat komt natuurlijk gewoon omdat ik door de dichtheid heen wil snijden, zodat degenen van het Poolse volk die openstaan voor mijn Onbevlekte Hart, bevrijd kunnen worden, zodat zij de Liefde kunnen voelen die ik voor hen en hun natie heb.

De Liefde die ik voel, is natuurlijk de liefde van de Moeder. Die is onvoorwaardelijk. Maar hoe kun je onvoorwaardelijke liefde ontvangen, zolang jullie geest zich op voorwaarden richten? Want jullie hebben het zo druk met aan die voorwaarden voldoen die je in je geest hebt gevormd, dat je nooit even een moment stilvalt en alleen maar de liefde voelt die ik ieder moment naar jullie uitstraal.

En na de storm wordt het stil, na de vastberadenheid komt de stilte. En als je naar je hart gaat, niet alleen nu, maar de komende tijd, en jij je gewoon op mij concentreert door stil te zijn – en alle voorwaarden probeert te transcenderen die je misschien in je relatie tot mij hebt – nu dan zou je zeker in staat kunnen zijn om een glimp van die onvoorwaardelijke liefde op te vangen, de volmaakte liefde die alle angst uitbant.

De angst die uit het bewustzijn ontstaat dat voorwaarden stelt en zegt dat je eraan moet voldoen voor je het waard bent om Gods liefde te ontvangen. Als dit waar was, dan zou God een voorwaardelijk wezen zijn. En natuurlijk kan God geen voorwaardelijk wezen zijn, want als hij een voorwaardelijk wezen was, dan zou hij de valse God zijn die door de gevallen wezens is gevormd als de tegenovergestelde polariteit van de duistere God, de duivel of Satan, die zij ook hebben gevormd om de kinderen van licht in verwarring te brengen met hun slangachtige logica.

Het licht is dus verankerd, de lering is uitgebracht en ik ben natuurlijk blij en gelukkig om deze uitgave in de Poolse natie te doen, terwijl mijn boodschapper met een snelheid die jou je nek kost door het Poolse landschap rijdt. Want wij van de Geest, houden ervan om ons snel te bewegen, want we weten hoe snel het menselijke ego voorwaarden op ons projecteert. Zodat de mensen stilstaan en naar de voorwaardelijke beelden kijken en die aanbidden in plaats van de ware Geest die zich eeuwig voortbeweegt, eeuwig transcendeert.

En IK BEN Maria, de Moeder. Maar toch BEN IK eeuwig Maria het MEER, want ik ben nu al meer dan toen ik aan deze uitgave begon. En voor je ook maar kunt bedenken hoe deze uitgave jou beïnvloed heeft, zal ik nog meer zijn. En daardoor kun je beter deze uitgave niet gebruiken om gesneden beelden van mij te maken, want ik dat geval verlies jij de synchroniciteit met mijn eeuwig bewegende Geest.