2016

De Angst voor de Toekomst aanwakkeren of transcenderen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2016

ONDERWERPEN: Je kunt niet echt gelukkig zijn in de dualiteit – Bij het menselijke geluk zit angst voor de toekomst ingebouwd – Waarom de mensen het gevoel hadden dat 2016 een moeillijk jaar was – De realiteit vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters bekijken – De gedachtevorm voor het jaar 2017 – Wat voor nut hebben negatieve voorspellingen? – Voorspellingen als excuus om Christusschap uit te stellen – Men zoekt de waarheid om vooropgezette ideeën te bevestigen – Je geest en hart openen om een hogere waarheid te ontvangen – Bang zijn voor de toekomst en progressieve openbaringen – De noodzaak dat meer mensen het evenwicht in de komende jaren bewaren – Overal ter wereld kunnen en zullen in 2017 zaken aan het licht worden gebracht – Conferenties van de geascendeerde meesters in 2017 – De uitdagingen voor de volgende drie jaar – Slagen voor de initiaties van 2017

 

De nooit veranderende en altijd in beweging zijnde Boeddha
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 4 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Vastzitten in het verleden of de toekomst – Van het moment genieten – Een referentiekader – Geen oordelen in de kinderlijke geest – Liever observeren dan oordelen – Geen mening over andere mensen hebben – De meeste menselijke interacties hebben hetzelfde patroon – Jij bent een tijdloos wezen – Jouw reactieve patroon bepaalt jouw toekomst – De nooit veranderende en altijd in beweging zijnde Boeddha – Er bestaat geen staat van geen-zelf

 

Het Geheim om een Gouden Eeuw te manifesteren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Elke groep heeft zijn eigen energetische last – Een nieuwe generatie zal de Gouden Eeuw opbouwen – Waarom ben ik in deze cultuur geïncarneerd? –  Een cultureel vooroordeel op de geascendeerde meesters overbrengen – Je bewust zijn van een creatief proces – De Gouden Eeuw is geen last – Vrede sluiten met het Moederrijk – Vrede sluiten met je goddelijke plan – Vrede sluiten met het spirituele pad – De sleutel om door te gaan na moeilijke situaties – Al spelend op weg gaan naar de Gouden Eeuw

 

Het Fanatisme dat de Gouden Eeuw blokkeert
Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Waarom naties verdeeld zijn – Superioriteit als reden om iemand te doden – Polarisatie van de maatschappij – Fanatisme doet het instinct om niet iemand te doden, teniet – Fanatisme en ontkenning – Het verlangen om fanatisme te overwinnen – Het oordeel over bepaalde gevallen wezens

 

De Overleving van de aardigste, niet de sterkste
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Corruptie komt van de gevallen wezens – Hoe je corruptie met wortel en al uittrekt – Zakenconglomeraties in Korea – Zakelijke hervormingen in Korea – Een breder perspectief op corruptie – Een hiërarchie van gevallen wezens die de maatschappij besturen – Gevallen wezens in Korea – Een nieuw type van zakendoen – Gebreken in de evolutietheorie – Het communisme en kapitalisme zijn niet natuurlijk of onvermijdelijk – Van de overleving van de sterkste naar voorspoed voor de aardigste

 

Heilige Geometrie in de Aziatische Landen
Geascendeerde Meester Jezus Christus, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Het valse christendom in Azië – Het oordeel van Christus over het valse christendom – Mensen die persoonlijk het Christusschap hebben verworven, zullen de Gouden Eeuw brengen – De moed om het gezag te betwijfelen – Wanneer iedereen erbij wint – De idealen van de mensen gebruiken om te groeien – Een gemeenschap zonder machtsmisbruik – Het vermogen van het Aziatische volk om de maatschappij te organiseren – Heilige geometrie in meerdere dimensies – De heilige geometrie die de lineaire geest ontstijgt – Een samenleving die is georganiseerd voor de ziel – Het overvloedige leven is een creatief leven – Hoe Christus naties evalueert

 

Het potentieel van een Gouden Eeuw voor Zuid-Korea
Geascendeerde Meester Saint Germain, 2 juli 2016 – Seoel, Zuid-Korea

ONDERWERPEN: Zuid-Korea zit in de beginfase van de Gouden Eeuw – Het verlangen naar een ordentelijke samenleving – De gevallen wezens hebben de mensen gemanipuleerd om een rol te accepteren – Ontevredenheid over het leven – Wrok van binnen – Potentiële conflicten in Aziatische naties – Conflicten tussen jongeren en ouderen –  Het individu heeft inherente waarde – Jeugdwerkloosheid – Noch het communisme noch het onbegrensde kapitalisme – Een nieuwe aanpak van de economie – Je gezicht niet verliezen – Het risico lopen van mislukking overstijgen

 

De Veranderingen die er moeten komen in de manier van denken in Azië
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Compenseren dat jij jezelf niet accepteert – De segmentering van Aziatische samenlevingen – De houding ten aanzien van vrouwen in Azië – Het individu niet op waarde schatten – De houding van de samenleving ten opzichte van het individu veranderen – De bedoeling van Korea – De gevallen wezens kennen geen loyaliteit – Het onderwijs voor de Gouden Eeuw – Het potentieel tot innovatie in Korea – Het beeld van de Boeddha moet veranderen

 

Het Tijdperk van Gedachteloosheid loopt ten einde
Geascendeerde Meester Shiva, 2 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Medescheppen met onze drie hogere lichamen – Uit jouw schepping stappen – Hoe demonen worden geschapen – Jouw eigen familieleden doden – De mensen in Noord-Korea wekken – De nationale demon van Noord-Korea vernietigen – Noord-Korea is een wereldwijd probleem – Zuid-Korea zuiveren

 

In de Geest van een Dictator kijken
Geascendeerde Meester Padma Sambahava, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Menselijk en gevallen bewustzijn – Inzicht krijgen in gevallen wezens – De illusie van perfectie – Op jezelf gericht zijn – Proberen te bewijzen dat God ongelijk heeft – Dictators hebben maar weinig persoonlijke macht – De angst om ongelijk te krijgen – Een dictator moet iemand de schuld kunnen geven – Zou een dictator kunnen veranderen? – Een ontwikkeling die op China lijkt – Een omslag in de internationale gemeenschap

 

Geen oorlog meer op het Schiereiland Korea
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: individualiteit en een-zijn – Wat de gevallen wezens niet in hun macht kunnen hebben – Geen oorlog meer in Korea

 

De Verhoudingen in Korea veranderen
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

 ONDERWERPEN: Je kunt het verleden niet veranderen – Is er ruimte voor groei in het boeddhisme? – Je kunt alleen iets in het nu veranderen – Het leven heeft geen eindresultaat – Het leven is een voortgaand proces – De aarde kan het universum niet veranderen – Het isolationisme in Korea – Noord-Korea is niet het probleem – Hoe Zuid-Korea verandering teweeg kan brengen – De waarde van vergeving inzien – De verandering moet in Zuid-Korea beginnen – Het verlangen om te straffen overwinnen – Meer openheid met Noord-Korea – Het risico van een atoomoorlog – Tegenstand uit Japan, de V.S. En China – Alleen licht kan Korea veranderen

 

Korea wordt eerder herenigd dan je denkt
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: De denkwijze veranderen om individualiteit op waarde te schatten – Waarom geascendeerde meesters deel uitmaken van de Gouden Eeuw – Waarom niet één regering op de hele wereld – De Gouden Eeuw wordt niet gecentraliseerd – Je overjas uittrekken – Waarom zijn jullie in Zuid-Korea geïncarneerd? – Het potentieel om  Noord-Korea te veranderen – Voor Aartsengel Michaël is niets onmogelijk

 

Jouw spirituele Gaven ontdekken
Geascendeerde meester Moeder Maria, 26 juni 2016

ONDERWERPEN: De essentiële verandering op het spirituele pad – Hoe je spirituele gaven moet bekijken – Jouw gave ontdekken – Wat is een spirituele gave? – Menselijke ambities en valse gaven – Jouw gaven vermenigvuldigen – Hoe wij iets kunnen doen – Geven zonder iets terug te krijgen – Nooit alleen zijn

 

Je kunt met ons communiceren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 april 2016 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

 

De initiaties van 2016
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 januari 2016

 

Vrede door je waarneming te accelereren
Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 5 januari 2016

ONDERWERPEN: Beide dualistische polariteiten bestaan niet echt – Vrede sluiten is een prioriteit in 2016 – Hoe het veranderen van ervaringen jouw identiteitsgevoel beïnvloedt – Buiten het normale waarnemingsapparaat om kijken – Verder kijken dan de logica dat er verschillen zijn – In het duister tasten over wat een mystieke ervaring betekent – Mensen onderrichten die op een ander bewustzijnsniveau zitten – Het doel van spirituele leringen – Meer respect voor de vrije wil – Laat de wens om bevestigd te worden los – Het evenwicht in het hele komende jaar bewaren – Belangrijke prestaties in 2015 – Het opzetten van organisaties in het Aquariustijdperk – De gedachtevorm voor 2016

Dutch – Nederlands