Onderzoek alle Structuren en Waarnemingen die jou niet ongestoord van jouw Relatie tot God en andere Mensen laten genieten

ONDERWERPEN: De Rivier van Leven is Vreugde! – Jouw relatie tot je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid – Maatstaven in de buitenwereld houden de stroom tegen – Het materiële leven om jou heen toont hoe je bewustzijn eruit ziet – Alle relaties die je hebt, zijn relaties tot God – Wees bereid om jouw waarnemingen in relaties op te geven – De betekenis van symbolen die in de buitenwereld verloren is gegaan – Meditatie om je weer met jouw ware identiteit contact te laten maken

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 15 juni 2010 – Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Helen Michaels.
Gegeven na het dictaat van Master MORE.

Ik, Maria, kom dus een verhandeling in het centrum en hart van Vilnius geven boven op de Gediminastoren. Ik kom het Omega-aspect van dezelfde verhandeling geven, waar Master MORE aan is begonnen. Het was natuurlijk geen toeval dat deze boodschapper naar het centrum van Vilnius werd gezonden, dicht bij het centrum van Europa, om de open deur te zijn voor het licht dat wij rechtstreeks in het bewustzijn van het volk van Litouwen willen verankeren.

De weg van de kathedraal naar de top van Gediminasheuvel is rotsachtig, met oneffen stenen en dus is naar boven klimmen niet echt een gemakkelijke klus. In veel gevallen lijkt het Pad naar Eenzijn een rotsachtige weg, of in ieder geval niet een erg aangename ervaring, voor de spirituele zoekers die nog maar net aan het pad beginnen. Het spirituele pad opgaan die naar een hoger bewustzijnsniveau leidt, zou inderdaad niet een aangename ervaring kunnen lijken, als je deze ervaring alleen vanuit een materialistische hoek bekijkt, vanuit jouw huidige mentale kader.

Het symbool van de rotsachtige weg geldt voor veel spirituele mensen die in de voormalige sovjetrepublieken zijn geïncarneerd. Voor het niet geascendeerde bewustzijn betekent het spirituele pad opgaan constant pogingen ondernemen om de aantrekkingskracht van het massabewustzijn en de gemakken van het materiële leven, te overwinnen. Dat vergt natuurlijk een vastberaden wil en verlangen – tot de spirituele zoeker op een dag de spanning vanuit zijn materialistische kijk op het leven kan opgeven – de structuren van het koninkrijk in de buitenwereld – en geleidelijk weer contact maken met de identiteit als spiritueel wezen die in staat is om contact te maken met de vreugde die het is om deel van de Rivier van Leven uit te maken. Je kunt wel begrijpen dat zolang de stroom van de Rivier van Leven nog niet erkend en geïntegreerd is op het materiële vlak, dan is de poging om de illusies van je ego door te prikken – zelfs met spirituele hulpmiddelen – zwaar werk met schijnbaar geen tastbare beloning in de buitenwereld.

De Rivier van Leven is Vreugde!
Wat er er dan voor nodig om de Stroom van de Rivier van Leven weer op gang te brengen? Wanneer kun je de ervaring van een ‘rotsachtige weg’ in een aangenamere levenservaring omzetten? Zoals Master MORE heeft gezegd, moet je een vastberaden wil hebben en de concentratie om het koninkrijk van God binnenin jou te scheppen. En dat koninkrijk van God kan natuurlijk alleen maar volledig geboren worden wanneer er een stroom is, de overgave en transcendentie van alles wat jou in de weg staat.

De Rivier van Leven is de vreugde om jouw WARE zelf tot uitdrukking te brengen, de vreugde om jouw dagelijkse beperkingen te transcenderen en je weer verbonden met een hoger bewustzijn te voelen – dit is de beloning als je een spiritueel leven leidt. Het kan in het begin een moeilijke weg lijken – vanaf de buitenkant. Maar vanuit je innerlijke invalshoek komt er een moment waarop je inderdaad alles opgeeft en de materiële omstandigheden opgeeft en transcendeert en irrelevant worden – in spiralen omhoog gaan, jouw bewustzijn transcenderen, de vreugde voelen dat je alles op het materiële vlak transcendeert dat wordt bepaald door de omstandigheden die je op planeet aarde hebt.

Deze plek in het hart van Vilnius is om diverse redenen significant. In de eerste plaats, zoals Master MORE zei, had Hertog Gediminas een droom over een huilende wolf, die hij natuurlijk interpreteerde – volgens het beschikbare orakel – als dat hij een stad moest stichten die de Litouwse natie moest verenigen en verbinden, de stammen in een hogere vorm van gemeenschap te laten samenleven. Aan die visie heeft de hertog voldaan.

De tweede reden waarom deze plek significant is, is omdat in het hart van de de plek waar de stad Vilnius op werd gebouwd, twee rivieren bij elkaar komen, die symbool staan voor het eenzijn van de geest met de materie – de goddelijke verbintenis tussen de Vader-Moeder in de Rivier van Leven.

Dat aspect kon hertog Gediminas niet begrijpen. Hij kon niet snappen dat de groei van één samenleving alleen kan plaatsvinden wanneer de gemeenschap alle aardse normen transcendeert en één met God wordt – en dat eenzijn met God brengt ook de man-vrouw relatie op een ander niveau. Hoe kun je dit hogere niveau in relaties bereiken, mijn geliefden?

Jouw relatie tot je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid
Elke relatie begint met jouw relatie tot je IK BEN – of beter de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN – Aanwezigheid. De IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid is het creatieve Vaderaspect dat zich wil uitbreiden en zijn goddelijkheid op deze wereld tot uitdrukking wil brengen door de tempel van de Bewuste Jij – die de open deur is op planeet aarde. De incarnatie op planeet aarde is het Moederaspect dat altijd één is met het Vaderaspect – de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die zijn bewustzijn als de Bewuste Jij concentreert om één met de materie te worden.

Als dat het geval is, wordt de Bewuste Jij de open deur die al het licht dat de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid hier tot uitdrukking wil brengen. Het ware eenzijn van de Vader-Moederaspecten van het Goddelijke individu is het fundament waarop je man-vrouwrelaties kunt opbouwen. Voor een man en vrouw op aarde samen één kunnen worden, moeten zij in de eerste plaats dit eenzijn met hun ware goddelijke uitdrukkingsvormen en hun IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid vormen.

Kijk eens naar de wereldgeschiedenis of kijk eens om je heen naar de maatschappij van tegenwoordig, en zie eens hoeveel mensen aan een relatie beginnen in de verwachting dat hun partner aan bepaalde eisen en voorwaarden moet voldoen – en dan denken dat het succes van de relatie wordt gegarandeerd. Dat is nu juist de grootste illusie die mensen gebruiken om het feit te vergoelijken dat zij, in de eerste plaats, eigenlijk de noodzaak om één te worden met hun eigen goddelijke Vaderpolariteit nog nog niet hebben toegegeven. Dus gaan zij op zoek naar de ontbrekende ‘goddelijke vader’ op deze wereld, op basis van hun ego. Dan projecteren ze de verwachting van hun ego op hun partner zonder eigenlijk zelf in de spiegel te kijken en te denken: “Kan er iets zijn wat ik aan mijzelf moet doen in plaats van het mijn partner kwalijk nemen dat hij niet aan mijn verwachtingen voldoet?”

De plek die hertog Gediminas in zijn droom zag, was het kruispunt van de twee rivieren, Neris en Vilna. Neris staat symbool voor het Vaderaspect – een brede, wijder wordende, snel stromende rivier – terwijl Vilna lijkt op het verenigende Moederaspect van goddelijke liefde dat zich met de Neris mengt en één met de Vader wordt – waardoor de beide rivieren meer worden door deze onbaatzuchtige verbintenis. Het symbool dat je hier in het hart van Litouwen ziet – door fysieke rivieren uitvergroot – symboliseert de hogere eenheid van de Vader-Moeder die in het Gouden Eeuwbewustzijn moet gebeuren en eigenlijk al lang geleden had moeten gebeuren. Maar dat werd door vele aspecten van het gevallen bewustzijn vervormd, zoals in Rusland al is gezegd.

Mediteer nu eens op de waterstroom in de rivier en bedenk eens hoe rivieren ontstaan. Het water vindt van nature haar weg naar de zee of de oceaan en wordt er één mee. Wat gebeurt er als je een soort dam of structuur maakt die de stroom dan de rivier tegenhoudt? Je kunt de stroom een beetje tegenhouden of verminderen, om dat te doen moet je veel kracht of heel sterk materiaal gebruiken. En hoe sterk het materiaal ook is, de natuurlijke stroom van het water slaagt erin om nieuwe openingen in de dam te maken en dan moet je steeds meer materiaal gebruiken om hetzelfde effect te krijgen of de stroom tegen te houden.

De Rivier van Leven kan alleen maar vrij stromen wanneer er geen dam voor de stroom ligt, geen van tevoren vastgestelde structuur voor hoe de stroom moet lopen. Alleen dan kan de stroom in de vorm van een 8 stromen tussen de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN en de vier lagere lichamen. Dan wordt het individu een vertegenwoordiger van Gods licht en de individuele uitdrukking daarvan.

Maatstaven in de buitenwereld houden de stroom tegen
Bedenk eens wat er dan gebeurt, wanneer je alle van tevoren vastgestelde structuren, wat je wel en niet moet doen, voor de goddelijke stroom legt? Bedenk eens hoeveel maatstaven en criteria de monotheïstische religies aan het massabewustzijn van de mensheid hebben toegevoegd! Iedere keer dat jij een paar van die maatstaven accepteert – de de katholieke kerk of een andere aardse gezagsdrager aan jouw geest heeft toegevoegd vanaf jouw kindertijd – jij diezelfde maatstaf ook voor jouw relatie tot je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid maakt.

Het is net of je tegen jouw hogere Aanwezigheid zegt: “Je mag ongehinderd stromen, als jij in deze structuur past die ik hier voor jou heb gevormd.” Dan moet je diezelfde structuur op alle andere relaties die je tegenkomt op aarde, toepassen. Begrijpen jullie dat de mensheid al die structuren en maatstaven door het gevallen bewustzijn kreeg opgedrongen, die ze gebruikt om het schisma te vormen dat de Vader-Moedereenheid blokkeert? Hoe kan de Rivier van Leven ooit ongehinderd stromen, wanneer er diverse sterke structuren liggen, die door de geest van het ego en de gevallen wezens zijn opgebouwd, die bepalen hoe de Heilige Geest moet stromen?

Elke structuur die in de maatschappij op planeet aarde bestaat, moet worden onderzocht en wanneer de illusie is herkend, moet die worden verworpen. Alle vooraf vastgestelde structuren moeten in het begin van de Gouden Eeuw worden onderzocht, zodat de mensen opnieuw kunnen nadenken over hun aanpak en de vooraf gebouwde maatstaven en voorwaarden die zij op relaties toepassen.

Tegenwoordig is het bewustzijn van de mensen veel hoger en onder de spirituele mensen bestaat het bewustzijn al dat de man-vrouw eenheid een heilige eenheid is. Deze eenheid kan functioneren omdat beide partners bereid zijn hun structuren te onderzoeken, de structuren die hen niet volledig van de stroom van de Rivier van Leven in zichzelf en hun partner laten genieten.

Geliefde Elohim Astrea heeft een prachtig decreet waarin staat: “Accelereer naar zuiverheid”, zodat al het leven meer kan worden. Ik wil jullie natuurlijk vragen om na te denken over de gedachtevorm ‘naar zuiverheid accelereren’, want wat is de bedoeling van het leven in de materiële wereld? Al het leven in de materiële wereld te verheffen – constant het leven te verheffen! Dat zie je bij de rivieren Nerus en Vilna, omdat Vilna haar water rechtstreeks in de Neris laat stromen en Neris dan nog sneller gaat stromen na die verbinding en de stroom die nooit stil staat nog breder wordt. De ware betekenis van de man-vrouweenheid is dat zij de transcenderende stroom vormen die nooit stil staat, gezien vanuit een hogere invalshoek.

Het materiële leven om jou heen toont hoe je bewustzijn eruit ziet
In de eerste plaats lijkt het alsof dit maar een symbool is – één worden en zich verenigen vanuit een hogere invalshoek – maar wat betekent het eigenlijk op innerlijk niveau? Het hele materiële leven is het gevolg van bewustzijn, het resultaat van bewuste beslissingen en bewuste handelingen die mensen elke dag uitvergroten. En dat bewuste uitvergroten, die bewuste stroom van beelden naar het materiële vlak, vormt de omstandigheden die jij om jou heen ziet. De beelden die in de materie worden uitvergroot, kunnen natuurlijk slechts net zo hoog zijn als het bewustzijn van de mensen die de beelden uitzenden.

Wat is de bedoeling van het leven op planeet aarde en met een partner leven? Is dat niet dat je het hele materiële leven op een hoger potentieel brengt? Als twee mensen met hun IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid en met elkaar verenigd zijn – vanuit het perspectief dat zij niet verwachten dat hun partner aan hun voorwaarden voldoet, maar de gelegenheid volledig waarderen dat zij samen het leven medescheppen – dan kan het partnerschap en het leven dat zij beide scheppen, in spiralen omhoog gaan. Dit is een vorm van hogere eenheid, die constant transcendeert naar hogere zuiverheid, omdat de verbintenis niet in spiralen omhoog kan gaan als er geen zuiverheid is.

Wat is zuiverheid? Het is onvoorwaardelijke liefde die al het leven probeert te verheffen, die constant al het leven naar een hoger niveau transformeert, die creatieve oplossingen bedenkt, die vreugdevolle uitdrukkingsvormen vindt, dagelijks, elk uur en de hele tijd, zonder ooit te stoppen. Zuiverheid is een straal die je pas volledig kunt ontsluiten en in de materie tot uitdrukking brengen als je een enigszins vrije stroom van de Rivier van Leven hebt vanaf je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Zuiverheid kan niet volledig tot uitdrukking worden gebracht wanneer de op het ego gebaseerde geest nog steeds het belangrijkste deel van het leven van het individu bestuurt, omdat de belangrijkste eigenschap van Zuiverheid constante zelftranscendentie is en al het leven proberen te verheffen in plaats van de hele tijd bezig te zijn met jezelf. Het is de open deur die constant de Goddelijke Vader naar het eenzijn met de Goddelijke Moeder laat stromen en die door deze eenheid alle materiële structuren en beperkingen transcendeert.

Alle relaties die jij hebt, zijn relaties tot God
Wanneer je vanuit een hogere invalshoek naar relaties en eenzijn kijkt, zijn alle relaties die jij hebt, relaties tot God. Je kunt gewoon geen relatie met iemand anders onderhouden als jij de relatie tot jouw goddelijke Aanwezigheid daarvan scheidt of de goddelijke Aanwezigheid of spirituele groei van je partner. Zelfs wanneer je denkt dat jij gewoon een relatie hebt met die persoon, omdat jij je tot die persoon voelt aangetrokken, maar om een bepaalde reden denkt dat hij/zij niet spiritueel is en jouw spirituele mening niet deelt in die relatie – en jij niet bijzonder de spiralen omhoog voelt gaan – zelfs dan kan de relatie nog een heel waardevolle leerervaring zijn.

Je hebt precies de goede partner naar je toe gemagnetiseerd, met wie jij jouw eigen en jouw partners psychische problemen kunt uitwerken. In veel gevallen heb je misschien wel het gevoel dat het niet een ‘spirituele’ relatie is, maar wanneer je beter in de spiegel kijkt, begrijp je dat elke leerervaring die je ontvangt met een partner een spirituele ervaring is, omdat die jou helpt iets in te zien en helpt bij jouw groei. Ware groei gebeurt niet door iedere zondag naar de kerk te gaan of wanneer je beleefd en aardig tegen de buren doet. Ware groei kan alleen maar plaatshebben, wanneer jij echt jouw leven leidt en de resultaten van jouw eigen beslissingen en bewustzijn ervaart.

De ware kerk, de ware hemel, is Gods koninkrijk binnenin jou. En hoe weet je dat je naar dat koninkrijk op weg bent? Observeer en bekijk het materiële vlak, de omstandigheden en relaties om jou heen. En vraag je dan eens af wat dit leven in de buitenwereld eigenlijk naar jou reflecteert? Vergroot het de eenheid en zuiverheid in transcendentie? Vergroot het jouw streven om al het leven te verheffen? Of vergroot jouw leven de situaties waar jij niet naar wilt kijken?

Ik, de Goddelijke Moeder zeg nu dat ik met grote vreugde deze verhandeling in het hart van Vilnius geef en het symbolisme van het eenzijn en de eenheid van de Vader-Moeder door die rivieren kan uitleggen, omdat de ene rivier zich verbindt met de andere rivier en daardoor meer wordt. Is dat niet een duidelijk symbool voor jullie, die toont dat het hele leven naar eenheid en de zuiverheid van eenzijn kan worden getranscendeerd?

Laat ik jullie herinneren aan het dictaat van Elohim Astrea over creativiteit. Nu, je weet dat creativiteit aan de basischakra begint, de moederchakra, die nieuw leven geboren laat worden door zich met de Vader te verenigen – die de energie van de basis naar de andere chakra’s optilt met de gezuiverde vreugde en de uitdrukkingsvorm van Gods licht en de Heilige Geest op het materiële vlak. Voel hoe die stroom meer wordt wanneer die gezuiverd is, verheven wordt als een opwaartse spiraal.

De Rivier van Leven op het materiële vlak staat nooit stil, zoals de mensen geneigd zijn te denken. De gedachtevorm projecteren dat het leven stilstaat en dat jij door jouw positie op het materiële vlak te behouden – hetzij in je werk, of een mooi huis – weer een illusie en een structuur is die je voor de Rivier van Leven hebt opgebouwd. Op het materiële vlak is het niet de bedoeling dat er iets stilstaat, maar alleen maar transcenderen en meer worden.

Wees bereid om jouw waarnemingen in relaties op te geven
Bestudeer dit idee van de twee rivieren, de stroom van de Moeder, en de stroom van de Vader, en hoe die zich samenvoegen. Dat is heel goed mogelijk, wanneer zij beiden hun aparte waarnemingen over het leven in totale zuiverheid en transparantie opgeven. Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat je er niet omheen kunt! De goddelijke vereniging komt alleen tot stand wanneer zowel de man als de vrouw hun waarneming van het leven, van elkaar en alle materiële omstandigheden willen onderzoeken. Anders worden alle filters die zij voor hun IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid hebben opgebouwd ook filters en structuren in hun relatie. Het materiële leven is een spiegel die jouw bewustzijn en beslissingen uitvergroten en daardoor ook de beslissingen uitvergroten die je niet wilt nemen of die je wilt uitstellen om het gemak van jouw huidige leven te houden.

Er kan alleen maar een hogere maatschappij geboren worden wanneer de oudere vormen worden onderzochte en de mensen dan al hun oude structuren beginnen af te breken die de geboorte van een nieuwe samenleving en de kijk op hogere levensvormen inperken. Daarom veranker ik, Moeder Maria, mijn aanwezigheid hier op dit middelpunt van de Gediminastoren, bovenop deze heuvel. En mijn liefde verjaagt natuurlijk de illusies en de spirituele structuren die geen betekenis en doel meer hebben. En ik verwelkom alle mensen hartelijk in mijn hart die de heuvel van spirituele eenwording en eenzijn willen beklimmen, die de nieuwe toren moet worden – de toren van spirituele eenwording en eenzijn, maar alle mensen die hier komen en bereid zijn om contact met mij te maken kunnen de Aanwezigheid in mijn Onbevlekte Hart die voelen.

De betekenis van symbolen die in de buitenwereld verloren is gegaan
De eenwording van de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheden is het ware eenzijn en door dat eenzijn ontstaat er opnieuw contact met de rest. Wij, in het geascendeerde rijk, willen nu – aan het begin van de Gouden Eeuw – heel erg graag dat alle mensen weer contact met hun ware goddelijke polariteiten maken. Er zijn veel mensen, veel oprechte spirituele zoekers in Litouwen, in de voormalige sovjetrepublieken, zijn ernaar op zoek en willen graag iets vinden dat hoger is dan de zuiver materiële kijk op het leven. Zij hebben het gevoel dat er meer in het leven is dan de gebruikelijke aanpak. Zij willen graag en verlangen naar een betere en helderder kijk op het leven, maar zij missen het inzicht dat het leven dat rondom hen wordt uitvergroot, precies dezelfde vibratie en energie heeft als die zij uitzenden naar de kosmische spiegel. Dus moet je eerst jouw huidige waarnemingen en structuren onderzoeken voor de Rivier van Leven ongehinderd door jou heen kan stromen.

Jullie beseffen natuurlijk wel dat als je de symbolen in de buitenwereld vormt – zoals je gezinnen vormt, huizen bouwt of iets in je leven waarvan je gelooft dat het enigszins permanent is – dat allemaal niet aan jouw innerlijk verlangens tegemoet komt. Zonder het contact met jouw goddelijke zelf, kun je geen vrede of tevredenheid krijgen, hoeveel symbolen en structuren je ook maakt. Veel van jullie beseffen al hoe de symbolen in de buitenwereld hun betekenis in jullie leven hebben verloren. En jullie verlangen er eigenlijk naar om je te bevrijden van de beperkte identiteit die jij in het materiële rijk hebt opgebouwd.

Aan het begin van de Gouden Eeuw zijn wij, in het geascendeerde rijk, natuurlijk dankbaar dat wij de kans krijgen om veel boodschappers te hebben die zich afstemmen op hun missie, op aarde rondlopen op verschillende geografische punten en bereid zij de open deur te zijn en het licht in die fysieke centra te verankeren.

Meditatie om je weer met jouw ware identiteit contact te maken
Ik, Moeder Maria geef jullie een meditatie om één te worden met mijn hart voor je gaat slapen of na je dagelijkse beslommeringen. Concentreer je een paar minuten op je hart met jouw IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Vergeet de identiteit die je in dit leven hebt opgebouwd, als man of vrouw, als echtgenoot of echtgenote, of als vertegenwoordiger van een bepaald beroep in de maatschappij. Vergeet al die identiteiten en maak opnieuw contact met de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid.

Door samen te smelten met de sfeer van zuiver bewustzijn ben je in staat om weer contact te maken met jouw ware potentieel en jouw goddelijke plan. Voel hoe jouw IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid zich tot uitdrukking wil brengen en door het materiële leven heen stromen zonder ooit stil te staan en vreugdevol jouw goddelijkheid door de Rivier van Leven tot uitdrukking te brengen. Nadat je dit hebt gevoeld, moedig ik je aan om je op mijn hart te richten, één met mij te worden zoals ik één met jou ben. Voel mijn Aanwezigheid om je heen en probeer je van alle beperkende omstandigheden en structuren die je misschien voelt, af te sluiten. Vraag hulp van je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters, zodat wij jou de beperkende omstandigheden en structuren kunnen tonen die de grenzen en structuren in jouw geest hebben opgebouwd, de structuren die de Rivier van Leven niet ongehinderd laat stromen. En weet dan dat wij er altijd zijn om degenen te helpen die daar om vragen.