Waarom kunnen de mensen zo moeilijk hun Christuspotentieel accepteren?

ONDERWERPEN: druk van buitenaf door verkeerde leraren – innerlijke druk van jouw ego – mensen willen niet graag veranderen – volg een geleidelijk pad – voor je angsten weglopen – bang voor Christus – je kunt niet met de dualistische geest de dualistische geest overwinnen – slechts de onvoorwaardelijke liefde van God verteert angst – de caleidoscoop van de geest – liefde stroomt op een natuurlijke manier, dus reinig je geest van obstakels – goddelijke liefde is niet blind – Jezus is niet een goed-gevoel meester geef nergens een oordeel over en tolereer niet alles – spirituele blindheid

Vraag: Geliefde Jezus, waarom is het zo moeilijk voor de spirituele mensen op deze wereld om te accepteren dat ze de Christus zijn? Het lijkt mij dat angst de onderliggende oorzaak is, en die angst is de erfenis van de gevallen engelen uit het Vissentijdperk. Hoe kunnen we genoeg liefhebben om die angst te overwinnen die onze Overwinning in de weg staat? Hoe weten wij of we dit obstakel hebben, als het zich op heel veel subtiele manieren kan manifesteren? Bestaat er een meetlat die we kunnen gebruiken om ons te laten weten of wij het slachtoffer van deze Planetaire treuzelaar van angst uit het Vissentijdperk zijn? Tenzij we in staat zijn om deze energie te zien en die door volmaakte liefde te vervangen, bestaat er geen kans dat wij de Christus worden. Geef ons alsjeblieft de sleutel tot onze vrijheid.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me jouw vragen één voor één beantwoorden.

Vraag: Waarom is het zo moeilijk voor de spirituele mensen op deze wereld om te accepteren dat ze de Christus zijn?

Dit is moeilijk om twee redenen:
Druk van buitenaf die wordt opgewekt door de valse profeten op deze wereld. Dit zijn de profeten die een cultus van afgoderij rondom de persoon Jezus Christus hebben opgebouwd door te zeggen dat hij de enige zoon van God was en daarom de enige die Christusschap zou kunnen manifesteren. Deze valse profeten hebben een immense kracht opgebouwd, een immens beest, dat al 2000 jaar, maar in feite al veel langer, teugelloos over deze wereld heen dendert. Deze kracht valt mensen aan op het mentale en emotionele niveau en maakt het hen moeilijk om het idee te accepteren dat zij ook zonen en dochters van God zijn. Daarom hebben zij het potentieel om Christusschap te manifesteren en de werken te doen die ik heb gedaan.
De innerlijke oorzaak, namelijk een mechanisme in de menselijke psyche. Die oorzaak is het pseudozelf of menselijke ego van iemand. Dit valse zelf handelt als een innerlijke kracht, een innerlijk beest, dat de levensstroom ook aanvalt en de levensstroom laat denken dat het niet de allerhoogste eigenwaarde heeft die ontstaat door het besef en de acceptatie dat je een zoon of dochter van God bent.
Nog een aspect van deze innerlijke oorzaak is dat wanneer je toegeeft dat je het potentieel hebt om Christusschap te manifesteren, jij ook toegeeft dat jouw hele leven moet veranderen. Voor veel mensen zou dit inhouden dat zij een totale omslag moeten maken in de manier waarop zij naar zichzelf en hun kijk op het leven kijken. Het zou ook betekenen dat mensen drastische veranderingen moeten aanbrengen in de manier waarop ze hun leven leiden. Omdat hun pseudozelf altijd weerstand heeft tegen veranderingen, klampt hij zich vast aan wat bekend is. Zelfs als zij weten wat tot lijden leidt, voelen mensen weerstand tegen een totale ommekeer in hun overtuigingen en levensstijl.

Daarom hebben de valse profeten zoveel succes met mensen de droom van een uiterlijke, automatische weg naar verlossing te verkopen. Dit uiterlijke pad is de manier die de mens goed toe lijkt, zoals uitgelegd wordt in een verhandeling die ik als essentieel beschouw.

In werkelijkheid is de druk van de vijand in de buitenwereld en de innerlijke vijand zo hoog dat het onrealistisch is te verwachten dat iemand hen ogenblikkelijk zou kunnen overwinnen. Daarom legt deze website er zo de nadruk op om een geleidelijk pad te volgen. Alles wat je kunt doen, is beginnen bij je huidige bewustzijnsniveau en dan de middelen te gebruiken die wij geven om geleidelijk aan je bewustzijnsniveau te verhogen tot je eindelijk je Christusschap kunt gaan accepteren en dat Christusschap uitoefenen.

Dus er bestaat gewoon geen sluiproute, er bestaat geen instant-oplossing, er is geen magische toverstaf die mensen ogenblikkelijk in een Christuswezen kan veranderen.

Vraag: Het lijkt me dat angst de onderliggende oorzaak is en die angst is de erfenis van de gevallen engelen uit het Vissentijdperk.

Dit is een juiste inschatting. Zoals sommige moderne psychologen nu beginnen te beseffen, zijn er maar twee basisemoties, namelijk liefde en angst. Je wilt dichter bij waar je van houdt, komen, je wilt eenheid bereiken met waar je van houdt. En je wilt wegkomen van waar je bang voor bent, je wilt je scheiden van waar jij bang voor bent. Er zijn levensstromen die tegen Gods wet en Gods wil voor dit universum hebben gerebelleerd. Deze rebellie begon bij Lucifer en heeft zich over veel andere engelen verspreid die hem gevolgd zijn toen hij uit het spirituele rijk viel. Het doel en de intentie van Lucifer was zich zover mogelijk van God verwijderen en een wereld te scheppen waarin God niet bestaat.

Lucifer en zijn volgelingen willen zover mogelijk van God verwijderd zijn en dit bewijst dat ze door angst worden gedreven. De wens om zo ver mogelijk van God weg te komen, wordt ook beïnvloed door veel gevoelens die uit angst ontstaan, zoals hoogmoed en boosheid. Niettemin is angst, of het gevoel van gescheidenheid, de wens om weg te komen van, de allerbelangrijkste emotie waaruit alle negatieve emoties ontstaan.

De laatste 2000 jaar vertegenwoordigde een tijdperk waarin het de bedoeling was dat mensen zich als zonen en dochters van God gingen bezien en accepteren. Daarom is de afgelopen 2000 jaar de angst om te zijn of de angst om de Christus tegen te komen de allesoverheersende angst op deze planeet geweest. Dus je zou heel goed kunnen zeggen dat de angst om de Christus te zijn in het Vissentijdperk de erfenis is van de gevallen engelen.

Vraag: Hoe kunnen we genoeg liefhebben om deze angst te overwinnen die onze Overwinning in de weg staat?

De allerbelangrijkste les die ik overal op deze hele website probeer over te brengen, is dat jij, als je eenmaal vervallen bent tot en in het menselijke denken vastzit, die bewustzijnsstaat niet kunt gebruiken om je uit die bewustzijnsstaat te bevrijden. Met andere woorden, je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen. Je hebt een Verlosser in de buitenwereld nodig om jou het pad, het innerlijke pad, te wijzen waardoor je geleidelijk weer contact met de innerlijke verlosser, jouw Christuszelf, kunt krijgen.

De sleutel om angst te overwinnen is liefde, het is echter geen menselijke liefde. Menselijke liefde kan geen angst overwinnen. Wat angst wel kan overwinnen, is de volmaakte liefde die alle angst uitbant. Die volmaakte liefde is de onvoorwaardelijke liefde van God en je kunt die liefde alleen door jouw Christuszelf of door een leraar in de buitenwereld die eenheid met zijn of haar Christuszelf heeft bereikt, ontvangen en ervaren.

Dit verklaart waarom er geen instant-verlossing en geen instant-proces is om het Christusschap te bereiken, Jouw verkeerde overtuigingen, jouw psychische wonden, en de negatieve energie die zich in jouw onderbewuste geest of jouw persoonlijke energieveld hebben verzameld, verhinderen jou om de volmaakte liefde van God te ervaren. Dus om te beginnen aan het spirituele pad dat naar Christusschap leidt, moet je aan de zware taak beginnen om deze obstakels te verwijderen en op te lossen.

Als visuele illustratie: stel je voor dat je bewustzijn een caleidoscoop is. Door de vele incarnaties naar de dichte bewustzijnsstaat die deze planeet duizenden jaren heeft gedomineerd, heb je veel verkeerde overtuigingen geaccepteerd en wat vervormde energie opgewekt. Dit zou je kunnen vergelijken met gekleurde stukjes glas in de caleidoscoop van het zelf. Wanneer er zich te veel gekleurde glasstukjes in de caleidoscoop verzamelen, kan het zuivere licht van God niet meer door jouw bewuste geest heen schijnen. Dan kun je de onvoorwaardelijke liefde van God niet meer ervaren die waarachtig op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen regent. Deze liefde staat altijd tot jouw beschikking, maar óf je ziet die niet, óf je kunt niet accepteren dat jij de moeite waard bent om die liefde te ontvangen.

De enige manier om uit die impasse te komen, is door systematisch de gekleurde glasstukjes in de caleidoscoop van het zelf te verwijderen. Naarmate je de restanten opruimt, ga je geleidelijk de onvoorwaardelijke liefde van God ervaren en terwijl deze liefde in jouw bewustzijn schijnt, zal de duisternis van angst op een natuurlijke manier verdwijnen. Dus de manier om genoeg lief te hebben en angst te overwinnen is door je bewustzijn te zuiveren opdat de onvoorwaardelijke liefde van God door jou heen kan stromen.

Je kunt geen liefde met je lagere geest produceren. Je kunt je geest wel een pijplijn laten zijn waardoor de liefde van God naar deze wereld kan stromen.

Vraag: Hoe weten wij of we dit obstakel hebben, als het zich op heel veel subtiele manieren kan manifesteren? Bestaat er een meetlat die we kunnen gebruiken om ons te laten weten of wij het slachtoffer zijn van deze Planetaire treuzelaar van angst uit het Vissentijdperk?

Het allerbelangrijkste gebod dat ik heb gegeven, was God lief te hebben met geheel je hart, ziel en verstand en je van jouw naaste te houden als van jezelf. De sleutel om lief te hebben, is het besef dat ik het niet over menselijke liefde had. Ik sprak over goddelijke liefde. Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk en wanneer je de betekenis van het woord ‘onvoorwaardelijk’ begrijpt, besef je dat goddelijke liefde niet blind is. Menselijke liefde concentreert zich rondom het lagere zelf of het ego en daarom is die blind. Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk en daarom ziet die alles.

Dus wanneer je goddelijke liefde hebt, ben je in staat om te onderscheiden wat van God komt en wat niet. Daarom is je liefde niet zomaar een softe, sentimentele, aanhalige liefde. Het is een liefde die onderscheid maakt en daarom hebben zoveel christenen mijn missie verkeerd begrepen. Heel veel christenen beschouwen mij als een Meester die je goed laat voelen, zelfs wanneer de schriftlezingen mij als een Meester afschilderen die rechtstreeks degenen die niet op één lijn zaten met Gods waarheid, aanvocht. Toen ik de wetgeleerden, de farizeeërs en de Schriftgeleerden, aanvocht, drukte ik goddelijke liefde uit, omdat ik die mensen vertelde dat zij niet op deze manier door konden gaan, maar hogerop in bewustzijn moesten komen. Maar tegelijkertijd vervloekte of veroordeelde ik deze mensen niet op een menselijke manier. Ik had geen negatieve gevoelens voor deze mensen, ik was gewoon niet tot compromissen bereid door aan te vechten wat niet van God kwam.

Dus de beste meetlat die ik je kan geven, is de overweging of je mensen lief hebt met de onvoorwaardelijke liefde die niet blind is. Je zou onvoorwaardelijk van mensen moeten houden, wat betekent dat je hen niet veroordeelt of op hen neerkijkt, omdat zij fouten maken of imperfecties vertonen. Tegelijkertijd moet je niet in de val lopen door te denken dat van iemand houden, betekent dat je alles moet tolereren wat ze doen. Je beseft dat ware liefde betekent dat je iemand niet kunt laten wegkomen door zichzelf of anderen te benadelen door Gods wetten te overtreden.

Vraag: Tenzij we in staat zijn om deze energie te zien en die door volmaakte liefde te vervangen, hebben wij geen kans de Christus te worden.

Je hebt gelijk dat het uiterst belangrijk is dat mensen in staat zijn sporen van angst te zien en het menselijke bewustzijn in zichzelf te zien. Dit wordt beschreven in mijn parabel over de splinter in het oog van je broeder zien, maar de balk in jouw eigen oog niet kunnen zien. Toch bestaat er geen garantie om mensen hun eigen onvolmaaktheden te laten zien of te besluiten iets aan hen te doen. In feite is de essentie van het menselijke denken dat het ervoor zorgt dat jij Gods waarheid niet kunt zien; het maakt je spiritueel blind.

Als iemand open staat voor spirituele groei, kan iemand vanzelfsprekend veel doen door gewoon te besluiten dat hij of zij bereid is in de spiegel te kijken en een poging te doen om te overwinnen wat niet in overeenstemming is met Christusliefde. Toch bestaat er geen manier om de levensstroom te dwingen op dat punt te komen. Sommige levensstromen moeten letterlijk de school van de harde klappen doorlopen en zij worden pas wakker als ze een ernstige crisis ervaren.

Vraag: Geef ons alsjeblieft de sleutel naar onze vrijheid.

De sleutel tot jouw vrijheid is natuurlijk de volmaakte liefde die alle angst uitbant. En de sleutel om die liefde te ervaren, is het verschil begrijpen tussen menselijke en goddelijke liefde. Ik heb dat verschil elders gedetailleerd beschreven.