Het vat van het zelf en je vier lagere lichamen

door Kim Michaels

Hoewel het idee dat je vier niveaus, of vier lagere lichamen, in je geest hebt, op diverse plaatsen wordt uitgelegd, is het de bedoeling van deze pagina om je een snel overzicht te geven.

Het figuur onderaan stelt jou voor, de evoluerende levensstroom. De kaart toont je levensstroom in zijn hoogste potentieel, wat betekent dat je bevrijd bent van het dualiteitsbewustzijn en de Christusgeest hebt aangenomen. Zodoende weerspiegelt jouw lagere wezen de perfectie van je hogere wezen. Je kunt hier beneden alles zijn wat je Boven al bent.

Afbeelding

De mens van Vitruvius van Leonardo Da Vinci symboliseert jouw lagere wezen in volmaakt evenwichtige staat. Het figuur wordt omgeven door een cirkel die het eenzijn met het spirituele rijk voorstelt. Het vierkant stelt het materiële universum voor dat uit ‘het vierkant maken van de cirkel’ werd gevormd, namelijk het proces waardoor Geest materie wordt.

Het vierkant stelt de vier basiselementen voor, namelijk vuur, lucht en water en aarde. Dit vertegenwoordigt de vier niveaus van het materiële rijk en je vier lagere ‘lichamen’, namelijk je identiteitslichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam en je fysieke lichaam.

De onderste figuur op de kaart stelt voor wat je zou kunnen zeggen dat het vat van het zelf is. Het bevat je vier lagere lichamen. Dit zijn elkaar doordringende energielichamen die naast elkaar bestaan in dezelfde ruimte, omdat die op verschillende frequentieniveaus vibreren:

  • Het identiteitslichaam, ook wel het etherische lichaam genoemd. De inhoud van je identiteitslichaam definieert je identiteitsgevoel. Hoe zie jij jezelf, hoe zie je God, hoe zie je de wereld en hoe zie je de wisselwerking ertussen? Bezie jij jezelf als een spiritueel wezen dat hier is om de heerschappij over de aarde te nemen of beschouw jij jezelf als een materieel wezen, een product van de aarde zonder macht om dat te veranderen?

Afbeelding

  • Het mentale lichaam bevat je gedachten. Het is hier om een mentaal beeld van de specifieke dingen te vormen die je in de materiële wereld wilt doen en hoe je die uitvoert. Dit mentale beeld wordt gebaseerd op je identiteitsgevoel dat parameters bepaalt voor wat je denkt dat je wel of niet kunt doen. Daardoor beperk je, als jij jezelf als menselijk wezen beziet, wat je denkt dat je kunt doen.
  • Het emotionele lichaam is vanzelfsprekend de zetel van je gevoelens. Emoties betekenen Energie in MOTIE. Je gedachten zijn mentale beelden, maar om acties of manifeste vormen te worden, moeten ze in beweging worden gezet en dit gebeurt op het niveau van het emotionele lichaam. Dit lichaam bevat echter ook jouw wensen en die kunnen in conflict komen met jouw hogere doelen. In het ideale geval zouden je emoties reflecties van jouw gedachten moeten zijn die weer reflecties zijn van jouw goddelijke identiteitsgevoel dat weer een reflectie is van jouw Goddelijke individualiteit. Maar meestal gaan de emoties een eigen leven leiden en proberen ze je leven te beheersen in plaats van door je gedachten onder de duim te worden gehouden.
  • Het fysieke brein en het menselijke denken. Veel materiële wetenschappers geloven dat al onze gedachten en gevoelens producten zijn van het fysieke brein. En hoewel dit niet juist is, is het wel correct dat het fysieke brein een heel complexe computer is die heel goed in staat is om veel van onze gedachten en sensaties te produceren.

Het fysieke brein is slechts de hardware van een niveau van de geest dat de geascendeerde meesters het menselijke (vleselijke) denken noemen. Dit is de geest die belast is met zorgen voor de noden van het fysieke lichaam, zoals de behoefte aan bescherming, voedsel en voortplanting.

De essentiële vraag wordt dan: op welk van jouw vier lagere lichamen richt jouw bewuste geest zich?

Een groot gedeelte van de mensheid richt hun bewustzijn op het fysieke lichaam en de materiële wereld. Dit betekent niet dan hun gedachten en gevoelens het product zijn van het fysieke brein en menselijke denken. Veel mensen concentreren hun aandacht op de basale behoeften van het lichaam voor bescherming, voedsel, kleding en seks.

Maar de meeste spirituele mensen hebben hun bewuste gewaarzijn uitgebreid om in ieder geval drie van de hogere lichamen te omvatten. Dit bewuste gewaarzijn blijven uitbreiden is de sleutel om meesterschap te bereiken over je vier lagere lichamen, zodat het voertuigen worden om je spirituele missie op deze wereld uit te voeren.

Hoe je het contact met jouw spirituele zelf bent kwijtgeraakt
Het belangrijkste concept dat je moet begrijpen, is dat je vier lagere lichamen een filter vormen dat het licht kleurt dat van je IK BEN Aanwezigheid naar je lagere wezen stroomt. Alles is energie, alles wordt uit het Ma-terlicht geschapen. Wat je in leven houdt en je de vaardigheid geeft om op de materiële wereld te handelen, is een energiestroom die van je IK BEN Aanwezigheid naar je vier lagere lichamen toe stroomt.

In het ideale geval zou je deze energie met een positieve vibratie moeten kwalificeren – jezelf en al het leven verheffen – waardoor de stroom naar jouw spirituele zelf terugkeert. Die zal dan vermenigvuldigd worden en je ontvangt meer energie terug, wat je creatieve krachten vergroot. Dit maakt van je leven een positieve spiraal die je bekrachtigd om aan de reden van jouw bestaan te voldoen en de heerschappij over je materiële omstandigheden te nemen.

Deze energiestroom kun je vergelijken met het licht dat uit de lamp van een filmprojector komt. Als dit licht door je vier lagere lichamen heen stroomt, wordt het gekleurd door de inhoud (beelden, overtuigingen en energie) van die lichamen. Net als het licht van een filmprojector dat door de beelden op de filmstrook wordt gekleurd – alleen heb jij vier filmstroken.

Als je overtuigingen en voorstellingen in je vier lagere lichamen hebt die niet in harmonie zijn met je eigen hogere Wezen – speciaal wanneer je egocentrische overtuigingen en egoïstische verlangens hebt – zul je onvolmaakte beelden op het spirituele licht leggen. Dit heeft onevenwichtige handelingen tot gevolg die lijden in jouw leven veroorzaken en het is mogelijk om een neerwaartse spiraal te creëren die je steeds meer lijden oplevert.

Onvolmaakte beelden op het licht leggen, zal energie van een lagere vibratie opleveren. Deze energie van verkeerde kwaliteit kan niet naar je spirituele zelf terugstromen en je schat in de hemel worden – die kan niet de hogere vibraties van het spirituele rijk ingaan. Egoïstische activiteiten verbreken dus de stroom in de vorm van een 8 en de energie die een verkeerde kwaliteit heeft, moet ergens naar toe. De energie die je produceert, blijft oneindig op dat trillingsniveau. De energie zal niet zomaar verdwijnen, maar wordt opgeslagen in jouw vier lagere lichamen.

Deze energie vormt een filter of sluier – EVIL (=Kwaad) betekent Energy VEIL (=Energie SLUIER) – die voorkomt dat je in contact blijft met jouw spirituele zelf. Dit kan geleidelijk je blik vertroebelen, totdat je denkt dat je een menselijk wezen bent dat tot het materiële universum met niets daarna veroordeeld is. Ook vermindert het je creatieve vermogens totdat je denkt dat de enige mogelijkheid om iets op aarde te doen, het gebruik van je fysieke lichaam is. De opeengehoopte energie heeft je van je mentale kracht beroofd.

Wanneer je inziet dat wat er op het bewuste niveau – waaronder je omstandigheden in de buitenwereld – gebeurt, simpel een beeld is dat op het scherm van je geest en het spirituele licht wordt geprojecteerd, besef je dat jij, om te veranderen wat op het levensscherm wordt geprojecteerd, naar de projectiekamer moet gaan om de filmstroken in jouw vier lagere lichamen te verwisselen. Het leven op het bewuste niveau kan vergeleken worden met het niveau van het filmdoek. In hoeverre kun je de film op het niveau van het doek veranderen als je niet van de film houdt die in de bioscoop wordt gedraaid? Je hebt veel meer kans op succes wanneer je naar de bron gaat en de beelden op de filmstrook, dus de inhoud van je vier lagere lichamen, verandert.

Wanneer je deze dynamiek begrijpt, wordt het overduidelijk dat er twee sleutelelementen zijn om vooruitgang op het spirituele pad te boeken:

  • Je moet alle niveaus van jouw geest – je vier lagere ‘lichamen’ – zuiveren van de onvolmaakte overtuigingen die ervoor zorgen dat jij energie een verkeerde kwaliteit meegeeft en op het leven reageert met negatieve gevoelens.
  • Je moet de verkeerd gekwalificeerde energie die in jouw vier lagere lichamen ligt opgeslagen, zuiveren – transformeren. Je moet je last lichter maken voordat je de berg gaat beklimmen.

En dit is juist waar de Transcendence Tools voor bedacht zijn: om je dat te laten bereiken.

De volgende: Het menselijke ego