Zelfmoord leidt nooit tot het gewenste doel

ONDERWERPEN: de energie van de nieuwe cyclus spoelt negativiteit weg en dit kan tot zelfmoord leiden – mensen die zelfmoord plegen bereiken hun doel nooit – je situatie wordt slechter na zelfmoord – zelfmoord betekent niet dat het bewustzijn niet meer bestaat – zelfmoord kan geen verlichting brengen – mensen die zelfmoord plegen gaan niet (automatisch) naar de hel – gebruikelijke oorzaken voor zelfmoord – zelfmoord is het gevolg van een neerwaartse spiraal – manieren om een neerwaartse spiraal te doorbreken – doe oproepen voor de persoon – probeer hem te wekken – zoek gezelschap gebruik spirituele hulpmiddelen

Vraag: Ik zou een vraag willen stellen over de staat van duisternis die zelfmoord heet. Zelfmoord is de daad van jezelf vermoorden. De daad om je karma te ontwijken. Het is mode geworden om dat te doen, wat iets heel gevaarlijks is dat je laat gebeuren.
Het raakt iedereen. Het raakt alle rassen. Het gebeurt hoofdzakelijk bij de jeugd van alle naties. Bij de jeugd van de Eerste Naties van Noord Amerika. Bij personen die te maken krijgen met kwesties zoals een seksuele identiteitscrisis. Bij degenen die erachter zijn gekomen dat ze een ziekte hebben. Bij mensen die we beroemd noemen, Kurt Cobain, Elliot Smith, enz. en anderen die een overdosis hebben genomen en zichzelf gedood hebben. Jeetje, er is zelfs in Groot-Brittannië een wapeninspecteur die zichzelf heeft gedood, wat nogal eigenaardig is, omdat hij het Baha’i geloof had, dat niet veel met zelfmoord opheeft.
Zelfmoord vind je in ieder werelddeel en het is een deel van het lagere bewustzijn waar de mens zich in heeft verstrikt. Ik vroeg me af: zelfmoord heeft toch niets te maken met een drang van de levensstroom om zelfmoord te plegen, wel? Ik denk van niet, maar ik probeer uit te zoeken waarom het er is. Ik weet dat het niets nieuws is en dat het er altijd zal zijn, maar wat is er aan de hand?
Ik weet ook wat zelfmoord is. Het zit in de familie en ik ben ten prooi gevallen aan de aantrekkingskracht van zelfmoord. Mijn dans met zelfmoord begon in een heel donker deel van mijn leven. Ik zat nogal diep in een depressie. Ik vergelijk mijn depressie met een zwart gat, wat alles inhoudt wat zwarte kracht en zwaartekracht is. Het heeft nogal wat tijd gekost om er weer uit te klimmen en ik heb heel wat gestreden, omdat het me zo graag wilde hebben. Het heeft me bijna opgeëist, maar ik heb wat hoop gevonden om me te helpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je dat je een belangrijk onderwerp aansnijdt. Zelfmoord is inderdaad een stijgend probleem op deze planeet. De belangrijkste reden is dat je in een tijd leeft waarin de energie van een nieuwe spirituele cyclus door het bewustzijn van de mensheid heen filtert. Naarmate de hogere vibraties van de nieuwe tijd eraan komen, zullen ze alle onopgeloste materie uit het energieveld van de mensen, wat hun onderbewuste geest betekent, wegspoelen. Dit maakt de onopgeloste materie zichtbaarder en het is een kans voor de mensen om te kiezen wie ze willen dienen, wat inhoudt dat het voor de mensen in feite gemakkelijker wordt om uit die neiging te komen van zichzelf verloochenen, wat ten grondslag ligt aan zelfmoord. Het wordt gemakkelijker voor hen om het licht van hun Christuszelf te zien en daarom ervoor kiezen om dat licht te omarmen in plaats van het te blijven ontkennen. Helaas klampen een aantal mensen zich aan de duisternis vast, zoals onvermijdelijk gebeurt wanneer een nieuwe spirituele cyclus begint en ze weigeren om die los te laten.

Als iemand die uit ervaring spreekt, zou ik je graag willen zeggen dat de allerbelangrijkste boodschap die je ooit over zelfmoord kunt horen, is dat de levensstromen die zelfmoord plegen nooit hun doel bereiken. Ze vervullen nooit het doel dat ze denken te bereiken dat ervoor heeft gezorgd dat ze zelfmoord plegen. Ik heb trouwens levensstromen raad moeten geven en vele levensstromen moeten helpen nadat ze zelfmoord hadden gepleegd en ik kan je ervan verzekeren dat ze allemaal beseften dat zelfmoord niet het beoogde doel heeft bereikt.

Wat hun motivatie ook was om zelfmoord te plegen, ze waren niet beter af nadat ze zelfmoord hadden gepleegd. Eigenlijk werd hun situatie slechter, omdat hun levensstroom door zelfmoord te plegen, zich zelfs nog meer heeft geopend voor de neerwaartse aantrekkingskracht van de duistere krachten. Dit maakt het zelfs nog moeilijker voor de levensstroom om aan de opwaartse spiraal te beginnen en de weg naar het licht terug te gaan.

Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er kan gebeuren wanneer een levensstroom zelfmoord pleegt, beveel ik je sterk aan om het boek ‘Beyond the Darkness’ van Angie Fenimore te lezen.

Wat kun je doen om een levensstroom te helpen vermijden om in de val van zelfmoord te lopen? Dat hangt enigszins af van waarom de levensstroom de neerwaartse spiraal ingaat die bij zelfmoord eindigt. Maar wat een levensstroom ook motiveert, één ding wat een levensstroom kan helpen, is dat hem aan het verstand gebracht moet worden dat zelfmoord nooit het ophouden van het bewustzijn betekent. Je kunt het leven van het lichaam afnemen, maar je levensstroom is meer dan je lichaam. Het leven betekent eigenlijk dat je bewustzijn, dat je zelfgewaarzijn, hebt. Dat gevoel van zelfgewaarzijn hangt niet af van het fysieke lichaam en het verdwijnt ook niet na de dood van het lichaam.

De meeste mensen die zelfmoord plegen, doen dat omdat alles zo heftig is geworden dat ze het gevoel hebben dat het ophouden van het bewustzijn een opluchting zal zijn. Maar dat bewustzijn stopt juist niet na de dood van het lichaam, er is geen opluchting, er is geen verlichting van de problemen die de levensstroom hebben gekweld. De levensstroom neemt onvermijdelijk die problemen, in de betekenis van de bewustzijnsstaat, met zich mee na de dood van het lichaam. Hij zal die problemen onder ogen moeten zien en overwinnen voor hij weer rust gaat ervaren.

Ik moet je in feite zeggen dat het gebruikelijke christelijke geloof dat mensen die zelfmoord plegen naar de hel gaan, niet juist is voor de meeste levensstromen. In plaats daarvan moeten de meeste levensstromen die zelfmoord plegen bij de eerste de beste geschikte gelegenheid weer incarneren. Ze zullen vaak dezelfde omstandigheden die tot de zelfmoord hebben geleid weer onder ogen moeten zien, omdat het de enige manier is waarop de levensstroom de problemen in zijn psyche kan oplossen die hem verhinderen verder te komen. Ik kan je ervan verzekeren dat de terugkeer naar hetzelfde type situatie vaak de keuze van de levensstroom zelf is. Als de levensstroom eenmaal van het lichaam bevrijd is, kan hij gewoonlijk objectiever naar de situatie kijken en de meest levensstromen kiezen ervoor om in situaties te incarneren die de maximale kans geven op spirituele groei – zelfs als die omstandigheden heel erg moeilijk zijn vanuit menselijk standpunt.

Het feit dat levensstromen die zelfmoord hebben gepleegd, ervoor kiezen om in een soortgelijke situatie terecht te komen, is het beste bewijs dat je met zelfmoord niet bereikt wat de mensen hopen te bereiken. Daarom is het heel onwaarschijnlijk dat de levensstroom zelfmoord pleegt, als hij op een of andere manier verder kon zien dan de druk in de situatie van dat moment. Als de levensstroom een moment van objectiviteit zou kunnen krijgen, zou hij ervoor kiezen om de verantwoording voor die situatie te dragen en aan de verandering van zijn bewustzijnsstaat werken. Hij zou er dan voor kiezen het probleem te tackelen in plaats van het emotionele trauma mee te maken dat zelfmoord is, en dan opnieuw weer dezelfde situatie in een toekomstig leven onder ogen moeten zien.

Laat me kort een overzicht geven van de meest voorkomende redenen waarom levensstromen zelfmoord plegen:

  • Rebellie. Het leven is een geschenk van God, dus je van het leven benemen is de allergrootste rebellie tegen God. Sommige levensstromen plegen zelfmoord omdat ze zo boos zijn op God dat ze het geschenk van leven weigeren. Zoals ik in een andere verhandeling heb uitgelegd, kun je deze levensstromen heel moeilijk bereiken. Een aantal levensstromen moet letterlijk het proces van zelfmoord meemaken om uit eerste hand te ervaren dat ze niet aan hun rebellerende bewustzijnsstaat kunnen ontkomen door het lichaam te doden. In sommige gevallen kan dit een levensstroom eigenlijk laten beseffen dat de enige manier om aan die bewustzijnsstaat te ontsnappen, is door de verantwoording te dragen voor de situatie zelf (de rebellie tegen God is de extreme staat van ontkenning van persoonlijke verantwoordelijkheid) en die denkwijze te veranderen.
  • Wraak. Een variant op boosheid en rebellie is dat een levensstroom zelfmoord pleegt uit de zucht naar wraak. Uiteindelijk is dit, in de diepste schuilhoeken van de psyche, een poging om te proberen wraak op God te nemen, maar door de levensstroom wordt het vaak waargenomen als de zucht naar wraak op ouders of de maatschappij. Zo’n levensstroom zou geholpen kunnen worden door het besef dat zelfmoord hem meer kwaad doet dan iemand anders en dat het God niet beïnvloedt. Toch kan het moeilijk zijn een boze levensstroom dit inzicht te laten begrijpen.
  • De wens om te ontsnappen. Sommige levensstromen zitten in een situatie die letterlijk zo heftig is dat ze het emotioneel en mentaal niet aankunnen. Ze hebben het gevoel dat ze vastzitten en kunnen niet een manier bedenken om de situatie te verbeteren. Daardoor kan de energie van de situatie op den duur zo heftig worden dat de levensstroom het niet kan hanteren en probeert te ontsnappen door middel van zelfmoord. Die levensstromen kunnen geholpen worden als men ze kan laten inzien dat er altijd een manier is om je situatie te verbeteren, hoe moeilijk die ook lijkt. Vanzelfsprekend kan het moeilijk zijn om de levensstroom deze feiten te laten inzien, als de levensstroom eenmaal omgeven wordt door de neerwaartse spiraal van zelfmoord.
  • Een noodkreet. Veel levensstromen zijn zo belast door diverse omstandigheden in hun leven dat ze weten dat ze het niet alleen aankunnen. Sommige mensen zijn niet in staat om hulp te vragen, terwijl andere mensen vaak het gevoel hebben dat ze niemand hebben die ze kunnen vragen. Deze mensen voelen zich alleen, ze hebben het gevoel dat er niemand van hen houdt en dat het niemand iets kan schelen of ze leven of niet. Daarom zijn ze niet in staat om op conventionele manieren om hulp te vragen en op den duur voelen ze zich zo belast dat ze een zelfmoordpoging doen. Deze levensstromen willen niet echt zelfmoord plegen, hun poging, die vaak geen succes heeft, is een onderbewuste schreeuw om hulp. Tussen haakjes, deze levensstromen zijn de gemakkelijkste levensstromen om te helpen, omdat ze tot inkeer komen wanneer ze beseffen dat er iemand om hen geeft.

Het moeilijke aan zelfmoord is dat het niet een plotselinge gebeurtenis is. Het is altijd het gevolg van een heel langzaam proces dat vaak zo geleidelijk verloopt dat de levensstroom niet beseft dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Hij beseft niet dat hij een punt voorbij gaat waarop geen terugkeer mogelijk is die leidt tot de confrontatie met de geest van zelfmoord. Daarom is het vaak moeilijk voor een levensstroom om het proces in zijn eentje om te draaien. De levensstroom ziet gewoon niet dat hij naar beneden afglijdt. Als de levensstroom geen hulp van buitenaf krijgt, zal hij vaak helemaal naar het punt toe moeten dat hij in feite op het punt staat om zelfmoord te plegen. Wanneer je voor de afgrond staat, worden een aantal levensstromen eindelijk gewekt voor het gevaar en de realiteit van zelfmoord en dan pas zijn ze in staat om om te keren en aan de klim omhoog te beginnen.

De beste manier om iemand te helpen, is te observeren wat er in de levensstroom omgaat. Hoe eerder deze observatie wordt gemaakt, hoe groter de kans vanzelfsprekend is dat de neerwaartse spiraal kan worden omgekeerd. Er zijn een aantal belangrijke elementen die je kunnen helpen om aan de neerwaartse aantrekkingskracht van zelfmoord te ontsnappen:

Het eerste element is te erkennen dat de neerwaartse spiraal wordt aangewakkerd door het verzamelen van giftige energie in iemands energieveld. Zoals elders wordt uitgelegd, verzamelt giftige energie zich in je energieveld en geleidelijk vormt zich dan een maalstroom die de bewuste gedachten en gevoelens van iemand kan overweldigen. Zo’n maalstroom kan ook een verbinding leggen tussen iemands energieveld en het energieveld van de planeet. Dit planetaire energieveld heeft een aantal maalstromen van negatieve energie die in duizenden jaren door de mensheid zijn gegenereerd. Eén zo’n maalstroom is een maalstroom van zelfmoordenergie en op de boden van die maalstroom zit een demon, of entiteit, die Annihla heet. Dit duistere wezen krijgt zijn energie door mensen in de spiraal van zelfmoord te zuigen, dus kan hij alle lichtenergie die zij in hun energieveld hebben, stelen.

Als je eenmaal beseft dat zulke duistere wezens bestaan, kun je een wake van gebeden doen om je levensstroom te bevrijden van deze neerwaartse spiraal van suïcidale energie. Laat me je echter direct een waarschuwing geven. Tenzij je een heel sterke impuls hebt om spirituele bescherming van Boven op te roepen, kan het gevaarlijk voor je zijn om je bezig te houden met het planetaire momentum van zelfmoord. Deze kracht is heel sterk en heel kwaadaardig en als je iemand uit zijn klauwen probeert te redden, zal hij waarschijnlijk achter jou aankomen. Daarom beveel ik je aan dat alleen mensen die heel erg in evenwicht zijn en die nooit zelfmoordneigingen hebben gehad, zich met zo’n proces bezighouden. En ik beveel ook heel erg aan dat mensen samen een groep vormen in plaats van dat één persoon het alleen tegen deze kracht opneemt.

De decreten aan Aartsengel Michaël zijn uiterst belangrijk in dezen en als je het tegen de kracht van zelfmoord wilt opnemen, dan beveel ik aan om ten minste 40 – en ik bedoel veertig – van deze aanroepen te doen voor je persoonlijke bescherming en om de ander te bevrijden. Aartsengel Michaëls rozenkrans is ook heel krachtig, net als de Spiritual Crisis Toolkit. Ik beveel je ook aan om het oordeel op te roepen, en je moet dan oproepen dat Annihla en alle andere demonen van zelfmoord die de persoon aanvallen geoordeeld en vastgebonden worden door Aartsengel Michaël. Het zou heel nuttig zijn om een geconcentreerde stroom Violette Vlam in het energieveld van de persoon die je probeert te helpen, te laten stromen. Ook zijn de rozenkransen van Moeder Maria heel erg efficiënt, vooral de Rozenkrans voor Vergeving en de Oost-West Rozenkrans.

Het tweede element is de persoon te wekken voor het gevaar van zelfmoord en het feit dat zelfmoord niet de oplossing is, omdat het niet leidt tot verlichting van de problemen van de levensstroom. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit de belangrijkste vereiste is, maar ik beschrijf hem als tweede, omdat zolang de persoon overdonderd wordt door de negatieve energie, het in principe onmogelijk is om die persoon te wekken. Met andere woorden, je moet eerst proberen de druk van de negatieve energie te verlichten voor je de kans krijgt die persoon te wekken. De beste manier om iemand te wekken, is door hen het boek te geven dat ik eerder heb genoemd en hen een paar leringen van deze website te geven, vooral de lering dat zelfmoord niet ervoor zorgt dat het bewustzijn ophoudt te bestaan en dat iemand die zelfmoord overweegt, wordt aangevallen door duistere krachten.

Het derde element is je ervan te verzekeren dat de persoon zich niet alleen voelt en het gevoel heeft dat er niemand van hem houdt. Veel van de mensen plegen zelfmoord vanwege de wens om aan het gevoel te ontsnappen dat er niemand van hen houdt en dat het niemand iets kan schelen of ze wel of niet leven. Eén van de beste manieren om zo iemand te helpen, is door goed te luisteren en de ander gewoon te laten praten zonder hen of hun problemen ergens op te fixeren. Laat ze praten en geef hen het gevoel dat je luistert en dat het je wat kan schelen. Laat ze hun problemen bespreken zonder meteen met oplossingen te komen. Laat ze praten tot ze op den duur zelf een oplossing beginnen te zien.

Het vierde element is mensen te tonen dat er echt een manier is om de situatie te verbeteren. Dit kun je doen door hen bewust te maken van het spirituele pad dat ik op deze website beschrijf. Vanzelfsprekend kan dit het beste gedaan worden door iemand die al op het pad is en die uit persoonlijke ervaring kan spreken.

Ik prijs de mensen die de ernst van het probleem hebben ingezien en hebben geprobeerd om hotlines en supportgroepen op te zetten om mensen de neerwaartse aantrekkingskracht van zelfmoord te helpen overwinnen. Als je zo’n dienst bij je in de buurt hebt, beveel ik je aan dat jij er persoonlijk je voordeel mee doet of probeert iemand die zelfmoord overweegt, zijn voordeel te laten doen met zo’n dienst. Een groepssituatie kan een heel belangrijk positief effect hebben, vooral als ze kunnen spreken met iemand die zelf zelfmoord heeft overwogen en zich van die afgrond heeft teruggetrokken. Niemand kan een suïcidale persoon beter helpen dan iemand die het ook heeft meegemaakt en van die rand is teruggelopen.

Hoewel dergelijke organisaties lof verdienen, voel ik de behoefte om een laatste woord als waarschuwing te geven. Loop alsjeblieft niet in de val door te denken dat de manier om iemand te helpen die suïcidaal is door hem tot je persoonlijke religie te bekeren. Helaas zie ik een aantal zeer liefdevolle en goed bedoelende christenen die proberen mensen te redden die belast worden door zelfmoord door hen tot hun specifieke kerk te bekeren. Wat je eigenlijk moet doen, is gevoelig zijn voor die individuele levensstroom en de levensstroom te helpen het universele spirituele pad te vinden dat boven alle religies staat. Dit pad kan niet tot een bepaalde religie beperkt worden, zelfs niet het christelijke geloof.

Laat mij tot slot nog zeggen dat mijn woorden niet moeten worden gebruikt als vervanging voor professionele hulp. Er zijn capabele professionals die erin zijn getraind om suïcidale levensstromen te helpen en als ze beschikbaar zijn, zou je hun hulp moeten inroepen, voor jezelf of iemand anders. Ik raad je ook aan mijn opmerkingen te bestuderen over hoe je een levenslange verslaving overwint, omdat ze gaan over hoe je de neerwaartse spiraal die naar zelfmoord leidt, kunt omkeren.

De tools in de Transcendence Toolbox kunnen je helpen om een negatieve spiraal te vermijden – als je ze wilt gebruiken.