De 144 Bewustzijnsniveaus

door Kim Michaels

Deze pagina geeft je een korte opsomming van een lering die de geascendeerde meesters in het boek ‘Healing Mother Earth’ hebben geïntroduceerd.

Het belangrijkste idee is dat er voor degenen die zijn geïncarneerd 144 verschillende bewustzijnsniveaus tot hun beschikking staan. Wanneer wij deze lering volledig begrijpen, snappen wij veel meer van het spirituele pad en de interactie met andere mensen.

Er zijn drie belangrijke verdelingen op de 144 bewustzijnsniveaus:

  • Onder het 48e niveau
  • Tussen het 48e en 96e niveau
  • Boven het 96e niveau

Wanneer een levensstroom voor de eerste keer incarneert, komt die (meestal) binnen op het 48e niveau van bewustzijn.
Hij heeft dan twee opties:

  • Aan het opwaartse pad beginnen door te slagen voor de initiatie die hem op het 49e niveau brengt, en zo doorgaan naar het honderdvierenveertigste niveau, en daarna naar het spirituele rijk terug ascenderen.
  • Weigeren te slagen voor de initiaties op het opwaartse pad en slaat daardoor een neerwaarts pad in dat hem naar het 47e niveau en lager brengt.

Op het 48e niveau
Wanneer je op het 48e niveau begint, heb je twee belangrijke eigenschappen. De ene is dat jij het gevoel hebt dat je verbonden bent met iets wat groter is dan jou. Dit grotere is jouw IK BEN Aanwezigheid, maar op het 48e niveau heb je nog niet een duidelijke of directe ervaring van de Aanwezigheid. Maar je hebt wel het gevoel dat er een hogere werkelijkheid bestaat en je hebt ook het gevoel dat jij deel van een geheel uitmaakt op de materiële wereld. Het is van belang dat jij voelt dat jouw daden consequenties voor jou en andere mensen hebben. Dus zijn er op het 48e niveau veel egoïstische daden die je beter niet kunt kiezen.

Een andere belangrijke eigenschap is dat je óf naar het 49e of 47e niveau moet gaan. Als je ervoor kiest naar beneden te gaan, doe je dat door de initiatie om omhoog te gaan te weigeren. Met andere woorden, het 47e niveau is een vervorming van het 49e en zo voort, wat inhoudt dat het laagste niveau een vervorming is van het 96e niveau. Laten we die indelingen eens wat beter bekijken.

Onder het 48e niveau
Waarom zou een levensstroom ervoor kiezen onder het 48e niveau te gaan? Er zijn twee hoofdredenen. De ene is dat hij andere mensen onder dit niveau ziet en dat zij egoïstische daden kunnen plegen en er schijnbaar mee wegkomen. Dus besluit de levensstroom dat hij ook die ervaring wil krijgen hoe het is om als gescheiden wezen te handelen. Hij kan zelfs om de tuin geleid worden door de logica van de antichrist die stelt dat het de enige manier is om echt vrije keuzes te maken.

Een andere optie is dat een levensstromen de mensen die egoïstische daden plegen als een bedreiging voor zichzelf of een hoger doel beschouwt, zelfs Gods plan om de wereld te redden. Hij kan dan het gevoel krijgen dat hij moet proberen óf deze mensen te redden, óf hen te dwingen te stoppen met wat ze doen. Dan wordt hij bedrogen door de valse logica dat de doelen de middelen heiligen.

Het belangrijkste inzicht is dat je alléén onder het 48e niveau kunt gaan door jouw innerlijke gevoel dat je met jouw spirituele zelf en al het leven bent verbonden, te neutraliseren. En om dat te doen, creëer je het lagere ego, dat jouw keuzes en daden als gescheiden wezen moet verdedigen. Daardoor wordt het ego door de logica van de antichrist gevormd, wat ook wel de kromme logica wordt genoemd. Dit is een referentie naar de Bijbel en het verhaal van hoe Eva door een slang werd bedrogen en van de verboden vrucht at.

De diepere symboliek van het verhaal is dat de verboden vrucht het bewustzijn is dat jij jezelf als een gescheiden wezen beschouwt, het bewustzijn van gescheidenheid, of het dualiteitsbewustzijn. Het was in feite geen verboden vrucht, maar het stelt een heel specifieke initiatie voor, omdat jij, als je eenmaal dit bewustzijn hebt, geen referentiekader meer heb om eruit te komen. In het ideale geval zou je er pas op het 96e niveau mee te maken krijgen.

Je kunt enkel in dit dualiteitsbewustzijn komen door jouw gevoel te neutraliseren dat jij met een grote realiteit bent verbonden en je doet dat door te geloven in de logica dat jij het recht heb om jouw eigen werkelijkheid te bepalen. Jij wordt ‘als een God die het verschil kent tussen goed en kwaad’, in die zin dat jij bepaalt wat goed en kwaad is, wat inhoudt dat jij altijd gelijk hebt en degenen die het niet met jou eens zijn, altijd ongelijk hebben.

Het probleem is dat als jij eenmaal die bewustzijnsstaat krijgt, er geen verbinding meer is met de werkelijkheid die jij kunt begrijpen om jouzelf er weer uit te halen. Het wordt een zelfversterkende spiraal, omdat jij gaat geloven dat jij de vaardigheid en het recht hebt om te bepalen wat echt en onecht is – ongeacht een autoriteitsfiguur buiten jouw – gescheiden – zelf. Een paar voorbeelden van historische personen met die denkwijze zijn dictators die geloofden het heel goed te verdedigen was om iedereen die het niet met hen eens was, te doden, zelfs al was dit een heel ras. Maar je ziet ook een aantal religieuze of spirituele leiders die dachten dat zij de enige vertegenwoordigers van God op aarde waren of zelfs dachten dat zij de enige incarnatie van God waren.

Wanneer je in die neerwaartse spiraal zit, sta je er niet voor open om naar een spirituele leraar uit het spirituele rijk te luisteren. Maar je kunt dit bewustzijn weer krijgen door een ervaring te krijgen die een ‘wake up call’ of ‘de bodem raken’ heet en waarbij je erkent dat jij jezelf moet veranderen. Op dat moment kun je aan een opwaartse spiraal beginnen, maar dit is wel veel moeilijker dan toen jij op het 48e niveau was.

Het punt is dat de ommekeer alleen gebeurt wanneer mensen een fysieke ervaring krijgen die hun gevoel dat zij de controle bezitten, vernietigt en dat zij voor zichzelf kunnen zorgen. Want als jij ontsnapt aan de gevangenis van een gescheiden zelf, moet jij ook dat gescheiden zelf vernietigen – of in ieder geval kraken. Vanzelfsprekend kan dit vaak een heel moeilijke en pijnlijke ervaring zijn.

Na die ommekeer moet je nog een moeilijke klim naar boven maken naar het 48e niveau en verder. De reden daarvoor is dat je het ego dat je hebt gevormd, meedraagt. Bijvoorbeeld, stel dat je naar het laagste niveau bent afgedaald. In dat geval ben jij dat controlerende ego pas kwijt als jij de initiatie op het 96e niveau doet. En als je die initiatie weigert, ‘val’ je meteen weer op het laagste niveau terug.

Tussen het 48e en 96e niveau
Als je op het 48e niveau begint en vandaar opklimt, volg jij een pad dat je door de initiaties van de zeven spirituele stralen heenvoert. Vanaf het 48e niveau tot het 54e niveau, is de belangrijkste, of Alpha, straal de 1e straal. Maar er is ook een 2e, of Omega, straal. Het werkt als volgt.

Op het 48e niveau is jouw Alpha de 1e straal en jouw Omega is ook de 1e straal. Op het 49e niveau is de 1e straal jouw Alpha, maar jouw Omega, is de 2e straal en dat gaat zo door tot het 54e niveau waar je Alpha de 1e straal en jouw Omega de 7e straal is. Op het 55e niveau is jouw Alpha de 2e straal en jouw Omega de 1e straal en zo voort.

De bedoeling is dat jij door dit pad te volgen, leert hoe je de zeven basisenergieën gebruikt die de Elohim hebben gebruikt om het materiële universum te vormen. Jij vindt ook evenwicht op alle zeven stralen, dus je kunt ze dan gebruiken zonder in extremiteiten te raken. Bijvoorbeeld: de 1e straal staat voor wilskracht en macht, maar de geschiedenis wordt bedolven onder voorbeelden van mensen die macht op een onevenwichtige manier hebben gebruikt.

Naarmate je het 96e niveau bereikt, word jij je steeds meer ervan bewust – door innerlijk weten en direct ervaren – dat jij meer bent dan een materieel wezen. Je begint te accepteren dat de materiële wereld geen macht over jouw Geest heeft.

Je gaat ook accepteren dat jij niet een gescheiden zelf bent dat, óf onafhankelijk bestaat, óf met iets hogers verbonden is. Je begint jezelf te beschouwen als een verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid. Je ziet het verticale eenzijn met jouw Aanwezigheid en het horizontale eenzijn met al het leven.

Het cruciale onderscheid is of jij begint te erkennen dat jij inderdaad naar het 96e niveau bent opgeklommen door jouw – verbonden, maar nog steeds individuele – zelf boven het massabewustzijn te verheffen; jij kunt alleen naar het 96e niveau opklimmen door het gevoel op te geven dat jij een individueel zelf hebt en in plaats daarvan je op het geheel richt. Als je het gescheiden zelf niet opgeeft, kun je inderdaad op het laagste niveau terugvallen (net zoals je naar het corresponderende niveau kunt terugvallen op elk niveau tussen het 48e en 96e).

Het 96e niveau
Het 96e niveau vertegenwoordigt het niveau waarop de Christus verschijnt en jij van jouw individuele zelfgevoel op een universeel zelfgevoel overgaat. De resterende niveaus tot het honderdvierenveertigste niveau vertegenwoordigen gradaties van Christusschap, omdat jij geleidelijk aan steeds steeds universeler en meer mondiale kijk krijgt. Terwijl dit gebeurt, kun jij steeds beter voor jezelf zorgen, in de zin dat jij niet meer op een lering of leraar in de buitenwereld hoeft te vertrouwen, maar aanwijzingen van jouw IK BEN Aanwezigheid en rechtstreeks van de geascendeerde meesters krijgt.

Dit is echter niet hetzelfde als het illusoire gevoel van afhankelijkheid dat je beneden het 48e niveau hebt. Je hebt dan het individuele zelf laten vallen en beschouwt jezelf alleen maar als de open deur voor de Aanwezigheid, zoals wordt uitgelegd in de lering over de Bewuste Jij.

Overzicht:
De leringen en hulpmiddelen op deze website zijn in de eerste plaats voor mensen die op het opwaartse pad zitten tussen het 48e en 96e niveau. Dit is het pad van de zeven stralen, het Pad van Transcendentie.

Vanzelfsprekend zijn de leringen ook van waarde voor mensen die onder het 48e niveau zitten, maar die de ommekeer hebben ervaren en die bereid zijn een opwaartse spiraal te vormen of die te versterken. Je bent onder het 48e niveau gekomen door te weigeren één van de initiaties van de zeven stralen te doen, dus je kunt ook de leringen en tools gebruiken om voor die initiaties te slagen.

Er zijn ook een paar leringen en hulpmiddelen die over de 8e straal gaan, de Straal van Integratie, die vereist dat je alle zeven stralen integreert. Je hebt ook leringen die over non-dualiteit gaan, dat is de belangrijkste uitdaging om boven het 96e niveau uit te komen. Je vindt hier echter meer leringen over op deze site en de stralen na de 7e straal bij de andere secties van Make Peace with Jesus.

Als globale gids kun je de persoonlijke invocaties en decreten volgen.

De persoonlijke rozenkransen zijn in principe voor mensen onder het 48e niveau en tussen het 48e en 96e niveau. De invocaties en de decreten aan de Elohim zijn voor mensen tussen het 48e en 96e niveau, behalve de volgende, die voor mensen zijn die het 96e naderen of er aan voorbij gaan:

INV12, INV13, en INV15 tot en met INV20.