8.03 IK BEN méér op alle zeven stralen

 

In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria en Saint Germain, accepteer ik nu de volledige verantwoordelijkheid voor mijn gemoedsgesteldheid, en ik weet dat mijn toekomst een reflectie is van mijn bewustzijn. Ik roep oceanen van violette vlam op om in mijn wezen alle beelden en energie te verteren die aan mijn bewustzijn bevestigen dat ik mijn spirituele groei moet uitstellen vanwege iets wat in het verleden is gebeurd of misschien in de toekomst kan gebeuren. Ik accepteer volledig dat spirituele alchemie elke situatie zal transformeren, wat er ook in het verleden is gebeurd, en een gouden toekomst zal brengen.

1. Het is Gods Wil, dat ik méér ben,
in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk onderzoek,
is mijn leven rijker dan ooit.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het overduidelijk
dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik luister naar Gods eigen wet,
voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet
dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is net een brandende lamp,
omdat ik mijn liefde aan iedereen schenk.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur:
het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onzelfzuchtige dienstbaarheid
om de mensen steeds hoger te verheffen.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel,
alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft iedereen een hoger doel,
en maakt iedereen heel.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer,
verfrissend als een waterval.
Ze maakt ons vrij van alle kleine dingen,
zodat wij naar de roep van Vrijheid kunnen luisteren.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

7. Gods Vrijheid maakt alles weer in orde,
alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met ons innerlijk zicht,
omdat we naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door meester te zijn op iedere straal,
is mijn toekomst net een schitterende nieuwe dag,
want ik heb de Middenweg gevonden,
in wezen ben ik een spelend kind.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

9. Door mijn intrinsieke waarde te kennen,
vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
In de Geest ben ik opnieuw geboren,
ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

De beelden, die mijn ogen projecteren,
zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak,
verwacht ik dus een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden
van visies van een mindere mij.
Omdat ik door de ogen van Christus zie,
zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,

we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x of 9x)