7.09 Violet Vuur, Verhef de aarde!

 

In naam van Jezus Christus, in naam van mijn IK BEN Aanwezigheid en Christuszelf, roep ik het hart van geliefde Alpha en Omega, geliefde Saint Germain en alle legioenen van de Violette Vlam op om alle onvolmaakte energie, alle krachten van het kwaad, alle krachten van de antichrist en alle krachten van antivrede, te verteren. In overeenstemming met de wil van God gebeurt het.

1. Ik roep het Violette Vuur op
om mij steeds hogerop te brengen.
Met liefde laat ik alles achter
wat mij blind heeft gemaakt.
En omdat ik de waarheid nu begrijp,
voel ik dat ik vrij ben.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

2. Ik roep de Violette Vlam op;
ik eis nu Gods zuiverheid op.
Met Liefde vergeef ik
mezelf en alles wat leeft.
En omdat ik het verleden loslaat,
voel ik dat ik eindelijk vrij ben.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

3. Ik roep het Violette Licht op
om de donkere nacht te verdrijven.
Met liefde weet ik dat ik van
de Allerhoogste gekomen ben.
En omdat mijn geest helder is,
voel ik dat God hier is.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

4. Ik roep de Violette Vonk op
om alles wat duister is te verteren.
Met liefde bevrijd ik iedereen
om nu in Gods Licht te zijn.
En omdat iedereen naar God toegetrokken wordt,
voel ik de kosmische dageraad aanbreken.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

5. Ik roep de Violette Glans op
om het alle mensen te laten weten.
Met liefde verhelder ik hun blik
om te zien dat alles uit Licht bestaat.
En omdat ik de oproep doe,
voel ik dat God ons allen bevrijdt.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

6. Ik roep de Violette Gloed op
om de blind makende nevel te verdrijven.
Met liefde zie ik dat alle mensen
hun God opnieuw vinden.
En omdat zijn naam geprezen wordt,
voel ik dat de aarde zich verheft.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

7. Ik roep de Violette Straal op
om de nieuwe dag te brengen.
Met liefde bevrijd ik de aarde
om nu Gods koninkrijk te zijn.
En omdat ik Gods liefde ben,
voel ik de vrijheid van Boven.

Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt mij hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

In de volledige wetenschap dat de vraag het antwoord afdwingt, ben ik bereid te veranderen en ik ben bereid veranderingen in mijn wereld te zien. Daarom aanvaard ik dat mijn oproep al is gemanifesteerd in de zuivere waarneming van mijn IK BEN Aanwezigheid. Amen.