God is Vader en Moeder

 

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en dat onze zege daardoor is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen hebben begaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen, zodat zij kunnen begrijpen
dat het waar is dat alles één is
en in die eenheid zullen wij
tot in eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld;
al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.