De goden uit de oudheid

 

Vraag: Toen ik jong was, dacht ik dat oude mythologieën gewoon door mensen waren uitgevonden. Ze proberen de gebeurtenissen in de natuur te verklaren en die personaliseren ze, geven er namen aan en verzinnen er verschillende verhalen over. Maar sommige mythologieën zijn erg beroemd. Zo was het boek over de Griekse mythologie verplichte lectuur op school. Wie of wat waren toen de goden uit het oude Sumerië, Egypte, Griekenland? Waren dit zeer ontwikkelde wezens uit andere aardse of niet-aardse beschavingen die op aarde incarneerden, sommige mogelijk zelfs gevallen wezens? Sommige zijn nu misschien geascendeerde meesters. Ik herinner me een dictaat van de geascendeerde meester Pallas Athena. Ik ken sommige mensen, vooral in de jongere generatie, die gefascineerd zijn door de zogenaamd heidense goden en mythologieën, zoals Slavische of Noordse mythologieën, en ze zijn ervan overtuigd dat het nog steeds zeer actieve goden zijn. Wie of wat zijn dan goden zoals Odin, Isis of Lady Freya?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus – webinar Pasen 2023:

Welnu, dit is een complexe vraag, omdat de goden die door de eeuwen heen zijn vereerd, verschillende achtergronden hebben. Je moet in de eerste plaats begrijpen dat er sinds de schepping van de aarde geascendeerde meesters zijn geweest die de levensstromen die op aarde geïncarneerd waren, hebben bijgestaan. Maar toen de mensen het contact met de geascendeerde meesters verloren, zijn er veel spirituele leringen, religieuze leringen, op aarde gekomen die niet uit het geascendeerde rijk kwamen. Je moet ook begrijpen dat we, zelfs toen de mensen wel contact hadden met de geascendeerde meesters, niet slechts één bepaalde leer gaven, omdat we leringen gaven aan verschillende groepen mensen die in die tijd gescheiden leefden omdat je niet de transport- en communicatietechnologie had van tegenwoordig. We gaven verschillende leringen aan verschillende mensen om hen te helpen op hogere bewustzijnsniveaus te komen. Toen de mensen vervolgens in de dualiteit kwamen, was het veel moeilijker voor ons om een zuivere leer te geven en daarom zijn er veel verschillende religies die niet zuiver uit het geascendeerde rijk komen, maar geïnspireerd zijn door het geascendeerde rijk en die later werden vervormd zoals bijvoorbeeld ook de christelijke religie later werd verdraaid.

Je moet ook begrijpen dat veel groepen mensen nadat ze in de dualiteit kwamen, geen contact konden maken met de geascendeerde meesters, maar wel met wezens in het lagere identiteitsrijk, het mentale rijk en zelfs het emotionele rijk. Sommige groepen mensen ontvingen leringen uit die rijken omdat de wezens in die rijken hun eigen visie op goden schiepen. Je krijgt nu een heel complex beeld omdat sommige religies die groepen mensen in de oudheid ontvingen die uit het identiteits-, mentale en astrale rijk kwamen, het in ieder geval op een of andere manier hebben overleefd. Een paar mythologieën hebben het overleefd. En daar komt ook nog bij dat gevallen wezens die naar de aarde kwamen, hun eigen goden meebrachten van waar ze vandaan kwamen. Dit waren geen goden maar gevallen wezens in de emotionele, mentale en identiteitsrijken. Er waren gevallen wezens die fysiek incarneerden, maar er waren ook gevallen wezens in de andere rijken.

Een gevallen wezen dat was geïncarneerd, vereerde vaak minstens één wezen, maar vaker meerdere wezens, in een van de andere rijken als een goddelijk figuur. Verschillende religies zijn door de gevallen wezens gesticht of door de gevallen wezens naar de aarde gebracht. Om het nog ingewikkelder te maken hebben we daarnaast ook uitgelegd – ik hoop dat je nu in een staat van magnifieke verwarring komt – dat mensen, wanneer zij hun aandacht ergens, bijna alles, op richten, hun energie en bewustzijn daaraan voeden een levende entiteit scheppen, een beest, een collectief zelf. Wanneer mensen zich richten op een bepaald beeld van God, dat aanbidden, vereren, eraan offeren, wat ze ook doen, feitelijk een entiteit in het emotionele, mentale, identiteitsrijk of in ieder geval in een van die rijken scheppen. Je kunt zeggen dat er enkele religies zijn, of in feite zou je kunnen zeggen dat de meeste ervan, die overeenkomen met een bepaald wezen dat bij de beschrijving van Odin of Thor of een andere god past die bekend is uit andere religies, uit diverse religies.

En die heeft een bepaalde energie, een bepaald bewustzijn, hij is zich niet van zichzelf bewust, het is natuurlijk geen god, maar hij wil zichzelf in stand houden, dus wil hij dat mensen hem aanbidden en alles doen wat de mensen ook doen. Ik probeer alleen maar te zeggen dat het een erg complex beeld is.

Er zijn enkele religies uit de oudheid die namen hebben die later door geascendeerde meesters zijn gebruikt. Dit betekent niet dat je het lineair moet opvatten, maar er zijn natuurlijk gevallen waarin een wezen dat uitgroeide tot een geascendeerde meester een naam heeft aangenomen uit een of andere mythe. Het betekent niet per se dat Pallas Athena echt een god was, maar je begrijpt dat je als je een geascendeerde meester bent, bepaalde eigenschappen kunt belichamen en een naam kunt aannemen die bekend is bij mensen in de hoop dat de geascendeerde meester deze mensen kan helpen. Ik wil geen gedetailleerde beschrijving van dit alles geven, omdat die veel verder gaat dan wat we nu kunnen doen. Die zou meerdere dikke boeken kunnen vullen als het allemaal zou worden uitgelegd en wat voor zin om heeft het om dit allemaal uit te leggen als het belangrijke punt is dat je nu een lering hebt die je helpt om de behoefte aan mindere goden te transcenderen, zodat je kunt ascenderen, zodat je geen verre god nodig hebt, je hoeft geen god te aanbidden omdat je zelf een geascendeerd wezen bent geworden.