Kan een avatar meerdere oerzelven vormen?

 

Vraag: Ik heb nagedacht over een zin die ik las, dat sommige avatars meerdere oerzelven hebben geschapen. Ik heb het gevoel dat er in mijn psyche twee grote blokkades zitten. Ik heb het gevoel dat ik vooruitgang heb geboekt bij het doorbreken van mijn oorspronkelijke zelf aan de ene kant, maar aan de andere kant komen er veel projecties van andere zelven naar boven die mijn aandacht vestigen op de andere blokkade, waardoor ik erg verward en verstrooid achterblijf, omdat ze soms niet uit hetzelfde trauma lijken te zijn ontstaan of omdat ik het gewoon nog niet kan zien. Kun je uitleggen hoe avatars verschillende oerzelven kunnen vormen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – webinar Pasen 2023:

We moeten nu oppassen dat we niet al te zeer gehecht zijn aan woorden. Vanuit een logisch oogpunt is er slechts één oerzelf, omdat er altijd een zal zijn die als eerste is gevormd. Maar we kunnen natuurlijk ook begrijpen dat er avatars zijn die, toen ze voor het eerst op aarde incarneerden, werden blootgesteld aan een zeer traumatische situatie en daardoor een zelf hebben geschapen, maar in latere incarnaties kunnen ze ook zijn blootgesteld aan zeer traumatische situaties en hebben toen andere zelven geschapen en we kunnen voor een andere benadering kiezen door een andere interpretatie aan het woord ‘oer’ te geven. We kunnen zeggen dat het oerzelf niet beslist het eerste zelf is dat je in chronologische volgorde hebt geschapen, maar dat het oerzelf jouw kijk op jezelf op aarde in relatie tot de aarde overheerst. En daardoor kun je meer dan één zelf hebben, gebaseerd op meer dan één situatie, meer dan één trauma, dat jouw kijk beïnvloedt op hoe hoort te zijn op aarde.

Er zijn avatars die meerdere incarnaties hebben gehad zonder dat ze blootgesteld werden aan een geboortetrauma, maar die wel een zelf konden vormen dat alleen berustte op hun reactie op de aarde. Met andere woorden, wanneer je als avatar naar de aarde komt, zul je, ook al herinner jij je niet bewust hoe het was op een natuurlijke planeet, toch een zekere schok ervaren omdat de aarde zoveel dichter is en zo anders dan een natuurlijke planeet. Dit zouden we een algemene reactie op de aarde kunnen noemen, op de omgeving van de aarde, maar oorspronkelijk begonnen we te zeggen dat het oerzelf en het geboortetrauma, was dat je werd blootgesteld aan een zeer persoonlijke, opzettelijke aanval van de gevallen wezens. Zoals we hebben gezegd, zijn er natuurlijk individuele scenario’s, niet alle avatars hebben hetzelfde meegemaakt; het is dus mogelijk om als avatar te incarneren zonder dat jij persoonlijk rechtstreeks werd aangevallen, maar dat je natuurlijk wel een reactie op de aarde in algemeen had. Je kunt ook je eerste kosmisch geboortetrauma hebben als gevolg van een persoonlijke aanval in de ene incarnatie en in latere incarnaties andere aanvallen hebben meegemaakt die ook een zeer intens zelf scheppen dat beïnvloedt hoe jij jezelf ziet in relatie tot de aarde; wat je wel of niet kunt doen; wat je wel of niet wilt doen, en vaak dat je hier niets wilt doen.

Wat je hier echt aan kunt doen om verwarring te voorkomen, is je op jezelf concentreren. Gebruik de hulpmiddelen en de leringen die we hebben gegeven om aan dat specifieke zelf te werken, negeer dat andere zelf zoveel mogelijk. Concentreer je gewoon op die ene, ruim hem op en richt je vervolgens op de andere.