Tot twee verschillende richtingen aangetrokken worden

 

Vraag: Lieve Moeder Maria, zolang ik me kan herinneren werd ik altijd twee verschillende richtingen opgeduwd en had ik twee voorkeuren, meestal iets wat tegengesteld lijkt, wat het ook was. Ik heb nu te maken met een aantrekkingskracht die wil dat ik in de samenleving ben en een andere die wil dat ik me terugtrek. Ik heb echt moeite om te zien welke van mijn IK BEN Aanwezigheid komt, dus begon ik me af te vragen of geen van de krachten van mijn IK BEN Aanwezigheid komt of dat ze allebei van mijn IK BEN Aanwezigheid komen. Kun je hier alstublieft een hoger perspectief op geven?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – webinar Pasen 2023:

Je hebt gelijk dat geen van hen afkomstig is van je IK BEN Aanwezigheid. Hoe kan ik dit zeggen? Als je iets als trekken ervaart, komt het niet van de IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters. Wij trekken niet aan mensen – de IK BEN Aanwezigheid trekt niet aan de Bewuste Jij om iets te doen. Hoe komt dit? Omdat de IK BEN Aanwezigheid de Bewuste Jij uit zichzelf heeft geschapen, hem naar de materiële wereld heeft gestuurd en vrije wil heeft gegeven. De IK BEN Aanwezigheid heeft geen verlangen om de Bewuste Jij ergens in te trekken.

Wanneer je een sterke aantrekkingskracht voelt, moet jij je realiseren dat dit in veel gevallen twee verschillende zelven zijn. Maar ook kan één zelf je wegtrekken van je Goddelijke plan uitvoeren en een intuïtief gevoel hebt dat je iets in je Goddelijke plan hebt gezet en dat voel je dan als een soort aantrekkingskracht. Het kan ook zijn dat een zelf aan jou trekt, maar hij trekt je wel naar iets wat je in je Goddelijke plan hebt gezet.

Je willen terugtrekken uit de wereld komt duidelijk doordat je een of meerdere zelven hebt die in het verleden gewond zijn geraakt en die een sterke reactie hebben omdat je op de wereld bent en ze niet opnieuw gewond willen raken, dus dit zijn duidelijk zelven. Bij de overgrote meerderheid van de spirituele mensen die vandaag geïncarneerd zijn, staat in hun Goddelijke plan dat ze actief zullen zijn op de wereld. De vraag is natuurlijk hoe je actief kunt zijn op de wereld en er kunnen in het algemeen heel goed zelven zijn die je niet per se naar de wereld trekken, maar naar specifieke activiteiten op de wereld. Dit is ook iets wat je kunt overwegen.

Je kunt stellen dat de IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters niet aan je trekken en daarom elke vorm van aantrekkingskracht die voelt alsof je iets moet doen, alsof je iets behoort te doen, iets zou moeten doen, vooral als er angst bestaat voor wat er zal gebeuren als je het niet doet, van een gescheiden zelf komt. Dus ga achter dat gescheiden zelf aan, overwin hem en dan zal je intuïtie duidelijker zijn over wat erachter zit, niet alleen dat je op de wereld moet zijn, maar ook hoe je actief bent op de wereld.