Hoe we in de dualiteit vallen

 

Vraag: Onze meesters vertellen ons over absolute vrijheid in alle aspecten van ons leven. We zijn altijd vrij, zelfs als we ervoor kiezen om niet vrij te zijn, zoals wanneer we in bewustzijn vallen omdat er geen keuze is die we niet ongedaan kunnen maken in een materieel en niet geascendeerd universum. Maar vaak begrijpen we de betekenis hiervan niet. Zo kunnen we op een bepaald niveau van het spirituele pad geen continu proces meer volgen omdat we ons op een soort kruispunt bevinden. We moeten ervoor kiezen om een kwantumsprong te maken en te kiezen tussen de eenheid die we begonnen te ervaren met onze Goddelijke aanwezigheid en de gehechtheid aan het gescheiden zelf dat het begin betekent van een neerwaartse spiraal naar dualiteit en egoïsme. En deze keuze kan bepalen of we ervoor kiezen om het ego te verheffen zodat we vele levens zullen leiden waarin we verdwalen in de illusies van de dualiteit en het lijden. Maar is het niet zo dat we om te kiezen een echte ervaring van eenheid moeten hebben en opzettelijk het leven en de liefde van God de rug toekeren, omdat dit geen keuze lijkt die we uit onwetendheid kunnen maken, maar een sluwe en opzettelijke leugen dat het wezen zichzelf en alle anderen vertelt en dat hij of zij daarna hen zal manipuleren om zich beter en superieur te voelen, superieurder aan al het leven. Was dit de manier waarop de eerste wezens in de vierde sfeer vielen, een val uit hoogmoed, niet louter omdat ze Gods wet van vrije wil niet goed hadden begrepen? Wanneer we nog niet geascendeerd zijn, kunnen we dus relatief en na die val in eenheid zijn.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus – webinar Pasen 2023:

We hebben verschillende leringen gegeven over hoe verschillende groepen wezens zijn gevallen in vorige sferen. Jouw beschrijving van de zeer dramatische keuze tussen eenheid en gescheidenheid is niet correct. Je hebt geen hoge mate van eenheid voordat je de beslissing neemt om de dualiteit in te gaan.

Als je kijkt naar wat we hebben gezegd, dan hebben we gezegd dat je op het achtenveertigste niveau een zelfgevoel hebt dat in één punt is samengebald, een heel klein zelfgevoel, en dat betekent dat je het gevoel hebt dat je verbonden bent met iets wat groter is dan jij, maar niet een duidelijk gevoel van eenheid met jouw IK BEN Aanwezigheid hebt. Als je duidelijk een gevoel van eenheid had, zou je er niet voor kunnen kiezen om de dualiteit in te gaan. Je kunt er alleen voor kiezen om de dualiteit in te gaan als het geen grote dramatische verandering lijkt. En je kunt zeggen dat de stap van het achtenveertigste naar het zevenenveertigste bewustzijnsniveau op een bepaalde manier geen enorme stap is, maar wel een fundamentele verandering in hoe jij jezelf beziet. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om van het zevenenveertigste naar het achtenveertigste niveau terug te gaan dan van het tiende naar het achtenveertigste niveau. Het is niet alles of niets, het is niet alsof je meteen naar beneden valt. Je bewandelt het pad door stap voor stap omhoog te gaan bewustzijn; je daalt het pad af door stap voor stap naar beneden te gaan.

Het is anders wanneer je het hebt over gevallen wezens, omdat gevallen wezens een gevoel van illusie hadden gewekt en het klopt dat ze een gevoel van arrogantie hadden omdat ze dachten dat ze het beter wisten dan wie dan ook; ze hadden hun eigen werkelijkheid geschapen. Maar ze worden niet geconfronteerd met eenheid in contrast tot hun zelfgemaakte werkelijkheid. Ze worden geconfronteerd met de geascendeerde meesters en wij laten hen zien dat er iets naast hun illusie is. Maar dit is nog steeds niet hetzelfde als zich één voelen met hun hogere zelf.

Als je dit op een grondiger manier wilt begrijpen, kijk dan naar de leringen die we hierover hebben gegeven en lees die heel zorgvuldig want dan zul je het beter begrijpen.