De tweede dood verkiezen boven het bewandelen van het spirituele pad

 

Vraag: Wanneer ik terugkijk op mijn innerlijke zelf, heb ik het gevoel dat ik in veel opzichten een heel moeilijke ziel ben vanuit het perspectief van verlossing. En ik ben niet volwassen genoeg om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven en pijn te verdragen. In zekere zin lijkt de tweede dood mij een grotere troost toe, geef me dus alsjeblieft dingen om over na te denken. En wanneer ik naar het niveau van mijn ziel kijk, voelt het als een veel moeilijker en vermoeiender keuze om een leven te kiezen en in een reïncarnatie te leven. Is er ooit een geval geweest waarin de IK BEN Aanwezigheid of de commissie het er niet mee eens is of de ziel tegenhoudt die voor de tweede dood kiest? Als ik voor de tweede dood kies, wordt mijn bewustzijn dan een soort slaap of keert mijn bewustzijn terug naar het niveau van de IK BEN Aanwezigheid?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – webinar Pasen 2023:

Er zijn zeker gevallen waarin de IK BEN Aanwezigheid natuurlijk wil groeien, maar de Bewuste Jij niet. In principe noemen we dat een gevallen wezen, omdat de Bewuste Jij in opstand komt tegen het groeiproces, weigert zich te herenigen met de IK BEN Aanwezigheid en het gevoel wil blijven opbouwen dat hij een gescheiden zelf is met een zekere verfijning.

Als de Bewuste Jij kiest voor de tweede dood, dan wordt de Bewuste Jij teruggetrokken in de IK BEN Aanwezigheid, houdt op te bestaan als individueel wezen maar de IK BEN Aanwezigheid is nog steeds heel, wordt hier niet door beïnvloed, maar alle gescheiden zelven die dit wezen heeft opgebouwd, zullen moeten worden opgeruimd en dit lijkt niet op gaan slapen, het bestaan wordt helemaal stopgezet.

De geascendeerde meesters zullen deze zelven en de energie die in ze is opgehoopt, geleidelijk oplossen, of eigenlijk zou ik heel snel moeten zeggen, maar dat is een bepaalde procedure. En dat houdt de tweede dood in; al deze gescheiden zelven en het momentum en de energie worden opgeruimd en naar een zuivere staat getransformeerd. Er blijft niets meer over van een gescheiden zelf, het gevoel van een gescheiden zelf. Elk zelfgevoel dat een wezen dat door de tweede dood heengaat, eerder had, verdwijnt alsof het nooit heeft bestaan.

De IK BEN Aanwezigheid heeft in het causale lichaam nog wel bepaalde lessen die geleerd zijn, maar als een Bewuste Jij ervoor kiest om de gescheidenheid in te gaan, vooral als hij uit één sfeer valt, dan vormt de IK BEN Aanwezigheid een ander bewust zelf dat naar beneden wordt gestuurd om in een andere situatie te incarneren. Veel IK BEN Aanwezigheden hebben trouwens meerdere Bewuste Jij-en tegelijkertijd geïncarneerd, niet beslist of heel zelden op dezelfde planeet.

Als je dit soort gedachten hebt, moet je begrijpen dat dit een zeer sterke projectie is van bepaalde gevallen wezens op de geest van spirituele mensen. En ze gebruiken elke spirituele leer waar mensen bij zijn. Het is onmogelijk voor ons, de geascendeerde meesters, om een leer te geven die de gevallen wezens niet kunnen verdraaien en gebruiken om op de geest van mensen te projecteren dat het gemakkelijker is om door de tweede dood te gaan dan het pad terug te gaan naar eenheid met jouw IK BEN Aanwezigheid.

En de verleiding om hiernaar te luisteren komt altijd van een gescheiden zelf dat het te moeilijk lijkt. Dit zelf projecteert op de Bewuste Jij, dat het te moeilijk zou zijn. Maar dit komt alleen maar omdat het gescheiden zelf wil blijven bestaan. Het gescheiden zelf begrijpt niet dat hij wordt opgeruimd als je door de tweede dood heengaat, dat kan hij niet begrijpen. Hij kan zelfs het concept tweede dood gebruiken om op jou te projecteren dat je niet moet proberen te groeien. Maar dit gebeurt natuurlijk alleen als het gescheiden zelf zo wanhopig is dat hij wil voorkomen dat je groeit.

Wat we kunnen zeggen is dat wanneer je dit soort gedachten en projecties hebt, het komt omdat zowel je gescheiden zelf als de duistere krachten wanhopig proberen te voorkomen dat jij een doorbraak krijgt. Dat betekent dat je bijna doorbreekt, je hebt het potentieel om door te breken en je benadering van het leven fundamenteel te veranderen. Wil je dat? Dat is jouw beslissing. Ik kan je er niet toe dwingen. Ik heb niet de wens om jou dat te laten doen. Ik kan je alleen de reactie vertellen, je vertellen dat je het boek ‘Mijn Levens met’ kunt lezen, ‘Heel je Spirituele Trauma’s’ lezen en te kijken of het je bewustzijn op een of andere manier verandert en de leringen te bestuderen die we in het algemeen hebben gegeven. Maar ik kan en wil je niet dwingen om een beslissing te nemen. Ik respecteer de vrije wil totaal en absoluut.
Maar ik wil alleen zeggen dat we genoeg leringen hebben gegeven zodat iedereen die bereid is die leringen oprecht en met een open geest te bestuderen, inderdaad die verandering kan doorvoeren.