De niet op geweld gebaseerde technologie

 

Vraag: Saint Germain heeft gesproken over op geweld gebaseerde technologie. Wat zijn enkele voorbeelden van op geweld gebaseerde versus niet op geweld gebaseerde technologie, bij gebrek aan een betere term, en hoe maak je technologie die niet op geweld berust?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain – webinar Pasen 2023:

Een voor de hand liggend voorbeeld van op geweld gebaseerde technologie is jouw auto, de motor in je auto, als het tenminste een verbrandingsmotor is. Je maakt een apparaat van een zeer harde substantie, metaal genaamd, je maakt enkele kamers waarin je een brandstof onder zeer hoge druk kunt comprimeren, die een explosie veroorzaakt die vervolgens de zuigers aandrijft en de as laat draaien die de auto kan aandrijven. Dit berust duidelijk op geweld omdat er kracht wordt gebruikt en je moet die in stand houden door er brandstof voor te leveren. Een ander voorbeeld is natuurlijk een kernreactor waarbij je het atoom dwingt uit elkaar te gaan, je splijt het atoom met geweld. De atoombom berust nog meer op geweld.

Niet op kracht gebaseerde technologie, de primitieve voorbeelden die je vandaag op de wereld hebt, zijn natuurlijk zonnecellen. De bron van de energie is de zon die nooit zal opraken, althans niet in de nabije toekomst. En je gebruikt geen geweld, je gebruikt een heel eenvoudige techniek met niet heel veel interne onderdelen en zeker geen interne druk om dit om te zetten in elektriciteit. Dit is een soortgelijk proces als bij planten en fotosynthese, waarbij de energie van de zon wordt omgezet in energie die de planten kunnen gebruiken om te groeien. Windenergie is een andere, een ouderwetse watermolen of een waterkrachtcentrale die elektriciteit opwekt zijn ook voorbeelden daarvan. Je kunt zeggen dat ze wel berusten op kracht, maar niet op dezelfde manier berusten op geweld door er veel druk en fysieke kracht op uitoefenen, en dergelijke. Natuurlijk zullen er in de Gouden Eeuw veel andere technieken zijn en daar heb ik het al eerder over gehad.

Er zijn technieken en het grote veld begint zich daar al voor open te stellen; een paar mensen beginnen het al te begrijpen, maar het gaat erom dat je toegeeft dat er niveaus van de wereld zijn, niveaus van de realiteit die verder gaan dan wat jullie vandaag de dag het materiële universum noemen en dat je toegeeft, aangezien alles energie is, dat de materiële wereld wordt geschapen door de hogere vormen van energie die in trilling zijn verlaagd, die een stationaire vorm hebben aangenomen. Maar zelfs die stationaire vormen kunnen alleen worden gehandhaafd als er een voortdurende energiestroom naar het materiële frequentiespectrum komt. En omdat dit de energie is die de wereld heeft geschapen, die alle veranderingen heeft aangedreven die je ziet, die de schepping van de sterrenstelsels heeft aangedreven, die de evolutie van steeds geavanceerdere soorten heeft aangedreven, kan het natuurlijk alles aandrijven.

De vraag is hoe je die iets kunt laten aandrijven. En om dit te realiseren en in de praktijk toe te passen zullen er enkele verschuivingen in het collectieve bewustzijn moeten plaatsvinden. Allereerst moet je het materialistische paradigma overwinnen dat je ontkent dat er iets buiten het materiële universum is. Je kunt geen gebruik maken van een vorm van energie als je het bestaan ervan niet erkent, want hoe kun je het dan überhaupt onderzoeken? Hoe gaan ze geld toewijzen om hier onderzoek naar te doen?

Maar het andere is dat er een verhoging van het collectieve bewustzijn moet komen waardoor tenminste een cruciaal aantal mensen geen geweld tegen anderen wil gebruiken. Omdat je van deze technologie niet echt wapens kunt maken en je op een heel andere manier moet denken. Je hebt eigenlijk een aantal mensen nodig die in staat zijn om afstand te nemen van de huidige benadering van technologie, omdat de huidige benadering over het algemeen op geweld berust. Mensen moeten een stap terug doen omdat je door de huidige manier van denken zult zeggen: “Er is energie in een hoger rijk. We willen het in het fysieke rijk krijgen, zodat die machines kan aandrijven. Hoe doen we dat aanpakken? We moeten die energie forceren.” Dat zou de mentaliteit zijn: “We moeten die energie forceren.”

Maar dit zal nooit lukken. Je kunt de hemel niet met geweld veroveren. Je kunt hogere energie niet met geweld veroveren. Je moet technologie op een andere benaderen door te zeggen: “Als dit de energie is die de evolutie van het universum heeft aangedreven sinds de Big Bang zoals ze het noemen of sinds het begin van het universum (het was natuurlijk niet een ‘Big Bang’ maar toch), kunnen we ervan uitgaan dat het gratis verkrijgbaar is. We hoeven het niet te forceren. We hoeven alleen maar een manier te vinden om het te ontvangen.” En wanneer je in die richting gaat denken, ontstaan er nieuwe manieren voor onderzoek en nieuwe ideeën.

En natuurlijk heb ik deze ideeën al. Ze bestaan al. En het is gewoon een kwestie van wanneer er mensen zijn die, als het Alpha-aspect, de openheid, de neutrale gemoedstoestand, hebben om het idee te ontvangen, maar ook de praktische ervaring hebben om er gebruik van te maken zodat het kan worden gekoppeld aan elektriciteit bijvoorbeeld. Het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit kan niet worden gedaan door iemand die geen technische expertise heeft, maar evenmin door iemand die wel de technische expertise heeft maar alleen op een bepaalde manier over technologie kan nadenken. En er zijn niet veel van dit soort mensen op de wereld, maar wel voldoende om deze nieuwe technologie naar buiten te brengen.