Is de goudstandaard nodig voor een goed functionerende economie?

 

Vraag: voor Saint Germain: Aan het begin van de twintigste eeuw werden papieren valuta beschouwd als geldvervangers voor goud en zilver. Veel mensen denken tegenwoordig dat een terugkeer naar de goudstandaard noodzakelijk is voor een goed functionerende economie. Wat zijn jouw ideeën hierover? Door de verzwakking van de Amerikaanse dollar wordt er steeds meer gesproken over digitale valuta. Voor mij is dit vol gevaar vanwege de machten die nog steeds de zaken regelen. Kan de huidige samenleving op haar het bewustzijnsniveau de Gouden Eeuw bereiken zonder goud als standaard?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain – webinar Pasen 2023:

Ik heb eerder al de goudstandaard besproken en in principe kun je zeggen dat die in de huidige tijd niet meer praktisch is. Door het niveau waarop de economieën zijn gekomen, zou je enorme hoeveelheden goud moeten hebben. Er is gewoon niet genoeg goud op de wereld dat het praktisch is.

Ik weet dat veel spirituele mensen met een wat geromantiseerde blik naar de goudstandaard kijken. En natuurlijk klinken goud en de gouden eeuw alsof ze iets met elkaar te maken hebben. Ik begrijp dit. Maar toch, puur pragmatisch gezien gaat het er niet om of je een goudstandaard hebt of niet. De vraag is of de regering de fiscale verantwoordelijkheid neemt. Met andere woorden, is er iets wat de hoeveelheid geld beperkt die een overheid kan drukken of maken om haar projecten, haar ambities, te financieren? En dat moet er zijn. En dit zal er zijn in de Gouden Eeuw.

Je zou kunnen zeggen dat het in vroeger tijden praktisch was om een goudstandaard te hebben waarbij de hoeveelheid geld die een overheid kon maken, gerelateerd was aan de hoeveelheid geld die ze in de kluis, in hun centrale kluis of in hun systeem, hadden. En daardoor zou je de omvang van de geldhoeveelheid kunnen beperken, de inflatie kunnen beperken, enzovoort. Dit was echter alleen nodig in de tijd voordat er computers waren. Tegenwoordig hoef je met computertechnologie niet de goudstandaard te hebben, want nu kun je computers gebruiken om te berekenen hoeveel geld je kunt maken zonder een op hol geslagen inflatie te veroorzaken. Ik zeg niet dat dit al is gebeurd, maar het kan wel. Op basis hiervan kun je dus op het punt komen waarop regeringen kunnen begrijpen dat een bepaald hoeveelheid geld de inflatie op een beheersbaar niveau houdt. Gaan we daar overheen, dan wordt de inflatie te groot en wordt dat een probleem.

Als je de fiscale verantwoordelijkheid neemt, heb je de goudstandaard niet nodig. En dan kun je zeggen: “Wat als ze die verantwoordelijkheid niet nemen, zou de goudstandaard regeringen dan niet dwingen om verantwoordelijk te zijn?” Nee. En dat zie je op de wereld. Waarom hebben ze de goudstandaard losgelaten? Omdat ze niet verantwoordelijk wilden zijn. De goudstandaard kan het niet garanderen. En er waren verschillende manieren waarop regeringen de goudstandaard konden ondermijnen.

Een ander aspect hiervan is dat het niet alleen regeringen geld maken. Banken hebben toestemming gekregen om geld te maken door leningen uit te geven op grond van óf een fractionele reservestandaard, zoals men vroeger zei, óf tegenwoordig, omdat niemand zelfs fractionele reserves heeft. Niemand kan het zelfs maar iets schelen om een fractionele reserve in stand te houden omdat banken veel meer leningen verstrekken dan ze geld op hun rekeningen hebben staan. De goudstandaard kan voorkomen dat de regering geld maakt, maar banken maken en vernietigen voortdurend geld. Wanneer ze een lening verstrekken, maken ze geld uit het niets. Wanneer het wordt terugbetaald, verdwijnt het, maar wat natuurlijk niet verdwijnt, is de rente. De rente moet nog worden terugbetaald en dit is een onderdeel van de inflatie.

Je hebt een samenleving nodig waarin de overheid haar verantwoordelijkheid erkent om een verantwoord fiscaal beleid te voeren, echter niet alleen de overheid maar de samenleving als geheel. In de praktijk betekent dit dat je de huidige situatie niet kunt krijgen omdat veel regeringen na decennia van neoliberaal beleid vinden dat ze zich niet met de economie moeten bemoeien, ze moeten buiten de financiële sector blijven en die zichzelf laten reguleren zoals de neoliberalen altijd zeggen. Want na het financiële schandaal van 2008, de recente bankfaillissementen en de nieuwste problemen met schaduwbanken en niet-banken wordt het steeds duidelijker dat de markt zichzelf niet kan reguleren in de eerste plaats. Eigenlijk kan het wel, maar de markt reguleert zichzelf door een zeepbel te creëren en die dan te laten barsten en dan zeer langzaam te groeien totdat je weer een zeepbel kunt creëren en weer kunt laten barsten. Het wordt een crisiseconomie die van crisis naar crisis gaat, en op die manier reguleert de markt zichzelf.

Maar wat men natuurlijk niet heeft gezien en wat moet worden gezien, is dat die cyclus van hoogconjunctuur in feite de echt grote bedrijven, de machtselite, ten goede komt, terwijl andere bedrijven worden weggevaagd. De machtselite zal geld verdienen aan zo’n boomcyclus; ze zullen ook geld verdienen aan een bustcyclus en het versterkt hun positie de hele tijd en verzwakt daardoor de democratie en verzwakt in wezen de hele economie, want op die grotere schaal kan de elite zichzelf niet stoppen. Ze zijn daar nooit toe in staat geweest en dit kan leiden tot de vernietiging van de samenleving en de hele wereldeconomie.

De enige uitweg is dat overheden verantwoordelijker, transparanter, worden zodat de mensen weten wat er aan de hand is, begrijpen wat er aan de hand is en dat de geldhoeveelheid en het fiscale beleid wordt gecontroleerd en in evenwicht gebracht.

En jouw vraag heeft het over de bevoegdheden die er zijn met betrekking tot digitale valuta, maar je moet beseffen dat de mensen met de bevoegdheden, altijd de bevoegdheden zullen hebben, omdat er altijd iemand zal moeten zijn die de leiding heeft over de zaken in een samenleving omdat je niet de hele bevolking kan betrekken bij het bepalen van hoeveel geld er gedrukt moet worden. De vraag is wie die machthebbers zijn? Zijn ze verantwoordelijk voor de mensen? Of staan ze onder invloed van de machtselite? En dat is de dynamiek.

De overheid is niet per definitie het probleem. De functie van de regering is om de mensen, de bevolking, te beschermen tegen een kleine machtselite. Nu kan natuurlijk zelfs een democratische regering worden overgenomen of op subtiele wijze worden beïnvloed door een machtselite, zodat die niet de functie vervult om van het volk, door het volk en voor het volk te zijn. Maar dat betekent niet dat er iets inherent mis is met de regering. En daarom hebben we het eerder gehad over complottheorieën waardoor het lijkt alsof de overheid alleen maar ongelijk kan hebben en de deep state dit doet en dat doet.

Maar alles wat wantrouwen zaait in een democratische regering komt van en werkt in het voordeel van de machtselite. Dat kan niet anders. Als je een fundamenteel wantrouwen hebt in democratische instituties, werkt dat alleen maar in het voordeel van de machtselite omdat zij de democratische instituties omver willen werpen zodat ze zelf weer aan de macht kunnen komen. Ze wilden geen democratie en proberen die sindsdien te ondermijnen. En de recente populistische revoluties of hoe je ze ook wilt noemen, werken ondanks de beweringen alleen maar in het voordeel van de machtselite. Ze werden door hen geïnspireerd en gefinancierd, enzovoort. Het gaat er niet om dat je de invloed van de regering wegwerkt. Dat is precies wat de neoliberalen al tientallen jaren proberen te doen. En je kunt zien dat het opkomende tij niet alle boten heeft opgetild.

Over digitale valuta heb ik ook al eerder gesproken, en er is al digitale valuta. Je zou kunnen zeggen dat je een nationale munt hebt die dollarbiljetten of eurobiljetten drukt of wat het ook mag zijn en dat creëert een bepaald bedrag. Maar banken maken geld buiten de gedrukte geldvoorraad om. Ze zijn er elke dag mee bezig. En hoe doen ze dat? Op computers. Je hebt dus digitale valuta. Ze maken $100.000 om iemand een lening te geven. Dat geld hebben ze niet in hun bankkluizen. Zijn dat geen digitale valuta? Er komt een tijd dat er om praktische redenen geen gedrukt geld meer is en alle valuta digitaal zijn. Het gaat er gewoon om hoe het wordt ingevoerd, wie er de leiding over heeft en wie er baat bij heeft. De echte vraag is in hoeverre de machtselite digitaal geld kan beïnvloeden en dat is natuurlijk een heel andere vraag.