AI en Chat GPT-technologie

 

Vraag: Kan een meester de recente ontwikkelingen in generatieve kunstmatige intelligentie bespreken? Bijvoorbeeld, Chat GPT, en wat het hoogste potentieel is voor deze technologie en waarover we ons misschien zorgen moeten maken of van welke gevaren we ons bewust moeten zijn?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain – webinar Pasen 2023:

Laten we eerst een stapje terug doen en kijken naar technologie in het algemeen. Wat is het hogere doel van technologie? Zoals ik al eerder heb gezegd, zelfs in mijn laatste paar incarnaties, zag ik duidelijk dat zolang mensen heel veel tijd, heel veel aandacht en energie besteden aan gewoon de kost verdienen om gewoon hun fysieke lichaam in leven te houden, niets meer over houden om het spirituele pad te volgen en hun bewustzijn te verhogen. Ik zag duidelijk dat er op lange termijn weliswaar verschillende manieren zijn om dit te bereiken, maar op korte termijn was technologie de enige manier, die natuurlijk via de wetenschap moest komen.

Wanneer je terugkijkt op hoe mensen zelfs honderd jaar geleden en zeker tweehonderd jaar geleden leefden, omdat de meeste mensen die in boerengemeenschappen leefden en heel erg vroeg in de ochtend moesten opstaan om de dieren te voeren. Ze moesten op het land werken en wanneer ze ’s avonds eindelijk naar bed konden, waren ze zo moe dat zelfs het lezen van een boek hen te veel was, zelfs als ze konden lezen, iets wat veel mensen natuurlijk niet konden. Sindsdien is technologie is gebruikt om mensen steeds kortere werktijden, korter transport, meer hulp te geven om sneller te koken en veel andere dingen te doen, om tijd te besparen. Hierdoor hebben de mensen minder tijd nodig voor de elementaire overlevingstaken.

Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat veel mensen op de wereld het tegenwoordig drukker hebben dan ooit, want naarmate ze steeds meer vrije tijd kregen, zijn er ook steeds meer dingen die hun aandacht trekken. En natuurlijk wordt die de aandacht van mensen gevoed door technologie zoals het internet, televisie, radio, boeken, enzovoort. Desalniettemin zie je dat mensen, althans in de welvarender landen, de mogelijkheid hebben om hun vrije tijd te besteden aan persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en zelfs het volgen van een spiritueel pad.

En je ziet in veel moderne landen dat steeds meer mensen zich beginnen te richten op persoonlijke groei, coaching, mindfulness en veel andere dingen die gericht zijn op spirituele groei. Ze noemen het misschien niet eens spiritueel, maar ze groeien persoonlijk en breiden hun bewustzijn uit. Dit is het doel van technologie vanuit een hoger perspectief en vanuit dat perspectief kun je zeggen dat AI-technologie op een of andere manier gewoon een stap verder is, want hoe meer AI-technologie je hebt, hoe efficiënter technologie wordt, hoe meer die bepaalde zich herhalende taken kan overnemen die mensen moeten uitvoeren. En dat zal mensen weer meer vrijheid geven om zich op andere dingen te richten.

Ik weet dat je altijd kunt discussiëren of het werk of banen van mensen wegneemt, maar op lange termijn zal technologie in het algemeen of AI-technologie in het bijzonder geen mensen overbodig maken. Er zal altijd behoefte zijn aan mensen, want er is een limiet aan hoever je kunt gaan met AI-technologie.

Nu kunnen we kijken naar de keerzijde van de medaille en het meest extreme aspect daarvan zijn kernwapens. Waarom hebben we de kennis gegeven over hoe je een atoom kunt splitsen en een atoombom kunt maken? Gedeeltelijk omdat we zagen dat mensen het dualiteitsbewustzijn niet snel genoeg transcendeerden en er waren duidelijke polarisaties op de wereld tussen de Sovjet-Unie, het communistische blok en de vrijere democratische naties. Er bestond dus een reëel gevaar van oorlog na oorlog na oorlog, en daarom ontstond er door het geven van nucleaire technologie een geheel nieuwe gedachtegang bij de naties die overwogen om oorlog te voeren. En dat is: “Waar zou de oorlog in kunnen escaleren als we oorlog voeren met een natie die kernwapens heeft? En zou dat niet alleen kunnen leiden tot onze eigen vernietiging, maar ook tot de vernietiging van de planeet?” Er waren mensen in de Sovjet-Unie die begrepen dat als ze van plan waren om het communisme over de hele planeet te verspreiden, ze dan de planeet niet moesten vernietigen in een nucleaire oorlog.

Ik kan je vertellen dat er na de Tweede Wereldoorlog verschillende heel erg verwoestende oorlogen zouden zijn gekomen als er geen nucleaire technologie was gegeven. Je zou kunnen zeggen dat het niet zo constructieve aspect van technologie is dat je situaties op een extremer niveau kunt brengen opdat mensen door het potentieel van technologie worden gedwongen om opnieuw na te denken en zo enkele lessen te leren die ze niet vrijwillig wilden leren. Je kunt zeggen dat een van de aspecten van technologie is dat de potentiële klappen op de Harde Leerschool harder worden, dus mensen moeten nadenken voordat ze iets doen.

En in dit opzicht speelt AI-technologie ook een rol, omdat er mensen op de wereld zijn die investeren in of hun spaarpotje, hun aandacht en werk in AI-technologie stoppen, omdat ze denken dat ze een werkelijk een bewuste entiteit kunnen maken – dat ze technologie kunnen maken die zelfbewust is. Dit is een droom en ook al heel erg lang een droom van de gevallen wezens. Ze hebben daar op verschillende manieren naar gestreefd. Een daarvan is zoals we, vooral in een vorige dispensatie, hebben besproken, het mechanisatieconcept, waarbij ze mensen proberen te reduceren tot een toestand waarin ze hun Christuspotentieel zijn vergeten, geen onderscheidingsvermogen hebben. Ze gehoorzamen hun leiders blindelings. Iets wat Jezus de blinde die de blinde leidt, heeft genoemd.

Ze hebben hier wel enig succes mee, zoals je kunt zien bij sommige landen van de wereld, waardoor mensen niet twijfelen aan hun leiders en een soort deal hebben gesloten met hun leiders die tegen hen zeggen: Bemoei je niet met ons in ons dagelijks leven, dan bemoeien wij ons niet met de politiek.” En je ziet dat daar veel voorbeelden van zijn in de geschiedenis, omdat er naties waren waarin een kleine elite een natie regeerde, en het grootste deel van de bevolking in feite de slaaf van de elite was, ook al zagen ze dat misschien niet altijd zo omdat ze werden misleid door sommige dingen, bijvoorbeeld een religie, door te denken dat ze belangrijk werk deden, wat er eigenlijk alleen maar uit bestond dat ze de ambities van de leiders uit lieten komen. De Egyptische piramiden werden voor een groot deel gebouwd omdat enkele leiders een monument voor zichzelf wilden maken, hoewel die oorspronkelijk niet als graftomben waren gemaakt. En veel mensen gehoorzaamden hieraan en veel mensen deden het omdat ze dachten dat ze een belangrijke dienst bewezen, en er zijn andere voorbeelden van door de geschiedenis heen.

Een ander aspect van deze droom die de gevallen wezens hebben, is dat ze gehoorzame slaven hebben die nooit aan hen twijfelen, om natuurlijk een machine te maken die niet het ‘lastige’ vermogen heeft dat mensen hebben, dat ze een stap terug kunnen doen, de situatie van buitenaf bekijken en zich afvragen: “Waarom doe ik dit?” Om het dictaat van Jezus erbij te nemen: “Ik ben de open deur, die niemand kan sluiten”. Mensen kunnen heel erg gevangenzitten in het doodsbewustzijn of het mechanisatiebewustzijn, maar ze kunnen nooit volledig het vermogen verliezen om de Christus te herkennen.

De gevallen wezens hebben geprobeerd een mensenras te vormen dat de Christus niet kan herkennen en hoewel ze grote groepen mensen hebben gevormd die het moeilijk vinden om de Christus te herkennen, zijn ze daar nooit volledig in geslaagd. Dit wordt in feite gedemonstreerd door de missie van Jezus, omdat veel christenen geloven dat hij in Israël verscheen omdat dit het Heilige Land was, maar hij verscheen juist in Israël omdat dit de plaats op de wereld was waar de mensen de meeste moeite hadden om Christus te herkennen. Zij zaten zo in het doodsbewustzijn vast, zo gevangen in het doodsbewustzijn, dat deze mensen het het moeilijkst vonden om Christus te herkennen. Daarom wilde hij daar het goede voorbeeld geven, want als hij daar enkele van de meest blinde mensen kon bereiken, was er ook hoop voor anderen. Het toont in feite aan dat de gevallen wezens op deze manier geen succes kunnen hebben.

Ze hebben natuurlijk er ook naar gestreefd om machines te maken omdat die niet de morele overwegingen hebben die mensen wel hebben en die daarom blindelings bevelen opvolgen. Ze dromen ervan om een robot als supersoldaat te hebben die iedereen zal doden die hem wordt opgedragen om te doden, omdat hij niet op een mens lijkt. En dit is natuurlijk een droom waar de gevallen wezens al heel lang op andere planeten naar streven en er zijn voorbeelden van planeten waarop ze iets hebben kunnen maken dat lijkt op wat je bijvoorbeeld in de Star Wars films ziet over de klonen, de Clone Wars over gekloonde mensen die geen enkele morele overweging hebben. Dit werd niet gemaakt door te klonen, maar door technologie, maar desalniettemin is het idee hetzelfde.

Veel mensen die geen gevallen wezens zijn, zijn ook gefascineerd zijn door deze technologie; om deze droom waar te maken. In Star Trek is iemand genaamd Data, die zogenaamd een robot was, en in science fiction zijn hier natuurlijk tal van voorbeelden van. Veel mensen zitten vast in deze droom en als je begrijpt wat ik net zei, kun je de tegenstrijdigheid zien. Je ziet de fout in het hele concept dat je ooit een machine zou kunnen maken die zelfbewust is. Wat wilden de gevallen wezens, zoals ik heb gezegd? Ze willen een machine maken die de intelligentie van mensen heeft zonder de ‘lastige’ morele overwegingen. Maar iets wat je in ieder geval in uiterlijk opzicht intelligentie geeft, zijn de hersenen, en de complexiteit van de hersenen en het functioneren ervan, maar je hogere wezen verschaft je wijsheid en morele overwegingen; Je ziel zoals ze traditioneel zouden zeggen, maar wij zeggen de Bewuste Jij.

Je bezit het ‘lastige’ aspect van de mens zoals de gevallen wezens het noemen, omdat je zelfbewust bent. Het is heel goed mogelijk om een machine te maken die schijnbaar intelligentie heeft, zoals je al kunt zien in de chatrobots en andere computers, maar je kunt nooit een zelfbewuste machine maken en dat willen de gevallen wezens natuurlijk niet, en ze weten dit, maar ze hebben veel mensen voor de gek gehouden door hen te laten denken dat het mogelijk zou kunnen zijn om een zelfbewuste machine te maken. En dat stimuleert de interesse van veel mensen in het veld, ook al zijn het geen gevallen wezens.

Je ziet dat dit juist de droom van AI is. Het is een illusie, een complete illusie. Er zijn tegenwoordig zelfs wetenschappers die neuroloog of natuurkundige zijn die dit in het openbaar zijn gaan zeggen ⎯ dat we dit nooit zullen kunnen doen. Er zijn wetenschappers die een nieuwe manier hebben bedacht om dit aan de wereld uit te leggen door te zeggen dat de wereld niet het resultaat is van een onbewust mechanisch proces, maar het resultaat is van acties van bewuste tussenpersonen. Ze hebben het er zelfs over dat er bewuste tussenpersonen zijn op verschillende bewustzijnsniveaus, verschillende niveaus van gewaarzijn. Sommigen staan boven het menselijke niveau en hebben ook invloed op waarom de wereld bestaat en waarom de wereld is zoals ze is.

Dit is een nieuwe ontwikkeling die ontstaat omdat er wetenschappers zijn die hebben geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie of neurologie en hebben gezien dat er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs is voor deze materialistische beweringen. En daarom staan ze open om te zeggen: “Als we niet kunnen verklaren wat we waarnemen binnen het materialistische paradigma, moeten we verder kijken.”

Dit is een van de mogelijkheden van deze technologie. Je kunt bij de chatrobots op het internet zien dat mensen zich er nu van bewust worden dat er dingen op internet staan die alleen maar zijn gemaakt door een machine, een algoritme. En dat algoritme werd geprogrammeerd om op een bepaalde manier informatie te verzamelen.

Dit kan van nut zijn voor bepaalde praktische doeleinden en zoals ik al zei, kan het ook nuttig zijn, maar dit betekent niet dat je erop kunt rekenen dat dit de totale kijk op een kwestie is of zelfs een hogere kijk op een kwestie. Omdat de mensen zich beginnen te realiseren dat deze algoritmen alleen informatie kunnen verzamelen die er al is. Ze komen niet met iets origineels. Ze kunnen niet creatief denken. Ze kunnen informatie verzamelen ⎯ ze kunnen conclusies trekken op grond van de informatie die beschikbaar is, maar wat gaat het algoritme doen als er geen informatie over is? Dat werkt op informatie over data. Dat kan niet werken zonder informatie of informatie uit de hoed toveren.

Dit kan ook leiden tot een groter besef dat je niet alles op het internet kunt vertrouwen. En dit is wel heel noodzakelijk omdat je ook het concept hebt dat er trollenboerderijen zijn omdat bepaalde naties installaties hebben met veel computers waar mensen dingen op sociale media posten die berusten op de propaganda van die natie – wat ze naar buiten willen brengen.

En meer mensen worden zich hiervan bewust en AI, de chatrobots zullen mensen er bewuster van maken waar ze rekening mee moeten houden als ze op het internet zitten ⎯ met wie praat je? Met wie ga je om? Waar haal je informatie vandaan? En wat is de achtergrond? Wat proberen deze mensen te doen?

Er zal in de toekomst nog veel meer discussie ontstaan over het feit dat je een chatrobot kunt maken of een ander algoritme dat behoorlijk geavanceerde informatie kan presenteren. Maar wat zijn de criteria die in het algoritme worden geprogrammeerd voor de manier waarop die informatie selecteert en presenteert? En dit leidt tot het besef dat wanneer iemand de criteria of de parameters voor het algoritme programmeert, dit kan doen met een specifieke agenda – dat hij een specifieke agenda kan hebben om informatie te presenteren die zeer selectief is. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig een chatrobot maken die jou geheel vanuit Russisch perspectief informatie over de oorlog in Oekraïne geeft. En die kan dit op verschillende manieren verhullen, maar het wel laten lijken alsof de intenties van Rusland om Oekraïne binnen te trekken oprecht en goedbedoeld waren en dat hun acties ook goedbedoeld zijn geweest. En dat er alleen mensen zijn omgekomen omdat de Oekraïners zich hebben verzet. Je zou gemakkelijk zo’n robot kunnen maken. En natuurlijk zou je ook veel andere zaken op deze manier kunnen promoten, wat tot op zekere hoogte al wordt gedaan, maar tot nu toe vooral door menselijke trollenfabrieken waarin mensen dingen posten op sociale media of het internet.

Nogmaals, wanneer technologie tot het uiterste wordt doorgevoerd, kan die ervoor zorgen dat mensen nog eens nadenken en iets opnieuw beoordelen. En uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat mensen beginnen te beseffen dat je heel kritisch moet zijn over waar je de informatie vandaan haalt die je niet alleen gebruikt voor belangrijke beslissingen in je leven, maar ook om je wereldbeeld te vormen. En dit kan er uiteindelijk toe leiden dat mensen gaan denken: “Hoe vind ik een echt betrouwbare goede basis voor mijn wereldbeeld?” En dit kan hen ertoe brengen dat ze begrijpen dat dit uiteindelijk alleen maar kan komen van wezens die het menselijke niveau te boven gaan, die geen agenda hebben, die geen ego hebben, maar dat het ook alleen maar kan komen als zij hun bewustzijn verhogen.

Met andere woorden, AI-technologie verzamelt in feite informatie die er al is, maar die informatie wordt gemaakt door mensen en door mensen met een bepaald bewustzijnsniveau die een bepaalde agenda hebben. Er komt een punt waarop mensen, meer mensen dan de spirituele mensen van vandaag de dag, beginnen te beoordelen: “Hoe vind ik informatie die niet beïnvloed wordt door menselijke agenda’s, menselijke meningen en overtuigingen? Hoe kan ik iets vinden wat afkomstig is uit een neutrale bron?” Dit is in ieder geval een deel van het potentieel van AI-technologie. Er zou nog meer kunnen worden gezegd, het is een groot en complex onderwerp, maar nu heb je tenminste een basis om de hele dynamiek van deze technologie opnieuw te beoordelen.