Laat de Angst voor de lichamelijke Gevolgen los en durf de Christus te zijn!

 

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 10 april 2023, Pasen – Het Christendom en jezelf van het kruis halen

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en ik bekleed een spiritueel ambt als Goddelijke Moeder voor de aarde. Uit de christelijke geschriften weten jullie dat ik aan de voet van het kruis stond toen Jezus werd gekruisigd en naar hem opkeek. Nu bekleed ik het ambt van Goddelijke Moeder voor alle mensen op aarde en ik sta aan de voet van elk van de kruisen waarop de zonen en dochters van God zijn gekruisigd en kijk naar hen op. Toen ik daar in een fysiek lichaam voor Jezus stond, was mijn verlangen om hem van het kruis te zien komen en dat hij leefde. Nu ik bij het kruis van ieder mens op aarde sta, wens ik dat ze allemaal van het kruis afkomen en leven. Ik ben nu een geascendeerd wezen, wat betekent dat ik niet in één bepaald lichaam, in één bepaalde geest, ben geconcentreerd en daardoor kan ik, metaforisch gesproken, in gedachten voor ieder mens op aarde staan.

In een fysiek lichaam zijn
Wat kruisigt mensen? De andere meesters hebben over diverse aspecten hiervan gesproken. We hebben gezegd dat de zelven die je hebt in je emotionele, mentale en identiteitslichaam, je kruisigen. Maar er zijn natuurlijk vier niveaus van het materiële rijk, dus hoe zit het met het fysieke? We hebben jullie verteld dat het kruis symbool staat voor wat er in de gedachten gebeurt, maar toch nemen veel mensen op aarde het verhaal, het paasverhaal, letterlijk en richten ze zich op de fysieke aspecten. Daarom zie je dat heel veel christelijke kerken een afbeelding van de gekruisigde Christus hebben en niet van de opgestane Christus. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk. Ik neem dit mensen op geen enkele manier kwalijk. Ik beschrijf gewoon wat er gebeurt. Het is heel begrijpelijk dat mensen zich concentreren op de fysieke interpretatie van alles, omdat jullie niet geascendeerd zijn, per slot van rekening nog een fysiek lichaam hebben. Jullie zijn geïncarneerd.

Wat wordt er bedoeld met dat jij in een lichaam zit? Wat betekent het? Welnu, een van de dingen die het zeker betekent, is dat het fysieke lichaam van materie is gemaakt. Het bestaat samen met veel andere lichamen die gemaakt zijn van materie en met veel zogenaamd niet-levende dingen die zijn gemaakt van materie. De materie op aarde heeft een bepaalde dichtheid. Het lichaam is gemaakt van dezelfde dichte materie als alle andere lichamen en daarom kan het lichaam, zo lijkt het, niet aan de materie ontsnappen. Als je lichaam, dat iets biologisch is en daarom een bepaalde dichtheid heeft zoals de meeste biologische dingen, in contact komt met een steen, dan is de steen een hardere substantie en zal die je lichaam pijn doen. In de materiële wereld, het materierijk, het moederrijk, zie je dat heel veel dingen op deze wereld je fysieke lichaam pijn kunnen doen. En dit kan natuurlijk effect hebben op het fysieke lichaam. Je lichaam kan sterven, je lichaam kan ziek worden, je lichaam kan op verschillende manieren gehandicapt zijn en dat beïnvloedt het functioneren van het lichaam.

De Bewuste Jij
Maar wat is een mens natuurlijk? Een mens is meer dan zijn lichaam. Zelfs het christendom erkent dit, hoewel dat het diepere inzicht in wat het betekent, eruit heeft gehaald. Het christendom spreekt over een ziel die het lichaam bewoont, maar het geeft geen verfijnd inzicht in wat de ziel is en hoe de ziel kan worden gered. Wij hebben dit inzicht natuurlijk wel gegeven in al onze leringen, vooral de leringen over het gescheiden zelven, maar het meest revolutionaire aspect van onze leringen is het concept Bewuste Jij. Met andere woorden, je hebt een wereldlijke persoonlijkheid, wat de meeste mensen de ziel noemen, maar je bent niet die persoonlijkheid, omdat de kern van je wezen uit die persoonlijkheid kan stappen die bestaat uit allemaal aparte zelven. En dit is natuurlijk het fundament dat jou van het kruis haalt of dat je met behulp van Christus van het kruis afstapt, omdat je tot het besef kunt komen dat jij, omdat jij niet die wereldlijke persoonlijkheid bent, niet het lichaam bent. De meeste spirituele mensen realiseren zich dat ze meer zijn dan hun lichaam. Maar toch, wanneer het lichaam hen pijn bezorgt, wordt het bewuste zelf vaak in het lichaam getrokken en vergeet je dat je meer bent dan jouw lichaam. Nogmaals, dit is begrijpelijk omdat het fysieke lichaam in staat is om je zo’n sterke pijn te bezorgen dat het heel erg moeilijk is om die te negeren.

De kenmerken van het fysieke rijk
Wat wil ik jullie meegeven als onderdeel van deze conferentie? Het probleem is dat mensen, nadat ze hun fysieke lichaam hebben verlaten, vrij gemakkelijk kunnen zien dat je de gescheiden zelven kunt laten sterven, in gedachten van het kruis kunt afstappen en ascenderen. Het is moeilijker voor mensen om te begrijpen dat je ook van het kruis kunt komen terwijl je nog in je fysieke lichaam bent. Waar moet je dan eerst doorheen? Welk proces kun jij doorlopen om van het kruis af te komen terwijl je nog bent geïncarneerd? Laten we beginnen met mensen die niet rechtstreeks fysieke pijn voelen, die geen handicap of ernstige ziekte hebben.

Laten we beginnen met de gemiddelde mens die een normaal leven leidt, niet bijzonder ziek is, niet bijzonder veel pijn heeft. Wat is kenmerkend voor het fysieke rijk, het moederrijk? Dat je kunt zeggen dat je een paar heel erg sterke emoties in je emotionele lichaam kunt hebben, maar die hebben geen fysieke gevolgen. Het is mogelijk dat je emotionele lichaam weer tot rust komt. Daarom kan je emotionele lichaam in zekere zin, althans vanuit een bepaald perspectief, worden vergeleken met een oceaan. Wanneer een storm de oceaan tot hete, hoge golven opstuwt, kunnen ze zeer destructief zijn, maar als de storm gaat liggen, zal de oceaan vanzelf weer tot bedaren komen. Maar het fysieke lichaam lijkt niet op de oceaan. Als er iets met je lichaam gebeurt, stel dat je een auto-ongeluk krijgt en een been verliest, dan kan niets ter wereld dit ongedaan maken.

Met andere woorden, in de drie hogere rijken kunnen er diverse gevolgen zijn en je kunt gemakkelijk genoeg zien dat die ongedaan kunnen worden gemaakt, maar op het fysieke vlak kunnen er gevolgen zijn die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Nu hebben de meesten van jullie waarschijnlijk in dit leven ervaren dat je in situaties bent geweest waarin je iets deed of dat er iets gebeurde waarvan je wist dat het een fysiek gevolg veroorzaakte wat je niet ongedaan kon maken. Veel vrouwen ervaren dit wanneer ze weten dat ze zwanger zijn, of het nu gepland is of niet, maar vooral als het niet gepland is. Veel mensen ervaren dit bijvoorbeeld als je een auto-ongeluk krijgt dat niet ernstig is wat lichamelijk letsel betreft, maar je auto wordt wel vernield en je beseft dat niets de Humpty-Dumpty-auto weer in elkaar zal zetten.

Het ‘niets kan dit oplossen’ zelf
Er zijn natuurlijk veel andere situaties, maar waar ik je naartoe wil, is dat je begrijpt dat dit niet je eerste incarnatie is. Je hebt in veel vorige incarnaties onveranderbare gevolgen ervaren, fysieke gevolgen. En wanneer je naar de gewelddadige geschiedenis van de aarde kijkt, is het niet moeilijk om te zien dat je in vorige levens hoogstwaarschijnlijk ernstiger gevolgen hebt ervaren dan in dit leven. Wat heeft dit in jou veroorzaakt? Dat je een aantal onderbewuste gescheiden zelven hebt gevormd, maar ook één algemeen zelf dat bang is dat je in dit leven weer geconfronteerd wordt met een van deze onveranderlijke gevolgen, een van die situaties waarin jij je realiseert dat er iets is gebeurd op het fysieke vlak wat niet ongedaan kan worden gemaakt.

En dit zelf is niet alleen bang dat dit gebeurt, hij heeft er ook een zeer sterke reactie op dat dit kan gebeuren. Het kan een gevoel van overweldiging zijn, een gevoel van angst, een gevoel van schuld zijn. Er kunnen diverse overkoepelende gevoelens zijn bij verschillende mensen, maar altijd bestaat het gevoel: “O, het is weer gebeurd. Niets kan dit veranderen. Nogmaals, ik kan niet aan deze consequentie ontsnappen.” En nogmaals, niemand treft blaam. We zeggen niet, we nemen je op geen enkele manier kwalijk dat je dit hebt ontwikkeld. Ik ben ook geïncarneerd geweest. Ik had ook zo’n zelf. En toen ik stond te kijken naar Jezus die aan het kruis hing, werd dat geactiveerd en kreeg ik het overweldigende gevoel: “Niets kan dit ongedaan maken. Niets kan dit oplossen.”

Maar het punt is, als je van het kruis af wilt stappen terwijl je nog geïncarneerd bent, moet je dit zelf gaan zien. En voor de meeste mensen is het in de eerste plaats al moeilijk om dit zelf te zien. Jullie die onze leringen hebben gevolgd, die de leringen hebben toegepast, die andere zelven gaan zien, zelfs het zelf gaan zien dat net zo moeilijk is, namelijk het oerzelf, zullen dit proces wel enigszins snappen; wel enig momentum in dit proces hebben. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het gevoel dat niets ongedaan kan worden gemaakt, begon bij je oerzelf. Toen je als avatar je kosmische geboortetrauma opliep, had je het gevoel: “Niets kan dit ongedaan maken.” Natuurlijk beseffen veel van de oorspronkelijke bewoners van de aarde die ook het geboortetrauma hebben beleefd: “Niets kan dit ongedaan maken.” Er is zowel een zeer sterk collectief zelf, maar de meesten van ons ontwikkelen ook een individueel zelf dat tegen deze ervaring opziet.

En het is lastig om dit zelf ongedaan te maken zolang je fysiek bent geïncarneerd. Veel mensen die geascendeerd zijn, zijn er niet in geslaagd om dit zelf ongedaan te maken terwijl ze nog in een fysiek lichaam waren. Ze hebben dit zelf met zich meegedragen, maar ze hebben zich wel gekwalificeerd voor hun ascensie. En toen ze ascendeerden, viel het hen gemakkelijker om dit zelf los te laten, omdat ze toen wisten: “Ik hoef nooit meer terug te keren naar een fysiek lichaam.” Het is mogelijk om dit zelf te overwinnen terwijl je nog in een fysiek lichaam bent. Het is mij niet gelukt in mijn incarnatie als Moeder Maria, maar Jezus voor een groot deel wel.

En daarom was hij niet in paniek tijdens zijn arrestatie en zijn proces en kruisiging. Hij had nog wel een spook, maar dat was geen angst voor de fysieke gevolgen. Het was meer een verwachting van wat er misschien zou gebeuren zodat hij zijn missie op aarde kon voortzetten. Maar hij had dit zelf overwonnen en dat kun je zien aan sommige uitspraken van hem, zoals: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem herbouwen.” Met andere woorden, hij was niet bang voor de dood van het fysieke lichaam of de pijn die aan dat fysieke lichaam zou kunnen worden toegebracht. Natuurlijk had hij fysieke pijn, toen hij gegeseld werd, toen hij de doornenkroon op zijn hoofd kreeg, toen hij aan het kruis werd genageld, maar omdat hij zo niet-geïdentificeerd was met het lichaam, was de pijn niet zo hevig als anders het geval zou zijn geweest. En hoe kwam dit? Omdat hij de fysieke pijn niet door het zelf voelde dat zo in paniek is over het voorkomen van de onveranderbare fysieke gevolgen.

Natuurlijk begrijpen we volledig dat dit voor veel mensen moeilijk is, enkelen van jullie hebben gewerkt met de hulpmiddelen en leringen die we hebben gegeven waardoor je op zijn minst kunt beginnen na te denken over dit zelf. En dan kun je in gedachten beginnen het proces te doorlopen dat je naar de zelven kijkt, ze te onderzoeken, zelfs je kijk op de materiële wereld, het fysieke octaaf en de gevolgen te onderzoeken. En je kunt bepaalde stappen nemen die ik zal beschrijven.

Je zou misschien kunnen beginnen met het concept dat we hebben gegeven dat wat jou echt beïnvloedt, niet is wat iemand anders jou aandoet, maar jouw reactie daarop. En met ‘iemand anders’ kunnen we dit uitbreiden tot, zeg maar, het hele materiële rijk, inclusief je eigen fysieke lichaam. Wanneer je bent begonnen jezelf los te maken van je fysieke lichaam en weet dat je meer bent dan je lichaam, dan is je fysieke lichaam in zekere zin iemand anders die jou iets aandoet als wezen, als psychologisch-spiritueel wezen. Je bewoont je lichaam. En je ziet je lichaam zoals de meeste mensen hun auto zien. Ze stappen in hun auto en denken niet dat ze de auto zijn geworden als ze in de auto zijn gestapt. En als de auto niet wil starten, denken ze dat hun auto hen iets aandoet, maar ze denken niet dat hun lichaam hen iets aandoet omdat ze zo geïdentificeerd zijn met hun lichaam.

Wanneer jij je begint los te maken van je lichaam, kun jij je ook losmaken van de materiële wereld en zeggen: “De materiële wereld doet eigenlijk niet iets wat mij raakt. Die kan mijn lichaam beïnvloeden, maar als ik niet mijn lichaam ben, dan heeft zelfs iets wat met mijn lichaam gebeurt, niet rechtstreeks invloed op mij. Wat er in mijn hoofd gebeurt, beïnvloedt mij. Met andere woorden, hoe ik reageer op wat er met mijn lichaam gebeurt, beïnvloedt mij.” En zoals we eerder hebben uitgelegd, zorgt dit voor afstand tussen jou en de externe gebeurtenis omdat je kunt zien dat er een laag zit tussen de materiële wereld en jou, die de inhoud is van je geest, je reacties, de zelven die ervoor zorgen dat je reageert. En dan kun je beginnen te kijken naar: “Welke zelven heb ik die reageren op gebeurtenissen in de fysieke wereld?” En je kunt beginnen deze zelven te ontrafelen en los te laten.

De bedoeling van het spirituele pad
Je kunt het ook net zoals Gautama Boeddha aanpakken, die een aantal malen de onderling afhankelijke oorsprongen heeft beschreven. Jullie, veel van jullie, zijn opgegroeid in de westerse wereld of zelfs in de moderne wereld die wordt beïnvloed door het rationele, logische denken. En het rationele denken, het logisch denken, is heel erg lineair. Je denkt: “Dit is een apart effect dat mij treft; er is iets gebeurd in mijn leven dat mij raakt en dat aparte effect moet een aparte oorzaak hebben. En als ik aan het effect wil ontsnappen, moet ik de oorzaak weten en iets aan die oorzaak doen.” Zo pakt de moderne wetenschap, de moderne geneeskunde, enzovoort, het aan. Je denkt altijd dat de wereld is samengesteld uit afzonderlijke objecten, afzonderlijke fenomenen, afzonderlijke effecten. En je wilt graag dat elk effect uit een lijn bestaat, een opeenvolging die teruggaat naar de uiteindelijke oorzaak van dat effect. En als je die afzonderlijke oorzaak kunt identificeren en iets aan die afzonderlijke oorzaak kunt doen, kun je het gevolg overwinnen. Maar zoals Gautama heeft uitgelegd, bestaat de wereld in werkelijkheid niet uit afzonderlijke objecten of afzonderlijke wezens. De wereld bestaat uit een onderling verbonden web van onderling afhankelijke oorsprongen.

Veel spirituele en religieuze mensen hebben voor deze benadering gekozen en ze hebben hun religie of spirituele leer gebruikt in een poging om een manier te vinden om hun fysieke situatie te veranderen of om bepaalde fysieke gebeurtenissen te voorkomen. Het is niet zo dat dit helemaal onjuist is. Je kunt wel wat bescherming door Aartsengel Michaël oproepen, maar zoals we hebben gezegd, staat dit niet boven de Wet van Vrije Wil. Een benadering die beter is, is dat het niet de bedoeling van het spirituele pad is, tenminste zoals we dit vanaf het geascendeerde niveau onderwijzen, dat je elke fysieke situatie kunt scheppen die je maar wilt. Het is niet zo dat je een of andere bovennatuurlijke kracht krijgt om bijvoorbeeld al het geld te manifesteren dat je nodig hebt om te kopen wat je maar wilt of een volmaakte gezondheid te krijgen of de ideale situatie te manifesteren waarin jou nooit iets ergs overkomt.

Dit is niet de bedoeling van het spirituele pad. Misschien wel van het linkshandige pad dat de verkeerde leraren onderwijzen, maar dat is niet het doel van het pad dat de geascendeerde meesters onderwijzen. Want wat zou er met je gebeuren als je daadwerkelijk de vaardigheden zou krijgen om de absoluut ideale situatie te scheppen die jij je hier in het fysieke rijk kunt voorstellen? Je zou erg gehecht raken aan die situatie en die zo willen houden en wat zou er dan moeten gebeuren als jij je lichaam achterlaat? Je zou terug moeten komen totdat je genoeg krijgt van die ervaring. Ons pad leidt natuurlijk naar de ascensie en dat betekent dat we jullie willen bevrijden van alles wat jullie gehecht houdt aan de aarde. Ons pad is om jullie te helpen alle gehechtheden en reacties op alles in het fysieke rijk te overwinnen.

En je kunt dit overwinnen als je tot het besef komt dat je in een wereld leeft die heel complex is. Er is een zeer complex web van onderling afhankelijke oorsprongen, waardoor jij er nooit echt zeker van kunt zijn dat er niets met jou zal gebeuren. Je kunt decreten en invocaties opzeggen om jezelf te beschermen, maar je kunt nooit helemaal zeker van iets zijn. Er kan altijd iets gebeuren. Wat kun je doen als je deze leringen hebt? Je kunt zeggen: “Het gaat niet om het voorkomen dat dingen gebeuren. Het is een kwestie van mijn reactie verfijnen op iets wat er misschien kan gebeuren en wel zodanig dat ik vastbesloten ben, de innerlijke vrede heb, dat ik niet bang ben voor de toekomst. Je kunt in een gemoedstoestand komen die ook door Jezus werd gedemonstreerd toen hij in de Hof van Getsemane zat en zei: “Vader, als het uw wil is, neem deze beker dan van mij weg.” Maar toen zei hij ook: “Niettemin, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede.” Dit is een houding van kome wat komen moet.

Quantum onzekerheid
Hoe kun je deze houding natuurlijk ontwikkelen? Dat kan niet zolang je een zelf hebt dat bang is voor onveranderbare, epische consequenties. Je moet naar dat zelf op zoek gaan en hem loslaten. Wat zouden we kunnen zeggen dat het doel van dit proces is? Dat je zover komt dat niets ter wereld jou het gevoel kan geven: “O, dit is een vreselijk slecht gevolg. Dit is het ergste wat er kan gebeuren.” Niets op aarde kan jou dat gevoel geven. En wanneer jij bewust tot dit besef komt en hieraan begint te werken, kun je geleidelijk aan dit zelf gaan blootleggen maar er zullen ook andere zelven zijn die hem in stand houden en die moet je eerst opruimen. Je kunt echter op het punt komen waarop je begrijpt dat als je het gevoel wilt voorkomen: “O, nu is het ergste gebeurd.”, of: “Nu is het weer gebeurd”, jij, de Bewuste Jij, het gevoel dat er iets ondraaglijks is gebeurd, niet kan voelen. Niet de Bewuste Jij heeft deze angst, dit gevoel van shock, dit gevoel van rampspoed. Alleen een gescheiden zelf voelt zich zo en een gescheiden zelf is gehecht aan een specifieke uitkomst op aarde.

Wat bedoelt de Boeddha eigenlijk als hij het heeft over onthechting en de onderling afhankelijke oorsprongen? Daarmee bedoelt hij dat je op aarde niets met zekerheid kunt voorspellen. Dit lijkt op kwantumfysica die stelt dat je voordat je een experiment uitvoert, alleen kunt voorspellen wat er waarschijnlijk zal gebeuren, maar je kunt het niet met zekerheid voorspellen omdat de uitkomst pas vaststaat als je het experiment hebt uitgevoerd. En zo gaat het ook met elke situatie in het leven. Je zou kunnen zeggen dat elke situatie in je leven een kwantumexperiment is. Er is een kwantumgolfvorm, zoals de wetenschappers het noemen, die bepaalde waarschijnlijkheden heeft, maar je kunt van tevoren niet precies of met zekerheid zeggen wat er zal gebeuren. Je kunt het pas weten als het experiment plaatsvindt en de kwantumgolfvorm instort, zoals de wetenschappers zeggen.

Nu, in plaats van een kwantumgolfvorm, zouden we kunnen spreken van een karmische golfvorm, een karmische waarschijnlijkheid. In een specifieke situatie waarbij meerdere mensen betrokken zijn, is er een kwantum- of karmische golf die bepaalt wat waarschijnlijk de uitkomst van hun interactie is. Maar pas als de fysieke interactie daadwerkelijk plaatsvindt, kan niemand, zelfs God niet, met zekerheid voorspellen wat er zal gebeuren, wat zich fysiek manifesteert. Niemand kan weten hoe de karmische golfvorm instort of, zoals de Boeddha het heeft uitgedrukt, hoe het koekje verkruimelt. Je kunt op het punt komen waarop je, als de Bewuste Jij, beseft in wat voor soort wereld je leeft. Je beseft dat niets met zekerheid kan worden voorspeld en wat houdt dat in? Dat er bepaalde situaties in je leven zijn, hoe spiritueel je ook bent, hoeveel invocaties en decreten je ook doet, die een bepaalde fysieke uitkomst niet kunnen voorkomen. En hoe komt dit? Omdat je in een onderling afhankelijke omgeving leeft waarin veel andere mensen deel uitmaken van de verhoudingen en ze hebben allemaal hun eigen vrije wil. Jij bent geen eiland.

Een karmische waarschijnlijkheid voor de missie van Jezus
Je kunt op een punt komen, zoals Jezus ook demonstreerde toen hij gekruisigd werd, waarop jij je persoonlijke karma in evenwicht hebt gebracht. Het kwam niet door Jezus’ karma uit vorige levens dat hij gemarteld en gekruisigd moest worden. Er was niets in zijn persoonlijke achtergrond en verleden wat de kruisiging noodzakelijk of onvermijdelijk maakte. Het maakte deel uit van zijn grotere plan. Maar het kwam omdat hij vrijwillig een bepaalde rol wilde spelen, waardoor andere mensen hun keuzes uit vrije wil konden openbaren. Toen hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam, was er een karmische waarschijnlijkheidsgolfvorm voor hoe de mensen in Jeruzalem hem zouden ontvangen. Je kon op geen enkele manier voorspellen of ze hem zouden accepteren, of teleurgesteld zouden zijn omdat hij niet de rol speelde die ze van de Koning van Israël verwachtten en hem daarom uiteindelijk afwezen. Dit was van tevoren niet te voorspellen. Als de mensen hem hadden geaccepteerd, had hij de kruisiging natuurlijk niet hoeven meemaken, maar had hij zijn missie kunnen voortzetten en niet gekruisigd zijn.

En het was geen absoluut vaststaande uitkomst, het waren waarschijnlijkheden. Maar totdat hij daadwerkelijk voor de groep mensen stond en Pontius Pilatus hen de keuze gaf of ze de levende Christus vrij wilden laten of een veroordeelde moordenaar, kon de uitkomst niet met zekerheid worden voorspeld.

Waarom ben je hier?
De meesten van jullie zijn avatars. Jullie kwamen naar de aarde en wisten van tevoren dat je in een omgeving zou komen waarin niets voorspeld kon worden, omdat heel veel mensen in het dualiteitsbewustzijn waren. Je kwam hier helpen om deze situatie te veranderen, om mee te helpen aan het verhogen van het collectieve bewustzijn. En daarom zou je in zekere zin kunnen zeggen dat jouw missie als avatar om naar de aarde te komen dezelfde was als de missie van Jezus. Daarom hebben we hem gebruikt en gezegd dat hij een voorbeeld is dat je kunt volgen om je persoonlijke Christusschap te manifesteren en tot uitdrukking te brengen. Maar wat is de essentie van dit Christusschap? Dat je zover komt dat je aan niets op aarde gehecht bent.

Met andere woorden, je bent niet gehecht aan een specifieke uitkomst van wat er wel of niet met je gebeurt, inclusief je fysieke lichaam. Je bent, net als Jezus, bereid om te laten zien dat je één kunt blijven met je hogere wezen, wat er ook met je gebeurt. Dat jij je op je missie en je hogere wezen blijft concentreren, zelfs als je net als Jezus wordt gekruisigd. Natuurlijk hoef je in deze tijd niet gekruisigd te worden, maar er kunnen wel andere dingen met je gebeuren die je in gedachten liever voorkomt.

Ik wijs erop dat dit zelven, toen je dit zelf vormde dat bang is voor verschrikkelijke consequenties, je werkelijke missie op aarde overschaduwt, hem verduistert. Dit weerhoudt je ervan te zien waarom je hier bent, omdat dit zelf er erg aan gehecht is om het vreselijke gevoel te voorkomen dat er iets gebeurt wat niet ongedaan kan worden gemaakt. En je bent zo geïdentificeerd met dit zelf dat je bang bent voor de gevolgen. Nogmaals, het is begrijpelijk. Er komen voortdurend projecties uit het collectieve bewustzijn, maar we blijven zeggen dat jullie dit kunnen overwinnen.

En als je die kunt overwinnen, zul je ontdekken dat je vrede hebt met je leven, je huidige situatie en wat er de rest van dit leven wel of niet misschien gebeurt. En natuurlijk willen we dat je de vrede voelt die alle begrip te boven gaat. Waarom gaat die alle begrip te boven? Omdat die het begrip van deze wereld te boven gaat dat zegt: “Maar je bent op de fysieke wereld. Je weet nooit wat er misschien kan gebeuren. Je kunt ziek worden, en dan? Dat zou een ramp zijn.” In het collectieve bewustzijn zijn allemaal zelven die op mensen, inclusief jou, projecteren dat al die verschrikkelijke dingen zouden kunnen gebeuren.

Waar komen deze zelven, deze collectieve zelven, vandaan? Gedeeltelijk van mensen, maar veel van hen zijn in werkelijkheid gevormd door de gevallen wezens, zoals we hebben uitgelegd; de gevallen wezens veroorzaken een probleem en dan zeggen ze dat zij de enige oplossing voor het probleem zijn. Veel zelven zijn gemaakt om je bang te maken voor fysieke gevolgen. Maar wie heeft die fysieke gevolgen, zoals oorlog, veroorzaakt? De gevallen wezens natuurlijk.

De moeder haten
Dan heb je andere zelven, die de gevallen wezens hebben gevormd, die projecteren: “Als je deze gevolgen gewoon kunt voorkomen, is er niets aan de hand.” Veel mensen zitten hun hele leven gevangen in het voorkomen van verschrikkelijke gevolgen, wat betekent dat ze nooit iets doen, ze nemen nooit risico’s, ze leven gewoon. Ze ondergaan alle omstandigheden die er in de samenleving zijn, zodat ze de gevolgen kunnen voorkomen die je in veel landen op de hele wereld ziet, waaronder in Rusland op dit moment, omdat mensen zich hebben onderworpen en hebben gezegd: “De regering mag doen wat ze wil zolang wij maar gewoon kunnen leven.” Dit kan er natuurlijk niet toe leiden dat je Christusschap manifesteert. Dit zijn enkele overwegingen die je kunt hebben om te herkennen waar je persoonlijke zelf ook bang voor is; de verschrikkelijke gevolgen, deze gevolgen waar jij je niet van kunt ontdoen in het materiële rijk.

Natuurlijk haat dit zelf het moederrijk juist. We hebben eerder het concept besproken dat je de moeder haat. En de kern hiervan is voor de meeste mensen het verlangen om vreselijke gevolgen te voorkomen, en de haat tegen de materie, omdat die vreselijke gevolgen kan veroorzaken die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Je kunt een consequentie scheppen in de materie die door niets in de materie ongedaan kan worden gemaakt.

Bevrijd zijn van je vroegere keuzes
En natuurlijk hebben we jullie ook verteld dat de wet van de vrije wil zegt dat je elke keuze moet kunnen maken die je maar kunt bedenken, maar je moet jezelf ook kunnen bevrijden van elke keuze die je in het verleden hebt gemaakt. En veel mensen, zelfs veel mensen die begrijpen wat karma is, zeggen: “Maar ik kan een keuze maken met een fysiek gevolg, of in een fysiek rijk waardoor ik een ongeluk krijg en in een rolstoel beland en daar de rest van mijn leven in zal blijven zitten. Hoe kan ik die keuze ongedaan maken? Je zegt dat ik me zou moeten kunnen bevrijden van elke keuze die ik heb gemaakt, maar deze keuze kan niet ongedaan worden gemaakt in het materiële rijk.

En dit is natuurlijk waar. De oorzaak hiervan is dat het materiële rijk de Harde Leerschool is voor de meeste mensen op aarde, omdat jij je op een onnatuurlijke planeet bevindt. En op een onnatuurlijke planeet is de materie zo dicht dat bepaalde fysieke gevolgen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Maar we hebben niet gezegd dat de wet van de vrije wil voorschrijft dat je van elke keuze die je zou kunnen maken in het fysieke rijk, de fysieke consequentie van elke keuze die je hebt gemaakt, ongedaan moet kunnen maken. In het fysieke rijk kun je keuzes maken die niet ongedaan kunnen worden gemaakt in het fysieke rijk. Wat hebben we gezegd? We hebben gezegd dat jij jezelf moet kunnen bevrijden van elke keuze die je hebt gemaakt. En zelfs in het fysieke rijk, voelt alleen je fysieke lichaam onvermijdelijk het gevolg, althans het fysieke gevolg. En als het lichaam sterft, ben je vrij van dat gevolg of in ieder geval enigszins vrij van dat gevolg. Zelfs in het fysieke rijk bestaat de mogelijkheid om aan een gevolg te ontsnappen, maar wat we bedoelen wanneer we zeggen dat jij jezelf moet kunnen bevrijden van elke keuze die je hebt gemaakt, is dat elke keuze die jij hebt gemaakt, werd gemaakt door een bepaald gescheiden zelf en je kunt jezelf altijd van dat zelf bevrijden.

De essentie van Christusschap
En we bedoelen ook dat jouw reactie op de fysieke consequentie jou, de Bewuste Jij, eigenlijk beïnvloedt. En die reactie komt van een ander gescheiden zelf waarvan jij jezelf ook kunt bevrijden. Wat is de essentie van Christusschap, van het demonstreren van Christusschap? Dat je toont dat een mens zichzelf kan bevrijden van elke gehechtheid, elke reactie, elke identificatie met fysieke omstandigheden. Je gemoedsrust is niet afhankelijk van fysieke omstandigheden. Je kunt gemoedsrust krijgen, de fysieke omstandigheden op een bepaalde manier accepteren, hoe ernstig de fysieke gevolgen misschien ook zijn. Ik ben me er heel goed van bewust dat hoe ernstiger ze zijn, hoe moeilijker het is. Maar beschouw dit als een mogelijkheid. Als je zeer ernstige fysieke gevolgen hebt ervaren, zou dit dan deel kunnen uitmaken van je Goddelijke plan? Zou het kunnen zijn dat je hiervoor hebt gekozen omdat je, zoals we al eerder hebben gezegd, met een ziekte wilde laten zien dat je nog steeds een spiritueel persoon kunt zijn, ook al onderga je die consequentie?

Dit zal niet altijd het geval zijn. Soms kan zelfs een ernstig fysieke consequentie ook het resultaat zijn, zoals we zeiden, van het openbaren van de onderling afhankelijke oorsprongen en de manier waarop het karmische koekje is verkruimeld. Maar hiermee kun je ook vrede hebben en het maakt ook deel uit van Christusschap dat je laat zien dat je bereid bent om op deze wereld te zijn en mensen hun vrije wil te laten openbaren, wat dat voor jou ook betekent, maar er toch vrede mee hebt. Nogmaals, ik weet dat dit voor veel van jullie hard, ongevoelig, zal lijken, onmogelijk zal lijken om te bereiken, maar dat is het niet. Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen, maar in dit geval kunnen we zeggen dat wat veel mensen hebben gedaan, iedereen kan. Omdat veel mensen dit door de eeuwen heen hebben bereikt, zelfs mensen die de christelijke tradities niet kenden.

Onrealistische verwachtingen en verlangens opgeven
Om dit zelf of dit conglomeraat van zelven daadwerkelijk te kunnen overwinnen, wil ik je een andere kijk op Christusschap geven. En ik zou willen beginnen met iets wat Jezus verschillende keren heeft gezegd, namelijk dat de geascendeerde meesters lijken op verkopers van gebruikte auto’s die een lokkertje gebruiken. Met andere woorden, we moeten een groep mensen benaderen op hun huidige bewustzijnsniveau. Wat zijn hun verwachtingen? Wat is hun motivatie? En dan moeten we ze een lering geven die daarop aansluit, zodat ze contact kunnen krijgen met de lering. En dan is de hoop dat ze, als ze gebruik maken van de lering, een hoger bewustzijnsniveau krijgen, omdat we hen vervolgens een hogere lering kunnen geven, een betere motivatie, een hoger inzicht in waar het spirituele pad over gaat.

Wat zeg ik hier? Ik zeg dat het natuurlijk is, onvermijdelijk is, dat veel mensen, wanneer ze voor het eerst het spirituele pad vinden, en zelfs wanneer ze een lering van een geascendeerde meester vinden, bepaalde verwachtingen, bepaalde verlangens, hebben. Om echt het spirituele pad te bewandelen, moet je moeite doen en iets moet je motiveren om die moeite te nemen. Nogmaals, mensen denken met hun lineaire geest: “Als ik me moet inspannen, moet ik er ook iets uit halen. Wat wil ik eruit halen? Welke moeite moet ik nemen om dat resultaat te behalen?”

Met andere woorden, ze denken dat er weer een lineaire opeenvolging is van oorzaak en gevolg. De oorzaak is: “Ik neem de moeite”, het effect is dat: “Ik krijg iets wat ik wil.” Alle mensen vinden het spirituele pad en hebben een verwachting van het effect dat het zal hebben wanneer ze hun best doen. En nogmaals, dit is onvermijdelijk, dit is prima. Maar de meeste mensen hebben, wanneer ze voor het eerst een lering van een geascendeerde meester vinden, een onrealistische verwachting, ze hebben onrealistische verlangens, omdat ze denken dat de lering, het doel van het aanhangen van de lering en het leveren van de inspanning, is dat ze bepaalde fysieke condities krijgen of bepaalde fysieke condities voorkomen. Hun motivatie richt zich op het fysieke rijk. Maar wat is de bedoeling van het pad naar Christusschap? De afhankelijkheid van en identificatie met het fysieke rijk te transcenderen en te laten zien dat je óp de wereld maar niet ván de wereld kunt zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat je op een bepaald punt op het pad een moment van waarheid moet krijgen waarop jij beseft dat je eerdere motivatie, je eerdere verwachtingen gewoon niet realistisch waren.

Als je naar een hoger niveau van het pad naar Christusschap wilt komen, moet je die laten sterven. Je moet dat leven opgeven om het hogere leven van Christus te ontvangen. Je moet de doden hun doden laten begraven. Je moet bereid zijn om te sterven. Laat die zelven, die verwachtingen, sterven om Christus te volgen. Veel studenten van de geascendeerde meesters die we door de eeuwen heen hebben gezien, hadden deze manier van denken. Veel religieuze mensen, spirituele mensen, dromen ervan dat ze een of ander resultaat op aarde behalen, dat ze óf speciale vermogens krijgen die de situatie kunnen manifesteren die ze willen, óf dat ze erkenning zullen krijgen van veel mensen en de moeite waard zijn. Zelfs een paar van Jezus’ discipelen, wat je tussen de regels door in de Bijbel kunt lezen, droomden van enige glorie die ze zouden behalen als Jezus als de Messias werd erkend en zij zijn vroege volgelingen waren, waaronder Petrus.

Je kunt op het punt komen waarop je beseft dat dit soort verwachtingen, dit soort verlangens, er eigenlijk voor zorgen dat je aan je persoonlijke kruis genageld blijft en als je van dat kruis af wilt komen, moet je ze loslaten. Dit is een van deze dilemma’s die wij als geascendeerde meesters tegenkomen. We hebben jullie leringen gegeven dat Jezus een voorbeeld was dat je kon opvolgen. Hij kwam het pad naar Christusschap demonstreren. En veel van jullie kijken hierop terug en zien: “O, maar Jezus is over de hele wereld bekend. Hij staat bekend als een heel bijzonder persoon. Hij wordt erkend en bewonderd door al die mensen.” En een deel van je ego, een gescheiden zelven, verlangt ook naar zoiets. Hoe jij je dat persoonlijk ook voorstelt, maar je verlangt naar een soort erkenning van de wereld. Maar heeft Jezus ooit de ervaring gehad dat hij door de wereld werd erkend? Heeft hij ooit de ervaring gehad waarvan jij je voorstelt dat je die graag zou willen krijgen omdat jij het spirituele pad hebt gevolgd en je Christusschap tot uiting hebt gebracht?

De droom om erkenning op de wereld te krijgen
Nee. Ik stond daar, aan de voet van het kruis, naar hem te kijken. Uiteindelijk had hij verwachtingen over wat er zou kunnen gebeuren en sommige ervan waren dat hij door de mensen werd erkend, zodat hij zijn missie kon vervullen. Ik zag dat hij in gedachten deze verwachtingen doornam en op het punt kwam dat hij begreep dat ze onrealistisch waren; dat dit niet zou gaan gebeuren. Hij zou sterven aan het kruis, en toen gaf hij dat spook op. Die verwachting gaf hij op. Ik bedoel hiermee: Jezus gaf de verwachting op dat hij een soort glorie op de wereld zou ontvangen, dus hij heeft het nooit ervaren. Tijdens zijn leven heeft hij dit nooit meegemaakt. Alle afgoderij rond Christus die is opgebouwd door de christelijke religie, heeft Jezus tijdens zijn leven nooit meegemaakt.

Waarom denk je dat je die wel kunt ervaren? Denk je dat je specialer bent dan Jezus? De Christus krijgt zelden erkenning van de wereld. Dit kan enigszins veranderen naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, maar we zijn nog niet op het punt waarop je bewust het pad naar Christusschap kunt bewandelen en realistisch gezien kunt verwachten dat je door de wereld wordt erkend en bevestigd.

Ik zeg niet dat dit tot op zekere hoogte niet kan gebeuren, maar je moet zeker niet verwachten dat het ooit zal gebeuren in de mate die jij je voorstelt vanwege de afgoderij die de afgelopen tweeduizend jaar rond Jezus is opgebouwd. Je moet op het punt komen waarop je die droom opgeeft, je laat hem sterven en een realistischer beeld krijgen van wat het betekent om de geïncarneerde Christus te zijn, de levende Christus te zijn en je Christusschap tot uitdrukking te brengen.

De Christus zijn in het Aquariustijdperk
Nu zie je dat er zelfs een vraag over was, waarom een bepaald aantal studenten van de geascendeerde meesters niet meer invloed op de wereld hebben gehad als ze de revolutionaire fase van hun Goddelijk plan hebben bereikt? Veel van jullie verwachten dat je in staat zou moeten zijn om iets soortgelijks te doen als je naar Jezus kijkt en de impact die het christendom op de wereld heeft gehad. Jezus zei: “De werken die Ik doe, zul jij ook doen en zelfs nog grotere werken.” Je denkt dat jij, wanneer je Christusschap uitdrukt, in staat zou moeten zijn om dramatische impact op de wereld te hebben. Maar nogmaals, Jezus had die ervaring niet toen hij geïncarneerd was. Eerlijk gezegd hebben niet zozeer de ware leringen van Jezus impact op de wereld gehad, maar de valse leringen die door de gevallen wezens zijn verzonnen toen ze de religie van de rooms-katholieke kerk maakten.

Je ziet dat de Christus zijn niet beslist betekent dat je dramatische impact op de wereld hebt en dit is weer een van de dilemma’s waarmee we worden geconfronteerd, want wat brengt iemand ertoe om te besluiten dat hij of zij de moeite zal nemen om het pad van Christusschap te bewandelen? Je moet wel een motivatie hebben, toch? Welke motivatie had jij toen je aan het pad begon? Welke motivatie heb je nog? Wat voor dramatische impact denk je dat je op de wereld zou moeten hebben als jij je Christusschap bereikt en begint uit te drukken? Wat stel jij je in gedachten voor? Wat visualiseer jij? Wat verbeeld jij je? Kijk hier in ieder geval naar als je van het kruis af wilt komen, want je moet op het punt komen waarop Jezus was in de Hof van Getsemane, zoals ik heb beschreven. Hij had bepaalde verwachtingen van wat het betekent om de Christus te zijn. Maar nu werd hij geconfronteerd met een ongewenst gevolg; dat hij werd gearresteerd en misschien wel geëxecuteerd en hij wilde dat God dat van hem wegnam. Maar hij zei ook: “Desalniettemin, niet mijn wil, maar de uwe geschiede.”

Je moet op het punt komen waarop jij je verwachtingen over wat het betekent om de Christus te zijn, opgeeft en jezelf openstelt voor alles wat jouw IK BEN Aanwezigheid door jou heen wil doen. Waarom moet je dit doen? Wat betekent het om de Christus te zijn? Het betekent dat jij de open deur bent: “Ik kan uit mezelf niets doen. De Vader in mij, hij doet het werk.” Jij bent de open deur voor je Ik Ben Aanwezigheid. Jouw Ik Ben Aanwezigheid doet dit door jou. Je handelt niet volgens je menselijke verwachtingen. Door je menselijke verwachtingen op te geven dat je Christusschap bereikt. Daarom kan er niet aan je menselijke verwachtingen worden voldaan wanneer je Christusschap bereikt. Ze blokkeren je Christusschap. Je moet ze opgeven. Je moet ze laten sterven om Christusschap te kunnen manifesteren.

Wat betekent het om de Christus te zijn? Hoe zullen de tienduizend Christuswezens, waarvan Jezus zegt dat ze geïncarneerd zijn, impact hebben op de wereld? Hij heeft in de eerste plaats niet gezegd dat er tienduizend mensen zijn die met het volledige Christusschap zijn geïncarneerd. Hij heeft gezegd dat er tienduizend mensen zijn die het potentieel hebben om Christusschap te bereiken. Ze hebben het nog niet allemaal bereikt. En er is geen garantie dat ze alle tienduizend dat in deze incarnatie zullen bereiken, omdat de gevallen wezens er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar wat betekent het ondanks dat om volledig Christusschap of gedeeltelijk Christusschap te hebben? Dat je openstaat om iets te ontvangen van je IK BEN Aanwezigheid, van de geascendeerde meesters. Maar wat ontvang je? Gaan al die tienduizend mensen op net zo’n dramatische missie als Jezus en een nieuwe religie beginnen? Heeft de wereld in de Gouden Eeuw tienduizend nieuwe religies nodig? Je snapt wel dat hier een andere impact wordt bedoeld. En wat is die dan? In het Aquariustijdperk, in de Gouden Eeuw, zijn we op zoek naar Christuswezens die ogenschijnlijk een normaal leven in de samenleving leiden.

Misschien heb je kinderen en een gezin, misschien heb je een baan, misschien zit je op een bepaalde positie. Vanaf de buitenkant lijkt het misschien niet dat je iets speciaals doet, maar misschien krijg je tijdens je leven bepaalde ideeën die kunnen helpen om het terrein waarop jij je bevindt te transformeren, of het nu gaat om het gezinsleven of een bepaald beroep. Maar bovendien laat jij de mensen om je heen zien dat het mogelijk is om met een andere benadering, een andere houding, op de wereld te leven. Je demonstreert een ander bewustzijnsniveau dat verder gaat dan het bewustzijnsniveau dat de meeste mensen hebben. Dit wordt misschien niet door de wereld als geheel, door jouw land, zelfs niet door jouw familie erkend. Maar omdat dit is gedemonstreerd, betekent dit dat mensen een kans hebben gekregen die ze voorheen niet hadden.

Nu nogmaals, wees voorzichtig hiermee. Aan de ene kant zeg ik dat jij je menselijke verwachtingen over wat het betekent om de Christus te zijn, los moet laten en dat is zeker het geval, omdat de Christus niet zal voldoen aan menselijke verwachtingen; daarom zei Jezus tegen Petrus: “Ga achter mij, Satan.” Maar aan de andere kant kun je niet zeggen: “O, dat betekent dat de Christus zijn niets bijzonders is.” Als Christuswezen zou je niets ongewoons doen. Maar dat is ook niet wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd dat jij de open deur bent. Wat jouw IK BEN Aanwezigheid ook is, wat de geascendeerde meesters ook door jou tot uitdrukking willen brengen, je staat ervoor open, maar je bent er niet aan gehecht. Je probeert niet ergens op de wereld te komen. Je probeert niet iets op de wereld te voorkomen. Je bent bereid om de open deur te zijn: “Niet mijn wil, maar de uwe geschiede.” Dat betekent het om de Christus te zijn. Het betekent voor iedereen iets anders. We verwachten niet zozeer dat de wereld op een punt komt waarop ze zegt: “Ah, daar zijn de Christuswezens. Zo veranderen ze de wereld.” De wereld zal het niet herkennen. De meeste mensen, de overgrote meerderheid van de mensen die tweeduizend jaar geleden waren geïncarneerd, herkenden Jezus ook niet als iets bijzonders.

Als je kijkt naar het aantal mensen dat bij de kruisiging van Jezus iets bijzonders aan Jezus zag, dan is dat een relatief laag aantal. De meesten van jullie hebben meer vrienden op Facebook dan het aantal mensen dat Jezus destijds herkende. Dit alles, al deze verwachtingen dat de wereld op een dag zal erkennen dat dit de spirituele mensen waren, dat zij de voorlopers waren, moeten allemaal verdwijnen. Je moet op het punt komen waarop je neutraal bent. Je bent neutraal over de situaties waarmee je in je leven wordt geconfronteerd. Je bent neutraal over wat er wel of niet kan gebeuren. Je bent bereid elke situatie het hoofd te bieden door niet via je wereldlijke zelven te handelen, maar door te reiken naar je IK BEN Aanwezigheid. En jij, als de Bewuste Jij, komt in een staat waarin je neutraal bent. We hebben die staat zuiver bewustzijn genoemd, maar het betekent eigenlijk dat je neutraal blijft. Je hebt geen dualistische, relatieve, egocentrische verlangens om iets te hebben of iets te voorkomen. Daarom ben jij de open deur. Niets belemmert dat.

Pas wanneer je in deze staat van neutraliteit komt, bij gebrek aan een beter woord, kun je van het kruis afstappen. Je kunt besluiten het zelf los te laten dat zo gehecht is aan resultaten. Dat betekent dat je ineens om je heen kijkt en zegt: “O, ik heb geen spijkers in mijn handen en voeten. Waarom hang ik aan dit kruis? Niets houdt me hier vast. Laat ik gewoon naar beneden springen en doorgaan met leven. Dat kunnen jullie bereiken en veel van jullie zijn daar dichterbij dan jullie denken, omdat jullie aan die gescheiden zelven hebben gewerkt.

Er zijn nog maar een paar zelven over die je moet zien en herkennen, jezelf van moet afscheiden en gewoon moet laten sterven. Wat kan mij, het bewuste zelf, dat schelen; ik zal jou, de Christus, volgen. Maar er komt een moment waarop je dat niet eens meer zegt. Je zegt niet: “Ik volg Christus als iets externs”, omdat je één wordt met Christus. Jij wordt de Christus. Je ziet jezelf niet gescheiden van Christus of van je hogere zelf. Dat is een omschakeling in bewustzijn die subtieler is, maar wel mogelijk wanneer je alle zelven overwint, er kan een moment komen waarop de Bewuste Jij kan erkennen: “Ik ben de open deur, niets minder, niets meer.”

Vrouwen als drijvende kracht in de samenleving
Nu wil ik nog één opmerking maken omdat ik, als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, natuurlijk heel erg betrokken ben bij vrouwen en de situatie van vrouwen over de hele wereld. We hebben gezegd dat het vanaf 2020 het decennium van de vrouw is. En eerlijk gezegd is van de tienduizend geïncarneerde mensen die het potentieel hebben om Christusschap in deze geïncarneerde vorm te manifesteren tweederde deel vrouw. Tweederde van die tienduizend is vrouw. Dit is een aanzienlijk aantal, omdat er enkele leringen zijn die zeggen dat dit een bepaalde doorbraak van het Christusbewustzijn is. Bijvoorbeeld, de Koningskamer in de Piramide, in de Grote Piramides, ligt op tweederde vanaf de onderkant van de piramide. Dit heeft een bepaalde betekenis waar ik niet verder op in wil gaan, omdat het niet belangrijk is voor je groei.

Maar tweederde van deze tienduizend is vrouw en dat betekent dat vrouwen al de stuwende kracht beginnen te worden en dat het er nog meer zullen worden, die veranderingen in de samenleving stimuleren. Je begint dit al te zien, zoals we eerder hebben besproken, omdat vrouwen meer openstaan om over problemen te praten. In veel blogs en chatrooms en dergelijke, en Facebook-groepen praten vrouwen veel openlijker over hun problemen dan mannen. Wat betekent dat? Als je openstaat om over je problemen te praten, sta je er ook voor open om ernaar te kijken en op die manier kun je ze gemakkelijker overwinnen. Wat zijn deze vrouwen aan het doen? Ze volgen de oproep van Jezus. Trek eerst de balk uit je eigen oog en dan kun je zien hoe jij je broeder kunt helpen de splinter uit zijn oog te trekken. Vrouwen boeken in het algemeen sneller vooruitgang op het pad naar Christusschap dan mannen. Zij zullen dit onvermijdelijk steeds meer gaan uiten en steeds meer impact krijgen op de samenleving. Dat ga je zien in de resterende jaren van dit decennium.

Je hebt de situatie in Iran al gezien, gestimuleerd door vrouwen, die begon met de manier waarop vrouwen werden behandeld en hoewel dit door de autoriteiten de kop is ingedrukt, vinden er nog steeds grote veranderingen plaats in het identiteits-, mentale en emotionele rijk die zullen doorbreken naar het fysieke vlak. In recente situaties in Israël zie je dat er openbare demonstraties zijn geweest die grotendeels door vrouwen werden aangestuurd. Wat gaat in Rusland een verschuiving veroorzaken? Die kan alleen door vrouwen worden veroorzaakt omdat daar in de eerste plaats moeders, zussen, dochters zijn die zien dat hun echtgenoten onnodig worden vermoord in Oekraïne en zij kunnen uitroepen en zeggen: “Dit moet stoppen. Dit kunnen we niet blijven doen.” De mannen in de Russische machtselite in het regeringsapparaat kunnen dit niet, omdat ze te veel vastzitten in hun ideologische denkwijze. Vrouwen zitten minder vast in een ideologie dan mannen. Vrouwen worden minder snel overschaduwd door grandioze ideeën, epische ideeën.

Vrouwen kunnen de wereld uit de epische denkwijze, de epische manier van denken, halen waar mannen zich zo op concentreren. Kijk naar de katholieke kerk die een epische manier van denken heeft. Zij zien het niet. De meeste christenen zien het niet, maar ze zitten gevangen in de epische denkwijze. De katholieke kerk is de enige weg naar verlossing. Die moet weerstand bieden aan de aanvallen van Satan en de duivel en elke poging om de katholieke kerk te hervormen komt van de duivel. Maar wat zegt de katholieke kerk tussen de regels door over vrouwen? Ze houden nog steeds vast aan deze illusie, teruggaand tot Genesis, dat vrouwen verleid werden door de slang. En daarom zijn vrouwen niet te vertrouwen. Vrouwen mogen geen beslissingen nemen. Wat doet de katholieke kerk? Ze ontkennen de Christus in vrouwen, het Christuspotentieel van vrouwen. Ze zeggen dat vrouwen de wereld niet de Gouden Eeuw in kunnen trekken. Wat heb ik net gezegd? Vrouwen zullen de wereld naar de Gouden Eeuw trekken, want alleen vrouwen kunnen de wereld uit de epische denkwijze halen, de epische zaken waar heel veel mannen zich tot aangetrokken voelen.

Die zijn niet gemaakt door mannen, ze zijn gemaakt door de gevallen wezens. Maar veel mannen zitten vast in de epische denkwijze, net als alle leiders van de katholieke kerk en alle andere christelijke kerken. Er zijn nauwelijks, maar wel een paar, christelijke kerken die vrouwen eren, die mannen en vrouwen gelijkstellen. Zoals we hebben gezegd, is de waarheid dat alle mensen werden verleid door het dualiteitsbewustzijn dat niets met vrouwen als zodanig te maken had. Het vasthouden aan dit idee dat vrouwen gevaarlijk zijn, dat vrouwen een opening zijn voor de duivel en dat de katholieke kerk en de christelijke kerken zich er daarom tegen moeten verzetten om vrouwen invloed te geven. Als je kijkt naar de denkwijze van de pausen en kardinalen en priesters van de katholieke kerk en veel christelijke religies, dan zie je dat ze diepe haat koesteren tegen de moeder die zich uit als haat tegen vrouwen, volledig wantrouwen jegens vrouwen. Ze geloven eigenlijk dat de katholieke kerk het niet zou overleven als vrouwen beslissingen zouden mogen nemen in de katholieke kerk. Na tweeduizend jaar of zeventien eeuwen zou de katholieke kerk worden vernietigd en instorten als vrouwen beslissingen mochten nemen.

En dit is de ironie van dit alles. Ze hebben eigenlijk gelijk. Ze hebben helemaal gelijk. Als vrouwen beslissingsbevoegdheid zouden krijgen in de katholieke kerk, dan zou de katholieke kerk in haar huidige vorm vernietigd worden. Maar vrouwen zouden dan een nieuw soort kerk vormen die meer in overeenstemming is met de ware leringen van Christus. Waar gaat het paasverhaal over? Dat het oude moet sterven voordat het nieuwe geboren kan worden. Dat je moet sterven voordat je herboren kunt worden. De katholieke kerk is zo doordrenkt van het bewustzijn van antichrist dat ze, als ze een kans wil maken om het te overleven, herboren zou moeten worden. En alleen vrouwen zouden dit kunnen. Mannen kunnen dat niet. Dat is wel bewezen na zeventien eeuwen. Nu zeg ik niet dat wij, de geascendeerde meesters, in het bijzonder willen dat de katholieke kerk herboren wordt, maar we zijn zeker op zoek naar een of andere vorm van christendom in de Gouden Eeuw. Als de katholieke kerk vrouwen niet toestaat in posities waarin ze besluiten mogen nemen, gaan ze gewoon ergens anders heen.

Maar wat gebeurt er met de katholieke kerk als de mannen alle beslissingen blijven nemen? Die zal wegkwijnen tot iets onbeduidends. Er zouden enkele dramatische gebeurtenissen kunnen gebeuren die een uittocht van veel leden zullen veroorzaken, omdat bepaalde dingen kunnen worden ontmaskerd die de mannen verborgen proberen te houden. Maar na verloop van tijd zal ze wegvallen en zullen er andere vormen van christendom ontstaan die veel meer in overeenstemming zijn met de ware leringen van Christus. Dit zijn de opmerkingen die ik over deze onderwerpen wilde maken. Er zitten heel veel aanwijzingen in, niet alleen in mijn verhandeling, maar ook in de verhandeling van de andere meesters, die je kunt bestuderen, tussen de regels door kunt lezen en gebruiken om steeds dichter bij het punt te komen waarop je van dat kruis kunt afstappen waar jij in eigen gedachten aan hangt. Je hangt niet echt aan een kruis. Zoals je niet aan een kruis hangt met je fysieke lichaam, hang je ook niet aan een kruis met je emotionele, mentale en identiteitslichaam omdat een externe kracht je niet aan het kruis heeft genageld.

Je wordt aan het kruis gehangen door de gescheiden zelven, maar zij zijn jou niet, en jij bent hen niet. Daarom kun je ze één voor één laten sterven, wanneer je dit begint te begrijpen totdat jij die ene bent. Je laat de zelven een voor een doodgaan, totdat jij jezelf als die ene ziet.