Laat jij je door de wereld kruisigen?

 

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 9 april 2023, Pasen – Het Christendom en jezelf van het kruis halen

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Laten we eens kijken naar de wereld en de wereldsituatie. Of beter gezegd, laten we eens kijken hoe jullie, studenten van de geascendeerde meesters, naar de wereld en de wereldsituatie kijken. Hoe reageren jullie, hoe staan jullie tegenover de wereld? Wanneer je nu naar de wereld kijkt, zie je natuurlijk dat er bepaalde conflicten zijn, bepaalde problemen, die erger lijken te worden. Natuurlijk de oorlog in Oekraïne. De situatie in Israël in Jeruzalem waar het conflict tussen Joden en Palestijnen overkookt, maar zelfs tussen verschillende groeperingen in de Joodse samenleving. Dan heb je de situatie in de Verenigde Staten met de rechtszaken tegen Trump en de reactie van zijn achterban. Dan is er de situatie met de recente bankinstortingen en het potentieel dat andere banken, zelfs de banken die schaduwbanken of niet-banken worden genoemd, zouden kunnen instorten en de reguliere banken met zich meesleuren.

Je kunt naar de wereld kijken zoals die nu is en zeggen: “Er is reden tot bezorgdheid. Er is reden tot bezorgdheid over de toekomstige ontwikkelingen en wat er wel en niet zou kunnen gebeuren.” Maar het perspectief dat ik je hier wil geven, is dat er, als je een paar jaar, een paar decennia, vijftig jaar, honderd jaar, tweehonderd jaar, vijfhonderd jaar, duizend jaar, tweeduizend jaar teruggaat – elk moment tussen toen en nu, ook mensen waren die met dezelfde bezorgdheid naar de wereld keken, dezelfde angst voor wat er in de toekomst zou gebeuren, hetzelfde gevoel van paniek of ontzetting over mogelijke conflicten of de conflicten die er al waren.

Wat hebben we gezegd dat de wereld is? Een realiteitssimulator waarin je elke situatie moet kunnen scheppen die jij je kunt voorstellen en dan, in gedachten, het gevoel hebben dat dit echt is, dat deze situatie reëel bestaat en dat de manier waarop je ernaar kijkt, echt is. Hebben we jullie deze lering niet meerdere jaren keer op keer via deze boodschapper gegeven, zelfs al gaan we meerdere jaren terug? Hebben we jullie niet, in diverse contexten, met verschillende woorden en omschrijvingen, de lering gegeven over de kosmische spiegel, over de realiteitssimulator, over je waarnemingsfilter, over vrije wil en dat mensen de kans moeten krijgen om elke levenservaring te scheppen die ze willen en zolang ze willen?

De fase waarin jij je concentreert op de wereldomstandigheden
Dus, welke levenservaring willen jullie hebben als studenten van de geascendeerde meesters? Niet iedereen van jullie heeft dit patroon, maar sommigen van jullie hebben het patroon dat jullie je erg focussen op, erg bezorgd zijn over, de buitenwereld en wat er op de wereld gebeurt. En ik weet heel goed dat wij, als geascendeerde meesters, en ik persoonlijk in mijn dictaten en mijn boeken, jullie hebben verteld dat jullie een belangrijke missie hebben om de wereld te veranderen door de oproepen te doen en de invocaties op te zeggen, maar ook door je bewustzijn te verhogen en daardoor het collectieve bewustzijn omhoog te trekken. Ik ben me er dus volledig van bewust, en dat is gedeeltelijk de reden waarom ik deze lezing geef, dat je zou kunnen zeggen dat wij jullie voor een dilemma hebben geplaatst, maar het zou juister zijn om te zeggen dat sommigen van jullie onze leringen op een bepaalde manier hebben geïnterpreteerd en jezelf in een dilemma hebben geplaatst.

Aan de ene kant ben je hier op aarde om positieve invloed te hebben op de wereldomstandigheden. Je bent hier op aarde om de oproepen te doen, waarmee je ons, de geascendeerde meesters, het gezag geeft om in te grijpen en onze macht te gebruiken om situaties te veranderen. Betekent dat ook dat jij je moet concentreren op de omstandigheden op de wereld, je bezorgd moet maken over de omstandigheden en bang moet zijn voor de toekomst? Willen wij als geascendeerde meesters dat voor onze studenten? Wat gebeurt er als jij je erg focust op de wereld, op de wereldcondities, hoe belangrijk het is om iets aan die wereldcondities te doen en dat jij een offer moet brengen en altijd moet proberen je te focussen op wat er daarna zou kunnen gebeuren, zodat de oproepen kunt doen en mentaal voorbereid bent op wat er kan gebeuren?

Welnu, de boodschapper zelf weet dit heel goed, omdat hij vele jaren in die gemoedstoestand verkeerde toen hij in een eerdere beweging van de geascendeerde meesters zat waar ze heel veel uren decreten voor wereldcondities opzeiden. Hij weet heel goed dat jij jezelf in een gemoedstoestand kunt brengen waarin heel veel aandacht op buiten is gericht. En wat je eigenlijk voelt, die gemoedstoestand bestaat er eigenlijk uit, is dat je pas echt vrede kunt hebben als de omstandigheden op de wereld veranderd zijn. Je kunt niet echt jezelf zijn. Je kunt eigenlijk niet goed aan de creatieve fase van je Goddelijke plan beginnen. Je moet je concentreren op de werkfase. Zo heeft hij zich een aantal jaren gevoeld toen hij al die decreten opzei en veel andere studenten van de geascendeerde meesters in die dispensatie voelden zich ook zo en sommigen voelen dat nog steeds.

We weten ook dat sommige mensen in deze dispensatie zich zo hebben gevoeld en ik zeg niet dat dit verkeerd is. Het was een fase voor de boodschapper die ook voor veel andere mensen een fase was waar ze doorheen moesten en het maakt deel uit van hun Goddelijke plan dat ze hier doorheen gingen om diverse redenen. Maar een fase is niet voor altijd. Een fase is een tijdelijke situatie.

Ik kan pas vrede hebben als de wereld is veranderd
Wat gebeurt er eigenlijk als jij in een gemoedstoestand komt waarin je in wezen zegt: “Ik moet me concentreren op de wereldomstandigheden en daarom kan ik zelf geen vrede hebben?” Wat gebeurt er dan? Welnu, dan ben je gekruisigd. Je hangt aan een kruis omdat je innerlijke gemoedstoestand afhankelijk is van omstandigheden in de buitenwereld, dat wil zeggen andere mensen en hun vrije wil. Je maakt jouw gemoedstoestand afhankelijk van omstandigheden buiten jouw gedachten om en dit zorgt ervoor dat je gekruisigd bent. Dit houdt jou aan het kruis dat bestaat uit de vier niveaus van je geest: fysiek, emotioneel, mentaal, identiteit. Je ziet dat er twee manieren zijn om jezelf te kruisigen, een Alpha en een Omega. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er meer zijn, maar laten we in ieder geval hiernaar kijken.

De ene manier is dat je gekruisigd wordt door je eigen psyche en dit is het geval met heel veel mensen op de wereld die een moeilijke psyche hebben, die een trauma hebben meegemaakt, van wie de psyche verdeeld is. Ze zijn op zichzelf gericht. Ze zijn gefocust op hun eigen psychologische problemen, hun onmiddellijke situatie en ze worden gekruisigd door hun eigen gedachten, de condities van hun eigen gedachten. Dan zijn er mensen die, en dit geldt natuurlijk niet alleen voor studenten van de geascendeerde meesters, die zich op de buitenwereld concentreren, zich richten op het veranderen van andere mensen, het veranderen van de wereld en daarom worden ze gekruisigd door condities buiten hun eigen gedachten. Maar je kunt natuurlijk zeggen: “Wat kruisigt jou als je in zo’n gemoedstoestand verkeert?” Zijn dat de omstandigheden op de wereld of is het jouw reactie op die omstandigheden? En waar komt jouw reactie op die omstandigheden vandaan? Die komt voort uit de condities in je eigen gedachten, de gescheiden zelven, de onderbewuste reactiepatronen.

Op deze conferentie wijzen we jullie erop dat je gekruisigd wordt door een situatie in jouw psyche waar je nog niet naar hebt gekeken. En deze boodschapper was enige tijd geleden bereid aan zichzelf toe te geven dat hij de leringen van de geascendeerde meesters en de noodzaak om decreten op te zeggen voor de wereld, had gebruikt als excuus om niet naar zichzelf te kijken, naar zijn eigen psychologische problemen. Hij besloot dit te veranderen, in therapie te gaan en een genezingsproces te starten en sommigen van jullie zouden er baat bij kunnen hebben om dit als voorbeeld te nemen, om naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat zijn mijn zorgen over de wereld? Zijn er bepaalde omstandigheden op de wereld waar ik me heel erg veel zorgen over maak en ik heel erg gehecht ben aan een specifiek resultaat? En heb ik mezelf in een situatie gebracht waarin ik het gevoel heb dat ik geen vrede kan hebben totdat deze uitkomst zich manifesteert?” Met andere woorden, mijn interne toestand kan niet veranderen totdat de externe toestand is veranderd.

De gehechtheid aan de uiterlijke resultaten
Dit is de reden waarom je ziet, zoals Jezus al heeft gezegd, dat sommige mensen heel erg gehecht raken aan een bepaalde mening over externe omstandigheden. Het kan de oorlog in Oekraïne zijn, de COVID pandemie, de Amerikaanse verkiezingen of de Trump-controverse. Er kunnen heel veel andere dingen zijn. Maar het principe is dat jij dan word je gekruisigd als je naar jezelf kijkt en ziet dat je bepaalde problemen hebt die je heel belangrijk lijken, belangrijker dan bijvoorbeeld gemoedsrust hebben. Je hangt aan een kruis. En je denkt misschien dat de wereld jou aan het kruis heeft genageld, want je bezorgdheid is er tenslotte alleen maar vanwege externe omstandigheden, dus als de oorlog stopte, als er geen pandemie was, als Trump president was, dan zou jij niet voelen wat je nu voelt. Maar dit is niet de realiteit. Als een specifieke situatie zou veranderen, zou je niet voelen wat je nu voelt over die situatie. Ik kan je er echter van verzekeren dat je gedachten dan onmiddellijk een andere omstandigheid zouden uitkiezen om je zorgen over te maken en gehecht te zijn aan een uitkomst, en je zou opnieuw projecteren dat jouw innerlijke conditie pas kan veranderen wanneer die situatie op de wereld was veranderd.

Jouw innerlijke staat versus externe omstandigheden
Begrijp je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? De psychologie die je aan het kruis hangt, is dat je denkt dat je interne staat afhangt van een externe staat en dat je innerlijke situatie automatisch zal veranderen, en alleen zal veranderen, wanneer de externe situatie verandert. Maar dit is niet de waarheid. Jouw interne staat is jouw interne staat. De situatie op de wereld is slechts camouflage, een voorwendsel. Jouw interne toestand concentreert zich op dit moment hierop. Je innerlijke situatie zou blijven bestaan nadat de externe situatie was veranderd en je zou een andere externe toestand vinden om je op te concentreren. Er zijn mensen die een lering van een geascendeerde meester hebben gevonden, die hem hebben gevolgd, tientallen jaren de decreten en invocaties hebben opgezegd, maar de overstap niet hebben gemaakt. Ze hangen nog steeds aan het kruis dat ze zelf hebben gemaakt en ze zijn nog niet eens begonnen om een heel erg simpel feit echt te begrijpen. Er is een andere manier om op externe omstandigheden te reageren dan de manier die je in dit leven of misschien wel in veel levens hebt gedaan. Er is een andere manier om te reageren.

En waar draait het allemaal om op het spirituele pad? Over het verhogen van je bewustzijn. Maar wat houdt dat in? Wanneer jij je bewustzijn verhoogt, zal je reactie op bepaalde omstandigheden in de buitenwereld dan hetzelfde blijven? Dat schijnen enkelen te denken. Maar natuurlijk hebben we jullie, zoals we al zo vaak hebben gezegd, de voorbeelden gegeven van de Boeddha die gehechtheden overwon, die geconfronteerd werd met de demonen van Mara. Wanneer je bewustzijn wordt verhoogd, zal je reactie op externe omstandigheden veranderen. Die reactie moet wel veranderen. Als je naar jezelf kijkt en ziet dat je een bepaald probleem hebt waar je al een tijdje aan gehecht bent, dan moet je serieus overwegen: “Heb ik vooruitgang geboekt door mijn bewustzijn te verhogen? Ben ik echt opgeschoten? Heb ik echt de illusie losgelaten die ik moet overwinnen, het gescheiden zelf dat ik moet overwinnen? Heb ik echt mijn bewustzijn verhoogd?”

Je begrip vergroten versus je bewustzijn verhogen
Je kunt zeggen: “Maar ik heb mijn begrip van de wereld en van het spirituele pad en de leer heel erg uitgebreid.” Maar je kunt je begrip van de wereld en spirituele leringen op een horizontale manier uitbreiden, op een intellectuele manier, door er van afstand naar te kijken, door naar jezelf te kijken als een onderwerp dat naar een object kijkt. Maar dit is niet hetzelfde als je bewustzijn verhogen: je vorige niveau transcenderen en op een nieuw niveau komen. En sommigen van jullie begrijpen dit verstandelijk, maar jullie hebben het niet op jezelf toegepast. Jullie hebben niet gezien dat intellectueel begrip niet genoeg is. Je moet omschakelen en daardoor hang je nog steeds aan het kruis. En het bewijs daarvan is je innerlijke spanning, je gehechtheid aan een specifieke uitkomst, je gehechtheid aan gelijk hebben, gelijk krijgen en het ongelijk bewijzen van iedereen die een andere mening heeft of jouw mening niet bevestigt.

Als jij kunt zien dat jij dit patroon hebt, kan het zijn dat je wat gegroeid bent op het pad, maar er is duidelijk een gescheiden zelf dat je niet hebt gezien en dat je niet hebt overwonnen. Ik zeg dit niet om iemand iets kwalijk te nemen. Ik zeg dit om je te bevrijden, door je hiervan bewust te maken. Een gehechtheid komt altijd van een gescheiden zelf. Dat kan niet anders. De Bewuste Jij is aan niets op aarde gehecht. Hij kan alleen ervaren dat hij ergens aan gehecht is door een gescheiden zelf en die gehechtheid bevindt zich in het gescheiden zelf. Wanneer je eruit stapt, ervaar je die gehechtheid niet meer. Dat is geen magie. Het is niet zo dat de Boeddha zoveel verder gevorderd was dan jij. Hij deed het gewoon, ook al zou hij die woorden vijfentwintighonderd jaar geleden niet hebben gebruikt; hij deed gewoon wat we hebben beschreven. Hij ging een gescheiden zelf zien, scheidde zich ervan af en liet hem sterven. En dat is de reden waarom toen hij onder de Boboom zat, de demonen van Mara onder ogen zag en dat ze hem niet konden verleiden tot een reactie omdat hij geen zelven had die aan iets op aarde gehecht waren. Wat is de manier om jezelf echt van het kruis te bevrijden? Jezelf bevrijden van die zelven, vooral de reagerende zelven.

Weten dat er een alternatief is voor de omstandigheden op aarde
Nu zijn er natuurlijk verschillende soorten zelven. We hebben het al eerder aangestipt, maar ik zeg het nog een keer en het is het gemakkelijkst uit te leggen aan de hand van een avatar omdat je van een natuurlijke planeet naar de aarde komt. Je bent nog niet eerder op aarde geweest en nu sta je voor de situatie dat je op aarde moet incarneren en om te incarneren moet je eerst naar het honderdvierenveertigste niveau gaan, waarop je een bepaalde illusie gaat geloven. Dat stelt je in staat om naar het honderddrieënveertigste niveau te gaan waarna je weer een illusie aanneemt en je gaat zo door tot je het achtenveertigste niveau bereikt. Dit betekent echter niet dat je als avatar het leven op dezelfde manier bekijkt en ervaart als iemand die als oorspronkelijke bewoner van de aarde is geschapen en die misschien, nadat hij onder het achtenveertigste niveau is gegaan, weer is opgeklommen naar het achtenveertigste niveau.

Een oorspronkelijke bewoner op het achtenveertigste niveau en een avatar op het achtenveertigste niveau kunnen dezelfde illusies boven zich hebben en om het pad naar de ascensie te volgen, moeten ze deze illusies opgeven. Maar dat betekent niet dat ze hetzelfde wereldbeeld, dezelfde houding, dezelfde benadering van het leven op aarde hebben. Waarom? Omdat de oorspronkelijke bewoner nog nooit een alternatief, een andere omgeving dan de aarde heeft ervaren en de avatar wel. En ook al herinner jij je dit niet bewust, toch heb je een bepaald gevoel dat er iets buiten de aarde is en daardoor ben jij niet zo gehecht aan de aarde als de oorspronkelijke bewoner.

Reagerende zelven die berusten op de illusies van gescheidenheid
Daarom had de hoofdpersoon, zoals beschreven in het boek ‘Mijn Levens met’, meer bewustzijn dan de meeste mensen op aarde toen hij voor de eerste keer incarneerde. Maar hij had wel die specifieke illusies overgenomen. Wat betekent dat? Dat de illusies die je aanneemt van het honderdvierenveertigste niveau tot het achtenveertigste niveau, illusies zijn die berusten op de huidige omstandigheden op aarde, dat wil zeggen de dichtheid van de materie, hoe de aarde is ontworpen, hoe je fysieke lichaam is ontworpen en functioneert, maar boven het achtenveertigste niveau berusten deze illusies niet op de dualiteit en de illusie van gescheidenheid. Die neem je alleen aan wanneer je onder het achtenveertigste niveau komt, of je kunt ze ook op het achtenveertigste niveau en hoger aannemen door te reageren op de mensen die vastzitten in de dualiteit en jou daarom, zoals we hebben uitgelegd over de gevallen wezens, blootstellen aan een zeer dramatische situatie die je kosmische geboortetrauma veroorzaakt.

Dit zijn niet dezelfde zelven die je aanneemt om af te dalen naar het achtenveertigste niveau. Dit zijn wat ik reagerende zelven zou noemen, omdat je reageert op de mensen met het dualiteitsbewustzijn, of dit nu oorspronkelijke bewoners zijn of gevallen wezens. De oorspronkelijke bewoners negeren een avatar vaak of vernederen hem op verschillende manieren, maar de gevallen wezens zullen hem vaak rechtstreeks aanvallen en proberen hem zo goed ze kunnen te vernietigen. Als avatar die op het achtenveertigste niveau begint, is het onmogelijk om hier niet op te reageren, gezien de dichtheid van het collectieve bewustzijn op aarde.

De reagerende kijk op het leven
Je begint dan aan het pad op het achtenveertigste niveau, je komt op het negenenveertigste, het vijftigste, je blijft verder gaan, maar je moet begrijpen dat je verandert omdat je reagerende zelven vormt en nogmaals, dit is bijna onvermijdelijk. Je verandert je kijk, je wereldbeeld, je benadering van het leven op aarde. Je komt hier als avatar, je hebt een positieve kijk op de aarde, een positieve kijk op wat je hier kunt doen en dit verandert wanneer je wordt blootgesteld aan het geboortetrauma. Het is bijna onmogelijk om een positieve kijk op de aarde te behouden nadat je bent blootgesteld aan het geboortetrauma. Je kunt die weer terugkrijgen wanneer je het geboortetrauma hebt opgeruimd, maar dit gebeurt niet op het achtenveertigste niveau.

Je begint dus aan het spirituele pad, je vindt de spirituele beweging en je gaat omhoog, je bewustzijn wordt hoger omdat je enkele illusies, sommige zelven die je aannam om af te dalen naar het achtenveertigste niveau, loslaat. Je kunt op het zesennegentigste bewustzijnsniveau zijn, wat betekent dat je alle illusies tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau hebt losgelaten. wanneer ze hier doorheen gaan, veranderen de meeste mensen ook enigszins hun kijk op het leven, hun benadering van de aarde, maar niet alles. Je kunt de reagerende kijk op het leven houden, de niet zo positieve kijk op de aarde die je kreeg na het geboortetrauma.

Naarmate je steeds dichter bij het zesennegentigste niveau komt, wordt het de vraag of je dit kunt loslaten. Kun je dit reagerende wereldbeeld loslaten en terugkeren naar het oorspronkelijke beeld waarmee je als avatar kwam? Als je dat niet kunt, dan kun je niet slagen voor de initiatie op het zesennegentigste niveau en stoppen met je op jezelf concentreren. Je kunt pas naar het zevenennegentigste niveau gaan wanneer je die niet zo positieve kijk, de reagerende kijk die je kreeg, overwint. Dan kunnen studenten weer naar beneden beginnen te gaan omdat ze er zo gehecht aan raken dat de kijk op het leven die ze accepteerden toen ze reageerden op de gevallen wezens, bevestigd willen zien en willen bewijzen dat ze gelijk hebben. Niet alleen wat de gevallen wezens jou hebben aangedaan, maar ook wat illusies zijn die het gevallen wezen heeft gebruikt om jou aan te vallen, om je voor de gek te houden of gewoon jou zover te krijgen dat je ergens op reageerde. Je hebt een reagerende kijk gekregen die je moet overwinnen, daar draait het om op het spirituele pad, maar als je dit niet ziet, als je dat niet wilt onderzoeken en loslaten, dan kun je beginnen af te dalen vanaf elk willekeurig niveau waarop je zit en concentreer jij je zo op het bevestigen van dit zelf dat jij niet bent, zoals Jezus heeft beschreven; je kunt Christus niet volgen. Je maakt je meer zorgen over de bevestiging van je negatieve kijk op aarde dan Christus volgen, dan die kijk loslaten, dan die laten sterven, dan die loslaten. Je kunt niet zeggen: “Wat kan mij dat schelen? Ik zal jou volgen”; je kunt dat gescheiden zelf niet laten sterven.

Gehechtheid aan de omstandigheden op aarde overwinnen
Nu zeg ik natuurlijk niet dat je er al bent wanneer je die positieve kijk weer terugkrijgt die je had toen je als avatar hier kwam, want boven het zesennegentigste niveau moet je gaan overwegen: “Maar waarom ben ik naar de aarde gekomen? Wat voor kijk had ik op de aarde? En hoe heeft die mij eigenlijk beperkt? Omdat je dacht dat je specifieke dingen op aarde moest doen, je moest andere mensen veranderen omdat je een visie had die de visie was op een natuurlijke planeet. Je moet een stap verder gaan, zoals we ook al verschillende keren hebben uitgelegd, en de vrije wil volledig begrijpen, volledig accepteren dat de vrije wil zichzelf moet kunnen openbaren. Dan moet je opnieuw nadenken waarom je innerlijke staat gelinkt moet zijn aan, afhankelijk zijn van, een uiterlijke staat op aarde.

In principe kun je zeggen dat jij, wanneer je boven het zesennegentigste niveau komt, echt aan het pad naar Christusschap begint, daarvoor is dit het pad naar zelfmeesterschap zoals we het bij de Chohans hebben genoemd, maar daarboven begin je de pad naar Christusschap. Maar wat is Christusschap? Wat is Christusschap? Voor een avatar is het dat je alles overwint waarmee jij je identificeert, niet alleen op aarde, maar ook op een natuurlijke planeet. Als je een oorspronkelijke bewoner van de aarde bent, moet je elke identificatie met de aarde overwinnen. Dit betekent dat je op het punt komt dat Jezus heeft gedemonstreerd, dat de Boeddha heeft gedemonstreerd, waarop de prins van deze wereld niets bij jou vindt, omdat je niet gehecht bent aan de omstandigheden op aarde. Je zegt in wezen, ongeacht de omstandigheden op aarde: “Ik zal mijn Christusschap manifesteren. Ik zal het pad naar Christusschap bewandelen. Ik zal de volgende stap naar Christusschap zetten, ook al zijn er omstandigheden op aarde waarvan ik duidelijk zie dat ze niet ideaal zijn en die er eigenlijk niet horen te zijn.” Maar je zult je er niet door laten weerhouden om de volgende stap omhoog te zetten, wat inhoudt dat je de volgende illusie moet overwinnen, de volgende stap zelf moet overwinnen.

De essentie van het pad naar Christusschap
Er is op zich niets betoverends aan het bewandelen van het pad naar Christusschap. Zoals je hebt gezien, was er niets bijzonder aantrekkelijk aan Jezus en zijn pad. Je zou misschien zeggen dat het betoverend was toen hij als koning werd ontvangen, toen hij op een ezel Jeruzalem binnenreed, maar zie dan eens hoe snel dat veranderd is en hij werd gearresteerd, de mensen verloochenden hem, hij werd gemarteld, hij moest lopen en het kruis dragen en hij werd gekruisigd. Het symbool van de kruisiging is dat je hopelijk niet een fysieke kruisiging hoeft mee te maken, niet fysiek wordt gemarteld en gedood, maar in gedachten moet je er wel doorheen. Je gaat hier wel doorheen en de vraag is altijd: Laat jij je door de wereld kruisigen of wil je streven naar innerlijke psychologische, spirituele onafhankelijkheid, zodat je, wat de wereld ook doet, niet het gevoel hebt dat je aan een kruis genageld bent?

Je hebt het bewustzijnsniveau getranscendeerd waarop de wereld jouw groei kan stoppen of dat de wereld kan definiëren wie jij bent, wat je bent en wat je niet bent. Dat is de belangrijkste overweging. Als je merkt dat je gehecht bent aan een bepaalde uitkomst op aarde, kun jij als je dit wilt, zien dat dit komt omdat je de houding, de benadering, de kijk die je kreeg nadat je naar de aarde kwam en werd blootgesteld aan de gevallen wezens en de oorspronkelijke bewoners en wat ze je hebben aangedaan, niet hebt getranscendeerd. Ik neem het je niet kwalijk. Het is heel natuurlijk dat je die reactie had. We hadden allemaal een reactie. We hadden allemaal onze persoonlijke reactie, maar die hadden allemaal hetzelfde patroon. Het is niet zo dat ik zo ver ontwikkeld was dat ik niet reageerde toen ik voor het eerst op aarde kwam. Het is niet zo dat Jezus of de Boeddha zo ontwikkeld waren dat ze geen reactie kregen. Dit is in feite een van de belangrijke aspecten van het boek ‘Mijn Levens met’, waarin staat dat Jezus net als iedereen incarneerde en dat hij een bepaalde reactie had, zodat jullie allemaal kunnen zien en dat het prima is dat je hebt gereageerd. Maar kun je ook begrijpen waarom Moeder Maria is geascendeerd, waarom Jezus is geascendeerd, waarom de Boeddha is geascendeerd, waarom Saint Germain en Master MORE zijn geascendeerd? Omdat we die reactie hebben overwonnen. We kwamen op het punt waarop we zeiden: “We laten de omstandigheden op deze planeet en onze reactie op die omstandigheden op deze planeet niet meer bepalen wie we zijn.” Dat is het pad naar Christusschap, of in ieder geval een deel ervan, wanneer je ophoudt je innerlijke staat door uiterlijke toestanden te laten bepalen. Zolang je op iets op aarde reageert, ben je gekruisigd. Je hangt aan een soort kruis. Je kunt een hoger bewustzijn krijgen, je kunt de illusies overwinnen waar ik het over had, maar als je nog steeds dat reagerende zelf met je meedraagt, word je door dat zelf gekruisigd en blijf je gekruisigd totdat je verandert. En zoals Jezus zei, je kunt die verandering in principe op elk moment boven het achtenveertigste niveau doorvoeren, maar naarmate je dichter bij het zesennegentigste niveau komt, wordt het zeker gemakkelijker om dat te doen. Maar je moet die verandering doorvoeren om van het kruis af te komen, om het kruis te transcenderen, en natuurlijk willen we dat onze directe studenten van het kruis afkomen.

Van het kruis afkomen
Nogmaals, het reagerende zelf kan je niet van het kruis halen. Je hebt een perspectief van buiten jouw eigen gedachten nodig. Dat bieden we jullie aan in onze lessen en door onze bereidheid om jullie persoonlijk bij te staan, maar om onze hulp te ontvangen en er gebruik van te maken, moet de Bewuste Jij bereid zijn zich af te scheiden van het reagerende zelf. Je moet ernaar willen kijken en zeggen: “O, ik heb inderdaad een reagerend zelf, daarom ben ik zo bezorgd over de wereld, daarom ben ik zo gehecht aan de wereld.” En wanneer je bereid bent om die verandering door te voeren, omdat je naar het zelf wilt kijken in plaats van hem te verdedigen, kunnen wij je helpen en kun je vrij snel van dat kruis afkomen. Dit betekent dat je dan echt invloed kunt uitoefenen op het veranderen van de aarde. Jullie oproepen en decreten zullen een veel groter effect hebben, maar dat niet alleen, je zult ook een veel groter effect hebben op het optrekken van het collectieve bewustzijn. Zolang je in dit reagerende zelf bent, zit er een limiet aan het effect dat je kunt hebben op het collectieve bewustzijn, zelfs als jij je bewustzijn boven het achtenveertigste niveau verhoogt, omdat je reageert zoals de meeste mensen op aarde reageren en dat verhoogt het bewustzijn niet, althans niet dat aspect ervan. Natuurlijk verhoogt dit het bewustzijn wel enigszins, maar niet zoveel als zou kunnen als jij uit dat reagerende zelf loslaat.

Dit betekent ook dat je dan kunt beginnen aan iets wat we de creatieve fase van je Goddelijke plan of de revolutionaire fase van je Goddelijke plan hebben genoemd, omdat je dan kunt gaan handelen in plaats van reageren. De gevallen wezens op aarde hebben de meeste mensen op aarde in een reagerende modus geplaatst waarin ze altijd reageren op de gevallen wezens. Hoe ga je als avatar helpen de aarde te verheffen als je ook reageert op de gevallen wezens? Dat kan niet. We hebben jullie de hulpmiddelen gegeven, we hebben jullie de leringen gegeven, en alles wat we proberen te zeggen is, denk erover na of het tijd is om deze omslag te maken die je van het kruis zal halen, zodat je er niet langer aan blijft hangen en vrij bent om jezelf te zijn.

Laat het stromen
Als je een eenvoudige maatregel wilt, bekijk dan de video’s van de boodschapper waarin hij vertelt over zijn pad. Houd jezelf in de gaten, jouw eigen reacties, wat je ook voelt, welke gedachten er ook opkomen en kijk hoe je reageert op de manier waarop hij praat, de manier waarop hij over zichzelf praat. Als je ze bekijkt, zie je dat hij, zoals hij heel goed weet, deze video’s niet al veel eerder had kunnen maken omdat hij niet vrij was. Maar nu heeft hij een hoge mate van vrijheid bereikt, onthechting, zodat hij gewoon kan spreken zonder een vooraf bepaald script en het gewoon kan laten stromen. Jij kunt hetzelfde doen. Jullie hebben allemaal hetzelfde potentieel om vrijuit te spreken, om jezelf vrijuit te uiten, zonder je heel erg druk te maken over de reacties, de normen op deze wereld, of ze nu dit doen of dat zeggen. Maakt het wat uit? Maakt het je wat uit, al die menselijke reacties? Als je ziet dat je hierop reageert, dat jij je niet vrij voelt, dat je niet zo vrijuit zou kunnen spreken, dan hoort dat bij dit reagerende zelf omdat jij je zorgen maakt over: “Hoe zou de wereld reageren op hoe ik spreek over mezelf? Dan kun je onze hulpmiddelen gebruiken om het te onderzoeken, zodat je geleidelijk aan het punt kunt bereiken waarop je vrij kunt zijn, je vrede kunt hebben met de manier waarop jij jezelf uit. Druk jezelf gewoon uit en laat dit stromen op grond van je ervaringen, maar ook vanuit jouw IK BEN Aanwezigheid, laat de geest door je heen stromen. Dat willen we graag voor jullie allemaal.

Het is mooi dat één persoon dit kan, maar het is beter als veel mensen het kunnen en jullie zullen je allemaal vrijer voelen als je dit kunt, zelfs als je het niet doet. Het feit dat je vrij bent om het te doen, betekent dat je op veel andere manieren vrij bent om andere dingen in het leven te doen. Die vrijheid hebben wij en wij willen graag dat jullie die ook hebben. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat alles wat we ooit als geascendeerde meesters hebben gedaan, is om mensen te helpen diezelfde vrijheid te krijgen die wij hebben. Je kunt die niet helemaal bereiken terwijl je nog geïncarneerd bent, maar je kunt zeker de grootst mogelijke vrijheid krijgen die op een planeet als de aarde mogelijk is.

Decreten en invocaties opzeggen met een positieve houding
Dit willen we graag voor jullie en nogmaals, ik zeg niet dat je de omstandigheden in de wereld moet negeren. Het is belangrijk dat jullie je decreten, jullie invocaties, jullie wake voor Moeder Maria 500 voor de economie opzeggen. (Ik weet dat die al een hele tijd aan de gang is, maar dat komt omdat het een heel belangrijk onderwerp is, zoals je kunt zien aan de laatste faillissementen van banken en dat dit een schokgolf door het hele financiële systeem stuurt.)

Jullie werk heeft een zeer belangrijke impact. De wake voor spirituele genezing waaraan sommigen van jullie deelnemen, heeft ook belangrijke impact op het collectieve bewustzijn. Onze webinars en onze conferenties hebben een zeer grote impact. Al die dingen zijn belangrijk. Ik probeer niet te zeggen dat je dat niet zou moeten doen. Ik zeg alleen dat je eigenlijk hetzelfde werk kunt doen met een positievere houding en dat jij je daardoor beter gaat voelen over jezelf en over het feit dat je op aarde bent. Sommigen van jullie hebben de houding dat je niet echt van het leven op aarde kunt genieten omdat de planeet zo donker is. In feite heeft de boodschapper jarenlang de houding gehad dat hij hier niet was voor zijn eigen plezier, hij was hier om het verschil te maken en daarom kon hij heel veel van zijn persoonlijke leven opzijzetten om zich te concentreren op de verhuizing naar de Verenigde Staten, en in de buurt van het hoofdkwartier van zijn beweging wonen en urenlang decreten opzeggen. Hoewel dit noodzakelijk was voor zijn Goddelijke Plan, en er deel van uitmaakte, was het niet nodig of vereist dat hij het deed met het gevoel dat hij niet van het leven op aarde mocht genieten.

Genieten van het leven op aarde
Je bent op aarde. Je bent in een fysiek lichaam. De aarde is een heel moeilijke planeet om te zijn. Het is al moeilijk om in een lichaam te zijn dat zo dicht is als de lichamen die jullie op aarde hebben, maar je kunt nog steeds genieten en het is niet zondig en het is niet antispiritueel. Behalve dat je alleen maar geniet van het leven op aarde, kun je er ook van genieten dat je leeft, bewust bent, je van jezelf gewaar bent. Zelfbewustzijn is een ongelooflijk geschenk. Zelfbewustzijn, je ervan bewust zijn dat je een wezen bent, een individuele uitdrukking bent van dat ene wezen, die ene geest van God, is een ongelooflijk geschenk, maar zolang je gevangenzit in dit reagerende zelf, kun je dat niet begrijpen. Je kunt het niet ervaren omdat zelfbewustzijn een last voor je is, omdat al die situaties op de wereld je innerlijke toestand beïnvloeden, dus je bent niet echt zelfbewust. Je bent je bewust van een zelf, je bent je bewust door middel van een zelf, maar je bent niet ‘zelfbewust’ zoals de Bewuste Jij zich ervan bewust is dat hij niet al die zelven is, maar een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid en zuiver gewaarzijn en dat houdt in dat je niet de zelven bent geworden die je hebt gevormd om op aarde te kunnen incarneren of de zelven die je als reactie hebt gevormd.

Het bewuste zelf vormt die zelven, maar hij wordt die zelven niet en pas als je dat beseft, als je dat bewust erkent, kun je gaan genieten van je zelfbewustzijn, zelfs in een omgeving als de aarde. Dit is wat ik, die het ambt als de Goddelijke Moeder bekleed, graag wil. Ik wil het graag voor alle mensen, maar de overgrote meerderheid van de mensen op aarde is nog lang niet in staat om dat te bereiken. Maar jullie, onze directe studenten, zouden het vrij snel kunnen bereiken als je de omslag wilt maken waar we het over hebben gehad.

Waarom praten we hierover op deze conferentie? Omdat veel van jullie, door het pad te volgen, door de hulpmiddelen te gebruiken, klaar zijn om die omschakeling te maken. Niet per se nu, niet per se morgen, maar over korte tijd kunnen jullie die omslag maken.