De machtselite en de tweede wet van de thermodynamica

 

Inderdaad, niet alles is goed in Amerika. Wat is de enig mogelijke oplossing? Dat is precies het in ere herstellen van het Woord in Amerika. En dat is het Levende Woord dat gesproken wordt vanuit het hogere bewustzijn, want er is meer dan genoeg van het dode woord in Amerika.

Stel je voor dat je in een ver sterrenstelsel zat of op de Godster Sirius, neerkijkt op de aarde en Amerika. Hoe zou Amerika eruitzien vanuit dat kosmische perspectief, vergeleken met hoe Amerika eruitziet als je daar bent – binnen het mentale kader dat over Amerika is gevormd sinds het werd gesticht?

De tweede wet van thermodynamica en politiek
Denk eens na over het wetenschappelijke perspectief. Wat is het probleem in Amerika tegenwoordig? Het probleem dat door de natuurkunde is beschreven in een wet die al eeuwen bekend is. En die wordt de tweede wet van de thermodynamica genoemd. Helaas kennen de meeste mensen op de wereld en in Amerika deze wet niet. En als ze hem wel kennen, zien ze die als iets dat alleen van toepassing is op de wetenschap, maar niet op andere terreinen van het leven.

Dit is echter een deel van het probleem: dat alles zo in compartimenten wordt verdeeld. Mensen raken zo verblind door het filter voor hun ogen dat ze niet meer verder kunnen kijken. Ze kunnen het grotere perspectief niet zien, ze kunnen zichzelf niet vanaf de buitenkant zien – en daardoor kunnen ze ook niet zien dat ze recht op de afgrond afstevenen.

De filosofische implicaties van de tweede wet van de thermodynamica moeten geïntegreerd worden, zodat je begrijpt wat die wet eigenlijk betekent voor een beschaving, een natie, een groep mensen of zelfs een individu. Dus voor degenen die niet bekend zijn met deze wet: daarin staat heel eenvoudig dat de wanorde in een systeem zal toenemen als dit gesloten raakt, geïsoleerd raakt van alles buiten zichzelf, totdat het systeem instort tot de laagst mogelijke energietoestand. Iets wat we ook de kleinste gemene deler zouden kunnen noemen, omdat alles zo slecht, zo plat, zo dood is dat het gewoon niet lager kan komen.

Wat betekent dat precies voor een beschaving; voor een natie? Er is gezegd dat degenen die niet leren van de geschiedenis, gedoemd zijn die te herhalen. Laten we dus eens kijken naar de geschiedenis. Laten we eens kijken naar de Romeinse beschaving; om veel redenen een perfect voorbeeld. Een daarvan is dat Rome in die tijd bijna net zo dominant was in de antieke wereld als Amerika na de zogenaamde instorting van de Sovjet-Unie.

Rome kon bijna alles doen wat ze wilden met hun legers, net als Amerika tegenwoordig denkt dat ze bijna alles kan doen wat ze wil. Toch stortte deze grote beschaving in – die toen het grootste deel van de toen bekende wereld had veroverd. En waarom? Omdat ze het slachtoffer werd van de tweede wet van de thermodynamica! Omdat Rome, vooral de mensen die in de stad Rome woonden en het Romeinse rijk bestuurden – of de keizers, waar die ook maar woonden – zich isoleerden; die isoleerden zichzelf van alles buiten hun eigen kleine mentale kader.

En als gevolg daarvan werd hun mentale kader steeds kleiner. Ze raakten steeds meer op zichzelf gericht en ook steeds meer verblind door hun eigen logica, hun eigen filter waardoor ze naar de wereld keken. Ze waren er absoluut van overtuigd dat ze gelijk hadden en dat de manier waarop zij naar de wereld keken de enige manier was om naar de wereld te kijken. En ze waren er zo van overtuigd dat Rome zo machtig en sterk was dat het onmogelijk kon instorten.

Wat veroorzaakte die instorting? Dat ze verblind waren door hun logica – ze weigerden zichzelf te veranderen, ze weigerden zichzelf te transcenderen en hogerop te komen. Ze wilden het rijk militair uitbreiden, maar hun geest niet. Ze wilden het rijk niet op een hogere manier uitbreiden door hun bewustzijn te verhogen. En toen de keizers eenmaal aan de macht waren, wilden ze die macht behouden, in plaats van die macht te gebruiken voor het welzijn van hun eigen volk of de vooruitgang van de beschaving als geheel.

Het Romeinse rijk stortte het eerst en vooral van binnenuit in door corruptie, door decadentie, door verwaarlozing, door ontkenning. En die corruptie, die verdeeldheid van binnenuit, maakte het rijk kwetsbaar voor een invasie van buitenaf. Maar de binnenvallende troepen waren niet meer dan instrumenten van de eigen verdeeldheid van de mensen en hun innerlijke onrust. Die beëindigden gewoon het afbraakproces waar de mensen zelf mee waren begonnen, geleid door de machtselite van de Romeinse beschaving.

Maar geloof niet dat de mensen, hoe onderdrukt ze ook waren, hier geen verantwoordelijkheid voor droegen. Want wat deed het Romeinse volk in die tijd? Ze wilden van het leven genieten – zingen, dansen en plezier maken, vermaakt worden op het forum door de gladiatoren, zichzelf vermaken met de macht en de grootsheid van Rome en ze dachten dat ze zo verfijnd waren en zo’n prachtige beschaving hadden zoals de wereld nog nooit had gezien.

In de nationale spiegel kijken
Vergeleken met het ware potentieel dat ze hadden, was de Romeinse beschaving helemaal niet geavanceerd. Die was in bijna elk opzicht heel erg primitief. En als je vandaag terugkijkt op de Romeinse beschaving, zie je dat de Romeinse beschaving nogal primitief was vergeleken met de beschaving van tegenwoordig, zelfs hier in Amerika en op andere plaatsen overal ter wereld.

Maar de meeste Amerikanen nemen niet de moeite – omdat ze niet in de spiegel willen kijken – om te zien dat de Amerikaanse samenleving exact dezelfde dynamiek heeft als het Romeinse rijk in ongeveer een eeuw voor die instortte. Dezelfde interne tegenstellingen, dezelfde machtselite die de zaken regelde, dezelfde mensen die vermaakt willen worden met televisie, voetbalwedstrijden, met het najagen van de Amerikaanse droom – die de machtselite opnieuw heeft gedefinieerd als de droom om gevangen te zitten in een hypotheek van dertig jaar, de droom om een eigen huis te bezitten.

Dit was niet de droom voor Amerika toen het hogere bewustzijn deze natie sponsorde. Het is geen probleem dat mensen een comfortabel materieel leven hebben, want het hogere bewustzijn sponsorde de wetenschap juist omdat mensen geen energie en aandacht over hadden om te streven naar een hoger bewustzijn zolang de bevolking nog net zo zwoegde als in de middeleeuwen.

Het is geen probleem dat een beschaving voldoende materiële rijkdom heeft en nog genoeg vrije tijd over heeft om aandacht over te houden om een hoger bewustzijn na te streven. Maar wat heeft het Amerikaanse volk gedaan met de welvaart, met de overvloed aan tijd? Ze hebben zich beziggehouden met allerlei vormen van leeg amusement die hen steeds verder naar beneden sleurt – of hun energie uitput – zodat ze nooit een rustig moment in hun leven hebben om eens goed na te denken en te zeggen: “Misschien zou ik iets beters met mijn leven kunnen doen dan deze ratrace te leven waarin ik mij altijd gestrest voel, ook al heb ik meer tijd om handen dan alle vorige generaties.

Wanneer een samenleving vast komt te zitten in haar eigen mentale kader, wanneer ze dat mentale kader begint te sluiten – zichzelf isoleert van inbreng van buitenaf, elke inbreng die het gevoel van dat land kan verstoren dat alles in orde is – dat is precies het moment om voor uit te kijken, omdat je weet dat juist ongeveer op het moment dat de mensen totaal gevangenzitten in de illusie dat ze het helemaal hebben gemaakt en een eeuwigdurende samenleving hebben gevormd, de tweede wet van de thermodynamica hun ‘eeuwigdurende’ beschaving zal beginnen af te breken.

Dit gebeurde met het Romeinse rijk. Dit is gaande in Amerika, maar het is nog niet zover dat het onomkeerbaar is geworden, want er is nog tijd – de tijd is nog niet voorbij om Amerika om te laten keren, maar die is wel bijna voorbij. En als mensen niet beginnen te ontwaken uit de massale waan dat alles goed is in Amerika – en dat Amerika vrij zal blijven omdat het een democratische natie is – dan zal het bergafwaarts gaan en veel sneller af kunnen glijden dan de meeste mensen zouden willen denken.

Het dilemma van hoe je een volk wekt
Het is niet de bedoeling dat dit alarmerend klinkt. Het hogere bewustzijn is hier om je altijd te helpen om de hogere visie te krijgen. Maar begrijp je het dilemma van het hogere bewustzijn? Die heeft een kosmisch perspectief. Die ziet het handschrift op de muur. Die is heel goed in staat om twee plus twee op te tellen en uit te komen op vier en te zien dat er een moment komt waarop Amerika het punt bereikt waarop geen terugkeer meer mogelijk is, waarop het heel moeilijk wordt om die neerwaartse beweging om te keren.

De enige kans om die lawine te keren is door het Levende Woord te spreken dat de mensen uit de illusie kan halen die de lawine om te beginnen veroorzaakt. En daarvoor moet het hogere bewustzijn de mensen een beetje wakker schudden, anders blijven ze de Amerikaanse droom najagen, doen ze alsof er niets mis kan gaan en alles uiteindelijk wel goed zal komen. Maar aan de andere kant heb je het slappe koord. Toen de Romeinse beschaving het punt bereikte waarop de mensen begonnen te ontwaken uit hun illusie, gingen de mensen feitelijk heel abrupt over van een staat van totale ontkenning naar een staat van paniek en angst dat het niet meer kon worden omgedraaid en dat het zo erg was dat het alleen maar erger kon worden.

Die verschuiving versterkte de neerwaartse spiraal en maakte het neerwaartse momentum krachtiger. Het hogere bewustzijn wil het Amerikaanse volk niet bewust maken van die alarmerende manier van denken – die veel mensen hebben – dat er een ramp te gebeuren staat en dat de economie instort en dat deze natie een of andere ramp te wachten staat. Dit is contraproductief.

Maar we moeten het Amerikaanse volk wel wakker schudden uit de illusie dat alles goed komt als ze in de huidige richting blijven gaan, want dat is niet het geval. Dus nogmaals, het probleem, het grootste probleem in Amerika op dit moment, is dat het Amerikaanse volk niet wakker is geworden. Ze zitten in een gesloten systeem en daarom breekt de neerwaartse kracht de samenleving af, en sommigen van jullie weten dit al.

Het Amerikaanse volk moet bewust worden gemaakt van deze realiteit zonder in het andere uiterste, het alarmerende, rampenbewustzijn, te gaan. En wie – of wat – kan die bewustwording bewerkstelligen? Dat is maar één ding en dat is het Levende Woord, dat door veel harten heen schijnt – door veel geesten en harten stroomt – waardoor je hen de hogere visie geeft dat dit, hoewel het slecht gaat, niet betekent dat alles alleen maar naar beneden kunnen gaan, maar dat alles echt beter kan worden omdat er een hoger doel is, er is een hogere visie voor Amerika en het persoonlijke leven van mensen.

En daarom betekent het loslaten van het oude niet dat een beschaving kapotgaat en dat jij alles verliest. Dit betekent dat je de beperkingen van het oude transcendeert, hogerop komt en een betere samenleving opbouwt, een betere beschaving, een die op een hoger niveau staat dan die van tegenwoordig. En dat komt doordat het mentale kader dat je hebt gevormd, niet toestaat dat mensen zich zelfs maar voorstellen hoe het Tijdperk van Hoger Bewustzijn er in Amerika uit zou kunnen zien. Sommigen zullen zeggen dat deze visie hopeloos optimistisch en een onrealistisch utopie is. Utopisten zijn is niet onrealistisch, want het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is al de realiteit. De enige vraag is hoeveel mensen op aarde het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zullen ervaren.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is al de levende realiteit in het identiteitsrijk. Het is alleen niet naar het materiële rijk gebracht, waar je bewustzijn momenteel in geconcentreerd is. Maar het is al een realiteit op hogere niveaus. En dat betekent dat het naar beneden kan worden gebracht als je de open deur wilt zijn. In de eerste plaats moet jij je ervan bewust worden dat je dingen moeten veranderen, maar zodanig dat mensen niet naar het andere uiterste overgaan.

De twee groeperingen van de machtselite
Er zijn altijd twee dualistische uitersten. En als we het hebben over de machtselite, hebben we het niet over één homogeen lichaam op deze planeet, want als de machtselite verenigd zou zijn, zouden ze al elk aspect van het leven op deze planeet al in hun macht hebben. Je denkt misschien dat ze al veel macht hebben, maar er is nog steeds een opening, er is nog steeds genoeg vrijheid om het Levende Woord te laten stromen. En dit is inderdaad het potentieel om een natie en een planeet te veranderen.

De twee dualistische uitersten die zijn opgezet door de machtselite, de twee verschillende groeperingen van de machtselite, zijn in de eerste plaats mensen die andere mensen in slaap proberen te houden om te voorkomen dat ze wakker worden omdat ze de krachten volledig ontkennen die worden beschreven in de tweede wet van de thermodynamica. Ze geloven echt dat ze een beschaving kunnen vormen waarin ze aan de macht zijn en dat ze die macht tot in het oneindige kunnen behouden. Dit geloofden de Romeinen, de leiders van het Romeinse rijk ook. En zij waren de laatsten die wakker werden en beseften dat er dingen waren veranderd en dat ze de macht niet langer konden behouden.

Dan is er nog een andere groepering van de machtselite, en die zal de plaats innemen zodra de macht begint te ontglippen aan de eerste machtselite. Die zal proberen te profiteren van de situatie om de paniek en de neerwaartse spiraal te kunnen vormen die uit de hand zal laten lopen, zodat ze de oude orde kunnen afbreken en zichzelf opwerpen als de nieuwe machtselite die de positie van de oude machtselite bekleedt.

Als je daar een typisch voorbeeld van wilt, kijk dan naar Frankrijk voor en na de revolutie. De oude machtselite waren de koningen. En dit is opnieuw een typisch voorbeeld, omdat ze zichzelf hadden geïsoleerd; een mentaal kader hadden gevormd waardoor ze dachten dat ze onaantastbaar waren. Toch zorgde de kracht van de tweede wet van de thermodynamica uiteindelijk voor een omslag. Toen zorgde de contra-elite ervoor dat de Franse revolutie uit de hand liep, totdat er zoveel hoofden waren gerold dat er geen touw meer aan vast te knopen was. En zij wierpen zichzelf vervolgens op als de nieuwe machtselite. Die werd al snel net zo tiranniek en dominant als de oude.

Een ander typisch voorbeeld is Rusland voor en na de bolsjewistische revolutie. De tsaar is ook een voorbeeld van een leider die zichzelf had geïsoleerd, die niet de realiteit onder ogen wilde zien. En toen de revolutie was uitgebroken, trokken de bolsjewistische troepen naar binnen en vestigden zich. Iedereen die naar de geschiedenis kijkt, zal zien dat de communisten in Rusland verantwoordelijk waren voor veel meer wreedheden, moorden en onderdrukking van het Russische volk dan de tsaren ooit waren.

Streef naar de Middenweg
Maar al te vaak in de geschiedenis valt een natie van de regen in de drup, gaat van het ene uiterste naar het andere. Het hogere bewustzijn wenst dit niet voor Amerika in deze tijd. De mensen die bewuster zijn, moeten discipline krijgen en streven naar de Middenweg; de middenweg tussen de twee dualistische uitersten – de ene dat alles goed is en dat je kunt blijven slapen, de andere dat alles slecht is en dat de dingen alleen maar erger kunnen worden.

Het Amerikaanse volk moet wakker geschud worden, maar niet met angst. Ze moeten worden gewekt met liefde – de liefde voor iets beters dan tegenwoordig in plaats van de angst dat je naar een brandende hel gaat en daarom bereid bent om de macht in handen te geven aan mensen die je beloven dat ze je weg kunnen houden uit die hel – als je hen maar blindelings volgt. Veel mensen hebben zich gerealiseerd dat er dingen moeten veranderen en ze zijn bereid alternatieve standpunten te bestuderen die je een ander perspectief geven.

Toch hebben veel mensen de Middenweg niet gevonden. En jullie zijn uit balans geraakt omdat jullie op zoek gaan naar onheilsprofeten en doemscenario’s. En jullie geven je over aan dat soort dingen, bijna zoveel dat jullie ervan genieten hoe erg het is of hoe slecht jullie denken dat het is, en dat de mensen – al vrij snel – zullen worden gewekt en jullie tevoorschijn komen als de verstandige mensen die dit van tevoren zagen aankomen.

Deze neiging moet je ontgroeien. Deze wereld, deze natie, gaat niet naar de hel – tenzij je absoluut vastbesloten bent om die naar de hel te zien gaan. Wat je op de kosmische spiegel projecteert, zal de spiegel naar jou terugkaatsen. Dus wat wil je? Wil je een natie die van het ene uiterste naar het andere uiterste gaat? Of wil je een natie die de dualistische uitersten transcendeert en de Middenweg vindt? Als je het laatste wilt, dan moet jíj die Middenweg vinden.

Als de mensen die bewuster zijn de Middenweg niet kunnen vinden, hoe kun je dan verwachten dat de rest van de natie die zal vinden? Volg geen websites of e-maillijsten meer, of waar je deze onheilsinformatie ook vandaan haalt. Er kunnen misschien een paar doemscenario’s enigszins waar zijn. Er zijn complottheorieën die enigszins kloppen, waar een negatief laagje overheen zit die je naar beneden trekken en alle andere met zich meenemen, en als je de intentie hebt om het hogere bewustzijn te bereiken, dan mag niets in je leven jou naar beneden trekken.

Het hogere bewustzijn gaat omhoog!
Want het hogere bewustzijn gaat niet over naar beneden gaan – het gaat over omhoog gaan! Er is maar één richting voor het hogere bewustzijn en dat is omhóóg! En als je het hogere bewustzijn wilt volgen, moet je mee omhoog, want het hogere bewustzijn blijft niet stilstaan en op je wachten. Die heeft een Tijdperk van Hoger Bewustzijn dat zich op deze planeet moet manifesteren.

Het motto van alle pessimisten door de eeuwen heen is geweest: “Ik ben geen pessimist, ik ben een realist.” Er is blind realisme en er is realisme dat berust op het hogere bewustzijn. Er zijn optimisten die blind zijn, maar hoor daar niet bij. Maar behoor ook niet tot de blinde pessimisten die denken dat ze realistisch zijn omdat ze geloven dat het alleen maar erger kan worden.

Amerika heeft tegenwoordig een ander perspectief nodig dat hen in staat stelt uit hun huidige mentale kader te stappen en vanuit een groter perspectief naar Amerika te kijken. Tot op zekere hoogte kun je dit perspectief op aarde krijgen door om te gaan met mensen die zich buiten Amerika bevinden en daarom buiten het mentale kader om naar Amerika kijken, maar er is bijna geen plek op deze planeet waar ze niet hun eigen mentale kader hebben dat hun kijk op de werkelijkheid en Amerika filtert. Hoewel je dus iets kunt leren van mensen in andere culturen en naties, moet je die visie verbeteren en op zoek gaan naar iets wat het dualiteitsbewustzijn totaal ontstijgt. En dat iets is natuurlijk het Levende Woord van het hogere bewustzijn dat het enige is dat je in contact brengt met een realiteit die niet beïnvloed kan worden door de dualiteit en daarom geen gesloten kader kan worden en niet aan de krachten van de tweede wet van de thermodynamica onderworpen kan worden.

Jezus kwam tweeduizend jaar geleden om de basis te leggen voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn door een traditie te creëren, waardoor mensen rechtstreeks in contact konden komen met het Levende Woord en het contact te behouden – wat hen in staat zou stellen een hoger onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zodat ze niet naar de dualistische uitersten gaan en verblind raken door die relatieve, dualistische logica. De enige manier om te voorkomen dat je een gesloten mentaal kader vormt, een gesloten systeem maakt, is dat je verbonden bent met iets wat de dualiteit ontstijgt.

Het enige wat dualiteit ontstijgt, is het hogere bewustzijn, wat gewoon een ander woord is voor de Christusgeest, en in de Engelse Bijbel is vertaald als het Woord. Het zou veel beter zijn geweest als het LOGOS was gebleven. Omdat LOGOS een bredere betekenis heeft dan het Woord. Vanaf het moment dat het hogere bewustzijn besloot om wezens vrije wil te geven, werd de universele Christusgeest gemaakt om ervoor te zorgen dat ze nooit verloren konden gaan in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid, maar altijd een weg terug hadden naar de waarheid dat alles één is. En die realiteit is de LOGOS, die in deze wereld wordt uitgedrukt door het Levende Woord. Dit is het enige wat je kan helpen ontsnappen aan het dualiteitsbewustzijn zonder dat je gevoel van eigenwaarde wordt afgebroken.

Irak is een schoolvoorbeeld van gesloten systemen
Wat er in Irak is gebeurd, is een schoolvoorbeeld van waar ik het over heb gehad: een natie isoleert zichzelf. Dit is al heel lang aan de gang in de Verenigde Staten – het heeft een traditie van isolationisme en dat is deels te wijten aan het feit dat de Verenigde Staten een grote natie is. Andere grote naties – Rusland, China zijn uitstekende voorbeelden – kunnen ook geïsoleerd raken, en denken dat ze de hoogste beschaving hebben die mogelijk is. Je zag het zelfs in kleinere landen in Europa, Engeland, Frankrijk en Groot-Brittannië, in mindere mate Spanje en Italië, maar de meeste kleinere naties in Europa zijn niet in die valkuil gestapt, terwijl de grotere naties er wel in zijn gestapt.

Het wordt algemeen erkend dat een van de ergste wreedheden van de afgelopen eeuwen de Holocaust in Duitsland was. Maar de meeste Duitsers hadden tot na de oorlog geen enkel idee wat er in de concentratiekampen gebeurde. En waarom? Omdat ze het niet wilden weten! Ze leken op de Romeinen. Ze wilden de corruptie en de waanzin van hun leiders niet kennen. Als ze het wisten, dan hadden ze iets moeten doen om die leiders omver te werpen en de macht over hun natie terug te nemen.

Dit is precies wat er vandaag de dag ook in Amerika aan de hand is. Het Amerikaanse volk wil de corruptie in Amerika niet kennen. Ze willen niet weten dat hun buitenlandse beleid wordt overgenomen door een internationale machtselite, die de president en zijn kabinet gewoon als marionetten stuurt – die achter de schermen dansend aan de touwtjes trekken. Het Amerikaanse volk slaapt en ze laten de president en zijn kabinet het incident van 9/11 te gebruiken als excuus om zichzelf te isoleren. Kijk naar de opmerking van de president toen hij zei: “Als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons.” Is dat niet isolationistisch tot in de kern? Is dat niet zwart-witdenken?

Want je kunt onmogelijk met gezond verstand zeggen dat iemand die niet bereid is om mee te gaan op een militair avontuur in Irak, tegen de Verenigde Staten is of het terrorisme steunt. Misschien hadden die landen gewoon een vooruitziendere blik dan de Amerikaanse regering, die met een gesloten kader naar de wereld keek in de veronderstelling dat hun kader hen een nauwkeurige weergave van de wereld gaf.

De mensen lieten dit gebeuren. Ze lieten toe dat de Patriot Act hun burgerlijke vrijheden en hun zwaarbevochten vrijheden aantastte. En daarom lieten ze zich door hun president en de mensen achter hem meenemen op een militair avontuur in Irak. Waarom was dit – zoals de meeste mensen tegenwoordig beseffen – een schande voor de Amerikaanse natie? Juist omdat de mensen dan op geen enkele andere manier gewekt zouden worden. Omdat ze niet wilden luisteren naar het hogere bewustzijn, werden ze onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica, waardoor hun eigen illusie de krachten vormt die de illusie afbreken en daardoor de mensen wakker schudden.

Maar wat in deze natie dreigt te gebeuren – en wat al gebeurt – is dat er nu een contra-elite is die probeert mee te gaan op het momentum om het Amerikaanse gevoel van eigenwaarde en het geloof van het Amerikaanse volk in hun natie en het vermogen van de natie om dit te ontstijgen, af te breken. En ze proberen een tegenovergestelde beweging te vormen, zodat ze het over kunnen nemen en Amerika kunnen meenemen in iets wat zij denken dat het enige ware wereldbeeld is, maar wat in werkelijkheid het tegenovergestelde dualistische uiterste is.

Dit begint al te gebeuren en je kunt het zien aan de democratische leiders die denken dat ze een opening hebben, maar toch niet het hogere bewustzijn vertegenwoordigen. Het zijn allemaal blinde leiders. En zolang het Amerikaanse volk de rol van blinde volgelingen speelt, wordt het alleen maar gênanter – in Irak en elders. Dus wie zullen de mensen zijn die roepen in de wildernis, als de stem van rede, de stem van de Middenweg? Dat valt nog te bezien. Maar het hogere bewustzijn is bereid om iedereen te inspireren die ervoor openstaat om tot op zekere hoogte het instrument voor het Levende Woord te zijn.

Het Levende Woord dat zelfs als het door één persoon wordt uitgesproken – wanneer dat Levende Woord uit het hogere bewustzijn stroomt en echt leeft – zal effect hebben. En zelfs als niemand luistert, heeft het effect. En het zal een alchemistisch proces starten, dat de katalysator vormt die je in de chemie ziet, omdat dit heel geleidelijk begint en het proces opbouwt. Maar naarmate het momentum toeneemt, komt het plotseling op het punt waarop een faseovergang plaatsvindt. En dan komen alle moleculen plotseling op één lijn en heb je samenhang. En dan volgt het ontwaken, omdat iedereen ineens wakker wordt en zegt: “Maar de keizer heeft niets aan! En die andere keizer heeft ook niets aan! Laten we dus reiken naar degene die de Middenweg vertegenwoordigt.”

Alleen het hogere bewustzijn is de Middenweg
Er is geen enkele manier om de Middenweg te vinden, tenzij Amerika één natie onder God blijft. Waarom schreven de grondleggers die zin? Dat kwam door iets wat ze al wisten, namelijk dat de naties in Europa één natie waren onder de koning, die de machtselite op aarde vertegenwoordigde. De grondleggers erkenden dat je geen vrije natie kunt behouden of zelfs vormen, tenzij je een regeringssysteem had dat berust op respect voor iets wat groter is dan welk aards gezag ook – iets wat niet kan worden gemanipuleerd door de politiek op aarde – tenzij er respect is voor iets wat daarbuiten valt.

Dit was hun grote vooruitziende blik, zeker met inspiratie vanuit het hogere bewustzijn. Ze waren echter bereid om hiervoor de open deur te zijn hoe onvolmaakt ze ook waren. En als je de waarheid kent, weet je dat de Onafhankelijkheidsverklaring is geschreven door Thomas Jefferson, die op een boerderij in Virginia woonde, een boerderij met slaven. En toch schreef hij de woorden op dat alle mensen rechten hebben. Hij kon dat echter niet toepassen op zijn eigen slaven omdat hij nog te zeer gehecht was aan zijn comfortabele levensstijl. Maar toch was hij wel in staat om de open deur te zijn voor het Levende Woord. En dat gold ook voor Washington en de anderen, ondanks hun onvolkomenheden. Dus nogmaals, mensen hoeven niet perfect te zijn, maar de staat waarin jij je op een bepaald moment bevindt, transcenderen. Het maakt niet uit hoe onvolmaakt die is. Waar het om gaat, is je bereidheid om te transcenderen en hogerop te komen.

Het Levende Woord is geen staat van perfectie die nooit verandert. Het is het Levende Woord juist omdat het zichzelf voortdurend transcendeert. Als je een instrument voor het Levende Woord wilt zijn, moet je bereid zijn om jezelf voortdurend te transcenderen. Want opnieuw zijn er twee dualistische uitersten. De ene is dat heel veel mensen denken: “O, hoe kan ik een instrument zijn voor het Levende Woord als ik niet perfect ben? Hoe kan ik het hogere bewustzijn vertegenwoordigen?”

Het tegenovergestelde uiterste zijn de mensen die zichzelf voor de gek houden door hun hoogmoed, die denken dat ze alles al weten, en het Levende Woord niet nodig hebben om hun gemakzucht te laten verstoren. Ze denken dat ze beter dan God weten hoe ze deze planeet moeten besturen. En zo presenteren ze zich aan de mensen. Maar ze staan niet in contact met het Levende Woord want er zit geen leven in hen. Nogmaals, de Middenweg, de Middenweg, de Middenweg. Het leven, de waarheid, vind je niet in een van de dualistische uitersten, ook niet in het midden tussen die twee uitersten. Die vind je alleen als je de dualiteit transcendeert.