Het geldsysteem voor het Tijdperk van het hogere bewustzijn visualiseren

 

De kern van het probleem met de economie is het geld zelf. De bewustere mensen hebben vaak een wat ambivalente of zelfs negatieve houding ten aanzien van geld, gebaseerd op de uitspraak van Jezus dat je God en de mammon niet tegelijkertijd kunt dienen, of de algemene uitspraak dat geld de wortel is van al het kwaad. Geld in pure vorm is niet de wortel van al het kwaad, en eigenlijk ook niet de mammon waar Jezus over sprak toen hij de opmerking maakte dat je geen twee heren kunt dienen. De twee meesters die je niet kunt dienen, zijn de ware meester, het hogere bewustzijn, en de valse meester, het ego.

Geld is – in zuivere vorm – twee dingen: het is een ruilmiddel en het is een manier om waarde op te slaan voor verschillende momenten waarop die waarde nodig is en niet op korte termijn kan worden geproduceerd. Als het geldsysteem op de wereld nog haar zuivere vorm zou hebben als ruilmiddel en opslag van waarde op korte termijn, zou je de problemen niet hebben die er tegenwoordig in de economie zijn.

Nadat het geld was gemaakt, ontstond er een andere mogelijkheid, namelijk dat geld meer kon zijn dan een ruilmiddel en opslag van waarde. In plaats van een middel tot een doel te zijn maakten sommige mensen van geld een doel op zich. Ze zagen dat ze door het geldsysteem verder te vervormen dan de oorspronkelijke bedoeling en het ontwerp was, ze geld niet alleen konden gebruiken om privileges voor zichzelf te krijgen (die ze konden kopen met het geld dat ze voor zichzelf oppotten), maar dat ze er meer mee konden doen en geld konden gebruiken om hun nooit eindigende zoektocht naar macht en controle over de mensen voort te zetten.

De natuurlijke economie begrijpen
Er is een machtselite op deze planeet die de mensen tot slaaf wil maken en de mensen voor hen wil laten werken als werkbijen om privileges te krijgen. In de economie heb je te maken met twee verschillende bewustzijnstoestanden die tegenover elkaar staan. In de gelijkenis van Jezus over de bedienden die een verschillend aantal talenten kregen, zie je het principe van de natuurlijke economie terug. Je krijgt bepaalde talenten door je vindingrijkheid en je werk en je bereidheid om het initiatief te nemen. Je vermenigvuldigt die talenten en dan krijg je er meer voor terug omdat jij je rol als medeschepper hebt vervuld.

Zoals Jezus ook zei: “Vrees niet kleine kudde, want het is je Vaders welbehagen je het koninkrijk te geven.” Je Vader geeft je met het grootste genoegen het overvloedige leven. Als alle mensen het beste maken van wat ze hebben gekregen – wat voor talenten ze persoonlijk ook mogen hebben – vermenigvuldigen ze wat ze hebben. Dan brengen ze meer overvloed voort dan ze kregen.

Dit activeert de natuurwet van de economie, zodat wat jij hebt vermenigvuldigd, wordt vermenigvuldigd volgens die wet en dit geeft zelfs nog meer welvaart waardoor de totale hoeveelheid welvaart die op deze planeet tot je beschikking staat, stijgt. De mogelijkheid ontstaat dat de hele economie groeit waardoor alle mensen meer welvaart krijgen. Dit gebeurt niet op de manier van de communistische droom waarin zogenaamd iedereen een gelijk deel krijgt, maar omdat het geldsysteem en de economie nog een instrument worden op het pad van persoonlijke groei omdat mensen worden beloond omdat ze hun talenten willen vermenigvuldigen. Er zijn drie manieren om je talenten te vermenigvuldigen:

Door je vindingrijkheid om nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen, betere manieren om dezelfde oude taken uit te voeren, te brengen.
Door je bereidheid om risico’s te nemen door het initiatief te nemen om iets te doen wat nog niemand eerder heeft gedaan – en daardoor kun je niet weten wat de uitkomst zal zijn.
Door je bereidheid om het werk te doen wat nodig is om de economie op gang te brengen.

Dit zijn drie legitieme manieren om je talenten te vermenigvuldigen. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de meeste mensen op deze planeet bereid zijn geweest om hun talenten op ten minste één van deze manieren te vermenigvuldigen. De meerderheid kiest natuurlijk de rol om het werk te doen, maar toch zijn er ook veel andere mensen die uitvinders zijn of initiatieven ontplooien.

De vervormde economie
Dit is het bewustzijn om je talenten te vermenigvuldigen en daardoor de hoeveelheid overvloed te laten toenemen. Dit is het hogere bewustzijn. De tegenstelling is het bewustzijn dat voortkomt uit de manipulatoren en dat is het bewustzijn dat iets voor niets wil. Of de variant daarvan, de vervorming dat je wilt profiteren van het werk van anderen.

Iets voor niets willen is dat je probeert te oogsten zonder te zaaien. Je wilt de beloning krijgen voor het werk van andere mensen omdat je probeert anderen in je macht te krijgen en te onderdrukken en je boven hen te plaatsen, omdat je een scheiding hebt gecreëerd door de mens te scheiden van het hogere bewustzijn. Daardoor kan niet iedereen gelijk zijn, want alleen door je te verbinden met een hoger bewustzijn kan er echt gelijkheid zijn.

Wanneer die verbinding in een beschaving verloren gaat, stelt die zich onvermijdelijk open voor het ontstaan van een elite die vervolgens de mensen zal onderdrukken en de vruchten plukken van de arbeid van de mensen. Dit zag je in de feodale samenlevingen van Europa: een klasse edelen had fysiek de macht om de mensen te onderdrukken en voor hen te laten werken. Wanneer mensen fysiek onderdrukt worden, is het erg moeilijk voor hen om niet te merken dat ze onderdrukt worden. Toen de feodale samenlevingen instortten, waren er mensen in de elite die beseften dat dit niet de beste manier was om mensen te onderdrukken. Er was een veel betere manier om mensen te onderdrukken en overheersen, namelijk op verborgen manieren zodat ze niet door hadden dat ze onderdrukt werden.

Wat is echt geld?
Sommigen manipulatoren realiseerden zich door de groeiende economie, die eigenlijk het gevolg was van de instorting van de feodale samenlevingen – wat voor betere handel en de industriële revolutie zorgde – dat het maken van een nieuw geldmiddel hen de kans gaf om de mensen in hun macht te krijgen door de macht over het geldsysteem in handen te krijgen. Ze beseften dat het geldsysteem, als ze erin zouden slagen het te vervormen, hen ongelooflijke kansen zou bieden om de mensen te onderdrukken en de waarde van hun arbeid te stelen – zonder dat de mensen begrepen wat er aan de hand was. Dit is al een hele tijd aan de gang en de mensen realiseren zich nog steeds niet dat de waarde van hun arbeid wordt gestolen door manipulatie van het geldsysteem.

Wanneer geld correct wordt gebruikt als ruilmiddel, dan heb je alleen de hoeveelheid geld die nodig is om de totale hoeveelheid goederen en diensten te ruilen die door een samenleving worden geproduceerd. Er is als het ware een één op één relatie tussen de hoeveelheid geld en iets wat echte, werkelijke, waarde heeft, in de vorm van goederen of diensten. Of zelfs, in het geval van goudgeld, dat het goud zelf een bepaalde waarde heeft. Je ziet dat er een directe relatie is tussen geld en iets van echte waarde.

Wanneer mensen hun talenten vermenigvuldigen, kunnen ze als resultaat van die vermenigvuldiging een bepaalde hoeveelheid geld vergaren die ze vervolgens, als ze dat willen, kunnen bewaren voor momenten waarop ze het geld misschien niet kunnen verdienen. Zelfs dit is legitiem, zolang het geld maar het resultaat is van het leveren van een echte dienst aan het leven, of het nu gaat om een uitvinding, het nemen van een initiatief of het verrichten van fysieke arbeid. Er is niets mis mee als je dat geld vervolgens opslaat, hoewel het natuurlijk zal helpen om de economie te laten groeien als het wordt gebruikt om ergens in te investeren. Spaargeld mag je dus eigenlijk maar tijdelijk hebben en het mag niet betekenen dat het geld definitief uit de circulatie wordt gehaald. Geld is inderdaad bedoeld om te stromen en op die manier de hele economie te laten groeien.

Wanneer er een directe overeenkomst is tussen geld en iets van echte waarde, dan is het niet mogelijk om geld uit het niets te maken; geld dat niet gekoppeld is aan iets van echte waarde. Dit betekent dat de waarde van geld niet wordt aangetast ook al kan de hoeveelheid geld groeien, want je hebt nog steeds alleen maar geld nodig om goederen en diensten te kopen. Daardoor kun je een samenleving krijgen met een gestaag groeiende economie en een gestage toename van de hoeveelheid geld zonder dat de prijzen van goederen en diensten stijgen. Waarom zou je iets laten stijgen als je geen geld over hebt dat niet overeenkomt met de werkelijke waarde? Je hebt nog steeds alleen de hoeveelheid geld die nodig is om goederen en diensten te ruilen, wat betekent dat de waarde van het geld – wat je voor dat geld kunt kopen – constant blijft.

Wanneer geld wordt losgekoppeld van de werkelijke waarde
Misschien is het zelfs mogelijk dat de prijzen dalen als de productiviteit toeneemt omdat er nieuwe methoden worden uitgevonden om goederen en diensten goedkoper en met minder arbeid te produceren. Of je zou kunnen zeggen dat de waarde van je arbeid stijgt, zodat je meer kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid arbeid die je erin steekt. Dan voelt iedereen dat de welvaart toeneemt.

Dit is de natuurlijke economie. In de natuur zie je, zelfs in de evolutietheorie, hoe gebrekkig die ook is, dat die juist op het feit wijst dat de natuur zelf een ingebouwde kracht heeft die steeds meer een overvloed aan levensvormen voortbrengt, complexere levensvormen en in grotere aantallen verschillende soorten zodat elke niche in de natuur wordt opgevuld en er niets wordt verspild. De natuur heeft een ingebouwde kracht die leidt tot meer overvloed voor al het leven.

Hoe raak je die natuurlijke economie dan kwijt? Dat doe je heel eenvoudig als je een geldsysteem vormt dat je geld loskoppelt van iets wat echte waarde heeft. Dit is in de loop van de tijd in verschillende samenlevingen gedaan, te beginnen bij Europa. Waarom? Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het ermee begon dat koningen in Europa geld nodig hadden om oorlog met elkaar te voeren. Ze hadden geldoverschotten nodig, meer geld dan de productie van goederen en diensten kon opleveren.

Oorlog kan niet iets van waarde opleveren. Die kan alleen iets van waarde vernietigen, ook al zijn er mensen die zullen zeggen dat oorlog tot economische groei leidt; dit is echt een misvatting. Oorlog kan alleen tot verlies leiden door de vernietiging van iets wat echte waarde heeft, inclusief het doden van soldaten die anders productief werk hadden kunnen verrichten en daardoor iets van waarde konden doen in plaats van elkaar doden. De koningen in het werelddeel Europa baanden met hun geldzucht (meer geld dan ze aan belasting konden heffen bij hun onderdanen) de weg voor de opkomst van een pervers geldsysteem.

Ook al hadden de koningen van de Middeleeuwen en later grote macht, zij waren ook bang voor hun eigen volk. Ze wisten dat de mensen als ze belastingen zouden heffen om hun oorlogen te financieren, tegen hen in opstand zouden kunnen komen en zij hun macht en privileges zouden kunnen verliezen. Ze zagen in dat ze een andere manier moesten vinden om hun oorlogen te financieren en gingen een duivels pact aan met de opkomende bankiers van Europa. Zij waren begonnen als de goudsmeden die het overtollige geld opsloegen dat mensen eerlijk hadden verdiend. Ze sloegen het goud op in hun kluizen en begonnen te beseffen dat ze geld konden verdienen als ze dat goud uitleenden en rente zouden vragen. Omdat het maar zelden voorkwam dat alle mensen al hun goud tegelijkertijd opeisten, begonnen ze het geld uit te lenen dat mensen in hun kluizen hadden gestort ook al was het niet van hen, en dit was het begin van het banksysteem.

De koningen in Europa stonden open voor de suggesties van de bankiers die suggereerden dat je in plaats van geld dat gebaseerd was op goud of zilver – waardoor het geld een inherente, oorspronkelijke, waarde had – een nieuwe geldsoort zou kunnen maken, fiatgeld genoemd. Dit was geld bij decreet, omdat de koning een wet uitvaardigde dat dit nieuwe geld het wettige betaalmiddel was geworden, de wettelijk goedgekeurde vorm van geld in de samenleving, en dat alle mensen het moesten accepteren als betaling voor goederen en diensten. Daardoor konden de bankiers geld maken en dit aan de koning uitlenen, die het vervolgens kon gebruiken om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om zijn oorlog te financieren.

Het bedrog dat fractioneel bankieren is
Je ziet dan een geldsysteem ontstaan waarin geen direct verband meer staat tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid goederen en diensten. Er bestaat een scheiding tussen het geld en iets van echte waarde, wat betekent dat je nu overtollig geld kunt maken. Je kunt geld drukken dat niet het resultaat is van iemand die zijn talenten vermenigvuldigt. Het wordt letterlijk uit het niets gemaakt door de bankiers die geld uitlenen, er rente voor in rekening brengen, maar die in feite meer geld uitlenen dan ze als reserve in hun kluizen hebben. Het systeem dat dan ontstaat, wordt fractioneel bankieren genoemd, en daar berust het banksysteem in de Verenigde Staten en het grootste deel van de beschaafde wereld tegenwoordig zelfs ook nog op.

Je ziet dat de geldvoorraad begint te worden losgekoppeld van iets van echte waarde en dat betekent dat de koningen en de bankiers de geldvoorraad kunnen vergroten tot meer dan nodig is om goederen en diensten van echte waarde te verhandelen. Wat gebeurt er als je de hoeveelheid geld vergroot? Ineens komt er meer geld in omloop en wat betekent dat? Dat de eerste mensen die het nieuw gedrukte geld in handen krijgen en de mensen die er niet voor hebben hoeven werken, het kunnen uitgeven. Daardoor zullen ze onvermijdelijk de prijs van goederen en diensten, inclusief onroerend goed, opdrijven. Ze verhogen de prijzen, en dat sijpelt geleidelijk door in de economie totdat de prijzen van alle goederen en diensten zijn gestegen.

Om dit proces te vereenvoudigen, als je een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten hebt en een bepaald bedrag nodig hebt om die goederen en diensten te verhandelen, als je de hoeveelheid geld verdubbelt door geld te maken dat niet wordt ondersteund door edele metalen of andere zaken van waarde, dan zal dit er uiteindelijk – in feite in korte tijd – toe leiden dat de prijzen van de meeste goederen en diensten ook verdubbelen. In ieder geval zullen ze tot op zekere hoogte stijgen om zich aan te passen aan het feit dat er meer geld in omloop is.

Inflatie steelt de waarde van jouw arbeid
Wat is er tijdens dit proces gebeurd? De waarde van de arbeid van de meerderheid van de bevolking is verminderd omdat je nog wel x-aantal uren werkt, en nog steeds een x-bedrag krijgt uitbetaald, ongeacht de monetaire eenheid, maar je hebt meer geld nodig om de goederen en diensten te betalen die je nodig hebt om te leven.

Aan het begin van de industriële revolutie – toen dit nieuwe geldsysteem de norm begon te worden – leidt dit vervolgens tot een spiraal waarin de waarde van de arbeid van de mensen die eigenlijk het werk deden, zoveel werd gedegradeerd dat ze nauwelijks in hun levensonderhoud konden voorzien. Toen moesten de arbeiders zich beginnen te organiseren in vakbonden die vervolgens hogere lonen eisten die de werkgevers vervolgens moesten betalen. Daardoor vormden ze een spiraal waarin de mensen in de machtselite gewoon weer meer geld uit het niets drukten om de hogere lonen te kunnen betalen. Een tijdlang waren de arbeiders tevreden, maar toen dit ook de prijzen weer beïnvloedde, daalde de waarde van hun arbeid opnieuw. Dit is zo doorgegaan tot op de dag van vandaag.

Hoe de mensen het systeem van de elite in stand houden
Als je vergelijkt wat een gewone arbeider tegenwoordig krijgt met wat een arbeider honderd jaar geleden, dan zul je zeggen dat de arbeider tegenwoordig meer goederen en diensten kan kopen en een hogere levensstandaard heeft dan honderd jaar geleden. Dit is waar, maar hoe komt dat?

Omdat een deel van het geld dat uit het niets is gemaakt, als het ware in het systeem is opgenomen door het feit dat mensen hun talenten zijn blijven vermenigvuldigen. Ze hebben initiatieven ondernomen, ze hebben nieuwe uitvindingen gedaan, betere fabricagemethoden uitgevonden en ze zijn productiever geworden in hun werk. De gemiddelde arbeider kan tegenwoordig veel meer produceren dan de gemiddelde arbeider honderd jaar geleden. De mensen met de bewustzijnsstaat waarin ze niets voor niets willen – maar willen werken om de kost te verdienen – hebben bij wijze van spreken het systeem van de elite onderschreven door echte waarde toe te voegen aan de economie.

Hiermee wordt voorkomen dat de inflatie die ontstaat door de toename van de hoeveelheid geld, zulke proporties aanneemt dat de economie letterlijk zou instorten omdat het geld geen waarde had. Je hebt dit inderdaad onder bepaalde omstandigheden zien gebeuren, zoals in Argentinië en Duitsland, waar je een kruiwagen vol papieren bankbiljetten nodig had om een brood te kopen omdat het geld bijna niets waard was. Er zijn zelfs periodes geweest waarin het geld zelf letterlijk niet het papier waard was waarop het was gedrukt. Het was voor mensen goedkoper om het vuur met geld aan te steken dan brandhout van het geld te kopen.

Inflatie is een verborgen vorm van belastingheffing
Het geldsysteem – het fiatgeldsysteem gebaseerd op fractioneel bankieren, gebaseerd op het maken van geld uit schulden – heeft een ingebouwde inflatoire factor die er onvermijdelijk voor zal zorgen dat het systeem instort. De mensen die belast zijn met zo’n geldsysteem, kunnen hun hebzucht niet bedwingen. De koning wil meer geld, de bankiers willen meer winst maken, en waarom niet wanneer ze alleen maar de drukpersen hoeven te laten rollen om meer geld te drukken? Ze raken onvermijdelijk verblind door hun hebzucht en brengen de economie in een inflatoire spiraal die de economie zal vernietigen – als die niet in evenwicht wordt gehouden door de echte mensen die echte arbeid verrichten en echte goederen en diensten leveren. Daardoor verhogen zij het aantal diensten zo snel dat de hoeveelheid geld, het geldsysteem, niet instort, niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt van een inflatoire cyclus die niet kan worden gestopt.

Ook al kun je zeggen dat de gemiddelde werknemer, de gemiddelde burger, tegenwoordig beter af is, en dat klopt – maar alleen omdat ze hun talenten wilden vermenigvuldigen. Door het geldsysteem hebben de mensen niet de natuurlijke beloning gekregen omdat ze hun talenten hadden vermenigvuldigd. Door de toename van de hoeveelheid geld en de inflatie hebben ze in feite belasting betaald. Inflatie is in werkelijkheid een verborgen vorm van belasting omdat de mensen niet beseffen dat ze belast worden. Ze zien niet op hun belastingaangifte of loonstrookje dat er een x-bedrag aan dollars van hun loonstrookje is afgeschreven. Ze zien niet dat de waarde van het geld, en daarmee de waarde van hun arbeid, minder is geworden.

Rijkdom concentreren in handen van de elite
Als er de afgelopen eeuw en daarna een natuurlijke economie was geweest, zou de levensstandaard die je vandaag ziet nog hoger zijn. Als die economie echt natuurlijk was geweest, dan zou er geen armoede meer zijn voor de mensen in de westerse beschaafde naties. Je zou trouwens ook in de wereldwijde economie zien dat de levensstandaard enorm zou zijn gestegen in wat je tegenwoordig als arme naties beschouwt – waar heel veel mensen moeten rondkomen van minder dan twee dollar per dag. In een natuurlijke economie zou dit niet zijn gebeurd, omdat de waarde van de overvloed zo sterk zou zijn toegenomen dat er genoeg zou zijn om iedereen op te trekken naar een behoorlijke levensstandaard.

De machtselite is er – door de vervorming van het geldsysteem en het uithollen van de waarde van het fiatgeld dat ze hebben gemaakt – in geslaagd om de natuurlijke groei in de economie en de manifestatie van het overvloedige leven dat tot stand had moeten komen, in werkelijkheid te vertragen – als de machtselite zich er niet mee had bemoeid. In plaats daarvan hebben de eerste mensen die het pas gedrukte geld kunnen uitgeven – het geld dat niet overeenkomt met de werkelijke waarde – met dat geld goederen en diensten kunnen kopen tegen (bijna) de oude prijs. Alleen als het nieuwe geld door de economie circuleert, zullen de prijzen stijgen.

In de afgelopen eeuw en daarna hebben jullie gezien dat er steeds meer rijkdom in handen kwam, en in de macht, van een steeds kleinere elite. Letterlijk tien procent van de bevolking in de Verenigde Staten beheerst de meeste rijkdom in dit land. De top twee procent oefent zelfs macht uit over het grootste deel van die rijkdom. Dit is natuurlijk geen natuurlijke economie want dan is er welvaart voor iedereen.

Hoe de ‘koningen’ van tegenwoordig hun oorlogen financieren
Jullie moeten als de bewustere mensen, jezelf scholen door in ieder geval de grondbeginselen te bestuderen van hoe het geldsysteem momenteel werkt. Je zult dan zien dat dit absoluut een vervorming is van de natuurlijke principes. De machtselite – de mensen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn – probeert alleen maar de mensen te overheersen door middel van de hoeveelheid geld. Een van de oorspronkelijke bankiers die dit systeem heeft gemaakt, zei dat als je hem toestond het geld van een natie te beheren, het hem niet kon schelen wie de wetten in die natie maakte, want hij wist dat hij die natie in zijn macht kon krijgen via het geldsysteem.

Zelfs tegenwoordig is dit nog steeds gaande op de wereld. In de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld een duivels pact tussen de federale regering – die in ieder geval een federaal agentschap is – en de Federal Reserve, die (wat de meeste Amerikanen niet weten) geen federaal agentschap is. Daardoor is die niet rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de mensen die mogen stemmen. De regering van tegenwoordig wordt ook geconfronteerd met de situatie dat ze meer geld wil uitgeven dan de mensen willen betalen aan belasting. Waar halen ze het geld vandaan? Ze maken het of ze laten het de bankiers maken uit het niets, waardoor de totale waarde van de geldvoorraad wordt uitgehold – en de mensen dus belastingen opleggen zonder dat de mensen zich hiervan bewust zijn.

Neem hier een modern voorbeeld van en stel je voor dat president Bush in 2003 in zijn State of the Union-toespraak tegen het Amerikaanse volk had gezegd: “Ik heb besloten oorlog te voeren tegen Saddam Hoessein en mijn mensen vertellen me dat dit elk Amerikaans gezin het komende jaar 2.000 dollar zal kosten, dus verwacht een verhoging van uw belastingaanslag.” Zou het Amerikaanse volk heel positief hebben gereageerd op zo’n aankondiging? Veel van hen zouden hier natuurlijk tegen in opstand zijn gekomen – een oorlog waarvan ze vanaf het begin al niet echt zeker wisten of die nodig was en die ze liever hadden voorkomen. Wat deed de president? Hij zette gewoon de drukpers aan en de Federal Reserve maakte het geld uit het niets en leende het uit aan de federale regering zodat die het kon uitgeven om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om de militaire invasie in Irak te beginnen.

De magische geldpersen
Dit wordt niet alleen gedaan bij oorlogen. Dit doen ze ook bij veel andere aspecten van de economie wanneer de overheid meer wil uitgeven dan ze denken dat de mensen aan belasting willen betalen. Ze camoufleren het gewoon als inflatie zodat de mensen het toch betalen maar het niet merken en dus geen bezwaar maken.

Natuurlijk verdienen de bankiers en de mensen in de financiële topelite er ook geld aan. De waarde van het geld van de mensen wordt niet alleen gedegradeerd, maar jullie betalen ook de rente over de federale schuld. Of misschien betaal jij het niet, maar jouw kinderen of kleinkinderen uiteindelijk wel – tenzij ze de regeling natuurlijk onbepaalde tijd voortzetten. De bankiers maken zich er geen zorgen over of jij je schuld terugbetaalt – zolang je maar rente blijft betalen en hen meer geld uit het niets laat maken, zodat ze hun drukpers kunnen laten werken.

Er bestaat verband tussen oorlog en geld. Hoewel de koningen ervoor openstonden om fiatgeld te maken om hun oorlogen te financieren, beseften de bankiers al snel dat er geen betere manier was om winst te maken dan naties in Europa tegen elkaar op te zetten zodat ze oorlog gingen voeren. Als twee naties oorlog voeren, is het dan niet zo dat ze plotseling de behoefte voelen om al hun geld uit te geven om hun vijand te verslaan? Ze geven meer geld uit dan ze ooit in vredestijd zouden doen.

Wie verdient daar geld aan? De bankiers natuurlijk die in veel gevallen in Europa beide kanten van het conflict financierden en ook de wapenfabrieken openden die de wapens produceerden die bij dat conflict werden gebruikt. Ze maakten overal winst, terwijl de mensen niet alleen met bloed voor de oorlog betaalden, maar ook met zweet en bloed omdat ze werkten om de echte waarde te produceren die nodig was om het systeem draaiende te houden.

De moderne vorm van slavernij als slaaf van het geld
Dit is een vorm van slavernij die veel verder gaat dan de fysieke slavernij die je hebt gezien met mensen die als slaaf werden verkocht. Nogmaals, dit was de fysieke slavernij waarvan de mensen zich zeker bewust waren. De slavernij die jullie nu hebben, is een vorm van slavernij die de meeste mensen niet begrijpen. Ze kunnen er geen bezwaar tegen maken omdat ze het niet eens weten. Ze merken alleen maar dat ze steeds harder moeten werken en ze begrijpen niet waarom. Ze kunnen de moed niet bijeenrapen om meer te zijn en zoeken niet uit waarom ze harder moeten werken; waarom het lijkt alsof hun dollar niet zo ver reikt als vroeger.

Alles wat er in het materiële rijk gebeurt, weerspiegelt het bewustzijn van de mensen in de materie. De mensen zelf – omdat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun samenleving, voor hun geldsysteem – trekken mensen aan die bereid zijn het systeem te vervormen en misbruik te maken van de mensen. Dit wordt een vicieuze cirkel met slechts twee mogelijke uitkomsten. Of de mensen worden wakker, scholen zichzelf en eisen dat de natuurlijke economie met een gezond geldsysteem terugkomt, óf de machtselite zal onvermijdelijk de geldvoorraad groter maken in hun hebzucht en hun blindheid en zelfs hun trots omdat ze denken dat ze nooit de gevolgen van hun daden zullen hoeven te dragen. Ze zijn er zo aan gewend dat de mensen de gevolgen van hun daden dragen dat ze denken dat ze overal mee weg kunnen komen.

Je kunt niet verwachten dat de machtselite deze neerwaartse spiraal stopt. Als de mensen niet op de rem gaan staan, is het slechts een kwestie van tijd voordat de drukpers op hol slaat. Je ziet dit bij een trein die steeds sneller en sneller gaat rijden, totdat de wielen eraf vliegen en alles uit elkaar valt en het hele systeem instort. Dan word je geconfronteerd met de noodzaak om terug te keren naar een gezond geldsysteem.

De economie in een gouden eeuw
Dit zal immens lijden en pijn veroorzaken, en daarom zou het veel beter zijn dat de mensen zich hiervan bewust werden. Wanneer je een gezond geldsysteem hebt – waarin geld wordt gekoppeld aan iets van echte waarde – zouden ze zich realiseren dat je het fundament hebt voor een economie met een hoger bewustzijn. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zul je een gestage groei zien in de hoeveelheid overvloed die er beschikbaar is, een gestage groei in kansen. Mensen kunnen zien dat ze rendement krijgen; dat hun rendement hoger wordt wanneer ze hun best doen, wanneer ze bereid zijn harder te werken. In plaats van simpelweg het bewustzijn te krijgen dat we acht uur gaan werken en blij zijn met het geld dat we krijgen – of in ieder geval kunnen rondkomen van het geld dat we krijgen – zien mensen dat ze een veel hoger rendement kunnen behalen als ze harder willen werken.

Ze zijn bereid om er moeite voor te doen, waardoor er nog meer overvloed ontstaat. Je ziet dan een positieve spiraal waarin de mensen de vruchten plukken van hun eigen arbeid en daardoor nog meer willen werken. Niet per se harder, maar wel slimmer en daardoor nog meer waarde produceren. Alles verandert dan in een opwaartse spiraal.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zouden er geen miljarden mensen zijn die op het niveau van de hongerdood of armoede leven. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is niemand arm, ontbreekt het niemand aan voedsel, ontbreekt het niemand aan een behoorlijke levensstandaard. Het ontbreekt niemand aan vrije tijd om de hogere aspecten van het leven naar eigen keuze na te streven.

De mensen die niet meer materiële rijkdom willen vergaren, kunnen toch een inkomen krijgen door een relatief kleine investering in tijd, en kunnen dan het grootste deel van hun aandacht, energie en tijd richten op het verhogen van hun bewustzijn. Naarmate je het bewustzijn verhoogt, open je de deur voor nieuwe uitvindingen, nieuwe fabricagemethoden, nieuwe vormen van energie, die je weer in staat zullen stellen om de hoeveelheid welvaart te vergroten, zodat de economie nog verder kan groeien. Er komt letterlijk geen eind aan de groei van de economie in een samenleving met een hoger bewustzijn. Het concept dat er grenzen aan groei zitten, wordt je opgedrongen door de manipulatoren die willen dat jullie – de mensen – accepteren dat er grenzen aan groei zijn, terwijl ze natuurlijk helemaal niet van plan zijn om het vergaren van hun eigen rijkdom, macht en privileges in te perken. Ze moeten een manier vinden om de mensen tevreden te stellen met minder opdat zij meer kunnen krijgen.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zijn de mensen niet tevreden met minder, want ze beseffen dat het de Vaders welbehagen is om hen meer te geven. Het is daardoor hun geboorterecht om een beloning te krijgen voor hun initiatief, hun werk. Ze willen dat ‘meer’, waarom niet? Het maakt deel uit van het vormen van een betere samenleving.

Armoede is een vervorming van een hoger bewustzijn
Geld is niet slecht, maar geld in zuivere vorm is gewoon een uitdrukkingsvorm van het hogere bewustzijn. Als je geen geld had, zou de economie niet verder kunnen groeien dan een bepaald niveau, want dat is onmogelijk in een ruileconomie waarbij je het ene item voor het andere of voor een bepaalde dienst moet ruilen zonder het gemak dat een ruilmiddel zoals geld biedt. Toch mag geld geen doel op zich worden. Het moet een middel zijn om de natuurlijke economie draaiende te houden en meer overvloed te brengen.

Wanneer geld vervormd wordt, krijg je in plaats van een opwaartse spiraal waarin de hoeveelheid overvloed toeneemt, een situatie waarin je de groei beperkt zodat er weinig of geen groei is. Dan wordt de rijkdom in handen van een kleine groep mensen geconcentreerd die de hoeveelheid overvloed eigenlijk niet willen vergroten. Ze willen die in hun eigen handen concentreren. Het kan hen niet schelen dat de totale hoeveelheid overvloed niet toeneemt, want het kan hen niet schelen of de mensen in armoede leven. Sterker nog, ze hebben dat bijna liever, omdat ze in verhouding rijker lijken wanneer de mensen armer zijn.

Het valt tegenwoordig gemakkelijk te begrijpen dat de feodale heren van het middeleeuwse Europa – die in hun koude stenen kastelen, hun tochtige kastelen woonden – niet een erg hoge levensstandaard hadden vergeleken met wat zelfs de gemiddelde persoon vandaag de dag heeft. Niettemin leek hun levensstandaard erg hoog vergeleken met de meeste mensen die in zeer slechte omstandigheden leefden.

De leden van de machtselite zitten gevangen in het dualiteitsbewustzijn, dat relatief is en daarom alles vergelijkt door middel van een relatief waardeoordeel, dat een oordeel velt over de schijn. Ze plaatsen zichzelf hoger in verhouding tot anderen, niet door daadwerkelijk hun talenten te vergroten, niet door hun talenten te vermenigvuldigen en de hoeveelheid rijkdom te vergroten; ze doen dit door anderen klein te houden, door de waarde van hun arbeid te beperken, waardoor de totale hoeveelheid rijkdom wordt beperkt. Dit is een totale vervorming van natuurlijke principes die zorgen voor de toename van de totale hoeveelheid overvloed. De natuurlijke economie is rechtvaardig en verdeelt die over alle mensen, zodat iedereen een behoorlijke levensstandaard kan hebben en zijn of haar Levensplan naar eigen goeddunken kan invullen.

De elite wil het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet – want in een natuurlijke economie kunnen zij niet de elite zijn. Ze willen het Tijdperk van Hoger Bewustzijn stoppen. Ze doen dit door elk aspect van de samenleving te vervormen waar de mensen niet wakker zijn, zich er niet van bewust zijn, geen verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te scholen en hun eigen beslissingen te nemen. In plaats daarvan willen mensen dat de elite beslissingen voor hen neemt. Om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te kunnen manifesteren, is het absoluut nodig dat de mensen wakker worden en beseffen dat elk aspect van de samenleving is vervormd door het dualistische bewustzijn en dat ze besluiten dat ze geen pionnen meer willen zijn in dit spel. Ze willen geen slaven meer zijn, ze willen geen werkbijen voor de elite zijn. Ze zullen hun geboorterecht opeisen om mensen met een hoger bewustzijn te zijn – mensen die zichzelf niet herkennen in de verdeeldheid die door de elite is gecreëerd, maar die zich identificeren met het hogere bewustzijn. Er is letterlijk geen limiet aan de overvloed die voortgebracht kan worden door het hogere bewustzijn.