Waarom hebben we zoveel incarnaties nodig?

 

Vraag: Het lijkt erop dat we door een vastberaden poging in één leven een groot aantal bewustzijnsniveaus verder kunnen komen. Als dit het geval is, waarom moeten we dan zo lang incarneren op planeet aarde, en waarom moeten we zo’n buitengewoon groot aantal incarnaties hebben?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Als je een spirituele student bent die in je vorige leven een bepaald bewustzijnsniveau heeft bereikt, en zich heeft beziggehouden met het spirituele pad en begrijpt waar het spirituele pad over gaat, dan heb je het potentieel om veel stappen omhoog te gaan in dit leven. Maar dit betekent niet dat je in je eerste incarnatie, of in veel vorige incarnaties, de mogelijkheid hebt gehad om veel stappen omhoog te doen. Dit was allemaal een kwestie van jouw persoonlijke groeiproces. En zoals we al vaker hebben gezegd, moet je een bepaald aantal ervaringen hebben voordat je naar de hogere niveaus van bewustzijn kunt gaan.

Je kunt zeggen dat je, nadat je bent geïncarneerd gewoon, gedurende lange tijd heel veel ervaringen moet hebben, vaak ervaringen die zich herhalen, voordat je een bepaald niveau van bewustzijn transcendeert en een of een paar treden hoger komt. Maar als je op een bepaald niveau bent gekomen waarop jij je bewust kunt worden van het pad en een spirituele leer kunt volgen, dan heb je het potentieel om veel stappen omhoog te gaan.