Uitdagingen voor Colombia

 

Vraag: Meesters, wat kan de Colombiaanse bevolking (Zuid-Amerika) op dit moment transcenderen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Welnu, er zijn eigenlijk verschillende dingen die aan transformatie toe zijn in het collectieve bewustzijn van Colombia. Ten eerste de noodzaak dat de mensen een hoger niveau van menselijkheid krijgen en begrijpen, zoals we eerder hebben gezegd, dat er bewegingen in Zuid-Amerika zijn waarvan bepaalde leiders zijn bestempeld als socialistisch of links, maar die eigenlijk een hoger niveau van menselijkheid hebben dan de leiders op rechts. Dit hoeft geen socialisme te zijn, maar menselijkheid.

Dan is er natuurlijk nog de grote uitdaging die drugs oplevert, omdat de economie er zo afhankelijk van is geworden dat veel mensen ernstig betwijfelen of de economie het wel zou kunnen overleven zonder de handel in cocaïne. Dit moet een cruciaal aantal mensen transcenderen. Ze moeten zich realiseren dat er wel een weg vooruit is waardoor Colombia een levensvatbare economie zou kunnen manifesteren zonder de drugshandel, en zonder de drugskartels die de politiek en de economie en andere aspecten van de samenleving beïnvloeden. Het is mogelijk om Colombia in economische zin van de cocaïneverslaving af te krijgen, maar dat zal wel enigszins een uitdaging worden, maar de mogelijkheid bestaat wel.

Dan heb je natuurlijk nog een algemene trend in alle of vrijwel alle Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen om de katholieke kerk, de katholieke manier van denken en de katholieke invloed op de samenleving te transcenderen, vooral in de politiek en in de manier waarop mensen naar zichzelf kijken. De katholieke kerk, met haar hele concept van zonde, is een zeer belangrijke factor die de groei in Midden- en Zuid-Amerika tegenhoudt, omdat mensen zich niet de moeite waard voelen – ze hebben het gevoel dat ze zondaars zijn en dit maakt hen te rustig en machteloos om veranderingen door te voeren als ze maar wilden accepteren dat ze de moeite waard zijn en op te komen voor hun gevoel van eigenwaarde wanneer hun leiders misbruik van hen maken.

De katholieke kerk is in sommige landen natuurlijk haar invloed al aan het verliezen. Er zijn seksschandalen aan het licht gekomen. Dit zullen er de komende jaren nog meer worden, tenzij mensen vrijwillig de katholieke denkwijze loslaten. Doen ze dat niet, dan leren ze dat op de Harde Leerschool zoals in sommige landen al is gebeurd.